Denna webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen samtycker du till detta. Du hittar mer information på Sekretess.
OK

BLI FRAMGÅNGSRIK

Gå med nu!

PRODUKTER

Registrera dig nu!

60 DAGAR COOKIE KÖRNING

Öka din vinst nu!

AFFILIATE KAMPANJER

Extra provision under det senaste året:
100 000 Euro

Få extra pengar!

ENSKILDA PROVISIONS MODELLER

Få din deal nu!

Dina förmåner som bet-at-home.com Affiliate:

 • oddsspels vouchers för att värva kunder
 • free spins till casinot
 • budget för Tipster tävlingar
 • poker rake races och freerolls
 • förbättrade odds
 • co-branded landningssidor
 • färdiga e-postmallar
 • XML-feeds: liveodds, resultat
 • ACID tracker - egna nyckelord i spårningslänkar
 • exceptionell körningstid på 60 dagar för cookies
 • affiliate erbjudanden
 • affiliates blogg

Upptäck vår blogg!

Market closure Sweden from 01/01/2019

Dear Affiliates, We regret to inform you today that, due to strategic reasons, we decided to close the Swedish market. Therefore, starting on 01 January 2019, we will no longer accept customers from Sweden. We ask all our affiliates, who

Merry Christmas and a Happy New Year!

Dear Affiliates, we would like to take this opportunity to thank you all for a successful year 2018! All of the hard work you put in and the dedication that you show on a daily basis are what make it

KUNDSUPPORT

Vår kvalificerade personal är beredd att hjälpa dig.

Affiliate Partneravtal

Affiliate PartneravtalIngås av och mellan
bet-at-home.com International Ltd. (i fortsättningen "bet-at-home.com")
Portomaso Tower, Level 12
Portomaso PTM01
MALTA
och
....................... (i fortsättningen "Affiliate Partner")

1. Allmänna avtalsvillkor

1. bet-at-home.com International Ltd., Malta som är en del av bet-at-home.com AG, Düsseldorf, är ett spelbolag och erbjuder sina tjänster på www.bet-at-home.com. Dessutom, erbjuder bet-at-home.com sina användare ett stort urval av statistiker, nyheter, chatt och tävlingar.

2. Affiliate Partnern underhåller & driver en eller fler webbplatser på internet (i fortsättningen rätt refererat som "Webbplatsen") och kan bekräfta att Webbplatsen är i hans/hennes eget namn samt att denne har full tillgång till Webbplatsen och dess innehåll.

3. Med godkännandet av affiliatepartneravtalet (se del 3) ger Affiliate Partnern sitt samtycke till de bestämmelser som anges i kontraktet.

4. bet-at-home.com erhåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till någon av bestämmelserna i detta affiliatepartneravtalet, när som helst och efter eget gottfinnande utan att ge någon förhandsanmälan till partner för de bestämmelser och villkor som anges i detta avtal. Eventuella ändringar publiceras på www.bet-at-home.com.

2. Avtalsämne

1. Syftet med affiliatepartneravtalet är att integrera reklam för bet-at-home.com på Affiliate Partners hemsida, där reklammaterialet skall tillhandahållas av bet-at-home.com.

2. bet-at-home.com kommer att erbjuda Affiliate Partnern ett utbud av reklammaterial (t ex banners, text, grafik och logotyper). Genom att implementera något reklammaterial, kan webbplatsens användare, genom att klicka på lämpliga symboler ha direkt tillgång till webbplatsen bet-at-home.com. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att ändra eller skapa nytt reklammaterial vid vilken tidpunkt som helst.

3. Sammanfattning av avtalet

1. bet-at-home.com tillhandahåller en mall online som ska fyllas i utav Affiliate Partnern och sedan skickas till bet-at-home.com. Direkt efter att affiliatepartnerns registrering har mottagits av bet-at-home.com skickar bet-at-home.com ett bekräftelsemejl till affiliatepartnern. Därmed har ett giltigt affiliatepartneravtal upprättats. bet-at-home.com erhåller sig rätten att avslå en ansökan utan någon som helst anledning.

2. Godkännandet av detta affiliatepartneravtal ger automatiskt Affiliate Partnern ett Partner-ID. Användarna som registrerar sig via länken från Affiliate Partnerns hemsida och sina spel kommer att registreras med hjälp utav en ID-länkkod via partnerprogrammet.

3. Godkännandet av detta affiliatepartneravtal ger Affiliate Partnerna en icke-överförbar eller avslutningsbar rätt att ändra eller använda de tilldelade länkarna, banners-koderna för att kunna etablera länkar till bet-at-home.com-hemsidan. Denna rätt innefattar inte att ändra eller lägga till något på länken, om inte bet-at-home.com har gått med på detta med ett skriftligt avtal i förväg. Licensen för att använda bet-at-home.com länkar eller banners utgår vid uppsägning av detta avtal, såvida det inte har ett skriftligt affiliatepartneravtal mellan bet-at-home.com och Partner i förväg.

4. Upphovsrätten för utformningen av ramen för länkarna bet-at-home.com tillhandahåller under partnerprogrammet, likaså all annan information som finns tillgänglig via bet-at-home.com hemsida erhåller enbart bet-at-home.com.

5. En ändring eller omväxling i URL av Affiliate Partners hemsida måste sparas i systemet ("tracking-profiler") utan att det påverkar rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal.

6. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att när som helst och utan att på förhand meddela detta stänga en marknad utan att ange orsaken till detta. Varje affiliatepartner är förpliktad att på egen hand informera om stängda marknader och göra motsvarande anpassningar (se punkt 3.7). En uppdaterad lista över stängda marknader finns på https://www.bet-at-home.com/sv/terms#H.

7. bet-at-home.com hänvisar uttryckligen till att endast personen med bostad i, som stadigvarande vistas i, samt personer med tillfälligt boende i de länder som räknas upp under punkt H.4 i de allmänna villkoren för kunder (https://www.bet-at-home.com/sv/terms#H) kan öppna ett spelkonto hos bet-at-home.com. Om inte några lagbestämmelser utgör hinder, kan ett partnerkonto även öppnas i ett icke listat land, dock under förutsättning att reklamkampanjerna uteslutande riktas till de länder som räknas upp i ovan nämnda länk.

8. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att avsluta avtalet med affiliate partnern om deras webbplats bedöms vara olämpligt. Detta är efter eget gottfinnande av bet-at-home.com. Olämpliga platser inkluderar de som riktar sig till barn, pornografiskt eller skildra annan olaglig sexuell aktivitet, främja våld, diskriminera på grund av ras, kön, religion, nationalitet, handikapp, sexuell läggning eller ålder, främjar olagliga aktiviteter eller intrång i immateriella rättigheter.

4. Ansvar och skyldigheter för Partnern

1. Affiliate Partnern garanterar härmed att han/hon är myndig i sitt land och i tillämplig behörighet godkänner att ingå ett avtal, liksom han/hon är kompetent och lagligt behörig att ingå bindande avtal i enlighet med avtalets syfte.

2. Affiliate partnern kommer att rekommendera bet-at-home.com till potentiella spelare på egen bekostnad. Partner är ensam ansvarig för distribution, innehåll och typ av marknadsföring. All marknadsföring måste vara professionell, korrekt och laglig i enlighet med gällande lagstiftning samt detta affiliatepartneravtal.

3. Affiliate Partnern är skyldig att endast använda länkar, bannerkoder och reklammaterial som gjorts tillgängliga av bet-at-home.com under "Income Access" på affiliate-plattformen. Dessa kan endast användas på webbplatser eller andra medier som anges i affiliate programmet. Affiliate partnern är ensam ansvarig för den korrekta tekniska användningen av länkar och bannerkoder. Affiliate partner får endast använda material som är förknippat med bet-at-home.com som de har skapat själva eller anpassas eller i kombination med skriftligt tillstånd av bet-at-home.com. Detta gäller också andra marknadsföringsformer som affiliatepartnern använder sig av, som till exempel e-post- eller sms-marknadsföring. bet-at-home.com tar inget ansvar för annonsmaterial som har ändrats utan samtycke. Affiliate partnern är ansvarig för brott mot upphovsrätt, skadestånd eller skadeståndsanspråk från tredje part som orsakas av användning av ej godkända material, och håller bet-at-home.com oskadlig Affiliatepartnern förpliktar sig att ersätta bet-at-home.com för alla olägenheter som bet-at-home.com utsätts för på grund att affiliatepartnern har agerat felaktigt. Hit räknas bland annat olägenheter som uppstår till följd av myndighetskrav, som till exempel straff eller frivilliga ersättningar på grund av hot om licensrättslig process.

4. Det är förbjudet för affiliatepartnern att på webbplatser eller i andra medier placera marknadsföringsmaterial , vars innehåll kränker tredje persons immateriella rättigheter eller främjar en sådan kränkning. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att avaktivera hela spårningsprogrammet och att omgående avsluta affiliatepartneravtalet utan förhandsmeddelande.

5. I övrigt förpliktar sig affiliatepartner, ifall en tredje person som har blivit kränkt gällande sina immateriella rättigheter, att helt kompensera bet-at-home.com eller den kränkta tredje personen. Affiliate Partnern tar fullt ansvar för utveckling, drift och underhåll av sin webbplats och allt material som visas på partners webbplats. Affiliatepartnern säkerställer i synnerhet att inget våldsamt innehåll, sexuella, diskriminerande eller i övrigt lagstridiga yttranden eller innehåll finns på partners webbplats.

6. Affiliate Partnern garanterar härmed att han eller hon inte kommer att presentera hemsidan på ett sådant sätt att det kan framkalla någon risk till förväxling med bet-at-home.com och/eller bolaget som ger ett intryck av att webbplatsen för den avtalsslutande part helt eller delvis har sitt ursprung i bet-at-home.com och/eller företaget.

7. Affiliate Partnern får inte använda bet-at-home.com eller andra villkor, varumärken och andra immateriella rättigheter som tillkommer bolaget än genom installationen av de tillhanda hållna marknadsmaterial för hans eller hennes hemsida. I synnerhet måste Affiliate Partnern avstå i användningen av bet-at-home.com logotyper eller som är förvirrande lika som bet-at-home.com.

8. Affiliate Partnern måste uppmärksamma sig på de varumärken och namn på bet-at-home.com när de utför en sök-kampanj som syftar till att förbättra sin sökmotor-ranking. Affiliate Partnern går vidare med på att inte använda sökord (nyckelord), som liknar termen bet-at-home.com eller andra relaterade varumärken som finns i tillgångarna av bet-at-home.com. Vidare går även affiliate partnern med på att cookie spridning är strängt förbjudet.

9. Affiliatepartnern följer härmed eCOGRAs riktlinjer. eCOGRA är en godkänd testagentur med flera jurisdiktioner för onlinespel.

10. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att hålla inne alla provisionsutbetalningar som Affiliate Partnern annars skulle ha varit berättigad till, bet-at-home.com bestämmer efter eget gottfinnande att,
 • Affiliate Partnern skickar skräppost eller tjänsten av bet-at-home.com tillämpas i någon annan otillåten form.
 • Affiliate Partnern registrerar sig som en spelare eller gör insättningar direkt eller indirekt till dessa spelkonton via hans spårningslänkar för eget personligt bruk och/eller annan tredje person på ett annat sätt försöker på ett falskt sätt öka provisionen som betalas ut eller på annat sätt lura Företaget. Överträdelse av denna bestämmelse kommer att anses som bedrägeri. Vidare är värvandet av personligt bekanta personer (särskilt familjemedlemmar, släktingar och vänner) endast tillåtet med uttryckligt samtycke på förhand av bet-at-home.com.
 • affiliatepartner som kommunicerar minimikriterierna för att lösa ut ett CPA (incentiviced traffic), utan uttryckligt samtycke på förhand av bet-at-home.com.
11. Affiliate partnerna garanterar att de kommer att använda tillåtna reklammaterial på alla marknader i enlighet med relevanta lagar. Eventuella böter eller viten för överträdelser av denna regel har ansvaret för affiliate partner.

12. "Pop-up banners" eller "Pop-under banners" (som automatiskt öppnar ett webbläsarfönster när en webbplatsen öppnas eller när en länk klickas) får endast användas av en affiliate partnern med skriftligt tillstånd av bet-at-home.com. bet-at-home.com förbehåller sig rätten till gränsen, undanhålla att begå eller utesluta reklamkampanjer helt när reklam som beskrivits ovan har använts.

13. Affiliatepartners av bet-at-home.com är skyldiga att regelbundet kontrollera sin partner-konto för att hålla sig uppdaterad med viktiga uppdateringar, förändringar och kampanjer.

14. För all reklam som riktar sig till invånare bosatta i Storbritannien ska affiliatepartnern iaktta gällande reklamuppförandekoder för det medium som används, särskilt de Advertersing Codes som den brittiska reklammyndigheten ASA (Advertising Standards Authority – https://www.asa.org.uk/) har utfärdat. Om Affiliate partnern bryter ovannämnda kontrakt, är en tillräcklig avtalsvite på grund och bet-at-home.com har det extra rätt att säga upp avtalet. Affiliate partneroptionerna berättigar att lämna sådan information till bet-at-home.com som bet-at-home.com rimligen kan kräva för att möjliggöra bet-at-home.com att följa den information rapportering och andra skyldigheter för United Kingdom Gambling Commission.

15. Affiliatepartnern är ansvarig för att säkerställa sekretessen gällande åtkomstuppgifterna och för att hindra obefogad tredje person från användning.

5. Affiliate Partnerns Rättigheter

1. bet-at-home.com skall förse Affiliate Partnerna med all nödvändig information och marknadsföringsmaterial för ett korrekt genomförande av spårningslänkar.

2. bet-at-home.com skall administrera den omsättning som genereras via länkarna, notera nettointäkter och det totala beloppet för provisioner via länken, ge den avtalsslutande Affiliate Partnern provisionsstatistik och hantera all kundservice relaterat till verksamheten.

3. Om det förekommer värderings-avvikelser, så är bet-at-home.com värdering avgörande.

6. Provisionsplan

1. Företaget förbinder sig att betala ut en provision till Affiliate Partnern som beräknas på nettointäkterna genom nya kunder från partnerns webbplats och/eller respektive Sub-partners webbplatser. Nettoinkomsten beräknas på följande sätt:

Bruttointäkter - Återbetalning - Bonus - Skatter - Spel-avgifter = NETTOINTÄKTER

Provisionen baseras på det beloppet av den procentsats som kommer från nettoinkomsten som uppnås genom att användarna direkt lockas av Affiliate Partnern (nivå 1) och en procent av nettointäkten uppnås genom användarna lockas av partners Sub-partner i enlighet med vad som anges i provisionsplanen som visas på Partnerprogrammets webbplats.

Nya kunder är de kunder hos bet-at-home.com, som ännu inte fått ett spelkonto och som har tittat på bet-at-home.com via partners webbplats och därmed har registrerats korrekt och gjort autentiska penningöverföringar till sina spelkonton.

Provisionsplan:

Provisionen delas på beloppet av nettointäkterna. Provisonen för varje nivå beskrivs på följande sätt:
 • Nivå 1: 30% av nettointäkterna
 • Nivå 2: 10% av partnerintäkterna
 • Nivå 3: 5% av partnerintäkterna
Förklaring av nivåerna:
 • Nivå 1: Kunder registrerade direkt via Affiliate Partnern.
 • Nivå 2: Kunder som har registrerat sig via en redan värvad affiliatepartner.
 • Nivå 3: Kunder som har registrerat sig via en redan värvad affiliatepartner, vilken å sin sida värvats av en redan värvad affiliatepartner.
2. Provisionen beräknas i slutet av varje månad och utbetalningar görs den 20:e varje kalendermånad, under förutsättning att beloppet överstiger 50 EURO ("tröskelvärde") genom en begäran i affiliate programmet. Om saldot som skall betalas ut är mindre än tröskelvärdet 50 EURO kommer saldot att överföras till nästföljande månad och betalas ut när saldot uppnått lägsta tröskelvärdet.

3. Ett negativt saldo i slutet av månaden kommer att överföras till följande månad.

4. Utbetalning av provision är baserad på den betalningsmetod, enligt den metod som valts av affiliate partner i uttagsbegäran. Tre möjliga uttagsmetoder finns tillgängliga:
 • Banköverföring
 • Skrill
 • Neteller
5. Om ett fel görs vid beräkning av provision, förbehåller sig företaget rätten att korrigera sådana beräkningar helst och kommer omedelbart att betala ut i händelse av underbetalning eller återkräva medel vid överbetalning till affiliate partner.

6. Om affiliatepartnern väljer Skrill eller Neteller som betalningsmetod bör följande begränsningar noteras:
 • Om affiliatepartnern öppnade sitt Skrill eller Neteller konto i ett av följande länder kommer han/hon inte att kunna göra ett uttag till sitt konto:

  Skrill
  • Afghanistan
  • Amerikanska Jungfruöarna
  • Amerikanska Samoa
  • Eritrea
  • Förenade Arabemiraten
  • Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien
  • Guam
  • Hongkong
  • Iran
  • Irak
  • Israel
  • Japan
  • Kina
  • Kirgizistan
  • Kuba
  • Libyen
  • Macau
  • Nordkorea
  • Nordmarianerna
  • Puerto Rico
  • Singapore
  • Sudan
  • Syrien
  • Turkiet
  • USA

  Neteller
  • Belgien
  • Hongkong
  • Israel
  • Kanada
  • Macau
  • Turkiet
  • USA

 • Neteller betalningar kan endast göras till "medlemskonton". Det är inte möjligt att göra en betalning till "företagskonto".
7. Godkännande av utbetalning till Affiliate Partnern skall anses vara slutgiltig och fullständig i reglering av saldot som betalas ut under den angivna perioden till partnern.

8. Om Affiliate Partnern inte håller med om det rapporterade beloppet, skall han inom en period av trettio (30) dagar skicka ett e-postmeddelande till företaget på affiliate.se@bet-at-home.com innehållande orsak till tvisten. Misslyckande till att skicka ett e-postmeddelande inom den angivna tidsramen skall anses som ett oåterkallelig bekräftelse av beloppet för den angivna perioden.

9. bet-at-home.com har rätt uppehålla alla utbetalningar av intäkterna till partnern upp till etthundraåttio (180) dagar. Under denna tidsperiod så undersöks och granskas allt så att det överstämmer med de relevanta transaktioner och provisioner i dessa regler och villkor.

10. Inga betalningar kommer att göras om trafiken genererats olagligt eller strider mot någon av dessa bestämmelser i användarvillkoren.

11. Affiliate Partnern åtar sig att återlämna all provision baserat på falska eller förfalskade transaktioner, samt alla ytterligare kostnader för juridiska orsaker eller insatser som kan vara relaterade till fallet.

12. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att sätta gränser för aktiviterna på partnerns konton. De lägsta aktivitetsnivåerna kommer kontinuerligt att ses över. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att begränsa alla avtal när det inte når den miniminivå som angivits. Denna gräns ska inte vara orimligt hög och är i grunden ett yttrande för att avsiktligt undvika att intäkterna inte täcker bet-at-home.com interna kostnader för att upprätthålla kontot och utbetalnings-procedurerna.

13. Sub-Partner: Affiliate Partnern kan hänvisa andra personer (Sub-Partners) till bet-at-home.com, som också kan ansöka om ett medlemskap i partnerprogrammet. Affiliate Partnern utbetalas i samband med de aktiviteter som Sub-Partners i enlighet med den provisionsplan, den giltiga versionen av dessa villkor är den senaste versionen som har publicerats på www.bet-at-home.com och kommer att användas för framtida beräkningar. Affiliate Partnern betalas endast ut för hans eller hennes värvade Sub-Partners, som uppfyller och godkänner villkoren i detta avtal. Alla som är registrerad som partners kan inte omklassificeras som en Sub-Partner. Partners får inte:
 • registrera sig själv eller annan person som kontrolleras av honom/henne som sin egen Sub-Partner;
 • använda fiktiva eller aliasnamn vid registrering av Sub-Partners;
 • locka med något som pengar eller annat av värde till potentiella Sub-Partner om inte sådana lockelser har accepterats skriftligen av bet-at-home.com; eller
 • försök att ändra de befintliga villkoren för bet-at-home.com i förhållande till eventuella Sub-Partners.
Överträdelse av dessa regler kommer att resultera till en omedelbar avstängning av partnerns konto.

14. Affiliatepartnern kan ansöka om en omstrukturering av provisionsplanen. Det är helt upp till bet-at-home.com, att avgöra huruvida provisionsplanen ska omstruktureras. Exempel på alternativa inkomstkällor bör innehålla en kostnad per förvärv-modul (CPA). Om Affiliate Partnern på en basis av företagets erbjudande, beslutar sig för en annan provisionsplansstruktur (motsvarande den standard provisionsstruktur som anges i detta avtal), accepterar partnern automatiskt det nya förslaget om att provisionsstrukturen helt ersätter den befintliga strukturen och att det inte är möjligt att två olika provisionsstrukturer slås samman. Trots ovanstående är det förstås alla Affiliate Partners skyldighet att åta sig detta avtal som fortsätter och gälla för Affiliate Partners, i enlighet med användarvillkoren i detta avtal.

15. Affiliate Partnern är ensam ansvarig för betalning av alla skatter, tullavgifter samt andra avgifter som kan krävas att betalas, både lokalt och utomlands av skattemyndighet eller andra berörda organisationer, som kan uppstå till följd av intäkterna som genereras enligt detta affiliatepartneravtal. Företaget är inte på något sätt som helst ansvarig för eventuella obetalda avgifter som kan uppstå genom bet-at-home.com Partnerprogram.

16. Affiliate Partnern förbinder sig att begära en utbetalning av den intjänade provisioner inom en 12 månaders period. Om den sista utbetalnings begäran har passerat 12 månaders perioden, förbehåller då bet-at-home.com rätten att hålla inne den del av krediten.

7. Uppsägning

1. Detta Affiliate Partner avtal kan sägas upp skriftligt, till exempel genom e-post, av endera parter utan att ange skäl till varför och utan uppsägningstid.

2. I detta fall är Affiliate Partnern skyldig att ta bort alla länkar och bannerkoder som är implementerade med bet-at-home.com, oavsett om kommunikationen är kommersiell eller något annat. Partnern har inte rätt att behålla eller undvika ett sådant beslut.

3. Från och med den dag då avtalet sägs upp ska Affiliate Parterna ha åtagit sig att inte använda banners, logotyper och andra namn från bet-at-home.com.

4. Om saldot vid uppsägning är mindre än lägsta belopp enligt punkt 6 siffra 2 i detta affiliatepartneravtal, förbehåller sig bet-at-home.com rätten att innehålla detta som en expeditionsavgift.

5. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att säga upp affiliatepartneravtalet enligt punkt 7.1 i detta affiliatepartneravtal, eller eventuellt minska kommissionen, om affiliatepartnern av någon anledning inte genererar några nya eller genererar betydligt färre nya kunder än under tidigare, jämförbara perioder. bet-at-home.com kommer att utvärdera resultaten regelbundet och låt affiliate partner vet om de inte längre uppfyller de nödvändiga kriterierna.

6. Efter uppsägning av avtalet, har Affiliate Partner inte längre rätt till ytterligare ersättning. Men bet-at-home.com kan undanhålla Partner slutliga betalning för en rimlig tid för att säkerställa att rätt belopp betalas.

7. Om detta avtal sägs upp av bet-at-home.com på grund av partnerbrott, skall bolaget ha rätt att undanhålla partners intjänade men obetalda provision med det datum för upphörande som säkerhet för anspråk av sådant brott.

8. Efter den dag då avtalet sägs upp är partnern automatiskt befriad från det ansvaret och skyldigheter till bet-at-home.com. Uppsägningen befriar inte partnern från ansvar för skador som uppkommit genom brott mot detta avtal som inträffat före uppsägningen.

8. Garantier och ansvarsförbindelser

1. Affiliate Partnern är medveten om och instämmer att användningen av Internet är i hans eller hennes egen risk och att partnerprogrammet är tillgängligt utan några garantier och villkor som helst, uttryckligen eller underförstått. bet-at-home.com ger ingen garanti för att webbplatsen ska finnas tillgänglig vid någon särskild tidpunkt eller en särskild plats.

2. Företaget skall inte i något fall bära ansvar för att Affiliate Partnern, eller någon annan, för eventuella felaktigheter, försummelser, förluster, skador eller skadestånd som orsakats helt eller delvis av misslyckanden, förseningar eller avbrott som kan orsakats av bet-at-home.com webbplats eller partnerprogram.

3. Dessutom är ansvaret för juridiska företrädare och rättshandlingar från bet-at-home.com begränsad till uppsåt och oaktsamhet. Ansvaret för bet-at-home.com, oavsett orsak, är begränsad av provisionsbeloppet som betalas till entreprenören under de senaste tre månaderna.

9. Gällande Lag & Jurisdiktioner

1. Detta affiliatepartneravtal regleras av lagstiftningen i Malta, en tvist gällande detta affiliatepartneravtal ska väckas mot Malta. Partnern samtycker till Maltas gällande lagar.

10. Övrigt

1. bet-at-home.com förbehåller sig rätten att överlåta detta affiliatepartneravtal utan föregående medgivande av Affiliate Partnern, till en tredje part.

2. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i något avseende kommer den ursprungliga bestämmelsen att ersättas av en ny som är avtalet närmast.

3. Information som skickas till affiliate partnern via e-mail, telefon, Skype eller annat sätt är endast avsedd för affiliate partner och får inte föras vidare. Om konfidentiell information eller konversationer avslöjas kommer bet-at-home.com att behandla detta i enlighet därmed. Om information oavsiktligt skickas till fel mottagare så är partnern är skyldig att begära att de raderar alla meddelanden och informerar bet-at-home.com.

4. Om det förekommer betydelseskillnader mellan de översatta versionerna av detta affiliatepartneravtal, är ordalydelsen i den tyska versionen rättsligt bindande.

Senaste ändring på: 13.02.2017 07:30
Version: 2.4

Kontakt

Har du några frågor eller förslag? Skicka bara ett e-mail! Vår personal kommer att hjälpa dig.

* Obligatoriska fält

Användarnamn
Titel*
Förnamn*
Efternamn*
E-mail*
Ämne*
Ditt meddelande*
Skickat

Kontakt

Lyckad
OK