Denna webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen samtycker du till detta. Du hittar mer information på Sekretess.
OK

Sekretess

Sekretesspolicy

bet-at-home.com åtar sig att skydda personuppgifter för sina kunder. Personuppgifter anses vara information om berörda individer vars identitet är, eller kan vara, bestämd. Detta inkluderar t.ex. information såsom namn, adress, e-postadress eller annan information som kan spåras till en viss fysisk person.

Detta dataskyddsdirektiv innehåller (tillsammans med de Allmänna Användarvillkoren liksom alla andra handlingar som berör detta) den grund på vilket bet-at-home.com hanterar personuppgifter. bet-at-home.com hanterar endast användarens personuppgifter i enlighet med lagen eller om användaren har gett sitt samtycke till hantering av dennes uppgifter. Genom att besöka bet-at-home.com, ladda ner bet-at-home.com-appar eller använda tjänster från bet-at-home.com samtycker användaren till att personuppgifter behandlas för de ändamål som anges nedan.

bet-at-home.com tillhandahåller sitt utbud via en webbplatsversion, en mobilversion och appar. När det i denna förklaring talas om webbplats, app, tjänster eller bet-at-home.com avses bet-at-home.com:s hela utbud oavsett vilket medium (dator, mobil eller app) som används.

1. Information som bet-at-home.com sparar om sina kunder

Kunddata som samlas in och används för avtalsförhållandet med bet-at-home.com är personuppgifter vilka hanteras i enlighet med den Maltesiska lagen om dataskydd liksom alla andra relevanta bestämmelser. bet-at-home.com, baserat i Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St Julians, Malta, Tel.: +356-20102510, är den ansvariga myndigheten i förhållande till alla aspekter av insamling och behandling av kunddata.

bet-at-home.com kan spara följande information om sina kunder:

1.1 Information som kunden direkt sänder till bet-at-home.com:

Detta inkluderar information som bet-at-home.com erhåller från kunden via ifyllande av formulär på bet-at-home.com eller via telefon, e-post eller annan skriftlig kommunikation. Insamling och behandling av kunddata är en nödvändig förutsättning för att ingå avtal och är uteslutande för detta ändamål. Genom att ingå avtalet samtycker kunden till insamling och behandling av deras uppgifter. De obligatoriska uppgifterna som måste deklareras som ett minimum anges i avsnittet "Spelkonto" i de Allmänna Användarvillkoren.

1.2 Information som bet-at-home.com samlar in om sina användare:

Vid användning av bet-at-home.com:s tjänster kan följande data lagras:
Teknisk information inklusive IP-adress som användaren använder för att ansluta sin dator till internet med, användarens inloggningsuppgifter, typ och version av användarens webbläsare, användarens tidszonsinställningar, typer och versioner av webbläsarens plugins, operativsystem och plattform. Information om användarens besök, inklusive fullständig webbadress till, på och från bet-at-home.com., erbjudanden användaren överväger, datum och tid samt besökets längd på vissa sidor, webbplatsens interaktiva informatin (tex: scrolling, klicka och håller muspekaren över) samt metoderna som används för att lämna webbsidan och alla telefonnummer som användes för att kontakta bet-at-home.com kan också lagras. Om man kontaktar bet-at-home.com via feedbackformuläret, överförs även användarens IP-adress.

1.3 Information som bet-at-home.com får från andra källor:

bet-at-home.com kan få information om sina kunder från tredje part (t.ex. affärspartners, underleverantörer för tekniska tjänster, leveranser och betalningshantering, annonsnätverk, analysleverantörer, söktjänster och kreditupplysningsföretag).

Vid registrering kan kunden importera sina uppgifter direkt från en säker online källa (Google, Facebook, PayPal) till registreringsformuläret. Om kunden väljer att göra detta kommer han/hon att vidarebefodras till webbsidan för den valda tjänsten och uppmanas att logga in om han/hon inte redan är inloggad. Därefter kommer kunden att informeras av webbsidan kommer att överföra datan till bet-at-home.com. Så snart kunden har lämnat sitt samtyckande kommer uppgifter att lämnas till bet-at-home.com. Under denna process sparar bet-at-home.com endast uppgifter som är nödvändiga för slutförandet av registreringsformuläret. Denna process upprättar inte en fast förbindelse mellan kundens konto och kontot kunden använde för att importera data till registreringsformuläret (Google, Facebook, PayPal). Registrering via Facebook, PayPal eller Google tillhandahåller bet-at-home.com med kundens data så som angivet på webbsidan som används för import av data till registreringsformuläret. Information om det exakta syftet och omfattningen av datainsamling samt vidare bearbetning och användning av data samt rättigheter och inställningsmöjligheter för integritetsskydd finnes i Facebooks, Googles och PayPals respektive sekretesspolicy.

2. Utlämnande av kunddata

2.1 Kunden godkänner och samtycker till att deras personuppgifter kan överföras till medlemmar i bet-at-home.com gruppen (dvs. dotterbolag och holdingbolag av bet-at-home.com – gruppstrukturen finner du här).

2.2 Kunden godkänner och samtycker till att deras personuppgifter kommer att överföras till tredjepartsleverantörer om så krävs för avtalet och de tjänster i samband därmed. För att detta ska ske måste dessa tredjepartsleverantörer ansluta sig till en acceptabel nivå av dataskydd i linje med EU:s regler för dataskydd.

2.3 Kunden godkänner och osamtycker till att deras personuppgifter kan överföras till utvalda tredje parter inklusive:
  • affärspartner, leverantörer och underleverantörer i syfte av utförande av kontrakt mellan bet-at-home.com och ovannämnda eller kunden.
  • Annonsörer och annonsnätverk som kräver data för att leverera lämpliga erbjudanden (särskilt men inte uteslutande avseende produkter och erbjudanden från bet-at-home.com eller andra medlemmar i gruppen) till kunden och andra.
  • Analysleverantörer och söktjänster som anslutit sig till bet-at-home.com för att förbättra och optimera produkter.
2.4 Kunden godkänner och samtycker till att deras personuppgifter kan lämnas ut till tredje part:
  • Vid händelse av att bet-at-home.com säljer och/eller köper materiella eller immateriella varor och rättigheter kan personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella säljare eller köpare.
  • Vid händelse av att alla väsentliga tillgångar i bet-at-home.com har förvärvas av en tredje part kan personuppgifter, vika utgöra en tillgång som ska överföras, överföras från bet-at-home.com till tredje part.
2.5 Kunden godkänner och samtycker till att bet-at-home.com förbehåller sig rätten att lämna ut och överföra personuppgifter i syfte att följa lagar och andra författningar samt att verkställa de Allmänna Användarvillkoren eller andra avtal. Eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet av bet-at-home.com, kunder av bet-at-home.com eller tredje part. Detta omfattar i synnerhet utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att bekämpa bedrägeri, utredd brottslighet och upprätthålla idrottens integritet. bet-at-home.com utlämnar personliga uppgifter när uppmanad till detta av myndigheter och/eller i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lag. Vidare förbehåller sig bet-at-home.com rätten att lämna ut personuppgifter när företaget har rimliga skäl att misstänka avvikelser som involverar ett bet-at-home.com spelkonto. Kunden uttryckligen samtycker till en sådan överföring av uppgifter i enlighet med denna punkt.

3. Lagring av personuppgifter

3.1 Kunddata överförs, lagras och bearbetas elektroniskt. All information som kunden sänder till bet-at-home.com sparas på bet-at-home.com's servrar och kan endast nås av utbildad och behörig personal. Kunden förbinder sig att hålla lösenord som ger honom/henne tillgång till vissa områden en hemlighet.

3.2 De uppgifter som lagras av bet-at-home.com kan komma att överföras till en plats utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") och lagras där. Uppgifterna kan också behandlas av anställda som är verksamma utanför EES och arbetar för bet-at-home.com eller dess leverantörer. Dessa anställda kan vara inblandade i bland annat hanteringen av ordrar liksom behandling av kundernas betalningsinformation och stödtjänster. Genom att skicka in sina personuppgifter till bet-at-home.com samtycker kunden till ovannämnda överföring, lagring och bearbetning av data. bet-at-home.com vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att uppgifterna hanteras på ett säkert vis och i enlighet med denna datasekretesspolicy.

3.3 Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. bet-at-home.com vidtar alla tänkbara åtgärder för att skydda personuppgifter från kunder. Däremot kan fullständig säkerhet av kundernas data aldrig garanteras. Varje dataöverföring sker således på kundens egen risk. Efter att ha mottagit data vidtar bet-at-home.com tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att bet-at-home.com:s system är skyddade mot såväl angrepp och missbruk som mot förlust av, oriktiga förändringar i eller obehörig åtkomst från tredje part till användarnas personuppgifter.

3.4 Apparna från bet-at-home.com sparar kundens användarnamn som standard. Kunden kan när som helst ändra detta i appens inställningar.

4. Cookies

4.1 bet-at-home.com använder cookies och liknande teknik så att dess webbdesign är klarare, säkrare och mer personlig. Cookies gör det möjligt för bet-at-home.com att erbjuda tjänster, att förbättra säkerheten på webbplatsen, att samla in information om affärstransaktioner och att förhindra bedrägeri. Dessutom förenklar cookies navigeringen och underlättar införandet av särskilt relevant eller användbar information eller reklam.

4.2 Cookies är små filer som är tilldelade webbläsaren och respektive app, och som lagras på användarens enhet. Genom cookien kan parten som placerar den få viss information. De tillåter anonymt erkännande av datorn men tillåter inte personligt identifierande av besökaren. Cookies kan inte använda program eller överföra virus till användarens enhet.

4.3 Besökaren kan förhindra att cookies används i inställningarna i den webbläsare som besökaren använder (Internet Explorer, Chrome, Firefox etc.). För att göra detta måste besökaren välja "Blockera alla cookies" (eller liknande formulering) genom att gå till Inställningar> Sekretess> Cookies. Beroende på vilken webbläsare som används är det möjligt att ställa in att ett godkännande måste begäras före cookies installeras. Cookies som har sparats kan sedan tas bort när som helst. Instruktioner om hur man kan blockera eller ta bort cookies hittas i Privat eller Hjälpavsnittet för webbläsaren, samt på många forum nätet.

Användaren kan också när som helst ta bort cookies som placerats i de appar som bet-at-home.com tillhandahåller. Klicka i så fall på "Ta bort cookies" i appens inställningar.

4.4 Om alla cookies har blockerats eller raderats är det möjligt att besökaren i enskilda fall inte kan använda alla funktioner på webbplatsen eller i appen.

4.5 Utöver de cookies som bet-at-home sätter när en besökare besöker hemsidan så sätter även tredje parter cookies. Detta sker i vissa fall eftersom bet-at-home.com har beställt tjänster från tredjepartsleverantörer (t.ex. webbplatsanalys). Detta sker i andra fall eftersom bet-at-home.com webbplats innehåller innehåll (script, spårningspixlar) från tredje part. Det är möjligt för tredje part att sätta sina egna cookies och samla information om besökarens online-aktiviteter eftersom en anslutning till webbservern hos tredje part är etablerad.

4.6 Om länkar till webbplatser från tredje part finns på bet-at-home.com's webbplats så bör besökaren vara medveten om att dessa webbplatser kan sätta sina egna cookies och att deras egen sekretesspolicy kan gälla.

4.7 Några eller samtliga följande cookies kan sparas på användarens enhet när du öppnar webbplatsen bet-at-home.com:

Domain Cookie Content Beskrivning
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Cookien sätts av bet-at-home.com och krävs för att identifiera användaren i systemet.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Cookien sätts av bet-at-home.com men endast om användaren aktiverar alternativet "Kom ihåg konto". Detta gör så att spelkontonummret visas i inloggningfältet.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Cookien sätts av bet-at-home.com och används för att visa visst innehåll för olika grupper av användare (nya kunder, befintliga kunder etc.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Cookien sätts av bet-at-home.com och används för att visa webbplatsen i det valda språket.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Cookien sätts av Google Analytics-koden.
bet-at-home.com _pk_id / _pk_ses Encrypted key Cookien sätts av WalkMe för att spara vilka vägar besökarna redan har sett.
Doubleclick.net Several Cookie(s) fastställs av Doubleclick.
Facebook Several Cookie(s) sätts genom att klicka på "Dela"-knappen och krävs av Facebook.
Twitter Several Cookie(s) sätts genom att klicka på "Tweet"-knappen och krävs av Twitter.
Vgt.betradar.com Encrypted key Cookien sätts genom att starta ett erbjudande i den virtuella delen och krävs av leverantören av denna produkt.

4.8 Generellt sett överförs information till webbplat-operatörens tekniska system när webbsidan besöks. Denna information ger en indikation på vilken enhet som används av besökaren liksom den programvara som används för att återge webbplatsen och, i förekommande fall, vilka inställningar som gjorts i denna. Denna data är nödvändigt för att återge webbplatsen felfritt och optimalt samt för att garantera funktionaliteten på webbplatsen.

4.9 Data som samlas in med hjälp av cookies och information om besökarnas tekniska systemen sparas på en strikt anonym basis. För registrerade kunder tilldelas denna data kundens spelkontonummer vid behov.

4.10 Genom att använda bet-at-home.com’s webbplats samtycker besökaren med det förfaranden som beskrivs ovan.

5. bet-at-home.com kan, under förutsättning att kunden har samtyckt vid registreringen, skicka information och reklammaterial till de kontaktuppgifter som tillhandahållits av kunden. Kunden kan återkalla detta samtycke när som helst antingen genom att använda sitt spelkonto och skicka ett e-post till service.se@bet-at-home.com eller genom att klicka på "avsluta prenumeration"-länken i nyhetsbrevet. Detta har ingen inverkan på de tjänster som erbjuds av bet-at-home.com, i enlighet med avtalet, eller kontraktets fortsatta existens.

6. Kunddata bearbetas elektroniskt och kan endast nås av utbildad och behörig personal som är bundna att hantera personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med den Maltesiska lagen om dataskydd.

7. Kunden är härmed informerad om sina rättigheter när det gäller information, korrigering och borttgande av uppgifter som rör dem i enlighet med avsnitt 5 i den Maltesiska lagen om dataskydd. Dessutom har kunden rätt att få information för att bekräfta förekomsten av deras uppgifter. Kunden har också rätt att ändra och/eller radera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Avseende detta ska kunden kontakta bet-at-home.com genom att mejla service.se@bet-at-home.com. Ytterligare rättigheter kan hittas i avsnitt 5 i den Maltesiska lagen om dataskydd.

8. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till att bet-at-home.com samlar in och sparar personuppgifter om kunden, om inte uppgifterna måste sparas enligt lag. Avseende detta ska kunden kontakta bet-at-home.com genom att mejla service.se@bet-at-home.com.

9. Denna webbplats innehåller delningsfunktioner såsom Twitter Tweet och Facebooks Like knappen. Användning av dessa funktioner kan leda till att personuppgifter sparas, vidarebefordras och bearbetas.

bet-at-home.com betonar att kunden kan undvika denna insamling och länkning av data genom att logga ut från deras profil innan de använder webbplatsen.

Facebook-Like-Button
Plugins från det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, kan igenkännas av en Facebook-logotyp eller "Like"-knapp. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, är ansvarig för användare utanför USA och Kanada.

bet-at-home.com meddelar härmed att det inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av Facebook. bet-at-home.com tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå i sammband med denna dataanvändning.

Twitter-Tweet-Button
Plugins från twitter.com, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, kan igenkännas av en vit fågel på en ljusblå bakgrund.

bet-at-home.com meddelar härmed att det inte har någon kännedom om innehållet i den överförda datan eller dess användning av Twitter. bet-at-home.com tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå i sammband med denna dataanvändning.

10. Spårningsverktyg

10.1 bet-at-home.com använder spårningsverktyg. bet-at-home.com erhåller emellertid inga personuppgifter om användarna, utan får i stället statistisk information om användningen av de tjänster som bet-at-home.com tillhandahåller. bet-at-home.com får på detta sätt exempelvis veta vilka innehåll som är särskilt omtyckta, vid vilka tidpunkter de tjänster som tillhandahålls används särskilt intensivt, från vilka delar av och städer i världen tjänsterna används och vilka webbläsare och operativa system användarna i allmänhet använder när de använder sig av tjänsterna. Denna information använder bet-at-home.com, för att löpande förbättra de tekniska, kreativa och redaktionella aspekterna av dessa tjänster och göra tjänsterna bekvämare för användarna. Utifrån den statistiska informationen om typ av webbläsare och operativ system kan bet-at-home.com dessutom optimera webbdesignen. De verktyg som används för webbanalys gäller följande uppräknade tjänster.

10.2. bet-at-home.com informerar att bet-at-home.com's webbplatser och appar använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies" vilket är filer som lagras på användarens enhet och tillåter analys av användarens bruk av webplatsen. Informationen som genereras av en cookie om kundens användning av denna webbplats (inklusive deras IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Om en IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer Google förkorta kundens IP-adress till en inom Europeiska Unionen eller annat land inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. Google använder den information som Google Analytics samlar in för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning.

Google kopplar under inga omständigheter samman användarens IP-adress med andra data från Google. Kunden kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i webbläsaren. Det ska dock noteras att alla funktioner i de tjänster som bet-at-home.com tillhandahåller inte kan användas i full utsträckning om användaren väljer att göra denna inställning. Utöver detta kan användaren förhindra Google Analytics att samla in data i framtiden genom att installera följande webbläsartillägg: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Användaren kan klicka på denna länk för att i framtiden förhindra Google Analytics att samla in data på denna webbplats: Sätt Google Analytics opt-out cookie. Detta är ett alternativ till ett webbläsartillägg och kan användas i webbläsare för mobila enheter. Denna opt-out fungerar bara i den webbläsare som används och för denna domän. När användaren klickar på länken ovan sparas en opt-out-cookie på användarens enhet. Om cookies raderas i denna webbläsare måste användaren klicka på denna länk på nytt.

Användaren kan också förhindra framtida registreringar av Google Analytics i de appar som bet-at-home.com tillhandahåller. Användaren ska då avaktivera "Google Analytics" i appens inställningar.

Genom att använda de tjänster som bet-at-home.com tillhandahåller godkänner användaren att Google bearbetat uppgifterna på ovan beskrivet sätt och i ovan angivet syfte.

bet-at-home.com informerar dessutom att även demografiska uppgifter och intressen samlas in via Google Analytics. Denna funktion tillåter bet-at-home.com att granska anonyma och aggregerade uppgifter om kön, ålder och intressen hos besökarna. Data samlas in genom förstapartscookies (t.ex. Google Analytics cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien).

11. Om webbplatsen eller apparna inte fungerar korrekt kommer teknisk information och vid behov även personuppgifter att skickas vidare till bet-at-home.com så att orsaken kan undersökas. Denna information använder bet-at-home.com för att löpande förbättra den tekniska aspekten av tjänsterna och göra tjänsterna bekvämare för användarna.

12. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbsidor tillhörande tredje part. Om användarna klickar på dessa länkar bör de tänka på att bet-at-home.com inte längre har något inflytande över vilka data dessa webbplatser samlar in och använder. Mer detaljerad information om datainsamling och -användning kan användaren hitta i integritetspolicyn för den aktuella webbplatsen. Eftersom bet-at-home.com inte har kontroll över datainsamling och -användning, kan bet-at-home.com inte överta något ansvar för detta.

13. Vid tillfälle av ändringar i denna integritetspolicy kommer bet-at-home.com att ersätta denna sida med en uppdaterad version. Versionerna är numrerade och innehåller ett modifieringsdatum. Kunden är ansvarig för att regelbundet läsa alla versioner för att kontrollera om förändringar eller uppdateringar har gjorts.

14. Uppdelnings klausul:
Om enskilda bestämmelser i detta datasekretesspolicy anses vara ogiltiga eller inte kan verkställas, eller blir ogiltig eller ogenomförbar, förblir giltigheten av den restrerande datasekretesspolicyn ofärändrad.

Senaste ändring på: 05.09.2017 00:00
Version: 2.10

HISTORISK SKATTJAKT!
Vegas
RELIKER
I GAMMLA
RUINER! Spela nu!
SPEL HAR BLIVIT LÄTTARE!
Vegas
SPORT APP
TILLGÄNGLIG
NU! Mer information!
NYHETER!
KONTAKT
OK