Opšta pravila i uslovi

U svakoj opkladi učestvuju dve strane, sa jedne strane bet-at-home.com Internet Ltd., s registrovanim uredom u St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12, komercijalnog registarskog broja C35109, kome je dozvoljeno da prima opklade na sportske događaje, kao i na virtualne događaje u skladu sa službenom dozvolom MGA/B2C/278/2004, izdatom na 01.08.2018. od strane Malta Gaming Authority (MGA), regulatoru malteške vlade, i sa druge strane, korisnika kao partnera sa ugovorom.

Kod kazino i poker igara su uključene dve strane. Sa jedne strane je to bet-at-home.com Entertainment Ltd sa sedištem u St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12 i brojem komercijalnog registra C35055, koji poseduje dozvolu MGA/B2C/173/2004, izdatu od strane Malta Gaming Authority (MGA) 01.08.2018., i na drugoj strani klijenta kao ugovornog partnera. Kazino igre se nude putem programa kompanija NetEnt, PT Hosting Malta i Microgaming Europe. Poker se nudi preko softvera PT Hosting Malta.

Za klijente koji igraju u Irskoj u pogledu sportskog i virtuelnog klađenja važi irska licenca za sportsko klađenje izdata od strane Vlade Irske na ime bet-at-home.com Internet Ltd.

Sve igre ponuđene u "Kazino uživo" sekciji naše internet stranice nisu regulisane od strane Malta Gaming Authority (MGA). Kazino uživo se nudi od strane Evolution Gaming Malta Ltd. softverskoj platformi, licenciranoj u Oldemi.

U sledećim pravilima i uslovima poslovanja bet-at-home.com Internet Ltd. i bet-at-home.com Entertainment Ltd. biće označeni pod skraćenim nazivom "bet-at-home", a Malta Gaming Authority pod nazivom "MGA". Takođe, svi nazivi "korisnik" odnose se na klijente, tj. korisnike usluga www.bet-at-home.com.

bet-at-home.com International Ltd. je odgovoran za obradu svih novčanih transakcija klijenta koje se izvode preko prethodno navedenih licenci.

Sadržaj

 1. Opšta pravila
 2. Pravila klađenja
 3. Klađenje uživo
 4. Virtualno klađenje
 5. 1-Click Bet
 6. Kazino, kazino uživo, Vegas i poker kazino
 7. Poker
 8. Korisnik
 9. Račun
 10. Razno
 11. Oslobađanje od odgovornosti i ograničenja
 12. Uplata novca
 13. Isplata novca
 14. Cash Out
 15. Ograničenje u dobitku
 16. Promotivna ponuda

A. Opšta pravila

1. bet-at-home.com Internet Ltd. i bet-at-home.com Entertainment Ltd. su kompanije sa ograničenom odgovornošću koje su otvorile i uređuju veb sajt bet-at-home.com (u daljem tekstu nazvan "veb sajt") i zvanične bet-at-home aplikacije. Predmet ovih pravila i uslova jesu registracija na našoj internet stranici, korišćenje ponuđenih usluga i sve opklade koje prihvata bet-at-home (u daljem tekstu nazvan "OPU" ili "Opšta pravila i uslovi").

2. bet-at-home zadržava pravo da u bilo koje vreme može da ažurira, promeni ili dopuni ova opšta pravila i uslove poslovanja. Klijent će biti obavešten unapred o svakoj većoj promeni ovih pravila i uslova poslovanja za koje on zatim mora ponovo dati svoju saglasnost pre nego što promene stupe na snagu. Neka izmena se smatra suštinskom ako ima neposredan/direktan uticaj na klijenta. Svaka verzija uključuje broj verzije i datum promene.

3. Ako nije drugačije naznačeno, sve odredbe ovih Opštih pravila i uslova važe za sve ponuđene proizvode i usluge. Posetom bet-at-home.com veb sajta (uključujući i sve poddomene), korišćenjem bet-at-home.com servisa i usluga ili preuzimanjem i/ili korišćenjem aplikacija ili nekih drugih softvera koji pripada kompaniji bet-at-home.com, korisnik potvrđuje da je saglasan sa opštim pravilima i uslovima poslovanja, te sa Politikom privatnosti.

4. Prilikom zaključivanja opklada ili učestvuje u igrama, korisnik priznaje validnost i važnost dostupnih pravila i uslova u trenutnoj verziji. bet-at-home koristi lične podatke samo u skladu sa pravilima Politike privatnosti bet-at-home, a koji predstavljaju sastavni deo ovih Opštih pravila i uslova poslovanja.

5. Pravni odnos između korisnika i bet-at-home podleže malteškom zakonu dok god su u skladu sa zakonom koji nije u suprotnosti sa međunarodnim građanskim pravom. Za sve pravne sporove između bet-at-home i korisnika nadležni su sudovi u Valeti (Malta).

6. Podaci, tekstovi, fotografije, melodije, video snimci, grafike, zaštitni simboli, slike, softveri ili programi prikazani na sajtu ili u aplikaciji su vlasništvo bet-at-home ili su dozvoljeni za korišćenje bet-at-home saglasno važećoj licenci. Korisnik ne polaže pravo na iste.

7. U području klađenja na eSports ("eSports-Channel") će po sopstvenom nahođenju kompanije bet-at-home biti prenošeni odabrani eSports događaji (engl. streams) i stavljeni na raspolaganje. Ovi video prenosi nisu deo ponuđenih proizvoda, usluga i servisa kompanije bet-at-home, oni se pružaju potpunio neovisno od njih. Korisnici nemaju pravo da određuju koji će video prenosi biti prikazivani. bet-at-home ne preuzima odgovornost za dotične strimove, posebno ne za njihov sadržaj, dostupnost ili kvalitet.

8. Osim ako nije drugačije navedeno, svi navedeni datumi i sva vremena su prikazani u srednjoevropskom vremenu (GMT+1).

B. Pravila klađenja

1. Minimalni ulog iznosi 0,50 EUR, 1,00 CHF, 1,00 GBP, 1,00 USD, 1,00 PLN, 10,00 CZK, 1,00 BGN, 10,00 RUB, 1,00 RON, 5,00 SEK, 10,00 DKK.

2. Ulozi na sportska klađenja koji su napravljeni od strane klijenata sa mestom prebivanja ili boravka u Saveznoj Republici Nemačkoj podležu saglasno zakonima o klađenju na konjičke trke i lutriji od 1. jula 2012. porezu od 5%. Prilikom postavljanja neke opklade automatski će biti odbijeno 5% od uloga klađenja. Obračun dobitka se bazira na sumi uloga umanjenoj za iznos poreza.

3. Putem ulaganja novca u opkladu, korisnik potvrđuje da nema nikakvih "insajder" ili sličnih predznanja o rezultatu, tj. toku igre pojedinog sportskog događaja.

4. Korisniku je zabranjeno klađenje na događaje u kojima sam učestvuje. Učešće u događajima je kada korisnik učestvuje u događaju kao kandidat, sportista, vlasnik, trener ili funkcioner kluba ili organizator takmičenja. Isto važi i ako je opklada odigrana u ime nekog učesnika u gore navedenom smislu.

5. bet-at-home zadržava pravo da odloži isplate novca po vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na prevare u klađenju ili sumnje u manipulaciji sportskih događaja. Ako neka organizacija zadužena za očuvanje integriteta sporta dokazano osudi manipulacije i prevare, sve opklade i dobici za koje se dokaže da su ih postavljali lica koja imaju "insajderske" informacije o opkladama ili bilo koja druga osoba za koju bet-at-home opravdano misli da je povezana sa nekom takvom osobom, će biti oduzeti.

6. bet-at-home zadržava pravo na to da odbije pojedine opklade ili da ograniči visinu uloga, takođe bet-at-home zadržava pravo na to da korisnika isključi iz učešća u klađenju i kockanju, a da pri tome ne mora navoditi razlog.

7. bet-at-home zadržava pravo da po vlastitom nahođenju i u bilo koje vreme može da ukloni iz svoje ponude određene utakmice, kladioničarske događaje ili turnire.

8. bet-at-home za sve opklade, a u vez sa njihovim sadržajem, mora da vodi poslovne knjige, tj. zabeleške. Ispravka o stanju na računu može se ispraviti jedino onda ako se ustanovi očigledna pisana ili obračunska greška.

9. bet-at-home zadržava pravo da koriguje očigledne greške, kao npr. greške koje se tiču slučajno zamenjenih kvota, sportskih događaja/timova/itd. Ako bet-at-home to ne učini, tada će se sportski događaj obračunati s kvotom 1,00. Kao ulog u neku opkladu isključivo važi onaj iznos koji je registrovan, odnosno potvrđen od strane bet-at-home.

10. bet-at-home zadržava pravo na to da pre zaključivanja opklade može da promeni kvote. Kvote se ne mogu promeniti nakon što se zaključi opklada, odnosno one ostaju fiksne.

11. Ako se sportski događaj ne održi onako kako je to navedeno na listiću sa kvotama (npr. zbog promene mesta ili izazivača), opklada neće važiti i ulozi će se nadoknaditi. Opklada neće biti poništena u slučaju da domaći tim odluči prepustiti prednost na domaćem terenu i dobrovoljno odigra na drugom terenu, ako teren domaćeg tima privremeno nije upotrebljiv ili ako se sportski događaj na koji se kladilo premesti na neutralni teren.

12. Ako se opklada zaključi nakon što je počeo sportski događaj ili ako ulozi nisu pokriveni stanjem na računu, tada opklada ne važi (kvota 1,00).

13. Pobednikom sportskog događaja smatraće se ekipa ili osoba koju su službeni predstavnici proglasili pobednikom najkasnije do ponoći (24.00) na dana u kojem se odigrao sportski događaj (obračunava se prema lokalnom vremenu mesta događaja). To se odnosi i na dugoročne opklade. Nakon tog vremena bilo koja promena u rezultatu neće uticati na isplatu opklade bez obzira na razloge tih promena.

14. Ukoliko nije drugačije propisano od strane bet-at-home, u svim sportovima je rezultat postignut nakon regularnog dela igre relevantan za obračun opklada. Mogući produžeci, izvođenje jedanaesteraca i drugo, nemaju nikakvog uticaja na isplatu dobitka. Međutim, u američkim sportovima (kao što su NFL, College-Football, NBA, MLB) je rezultat posle eventualnog produženja igre (produžetaka) relevantan za obračun opklada. Ovim nisu obuhvaćene NHL opklade u kojima je merodavan rezultat postignut nakon regularnog dela igre.

15. Ako otkazani/prekinuti sportski događaj na koji se odnosi klađenje još jednom počne u roku od 48 sata, opklada će važiti za ponovo započeti sportski događaj na koji se odnosi klađenje. Izuzetak od toga pravila čini klađenje na bejzbol u kojem ako se utakmica ne održi istog kalendarskog dana, ta će utakmica biti obračunata prema kvoti 1,00.

16. Ako se sportski događaj na koji se odnosi klađenje iz bilo kog razloga ne održi predviđenog dana, ako sportski događaj završi bez službenog rezultata ili ako ponovno ne počne dva dana nakon dana na koji se trebalo održati, tada se ulozi moraju vratiti ili poslužiti kao kredit (pri čemu su izuzetak fudbalske utakmice, te utakmice u hokeju na ledu koje su otkazane nakon regularnog vremena igre, kao i opklade u bejzbolu: ako se utakmica ne odigra istog kalendarskog dana kada je trebala, tada će se opklade obračunati prema kvoti 1,00). Ako se uprkos prekidu nekog događaj na koji se odnosi klađenje objavi zvaničan rezultat, onda će se taj rezultat koristiti za izračunavanje dobiti.

17. Opklade se isplaćuju kao nagrade prema ograničenjima koja postavi kompanija bet-at-home, kao i u slučaju isplate "mrtve trke" (engl. dead heat).

18. Načelo "igraj ili plati" (engl. play or pay) vredi u slučaju svih vrsta opklada, npr. ako takmičar na kojeg se odnosi klađenje ne igra ili ne trči iz nekog razloga opklada je izgubljena, opklada ne vredi onda ako se ne održi sportski događaj na koji se odnosi klađenje. Izuzetak od toga pravila je tenis gde se ulozi vraćaju ako igrač (ili igrački par) ne nastupi (kvota 1,00).

19. Ako u slučaju višestruke (kombi) opklade takmičar na kojeg se odnosi klađenje ne učestvuje u sportskom događaju na koji se kladilo, ako se sportski događaj ne održi iz drugih razloga ili čak ako se sportski događaj na koji se kladilo ne održi dva dana nakon dana kada se trebalo održati (tačno do isteka drugog kalendarskog dana), tada se opklada obračunava prema kvoti 1,00. Izuzetak od toga pravila jesu opklade na bejzbol jer se u slučaju tih sportskih događaja utakmica obračunava prema kvoti 1,00 onda ako se ne odigra istog dana. To isto važi i za sportske događaje koji su na kladioničarskom programu (listiću sa kvotama) popisani pogrešno (pogrešni izbor mesta), ali ne i na sportske događaje kada neki tim odluči prepustiti prednost na domaćem terenu, ako teren domaćeg tima privremeno nije upotrebljiv ili čak ako se sportski događaj na koji se kladilo premesti na neutralan teren. Ako u slučaju višestruki (kombi) opklada ni jedan od takmičara na koje se kladilo ne učestvuje u takmičenju ili čak ako se iz nekog razloga opozovu, odgode, otkažu ili ne održe svi sportski događaji na koje se odnosi višestruko (kombi) klađenje, tada se ulozi moraju nadoknaditi.

20. Isti par se ne može kombinovati više od jedanput (važi takođe za hendikep opklade, opklade na rezultat i specijalne opklade).

21. Kad je reč o opkladama po načelu "glava uz glavu" (engl. head to head), tada u sportskom događaju na koji se odnosi klađenje moraju učestvovati oba takmičara. Ako u događaju na koji se kladilo ne učestvuje jedan od takmičara ili oba takmičara, tada se opklada stornira. Ako čak u opkladi po načelu (engl. head to head) ispadnu oba takmičara (npr. ako ni jedan ne prođe kroz cilj), tada se oba takmičara - takmičenja smatraju neispravnima. U slučaju da se jedan takmičar ne kvalifikuje za drugi krug, ovo se neće smatrati kao odustajanje.

22. Kada se klađenje odnosi ili na "najboljeg strelca" ili na "vreme prvoga pogotka", a pogodaka ne bude (0:0), tada se opklade smatraju izgubljene. Pogoci postignuti u produžetku ili za ispucavanje kaznenih udaraca nema uticaja na odigranu opkladu.

23. Što se tiče tenisa, opklade će biti važeće dotle dok se meč odigra u vreme trajanja turnira. Ako jedan igrač preda meč ili bude diskvalifikovan za vreme trajanja meča, sve otvorene opklade biće obračunate sa kvotom 1,00.

24. Ako se fudbalska utakmica odloži ili ako se njezin rezultat ne objavi službeno, tada se sve specijalne opklade na tu utakmicu, kao npr. opklada na prvog strelca ili opklada na vreme postizanja prvog pogotka itd, takođe obračunavaju prema kvoti 1,00.

25. U slučaju trka Formule 1 ili bilo kog drugog događaja vezanog za moto sport, a koji je započeo iz bilo kog razloga iza bezbednosnih kola, ovo neće biti smatrano "fazom bezbednosnih kola" tokom trke.

26. Ukoliko boks meč ne počne planiranog dana, iz bilo kog razloga, već se pomeri za neki drugi dan u roku od 28 dana od prvobitnog datuma, sve položene opklade će se smatrati važećim za odloženi događaj. U slučaju da događaj nije pomeren za dan u roku od 28 dana od prvobitnog datuma, ulozi će biti vraćeni.

27. Ukoliko se pomereni boks meč ne odigra u zemlji koja je prvobitno određena, sve opklade će biti poništene, a svi ulozi će biti vraćeni. U slučaju da se boks meč održava na različitom mestu, ali u istoj zemlji kao što je prvobitno naznačeno, sve opklade će biti važeće.

28. Rezultat na kraju boks meča je neosporiv. Naknadno prebrojavanje glasova sudija ili promene izvršene od strane odgovornih institucija, nemaju nikakav uticaj na ishod opklade.

29. U slučaju da se boks meč prekine pre kraja, sve opklade se smatraju poništenim, osim opklada na najviši mogući rezultat u slučaju da je ovaj rezultat već poznat. Tada sve opklade zadržavaju svoju vrednost. Ukoliko jedan od boksera nije u stanju da učestvuje u narednoj rundi, prethodna runda smatraće se poslednjom rundom meča.

30. Za nokaut opklade u boksu, svaki put kad sudija započne brojanje do deset se smatra nokautom.

31. "Opklade na runde" u boksu biće razjašnjenje nakon runde u kojoj se završi meč. Ukoliko jedan od boksera nije u stanju da učestvuje u sledećoj rundi, prethodna runda će se smatrati poslednjom rundom meča za "proglašenje pobednika" u meču.

32. Zimski sportovi: pobednik duela jedan-na-jedan biće, ukoliko nije navedeno drugačije, učesnik sa boljom pozicijom u finalnom rangiranju. Finalno rangiranje, u skladu sa FIS-om (www.fis-ski.com) ili u biatlonu sa IBU (www.biathlonworld.com), uzeće se u obzir radi razjašnjavanja svih opklada. U slučaju da oba učesnika nemaju jasno definisanu poziciju u finalnom rangiranju, za konačan plasman uzeće se u obzir poslednja uspešno završena trka.

33. Opklada tipa "Hoće li biti isključenja?" će biti obračunata sa "DA" ako u regularnom vremenu igre bude isključen neki aktivni igrač, tj. ako mu bude pokazan drugi žuti ili crveni karton. U svim ostalim slučajevima, opklada će se obračunati sa "NE" i u to su takođe uključeni trener/ostali članovi tima i igrači sa klupe koji nisu bili zamenjeni tokom regularnog vremena igre, kao i oni koji su izašli iz igre pre toga.

34. Kod klađenja na politiku na izbore ili referendume će biti prebrojani glasovi predani i prebrojani od ukupnog broja glasova u momentu održavanja izbora. Eventualne naknadne izmene i ponavljanja izbora neće biti uzeti u obzir. Ako su dostupni, za obračun se mogu koristiti preliminarni zvanični rezultati ili službene statistike ako je sigurno da kasnije naknadne ispravke neće imati nikakav uticaj na ishod opklade. Pravila klađenja pod tačkama 10 i 13 se ne primenjuju kod klađenja na politiku: opklade odigrane na izbore ostaju važeće do stvarnog datuma izbora. Neki datum naveden u opkladi je relevantan za datu opkladu samo onda ako je to eksplicitno naznačeno u opkladi (npr. kao rok za obračun neke opklade).

Osobe proglašene kao kandidati će biti pripisani strankama koje predstavljaju i obrnuto. Moguća menjanja stranke ili napuštanje izbora se neće uzeti u obzir. Za pobednika će važiti onaj učesnik koji trijumfuje u skladu sa važećim izbornim zakonom u datoj zemlji (tako će npr. opklade za predsedničke izbore u SAD biti obračunate na osnovu glasova dodeljenih kandidatima od strane izbornih elektora na dan izbora; bilo kakve promene u sastavu izbornog kolegijuma se neće uzeti u obzir).

35. Kod klađenja na eSports važe sva upravo pomenuta pravila klađenja na odgovarajući način.

36. Opklade na eSport će biti obračunate na osnovu onih rezultata koje je odgovarajuće takmičarsko udruženje, tj. interfejs (API) objavili ili na osnovu objavljenih službenih rezultat. Startna vremena su približna: sve opklade predane pre stvarnog startnog vremena ostaju na snazi. Ako se menja ime tima, sve opklade na prvobitno ime tima ostaju na snazi pod novim imenom.

37. Ako se na kraju neke eSports utakmice igraju produžeci, u hendikep opkladama (spread) rezultat nakon produžetaka (overtime) je merodavan za obračun opklade. Ako se promeni najavljeni standardni broj karata ili rundi, sve hendikep opklade, te sve opklade koje se odnose na ukupan broj karata ili rundi, biti obračunate sa kvotom 1.00.

38. Ukoliko se kod klađenja na eSports neki igrač ili tim povuku sa nekog turnira ili utakmice pre nego što je turnir ili utakmica počeli, onda će sve opklade na pobedu ili na dalji prolaz tog igrača ili tima biti obračunate sa kvotom 1.00. Ako se neka partija ili karta ne završi do kraja, sve još uvek ne odlučene opklade će prestati da važe. Moguće ponavljanje neke partije ili kartice će biti odvojeno tretirano. U "First Blood" opkladama će se brojati samo pogoci postignuti od strane suprotstavljenih strana timova ili takmičara. Kod opklada na zgrade ili objekte (npr. 1. kula, 1. inhibitor) biće zanemareno kako je objekt uništen.

C. Klađenje uživo

1. Klađenje uživo odnosi se na ponudu za klađenje za vreme događaja na platformama otvorenima za klađenje uživo na bet-at-home. Kvote se stalno ažuriraju kako bi se pokazalo trenutno stanje igre.

2. Za klađenje uživo takođe se primenjuju sva pravila klađenja (član B) koja se odnose na procenu igre, osim ako nije drugačije naznačeno.

3. bet-at-home upozorava na to da prikazani rezultat ili vreme mogu kasniti nekoliko sekundi, iako se tačno trajanje kašnjenja ne može odrediti.

4. Rezultati služe samo u informativne svrhe. bet-at-home se ne može smatrati odgovornim za pogrešne ili netačne informacije na rezultatima uživo, te se korisnik mora obavezati na to da će proveriti tačno stanje igre/rezultata pre nego što postavi/preda opkladu.

5. Sve gore navedeno (posebno pod tačkama 3 i 4) važi na odgovarajući način za video prenose (engl. streams) na eSports kanalu. Strimovi mogu biti odgođeni ili nedostupni. Za obračun neke opklade isključivo su relevantni rezultati koji su objavljeni kao službeni od strane nadležnog takmičarskog zaveza, odnosno interfejsa (API) ili iz prenosa sa službenim rezultatima. To ni u kom slučaju ne mogu biti informacije iz video prenosa.

D. Virtualno klađenje

1. Više informacija o virtualnom klađenju možete pronaći u "Najčešće postavljenim pitanjima", kao i ako kliknite na znak . Korisnik prihvata da su ova pravila integralni dio općih pravila i uvjeta.

2. Osim ako nije drugačije istaknuto u "Najčešće postavljenim pitanjima", važe sve tačke opštih pravila i uslova.

E. 1-Click Bet

1. Ako je uključena "1-Click" funkcija plasiranja opklade, klijent može pomoću samo jednog jedinog klika na željenu kvotu izabrane opklade i odabirom uloga da preda opkladu. Svi dalji koraci potvrđivanja u ovom slučaju izostaju. Veličina uloga će biti određena od strane klijenta jednom, ali ju je moguće promeniti u bilo koje vreme.

2. Opkladu koja je već plasirana nije moguće poništiti.

3. Klijent može sam u bilo koje vreme isključiti "1-Click" funkcija plasiranja opklada.

F. Kazino, kazino uživo, Vegas i poker kazino

1. Svaka igra ponuđena u bet-at-home kazinu, kazinu uživo ili u sekciji "Vegas" ima svoja individualna pravila igre. Ova pravila se mogu videti u dodatnom prozoru za svaku igru posebno i to u linku sa nazivom "Pravila igre" ili klikom na znak . Svaka igra ponuđena u kazino sekciji pokera ima vlastita pravila igre, a koja se mogu videti u softveru za igranje pokera prelaskom preko znaka . Sva ova pravila su sastavni deo Opštih pravila i uslova igranja.

2. Za svaku igru u bet-at-home kazinu, kazinu uživo i u sekciji "Vegas" važi određeni procenat udela u dobiti (engl. Return To Player ili RTP) koji su dati u pravilima igre (Kazino/Kazino uživo) ili koji se mogu otvoriti klikom na znak (Kazino/Kazino uživo) ili pročitati u često postavljenim pitanjima (FAQ) ako odaberete odgovore za Kazino/Kazino uživo/Vegas. Procenat udela u zaradi u kazino sekciji pokera možete takođe pronaći u pravilima igri, tj. putem simbola, te i u "FAQ" (tema "poker"). Pod procentom udela u dobiti (RTP) se podrazumeva međusobni odnos uloga i dobiti koji se postiže na duge staze i u proseku podešavanjem generatora slučaja. Procenat udela u zaradi u bet-at-home kazinu, kazinu uživo i u sekciji "Vegas" je obično veći od 95%.

3. Ako je utakmica prekinuta zbog smetnje u vezi, igra će se nastaviti tamo gde je stala čim veza bude ponovo uspostavljena.

4. Zaposlenima u bet-at-home nije dozvoljeno postavljati novčane uloge na igre iz "Vegas" kanala. Džekpot dobici zaposlenih iz bet-at-home neće biti isplaćeni.

G. Poker

1. Za poker važe svi delovi ovih Opštih pravila i uslova, osim ako u nastavku nije drugačije regulisano.

2. bet-at-home daje korisniku ličnu, jednostavnu, nedeljivu i neprenosivu licencu za korišćenje bet-at-home softvera za poker. Korisnik može da koristi korisnički softver na računaru čiji je on glavni korisnik.

3. Korisniku nije dozvoljeno kopiranje korisničkih softvera, te pisanog materijala koji se odnosi na softver za igranje pokera. Takođe korisniku nije dozvoljeno izdavanje pod-licenci, otkazivanje ili prenošenje istih, te iznajmljivanje i zakup bilo kog dela softvera za igranje pokera. Korisnik ne može menjati, razvijati, rastavljati, prevoditi i / ili pokušati da dešifruje izvorni kod ili prerađivati softver za igranje pokera.

4. Softver generatora slučaja određuje ishod igre zasnovane na slučaju, odnosno njenog dela zasnovanog na slučaju.

5. Korisnik je dužan da poštuje sva pravila koja su u vezi sa igrama i / ili koja su definisana odgovarajućim tačkama menija. Ova pravila su sastavni deo poker pravila, a samim tim i deo Opštih pravila i uslova poslovanja.

6. Ako je igrač postavio ulog, ante ili blind na sto tokom igre za gotov novac, taj novac će se smatrati odigranim novcem i on ne može biti povučen nazad ili vraćen igraču. Ukoliko je korisnik kliknuo na dugme za postavljanje uloga, te time aktivirao automatsko postavljanje uloga u pokeru, pa se zatim predomisli, potrebno je da ponovo klikne na to isto dugme za postavljanje uloga (tj. da poništi izbor) i to pre nego što na njega dođe red. U suprotnom će se ulog smatrati odigranim. U slučaju plaćenog buy-ina za neki turnir, korisnik se može odjaviti sa turnira, a celokupna vrednost buy-ina će mu u tom slučaju biti vraćena. Odstupanja su moguća u zavisnosti od vrste turnira, te od toga da li je korisnik direktno platio buy-in za učešće na nekom turniru ili se za njega kvalifikovao putem satelit.

7. U slučaju da bet-at-home ima opravdane razloge za sumnju u bilo koju vrstu prevare, nepravilnog, obmanjujućeg, udruženog, manipulativnog ili drugog ilegalnog ponašanja od strane igrača u vezi sa njegovim učestvovanjem u nekoj igri, bet-at-home može po vlastitom nahođenju da mu odmah uskrati pristup igranju, izbriše ili zaključa račun za igranje pokera, oduzme sve iznose sa tog računa, te da sve uloge takvog korisnika proglasi nevažećim. Takvo ponašanje takođe može biti podpomognuto softverima, tehnologijama ili hardverskim uređajima u cilju učestvovanja u igrama ili manipulisanju bet-at-home sistemom za igranje, netačnim informacijama od strane korisnika i više od nabrojanog.

8. U svim sporovima u kojima je potrebna odluka, razjašnjenje ili posredovanje, sve bet-at-home odluke će važiti kao konačne i obavezujuće.

9. bet-at-home zadržava pravo da u svakom trenutku može da prekine neku igru.

10. Igračima nije dozvoljeno da igraju zajedno. Ako se posumnja da igrači igraju zajedno (u dosluhu), bet-at-home ima pravo da zaključa i / ili zatvori kladioničarske račune osumnjičenih. Igrači za koje je dokazano da su bili u dosluhu ili za koje postoji opravdana sumnja da su delovali u tom pravcu, gube sva prava na svom kladioničarskom računu. U opravdanim slučajevima bet-at-home zadržava pravo da zadrži dobitke koje su zaradili igrači u dosluhu.

11. Damping čipova (namerno gubljenje novca u korist nekog drugog igrača) nije dozvoljen na bet-at-home. Ako postoji sumnja da su igrali damping čipova, bet-at-home ima pravo da zaključa ili zatvori kladioničarske račune osumnjičenih igrača. Igrači za koje je dokazano da su napravili damping čipova ili za koje postoji opravdana sumnja da su delovali u tom pravcu, gube sva prava na svom kladioničarskom računu. U opravdanim slučajevima bet-at-home zadržava pravo da zadrži dobitke koje su zaradili igrači koji su igrali damping čipova.

12. Ako u nekom potu postoji nedeljivi broj čipova (engl. Split Pot), igrač koji je bio prvi na redu će dobiti preostale čipove, dok će u "High-/Low" igrama to biti igrač sa najjačom kombinacijom karata.

13. Klijent prihvata ova pravila i smatra se jedinim odgovornim za korišćenje softvera za igranje pokera i za svoje ponašanje u čet sobi. On će držati bet-at-home podalje od tužbi i obeštećenja protiv svih zahteva trećih strana koje direktno ili indirektno proizilaze iz kršenja ovih pravila. U slučaju da klijent ne poštuje ova pravila, on će sa ili bez davanja roka biti udaljen iz čet sobe.

14. U četu je dozvoljeno koristiti samo engleski jezik i jezik koji se koristi za odgovarajućim stolom.

15. Klijent mora da komunicira sa drugim igračima na odgovarajući način. To znači da nisu dozvoljene uvrede, klevete ili pretnje usmerene prema nekom igraču u cilju vređanja ili bilo koje vrste zastrašivanja.

16. Igračima nije dozvoljeno da komuniciraju tokom kruga igre o kartama koje drže u rukama, da daju savete drugim igračima ili da određuju drugima kako da igraju.

17. Igračima nije dozvoljeno da u čet sobama koriste druge veb sajtove ili poker iz ponude drugih ponuđivača.

18. Sve čet sobe će biti praćene i povremeno vođene.

19. Svi razgovori u čet sobama će biti zabeleženi i dokumentovani, a sumnjivi razgovori koji ukazuju na krivično ponašanje će biti prosleđeni vlastima.

20. bet-at-home zadržava pravo da prekine ili ukloni čet sobe.

H. Korisnik

1. Korisnik potvrđuje da ima onoliko godina sa koliko se dopušta učešće u kockanju, te korišćenje svih drugih proizvoda i usluga ponuđenih od strane bet-at-home, u skladu sa pravnim sistemom zemlje prebivanja i da je pravno sposoban. Ako domaćim pravnim sistemom neke zemlje nije regulisana minimalna starosna dob, najmanje godina za učešće u kockanju smatraće se 18.

2. Korisnik izjavljuje i potvrđuje da novac koji koristi na bet-at-home nije ilegalno stečen, kao i da račun neće koristiti za ilegalne radnje i prevare, kao što su pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, a u skladu sa zakonima zemlje u kojoj boravi korisnik ili bilo koji član bet-at-home grupe. U slučaju da postoji sumnja da je korisnik umešan u pranje novca ili u bilo koje aktivnosti oko pranja novca, bet-at-home zadržava pravo da o tome obavesti Malta Gaming Authority (MGA) i Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) sa sedištem na Malti.

3. U slučaju da se otkrije da je igrač maloletnik, njegov račun će biti automatski zaključan i sa njim će biti prekinut svaki poslovni odnos.

4. Onlajn kockanje i /ili klađenje može biti zabranjeno u skladu sa zakonom matične zemlje klijenta, kao i u skladu sa zakonom zemlje domaćina. Klijent preuzima isključivu odgovornost da se informiše o eventualnim ograničenjima i/ili zabranama u njegovoj zemlji porekla ili zemlji boravka. bet-at-home ne prihvata nikakvu odgovornost u tom pogledu i ne isplaćuje nadoknade klijentima koje mogu da nastanu kao posledica kršenja zakonskih odredbi. Naprotiv, klijent je odgovoran da ustanovi da li postupa u skladu sa zakonom svoje matične zemlje ili zemlje boravka. Naročito osobe sa prebivalištem ili stalnim mestom boravka, kao i osobe sa samo privremenim boravkom u jednoj od sledećih zemalja su isključeni iz ponude, nije im dozvoljeno otvaranje kladioničarskog računa na bet-at-home.com, uplata depozita i/ili korišćenje servisnih usluga kompanije bet-at-home.com: 5. Zbog pitanja dodele nacionalnih licenci, osobe sa prebivalištem ili boravištem u Velikoj Britaniji nemaju pristup veb-sajtu www.bet-at-home.com, već će biti preusmereni svojem licenciranom sajtu – http://uk.bet-at-home.com.

6. Opklada je zaključena nakon što bet-at-home korisniku pošalje poruku: "Vaša opklada je prihvaćena". Ova poruka nema uticaj na mesto i vreme zaključivanja ugovora. Klijentima nije dozvoljeno anonimno korišćenje usluga kao što je na primer upotreba Proxy, VPN ili drugih sličnih zaobilaznica blokade pojedinih zemalja od strane bet-at-home. bet-at-home zadržava pravo da odmah u slučaju kršenja zakona zamrzne račune i/ili da ih zatvori pri čemu klijent gubi sav dobitak.

7. Korisnik ima pravo da si sam na neko vreme ograniči visinu uloga u opklade ili da sam sebi uskrati učešće u delu ili celokupnoj ponudi koja se oglašava na www.bet-at-home.com. U tom slučaju je potrebno da nas korisnik o svojoj želji obavesti na service.sr@bet-at-home.com. Promena stupa na snagu najkasnije 24 časa po uspešnom prijemu zahteva. Ako klijent zatraži povećanje, menjanje ili ukidanje visine uloga, taj zahtev stupa na snagu tek nakon što prođe sedmi dan od momenta prispeća njegovog zahteva u bet-at-home. Ostale informacije možete pronaći u odeljku Odgovorno igranje.

I. Račun

1. Da bi mogao koristiti uslugama koje nudi bet-at-home, korisnik treba imati validan kladioničarski račun sa potrebnim ulogom. Zavisno o iznosu na računu, korisnik može odmah početi postavljati opklade i/ili ih menjati kako bi igrao u kazinu ili na platformama igara.

2. Korisnicama je dozvoljeno da otvore samo jedan račun. Otvaranje više računa nije dozvoljeno. U slučaju opravdanih sumnja da je korisnik otvorio više računa u bet-at-home da bi time na primer izbegao limite u ulozima, depozitu ili dobitku, bet-at-home zadržava pravo na to da u potpunoj diskreciji blokira korisnikov račun ili da ga odmah zatvori pri čemu će korisnik izgubiti sve dobitke. Korisnici moraju obratiti pažnju na to da im se početni ulog/depozit neće nadoknaditi.

3. Samo fizička lica mogu otvoriti račun na bet-at-home. Pravna lica ne prihvatamo. Igrači se moraju lično registrovati.

4. Klikom na polje "Registrujte se sada!" na veb-sajtu ili u aplikaciji, otvoriće se obrazac za registraciju novih korisnika. Registracija podrazumeva obavezno davanje ličnih podataka i informacija o računu, kao što je ime i prezime, važeća imejl adresa, datum rođenja, adresa stanovanja, telefonski broj, korisničko ime i lozinka. Korisnik treba potvrditi da ima više od 18 godina i da je pročitao, prihvatio Opšta pravila i uslove. Nakon što ispuni sva obavezna polja i klikne na "Registruj se", korisnik će primiti imejl u kojem će morati potvrditi svoju imejl adresu klikom na odgovarajući link. Nakon što klikne na link "Potvrdi imejl" biće automatski ulogovan na novi račun koji će mu omogućiti da postavi ulog/depozit i da igra.

5. Svi klijenti su obavezni prilikom svoje registracije na bet-at-home: Prilikom registracije, klijent garantuje da nema otvoren ili zatvoren kladioničarski račun na bet-at-home ili da trenutno ne poseduje račun koji smo na njegov lični zahtev zatvorili.

6. Korisnici su odgovorni za to da svi lični podaci na računu u svakom trenutku budu aktuelni. Sam korisnik je odgovoran za eventualne gubitke nastale iz ovog razloga, te ovim potvrđuje da bet-at-home ne može biti odgovoran za iste.

7. Kod otvaranja računa i kod izvođenja transakcija sprovodi se postupak "Upoznaj svoga klijenta". Ovo se može napraviti direktno preko bet-at-home ili preko našeg partnera "Jumio Corporation". bet-at-home zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju zatraži od klijenta prolaženje kroz jedan ili oba postupka.

U okviru ovog postupka mogu biti zatraženi lični dokumenti, te ostale dodatne informacije i dokumenti klijenata kao što su na primer dokaz o adresi stanovanja, informacije o njegovom imovinskom stanju i primanjima, "selfiji" i sve druge informacije o njemu.

U slučaju da "Upoznaj svog klijenta" postupak nije moguće sprovesti zbog nedostatka saradnje, uskraćivanja informacija od strane klijenta ili ne dostavljanja svih traženih dokumenata, bet-at-home zadržava pravo da kao posledicu toga zaključa ili zatvori račun.

Pored toga, podaci o klijentima mogu da budu upoređeni sa podacima iz lične baze podataka u skladu sa našim pravilima privatnosti.

8. Korisnik ima pravo da zatvori svoj kladioničarski račun. Da bi se to sprovelo, korisnik mora da pošalje zahtev bet-at-home putem imejla. Čim bet-at-home primi imejl, kladioničarski račun će biti zatvoren.

9. Kupac je kao jedini i isključivi vlasnik kladioničarskog računa odgovoran za držanje u tajnosti podataka svog kladioničarskog računa i on mora da spreči upotrebu svog računa od strane trećih lica. U slučaju da klijent dozvoli trećim licima pristup svom kladioničarskom računu, bet-at-home zadržava pravo da po vlastitom nahođenju zaključa ili zatvori račun. Korišćenje kladioničarskog računa od strane treće osobe će biti prihvaćeno u slučaju ako ta osoba direktno ili indirektno izvrši uplatu na taj kladioničarski račun. bet-at-home u takvim slučajevima zadržava pravo da odbije da izvrši isplatu sa kladioničarskog računa sve dok ne identifikuje i proveri identitet stvarnog vlasnika.

Račun se ne može preneti na treću osobu ili založiti. Igračima nije dozvoljeno da prenose sredstva za klađenje na račune drugih igrača.

10. Ako treće lice koristi kladioničarski račun, sa ili bez dozvole korisnika, korisnik je sam i jedini za to odgovoran. bet-at-home ne snosi odgovornost za eventualnu štetu ili gubitke koji mogu da nastanu iz upotrebe računa od strane korisnika i/ili trećeg lica.

11. Da bi se kao deo postupka klađenja podaci preneli elektronski, korisnik mora da poseduje KOD koji se inače dodeljuje kladioničarima (broj kladioničarskog računa i lozinka, koju korisnik može da menja). Molimo Vas da vodite računa o tome da su broj kladioničarskog računa i lozinka poverljivi podaci, te da se sve transakcije u korisnikovu korist sprovode tek nakon što on navede broj kladioničarskog računa i lozinku.

12. Ako na kladioničarskom računu nema dovoljno novca ili ako se iznos koji nedostaje ne uplati u predviđenom roku, tada će se opklade prihvaćati kao važeće po redu kojima pristižu kako bi se na taj način osiguralo da na računu bude dovoljno novca za svaku od njih. Ako je opklada stanjem na računu pokrivena tek delimično, tada je ona važeća jedino u opsegu u kojem mu je pokrivena stanjem na računu.

13. Da bi neka opklada bila važeća je da se na kladioničarskom računu za koji klijent ima pristup nalazi barem onoliko novca kolika je vrednost minimalnog uloga u opklade.

14. U slučaju očiglednih grešaka prilikom sastavljanja bilansa korisnikovog računa, bet-at-home zadržava pravo da napravi/učini neophodne izmene.

15. Žalbe koje se tiču izvoda računa i bilansa u ovim izvodima mogu se podneti samo u roku od 45 dana od klađenja. Izostanak žalbe smatraće se prihvatanjem poslatog bilansa računa.

16. bet-at-home strogo zabranjeno korišćenje robotičkih, mehaničkih, elektronskih i drugih uređaja koji bi automatski donosili odluke/opklade, bilo da ih je koristio korisnik, gost ili treća osoba/strana.

17. bet-at-home zadržava pravo da zatvori račun po svom nahođenju ili da postavi limite za igranje i dobitak, kao i da potpuno ili delimično isključi klijenta iz korištena bet-at-home proizvoda i usluga.

18. U slučaju blokiranja računa, (samo-)isključivanja ili zatvranja računa, sve već ugovorene obaveze će biti ispoštovane od strane bet-at-home. Korisnik mora obavestiti bet-at-home servisnu službu za podršku korisnika putem imejla na adresu service.sr@bet-at-home.com i zatražiti isplatu. Sve kompenzacije će biti obavljene u razumnom roku. bet-at-home ima pravo da zadrži isplatu u slučaju sumnje u kriminalnu aktivnost ili u kršenje ovih pravila i uslova od strane korisnika, sve dok nadležni sud ne donese konačnu odluku. Sve kompenzacije takođe podležu odredbama za isplate navedene u članu M.

19. Neaktivni računi su oni računi u koje se vlasnik nije prijavljivao u periodu od 12 uzastopnih meseci. bet-at-home zadržava pravo da naplati neaktivnost računa naknadom od 5,00 EUR ili jednakim iznosom u valuti računa, po mesecu neaktivnosti. Administrativna taksa će biti naplaćena s kladioničarskog računa igrača.

Prva naknada za neaktivnosti na kladioničarskom računu će Vam biti oduzeta nakon 12 meseci ne korišćenja tog istog računa, a sve naredne naknade će biti oduzete mesečno sve dok stanje kladioničarskog računa ne dostigne nulu.

Svi registrovani igrači biće obavešteni najmanje 30 dana pre naplate bilo kakve pristojbe s njihovog računa. Vlasnici računa mogu se odmah ponovno prijaviti na račun, te ga tako reaktivirati ili povući s njega novce unutar roka od 30 dana bez dodatnih naknada.

Igrači koji reaktiviraju svoj račun ne kasnije od 3 meseca nakon što je zadnja naknada naplaćena, imaju pravo na povraćaj naknada u maksimalnom periodu od 6 meseci.

bet-at-home zadržava pravo da poveća naknadu za neaktivne račune po pravilima "Malta Gaming Authority".

J. Razno

1. Žalbe i reklamacije klijenta se obrađuju preko e-pošte, telefona, podrške uživo (četa) – kontaktne podatke možete naći na našem veb sajtu. Mi se uvek trudimo da sva otvorena pitanja rešimo u što moguće bržem roku i na obostrano zadovoljstvo. Međutim, ako ste i nakon ponuđenog rešenja još uvek nezadovoljni, problem treba rešiti pre preduzimanja daljnih koraka: 2. Molimo Vas da budete svesni mogućnosti stvaranja kockarske zavisnosti! Igrači sa ovim problemom mogu naći kontaktne podatke udruženja kockara u pasusu "odgovorna igra" na veb sajtu. Potražite korisničku pomoć.

3. U slučaju neslaganja između pojedinih jezičkih verzija ovih pravila i uslova, primenjivaće se verzija koja je najpovoljnija za igrača.

K. Oslobađanje od odgovornosti i ograničenja

1. bet-at-home ne garantuje stalnu dostupnost i funkcionalnost svojih proizvoda. bet-at-home se ne može smatrati odgovornim od strane kupca za bilo kakvu štetu, gubitke ili izgubljenu zaradu nastalih iz razloga nedostupnosti proizvoda koje nudi bet-at-home.

2. bet-at-home ne snosi odgovornost za greške pri prenosu i unosu podataka i/ili greške u analizama.

3. Ako dođe do greške u softveru ili hardveru, bet-at-home ima pravo da ispravi bilo koje greške u knjiženju dobitka na računima klijenata, a koje su proizašle iz takvih grešaka.

4. bet-at-home se ni u kom slučaju ne smatra odgovornim za štetu koja je nastala zbog pogrešnog, zakasnelog, manipulisanog ili zloupotrebljenog prenosa podataka. bet-at-home će preduzeti sve tehničke i finansijski razumne radnje kako bi zaštitio informacije koje je dobio od korisnika, no neće biti odgovoran ako treće osobe kontrolišu informacije o korisniku ili se služe njima pored toga što su te radnje preduzete. Stranke su uzajamno saglasne da se zahtevi za odštetu protiv bet-at-home u tom slučaju ne mogu podneti.

5. Korisnik je odgovoran za gubitke i štetu nastale kažnjivim kršenjem bet-at-home opštih uslova i pravila ili bilo kojih drugih važećih odredbi koje se odnose na kladioničarske i kockarske servise. Korisnik u potpunosti oslobađa bet-at-home odgovornosti u bilo kakvom sporu od strane trećih osoba, nastalom zbog takvih povreda pravila.

6. Korisnik je dužan ažurirati sve načine pristupa i programe pomoću kojih koristi bet-at-home.com usluge (npr. web-preglednik). bet-at-home.com nije odgovoran za štetu uzrokovanu načinima pristupa i programima koji nisu ažurirani na najnoviju verziju.

7. bet-at-home ne preuzima odgovornost za štetu ili gubitke korisnika do kojih je došlo bez uobičajene i predviđene kontrole od strane bet-at-home za vreme kada su one nastale. Ne prihvatamo odgovornost za sve štete i gubitke nastale iz lakog nehata. bet-at-home nije odgovoran za izgubljenu zaradu.

L. Uplata novca

1. Dostupne metode uplate novca:

Metoda Naknada za obradu podataka
VISA -
MasterCard -
Diners Club -
eps -
Skrill, OBT by Skrill, iDeal by Skrill, Skrill 1-Tap -
giropay -
Sofort -
Bankovna transakcija -
paysafecard -
NETELLER -
paybox -
PayPal -
Trustly -

2. bet-at-home zadržava pravo na to da odbije sve depozite. Više informacije o dostupnim metodama uplate novca, te o relevantnim limitima uplate možete pronaći na ovom istom sajtu u meniju za uplate novca i u aplikacijama.

3. bet-at-home nije odgovoran za promene deviznog kursa i iz toga rezultirajuće razlike.

4. Korisnici ne treba da tretiraju bet-at-home kao banku, niti da očekuju kamatu na njihove depozite. Klijent se slaže da u celosti plati sva potraživanja od bet-at-home-a ili treće strane. Klijenti se takođe slažu da neće otkazati ili poništiti nijednu uplatu ili da je neće povući na bilo koji drugi način. U jednom takvom slučaju klijenti su dužni da u potpunosti namire kompaniji bet-at-home sva sporna potraživanja i dodatne troškove koji su nastali (npr. naknada za obradu i sl.).

5. paysafecard kodovi mogu biti iskorišćeni samo ako su nabavljeni na zvaničnim prodajnim mestima. U slučaju potrebe, klijent je obavezan da bet-at-home dostavi dokaze o zakonitoj nabavci kartica.

M. Isplata novca

1. Dostupne metode isplate novca:

Metoda Min. Max. Naknada za obradu podataka
Bankovna transakcija - - Tri povlačenja sredstava u mesecu su besplatna. Za svako dodatno povlačenje naplaćuje se do 5,00 EUR (u zavisnosti od korišćene valute).
Skrill 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK/15 CHF/100 CZK 6.000 EUR (ili odgovarajući iznos u valuti kladioničarskog računa) Dva povlačenja sredstava u mesecu su besplatna. Za svako dodatno povlačenje naplaćuje se do 5,00 EUR (u zavisnosti od korišćene valute).
Kreditna kartica (VISA, MasterCard) 100 EUR/400 PLN/75 GBP/100 CHF/700 DKK/900 SEK 5.000 EUR (ili odgovarajući iznos u valuti kladioničarskog računa) -
NETELLER 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK 10.000 EUR (ili odgovarajući iznos u valuti kladioničarskog računa) -
PayPal 50 EUR 5.000 EUR -
Trustly 10 EUR/30 PLN/10 GBP/80 SEK - Tri povlačenja sredstava u mesecu su besplatna. Za svako dodatno povlačenje naplaćuje se do 5,00 EUR (u zavisnosti od korišćene valute).
paysafecard 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK/15 CHF/100 CZK 5.000 EUR (ili odgovarajući iznos u valuti kladioničarskog računa) -

2. Više informacija o dostupnim metodama isplate novca možete pronaći na ovom istom sajtu u meniju za isplate novca ili u aplikacijama.

3. bet-at-home zadržava pravo na to da sve isplate izvršava u evrima.

4. bet-at-home nije odgovoran za promene deviznog kursa i iz toga rezultirajuće razlike.

5. Na zahtev korisnika, dobitak, odnosno deo dobitka može biti odmah prebačen sa njegovog kladioničarskog računa na račun koji je naveo. Isplate koje prelaze 2.000 EUR zahtevaju identifikaciju korisnika, godište i mesto stanovanja. Ako nije zabeležena ni jedna transakcija na računu korisnika u periodu od trideset meseci, sredstva sa korisnikovog računu će biti isplaćena. Ukoliko je nemoguće lokalizovati korisnika, sredstva će biti prosleđena MGA-u. Nezakonito je ulagati protivpravno stečena sredstva. Stoga, sve transakcije se proveravaju, kako bi se sprečilo pranje novca, a sve sumnjive transakcije će biti prijavljene.

6. Sredstva će ostati na kladioničarskom računu sve dok ne budu povučena. Korisnik je odgovoran za to da stanje novca na računu bude dovoljno visok da pokrije traženo povlačenje sve dok se ono ne sprovede. U slučaju da stanje na računu ne pokriva zahtevani iznos, bet-at-home će otkazati isplatu.

7. bet-at-home isplaćuje novac samo na isti račun sa kojeg je uplaćen novac na kladioničarski račun. bet-at-home zadržava pravo da po vlastitom nahođenju odstupi od ovog pravila.

8. bet-at-home zadržava pravo da odbije isplatu novca ako taj novac nije iskorišćen za klađenje/igranje.

9. Na zahtev, korisnik će na sebe preuzeti dužnost da obezbedi kopiju zvaničnog dokumenta sa fotografijom (pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu) kao i kopiju kreditne kartice koju koristi, pre nego što se povlačenje sprovede.

N. Cash Out

1. Pomoću "Cash Out" opcije je moguće jednu postavljenu/odigranu pojedinačnu ili kombi opkladu iz ponude za sportsko klađenje i klađenju uživo prevremena prodati kompaniji bet-at-home pre nego što je ta opklada obračunata. "Cash Out" opciju nije moguće koristiti kod sistem i multi klađenja.

2. Korišćenje "Cash Out" opcije nije moguća ako je opklada odigrana ulaganjem novca iz "vezana" sredstva, bonus sredstva ili vaučer sredstva.

3. Ponuđeni iznos će biti određen na osnovu aktuelnih kvota i umanjen za iznos naknade za obradu i o njemu se ne može pregovarati. Opklade prodane pomoću "Cash Out" opcije se smatraju obračunatim. Stvarni rezultat dotične opklade nema uticaj na isplaćeni iznos.

4. bet-at-home će dati sve od sebe da uvek kada je to moguće ponudi "Cash Out" opciju, međutim njena dostupnost se ne može uvek garantovati. bet-at-home ne snosi odgovornost za gubitke koji mogu da nastanu usled nedostupnosti "Cash Out" opcije. Ako "Cash Out" opcija ne stoji na raspolganju opklade će biti obračunate saglasno kvotama koje su važile kada je opklada postavljena.

5. bet-at-home može u svakom trenutku i bez najave da povuče ili okonča "Cash Out" opciju. Nadalje, bet-at-home zadržava pravo da u slučaju sumnje na zloupotrebu, u slučaju greške u obračunu opklade ili greške u kvotama, poništi "Cash Out" isplate i da ih traži nazad od klijenta.

6. "Cash Out" opcija može biti isključena u bilo kom trenutku u okviru podešavanja naloga.

O. Ograničenje u dobitku

1. Ograničenje u dobitku po jednoj opkladi je 20.000 EUR. Ako korisnik postavi nekoliko identičnih opklada, bez obzira na vreme postavljanja opklada, ako ukupni dobitak prelazi maksimalno ograničenje, bet-at-home ima pravo da umanji ukupni dobitak, jer ograničenje dobitka od 20.000 EUR vredi i za nekoliko identičnih opklada. bet-at-home nije odgovoran za iznos koji prelazi maksimalni dobitak.

2. Ograničenje u dobitku po korisniku u jednoj nedelji je 100.000 EUR.

P. Promotivna ponuda

1. bet-at-home redovno nudi bonuse, takmičenja, promocije ili vaučere (u daljem tekstu zajednički nazvani "promotivna ponuda"). Tačna pravila i uslovi učestvovanja u jednoj promotivnoj ponudi mogu da se pronađu u pratećem promotivnom materijalu ili će ih bet-at-home poslati direktno klijentu putem imejla ili će isti biti dostupni na neki drugi dozvoljeni način; ovo može biti urađeno i na način na se klijentu saopšti veb-sajt (URL) sa kojeg se mogu pročitati pravila i uslovi učestvovanja u nekoj promotivnoj ponudi.

Klijent se obavezuje da pre nego što iskoristi neku promotivnu ponudu, da se prvo detaljno informiše o konkretnim pravilima i uslovima učestvovanja u istoj.

Kroz uključivanje u ponudu klijent mora da potvrdi da je pročitao i da prihvata pravila i uslove učestvovanja.

2. Sve promotivne ponude važe samo za jednu određenu osobu i u osnovi mogu biti iskorišćene samo jedanput. Jedna ista promotivna ponuda (ovo npr. važi ako neko želi da iskoristi nekoliko vaučera iz jedne iste promotivne kampanje) se sme iskoristiti maksimalno za jedan kladioničarski račun po osobi, porodici, domaćinstvu, IP adresi, računaru ili nekom drugom uređaju (npr. pametnom telefonu, tablet računaru). Neka promotivna ponuda se ne može preneti ili prodati.

3. bet-at-home zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promeni pravila i uslove učestvovanja za promotivne ponude ili da prekine promotivne ponude. Takođe, bet-at-home zadržava pravo da zatraži po vlastitom nahođenju od svakog klijenta dovoljno dokumenata da bi se uverio u identitet klijenta pre nego što na račun klijenta uknjiži iznos iz promotivne ponude ili mu ga isplati. bet-at-home zadržava pravo da u potpunosti ili delimično, i po sopstvenom nahođenju uskrati učestvovanje klijenta u promotivnim ponudama.

4. U sledećim slučajevima bet-at-home zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju poništi dodeljena sredstva iz neke promotivne ponude i dobitke akumulirane istim ili da uzme nazad bilo koja na nedozvoljen način stečena sredstva: 5.1 Kod učestvovanja u nekoj promotivnoj ponudi za sportsko klađenje, sredstva će biti podeljena na sledeći način:

Uplaćeni iznos za koji je dodeljen neki bonus, te dobici akumulirani istim, su vidljivi u okviru kladioničarskog računa kao "Vezana sredstva" do ispunjena pravila i uslova učestvovanja promotivne ponude ili do prestanka važenja istih (npr. do isteka roka ulaganja).

Sredstva dodeljena klijentu kao bonus na osnovu uplaćenog depozita, te dobici akumulirani istim, su vidljivi u okviru kladioničarskog računa kao "Bonus sredstva" do ispunjena pravila i uslova učestvovanja promotivne ponude ili do prestanka njihovog važenja (npr. do isteka roka ulaganja).

Sredstva dodeljena iskorišćenjem nekog vaučera, te dobici akumulirani istim su vidljivi u okviru kladioničarskog računa kao "Vaučer sredstva" do ispunjena pravila i uslova učestvovanja promotivne ponude ili do prestanka važenja istih (npr. do isteka roka ulaganja).

Suma dodeljena nekom promotivnom ponudom (vaučer, bonus) ne može biti isplaćena do ispunjenja pravila i uslova učestvovanja. Sva zarada nastala u vezi sa promotivnom ponudom ostaje "vezana" sve dok se u potpunosti ne ispune sva pravila i uslovi učestvovanja (npr. uslovi vezani za potreban broj ulaganja), do isteka perioda ulaganja promotivne ponude ili dok se bonus, odnosno vaučer u potpunosti ne potroši. Ukoliko se pravila i uslovi učestvovanja (npr. uslovi vezani za potreban broj ulaganja) ne ispune do kraja promotivne ponude, bet-at-home zadržava pravo da poništi dodeljena sredstva od strane bet-at-home i dobitke akumulirane istim.

5.2 Raspoloživa sredstva će prilikom postavljanja opklada biti korišćena sledećim redosledom: Ovaj redosled će se uvek poštovati, nezavisno od bilo kojih pravila iz pravila i uslova učestvovanja u promotivnoj ponudi (npr. pravilo za minimalnu kvotu).

6.1 Kod učestvovanja u nekoj promotivnoj ponudi u bet-at-home kazinu, kazno čipovi će biti podeljena na sledeći način:

Kazino čipovi koji su preneseni u bet-at-home kazino da bi se dobio bonus će biti označeni na bet-at-home kazinu kao "Vezani čipovi" do ispunjavanja Pravila i uslova učestvovanja, odnosno do nemogućnosti ispunjavanja Pravila i uslova učestvovanja (npr. do isteka roka datog za ispunjavanje pravila i uslova).

Kazino čipovi koji su dodeljeni za prebacivanje novca u bet-at-home kazino i njime zarađeni dobici će biti označeni u bet-at-home kazinu kao "Bonus čipovi do ispunjavanja Pravila i uslova učestvovanja, odnosno do nemogućnosti ispunjavanja Pravila i uslova učestvovanja (npr. do isteka roka datog za ispunjavanje pravila i uslova).

Kazino čipovi koji nisu označeni kako vezani ili bonus čipovi, su "Nevezani čipovi". Sa njima je moguće slobodno raspolagati, ulagati u igru ili prebaciti na kladioničarski račun i pridodati sredstvima.

Iznos bonusa koji je dodeljen na osnovu promotivne ponude za bet-at-home kazino ne može da bude isplaćen sve dok se ne ispune pravila i uslovi učestvovanja u toj ponudi. Svi dobici koji su ostvareni, a koji su u vezi sa nekom promotivnom ponudom iz bet-at-home kazina, ostaju "vezani" sve dok se ne do kraja ne ispune pravila i uslovi učestvovanja (npr. dok se ne ispuni pravila i uslovi u pogledu potrebnog broja ulaganja), dok ne istekne rok bet-at-home kazina za ispunjavanje uslova u pogledu potrebnog broja ulaganja ili dok se bonus čipovi u celosti ne potroše. Ako se pravila i uslovi učestvovanja (npr. pravilo u pogledu potrebnog broja ulaganja) ne ispune do isteka promotivne ponude u bet-at-home kazinu, bet-at-home zadržava pravo da poništi dodeljene čipove i njima akumulirani dobitak.

6.2 Raspoloživi kazino čipovi će se kod igranja koristiti sledećim redosledom: Ovaj redosled će se primenjivati bez obzira na bilo koja pravila i uslove učestvovanja u akcijama.

7. U slučaju nepodudaranja opštih pravila i uslova učestvovanja u promotivnoj akciji iz Opštih pravila i uslova učestvovanja sa posebnim pravilima i uslovima učestvovanja iz neke konkretne promotivne akcije, prednost imaju pravila i uslovi učestvovanja za konkretnu promotivnu ponudu. U slučaju nepodudaranja engleske verzije pravila i uslova učestvovanja u nekoj promotivnoj ponudi sa verzijom napisanom na nekom drugom jeziku, važeća će biti verzija na engleskom jeziku.

Poslednja promena: 26.02.2019 00:00
Verzija: 3.32