Denna webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen samtycker du till detta. Du hittar mer information på Sekretess.
OK
Ansvarsfullt spelande

Rättvis, tillförlitlig, ansvarig

bet-at-home.com's roll är att erbjuda underhållning men vi är också medvetna om att spel är en särskilt känslig tjänst. Företaget skapar därför förutsättningar som hjälper kunden att spela ansvarsfullt och med måtta. Vid risk för spelmissbruk erbjuder bet-at-home.com ingripande åtgärder för att skydda kunden från negativa konsekvenser.

Socialt ansvar börjar för bet-at-home.com med "Ansvarsfullt Spelande". bet-at-home.com har positionerat sig som ett företag med en tydlig och enhetlig profil. Följaktligen är det sociala ansvaret en integrerad del i alla våra affärsstrategier för att säkerställa en stabil och framtidsorienterad miljö för våra kunder och medarbetare.

Värden som
  • rättvisa,
  • tillförlitlighet och
  • ansvar
är vår högsta prioritet. För att säkerställa bästa möjliga skydd för våra spelare genomför bet-home.com regelbundet omfattande produkttester.

Utbildning & Medvetenhet

Med olika åtgärder hjälper vi våra kunder att spela ansvarsfullt. Det är viktigt att sprida kunskap i syfte att förhindra och förebygga beroende och för att kunna känna igen tidiga problematiska förändringar i spelbeteenden.

Vi erbjuder:
  • Åtgärder för bättre självutvärdering inom området spelberoende. Med ett självtest kan vi hjälpa våra kunder att identifiera de risker och faror som finns så att de förstår dessa och kan skydda sig från dem.
  • Konkreta erbjudanden om hjälp för att säkerställa ansvarsfullt spelande.
  • Assistans att hitta och utnyttja den hjälp som finns.
  • Som en aktiv åtgärd ger vi de kunder som själva misstänker sig ha ett spelproblem möjligheten att begränsa eller spärra sina konton.
  • Kundservice finns alltid tillgängligt för alla våra kunder dygnet runt via telefon eller e-post.
bet-at-home.com´s policy beaktar de bakomliggande orsakerna till ett problematiskt spelbeteende. Dessa är vanligtvis påverkade av flera faktorer, bland annat personliga förhållanden, påverkan från social miljö och enskilda tendenser som kan vara av genetisk eller psykologisk natur. Enligt vår mening missar de åtgärder som fokuserar på tillgängligheten av spel, poängen med att bekämpa missbruk. Förbud verkar inte avskräckande utan gör snarare något ännu mer attraktivt, en person som vill spela så kommer alltid att hitta olika sätt att göra det.

Samarbete

bet-at-home.com har under flera år samarbetat med Institut Glücksspiel & Abhängigkeit (Institutet för spel och missbruk). Dessutom iaktar företagets egen bedrägeriavdelning kundernas spelbeteende för att förebygga spelberoende och brister i säkerheten.

DSWV

Sedan 1 oktober 2015 är bet-at-home.com medlem i Deutscher Sportwettenverband (DSWV - det tyska förbundet för sportvadhållning). Ledande tyska och europeiska spelbolag som tidigare har säkerhetskontrollerats av myndigheterna i Tyskland har sammanslutit sig i den här organisationen. Gemensamt arbetar de för en modern och konkurrensinriktad reglering av sportvadslagning i Tyskland och har satt som mål att bekämpa den svarta marknaden, spelmanipulation och spelberoende.

DOCV

Vidare är bet-at-home.com medlem i "Deutscher Online Casino Verband - DOCV" (förbundet för tyska onlinekasinon). DOCV verkar för en rättssäker och marknadskonform reglering i Tyskland, något som möjliggör att driva och marknadsföra onlinekasinon på ett internationellt konkurrenskraftigt sätt. Måttstocken för varje sådan reglering måste vara att styra den reellt existerande marknaden på rätt spår och därigenom garantera ett effektivt skydd för spelare och unga personer.

EASG

bet-at-home.com är medlem i European Association for the Study of Gambling (EASG - den europeiska organisationen för forskning om penningspel). Organisationens syfte är att fördjupa dialogen mellan medlemmar som representerar många olika aspekter av spelfältet.

Organisationen är ett forum för systematisk forskning i Europa kring allt som har anknytning till spelande. Organisationen vill också främja en öppen diskussion mellan de olika grupperna som är involverade i spel. Ytterligare ett syfte är att tillhandahålla en informationsbas för fackkunskaper, rättsliga ramar samt regler för och studier om spelande i Europa.

eCOGRA

Som ett pålitligt spelbolag, som främjar en öppen dialog, genomgår bet-at-home.com den årliga eCOGRA-certifieringen. "eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance" är en oberoende organisation som synar onlinespelbolag i sömmarna och därefter certifierar dem. För att få en stämpel analyserar en expertgrupp bolaget på plats beträffande spelarskydd, rättvist spelande och ansvarsfullt agerande.

ESSA

bet-at-home.com är medlem i European Sports Security Association (ESSA). Organisationens mål är att tidigt upptäcka ovanliga spelmönster och därmed undvika spelmanipulationer. Därför inrättades i medlemsföretagen ett varningssystem som identifierar misstänkta spelaktiviteter. Ett nära samarbete med olika idrottsförbund garanterar att varje misstanke om spelbedrägeri rapporteras. Den här åtgärden är viktig för att förebygga spelmanipulationer. När systemet rapporterar ett eventuellt spelbedrägeri är det möjligt att ta bort spelet inom en timme.

ESSA har för närvarande samarbeten med FIFA, UEFA, EPFL, The FA, DFB, ATP, ITF och WTA. Därutöver finns det nära relationer till IOC och många andra idrottsorgan. Att följa de högsta säkerhetsstandarderna är av högsta prioritet för bet-at-home.com.

OVWG

bet-at-home.com är sedan september 2016 medlem i Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG - österrikiska sammanslutningen för vadslagnings- och hasardspel). Sammanslutningen består av i Österrike verksamma nationella och internationella spelbolag som erbjuder vadslagningsspel på internet och hasardspel.

De spelbolag som har sammanslutit sig i OVWG strävar efter en rättslig ram som ska gälla för hela branschen och landet, som skapar rättssäkerhet och harmonierar med bestämmelserna i unionsrätten. Föreningen arbetar också för att integrera idrotten, att effektivt förebygga spelberoende, att skydda barn och ungdomar och för att långtgående förebygga kriminalitet.
PRISER I EN FJÄRRAN GALAX!
165802
SPEKTAKEL
I 3D! Spela nu!
FRUITY FEATURES!
Vegas
THE DIE
IS CAST!

Play now!
NYHETER!
KONTAKT
OK