Ovaj sajt koristi "kolačiće" i korišćenjem vab-sajta automatski pristajete na to. Više informacija o tome možete da pronađete na stranici koja se bavi Politikom privatnosti.
OK

Politika privatnosti

Politika privatnosti

bet-at-home.com se obavezuje čuvati lične podatke svojih klijenata. Mi obrađujemo Vaše podatke isključivo na osnovu zakonskih propisa. Ova pravila politike privatnosti uključuju (zajedno sa Opštim pravilima i uslovima poslovanja, te svim drugim dokumentima koji se pozivaju na njih) temelj na kojem bet-at-home.com obrađuje lične podatke.

Svi prikupljeni podaci će nam koristiti samo za tačno određenu svrhu. Podaci koji nemaju svrhu, neće biti prikupljani. To isključuje zloupotrebu u svakom njenom obliku.

Ponudi kompanije bet-at-home.com je moguće pristupiti preko pune i mobilne verzije veb-sajta, kao i putem aplikacija. Kada se u ovim pravilima i uslovima govori o veb-sajtu, aplikaciji, servisima i uslugama kompanije bet-at-home.com, to treba shvatiti da se ono odnosi na celokupnu bet-at-home.com ponudu, bez obzira na koji se način njoj pristupa (preko pune ili mobilne verzije ili aplikacija).

bet-at-home.com International Ltd, bet-at-home.com Entertainment Ltd. i bet-at-home.com Internet Ltd. su kompanije sa sedištem na adresi Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, tel: +356-20102511 i oni su zajednički odgovorni za sve aspekte sakupljanja i obrade podataka klijenata.

1. Kontakt

Ukoliko želite da dobijete više informacija o temi "Politika privatnosti" ili dodatne informacije o tome kako obrađujemo Vaše lične podatke, možete kontaktirati našeg agenta za zaštitu podataka na dataprotection@bet-at-home.com.

2. Zaštita Vaših ličnih podataka

Neprekidno ulažemo napore na zaštiti Vaših ličnih podataka. Sa jedne strane, ovu zaštitu garantuju visoki standardi kvaliteta i bet-at-home.com standardi, a sa druge strane, postoje stroge zakonske odredbe koje nas obavezuju na strogu zaštitu podataka. To znači da se obrada Vaših ličnih podataka odvija samo u okviru ovih zakonskih odredbi. Obrada podataka je dozvoljena samo u sledećim slučajevima:
 • Da bismo ispunili ugovor koji smo sklopili sa Vama.
 • Da bismo ispunili neku zakonsku obavezu.
 • Ako ste pristali na obradu podataka.
 • Ako je obrada podataka u našem legitimnom interesu.
 • Ako je obrada podataka u javnom interesu.
 • Ako je obrada podataka od vitalnog interesa za Vas.
Legitimni interesi

Iz poslovnih ili strateških razloga možemo obrađivati Vaše podatke na osnovu naših legitimnih interesa. Međutim, pri tome su preduzete mere i radnje radi zaštite i osiguranja Vaših ličnih podataka i da bi se na taj način sačuvala Vaša prava i interesi.

Ako Vaše lične podatke budemo obrađivali na osnovu naših legitimnih interesa, o tome ćete biti informisani i takođe ćete biti informisani koji su to naši legitimni interesi. Ukoliko sa tim u vezi imate bilo kakvih pitanja i prigovora, slobodno nas kontaktirajte. Međutim, ako postoje opravdani razlozi za ovu obradu podataka, njoj nažalost ne možete da se usprotivite.

3. Mi obrađujemo sledeće Vaše podatke

Lične podatke koje ste nam saopštili

Ime, imejl adresu, državu, adresu stanovanja, broj pošte, način plaćanja, datum rođenja, broj telefona, podatke iz ličnih dokumenata, bankovne podatke, podatke iz transakcije, podatke o kreditnoj kartici, podatke Vašeg bankovnog računa, podatke o igranju, Vaše posebne interese u igri, Vaše ponašanje u igri, Vašu komunikaciju sa našom službom za korisnike, informacije koje ste nam ostavili u raznim anketama, informacije o verifikaciji, odnosno informacije koje služe za borbu protiv prevara i pranja novca.

Mi sakupljamo ove informacije na različite načine. Na primer, to mogu biti podaci koje ste nam ostavili prilikom otvaranje kladioničarskog računa, tj. registracije. Zatim, to su podaci koje smo zabeležili kod uplate, odnosno isplate novca s kladioničarskog računa ili tokom komunikacije sa našom službom za korisnike, ako ste učestvovali u bonus akcijama ili anketama, podaci koje ste nam poslali u postupku verifikacije ili tokom korišćenja naših usluga.

Automatski prikupljane informacije

Tehničke informacije, uključujući i IP adresu koju korisnik koristi za povezivanje svog računara sa internetom, korisnikovi podaci za prijavljivanje, vrstu i verziju korisnikovog pretraživača interneta, tip uređaja (PC, pametni telefon, tablet računar), naziv uređaja, serijski broj uređaja (jedinstveni broj uređaja igrača), podešavanja vremenske zone, tipovi i verzije dodatnih modula u pretraživaču interneta, operativni sistem i platforma. Dodatne informacije o posećivanjima korisnika, uključujući pun URL link na i sa bet-at-home.com. Takođe ponudu koju korisnik pregleda, datum i vreme, dužinu boravka klijenta na određenim stranicama, interaktivne informacije stranica (kao npr. prelistavanja, klikovi i držanje tastature miša) te metode koje koristi za napuštanje veb-sajta i svi pozivni brojevi koju su korišćeni u kontaktu sa bet-at-home.com. Ako neko kontaktira bet-at-home.com preko kontaktnog obrasca, IP adresa korisnika će takođe biti preneta.

4. Prenošenje ličnih podataka

bet-at-home.com International Ltd, bet-at-home.com Internet Ltd i bet-at-home.com Entertainment Ltd mogu da podele Vaše lične podatke u procesu saradnje sa drugima. Vaše lične podatke možemo podeliti sa:
 • kompanijama koje pripadaju bet-at-home.com koncernu
 • vlastima i regulatornim telima
 • kreditnom biroima
 • agencijama za utvrđivanje identiteta
 • kompanijama i organizacijama koje se bore protiv prevara, koje istražuju kriminal i bave očuvanjem integriteta sporta
 • sportskim telima i udruženjima
 • organizacijama koje su Vas upoznale sa nama
 • trećim stranama kojima ste dozvolili da prosledimo Vaše podatke
 • trećim stranama koje su potrebne za pružanje naših usluga
 • telima koje se bave obradom podataka po zahtevu
Obrada podataka od strane tela koja se bave obradom podataka po zahtevu

Prilikom obrade Vaših podataka od strane tela koja se bave obradom podataka po zahtevu, odgovornost za zaštitu Vaših podataka ostaje u našoj nadležnosti. Koristićemo usluge takvog jednog tela izvan teritorije EU samo u sledećim slučajevima:
 • ako Evropska komisija potvrđuje da treća država ima odgovarajući nivo zaštite podataka ili
 • ako telo koja se bave obradom podataka po zahtevu primenjuje standardne klauzule o zaštiti podataka ili
 • ako se primenjuju podudarni interni propisi o zaštiti podatka (engl. Binding Corporate Rules) sa ugovornim partnerima ili
 • ako se primenjuju odgovarajuća pravila ponašanja (engl. Code of Conduct) i mehanizmi sertifikacije ili
 • ako postoji odluka o usaglašenosti sa Evropskom komisijom.
Tela koje možemo angažovati za obradu podataka su:
 • IT konsultanti
 • servis koji se bavi snabdevanjem sredstvima plaćanja
 • servis za pružanje telekomunikacionih usluga
 • štamparije
 • servisi za pružanje usluga dostave
 • firme iz bet-at-home.com koncerna
 • organizatorima događaja
 • ponuđače marketinških usluga
 • banke
 • servise i "gejm" provajdere

5. Brisanje podataka

Vaši podaci će biti korišćeni isključivo u svrhe koje smo naveli i za njih ćemo obezbediti adekvatnu zaštitu. U osnovi ćemo obrisati Vaše lične podatke posle raskida ugovora, a najkasnije nakon isteka zakonskog perioda čuvanja od deset godina. Čuvanje podataka zasnovano je na zakonskim obavezama. Međutim, stvaran period čuvanja podataka zavisi od slučaja do slučaja.

6. U okviru Opšte uredbe za zaštitu podataka, možete iskoristiti sledeća prava u pogledu obrade Vaših podataka

Pravo na informisanje: možete tražiti potvrdu da li i do koje mere obrađujemo Vaše podatke.
Kontaktirati nas možete na:
bet-at-home.com
St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12
service.sr@bet-at-home.com

Pravo na korekciju podataka: ako obrađujemo Vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, možete u bilo koje vreme zatražiti njihovu izmenu ili dopunjavanje.

Pravo na brisanje podataka: možete zatražiti od nas brisanje svojih ličnih podataka ako smo ih obradili neskladnog zakonu ili ako njihova obrada nesrazmerno šteti Vašim legitimnim interesima. Imajte na umu da mogu da postoje razlozi koji ne dozvoljavaju da se vaši podaci odmah izbrišu. Na primer, kada postoje zakonski regulisani uslovi skladištenja, tj. čuvanja podataka.

Pravo na ograničenu obradu podataka:
Možete zahtevati da ograničimo obradu Vaših podataka:
 • ako smatrate da podaci za neki period nisu tačni, tako da za taj period možemo da proverimo tačnost tih podataka,
 • ako je obrada podataka nezakonita i ako odbijate brisanje podataka, te umesto toga zahtevate ograničenu obradu podataka,
 • ako nam Vaši podaci više nisu potrebni za prethodnu namenu, no oni su Vama i dalje potrebni za priznavanje odbrane pravih zahteva ili
 • ako ste uložili prigovor zbog obrade svojih ličnih podataka.
Pravo na prenos podataka: Vaše lične podatke koje ste nam poverili na čuvanje mi Vam ih moramo staviti na raspolaganje u strukturiranom, pristupačnom i mašinski čitljivom formatu pod uslovom da ste nam dali saglasnost koju je moguće povući ili ako se podaci obrađuju za ispunjavanje nekog ugovora, te ako se prilikom te obrade koriste automatizovane metode.

Pravo na prigovor: ako se Vaši podaci obrađuju u svrhu obavljanja poslova od javnog interesa ili za potrebe službenih organa, pozivamo se prilikom obrade podataka na potrebu zaštite naših legitimnih interesa. Vi se pri tome možete suprotstaviti obradi podataka ako zaštita Vaših podataka prevazilazi naše legitimne interese. Takođe, u svakom trenutku možete povući bilo koju suglasnost za prikupljanje i čuvanje Vaših ličnih podataka od strane bet-at-home.com ukoliko za to ne postoje ugovorne ili zakonske obaveze.

Pravo na žalbu: ako sumnjate da prilikom obrade Vaših podataka kršimo evropski zakon o zaštiti podataka, molimo Vas danas kontaktirate kako bi razjasnili sva otvorena pitanja. Naravno, Vi imate pravo da se žalite nadležnom EU nadzornom organu.

Potvrda identiteta: Da bismo zaštiti Vaša prava i privatnost, možemo od Vas da zatražimo na potvrdu informacije u slučaju da sumnjamo na iste.

Pravo na nadoknadu: Ako ste neosnovano ili posebno puno puta zahtevali primenu gore navedenih prava, od Vas možemo da zatražimo naknadu za obradu Vaših zahteva ili da dobijemo da izvršimo Vaš zahtev.

Lično pravo: Ukoliko želite da primenite jedno od gore pomenutih prava, iskoristite opcije za kontakt koje nudimo.

7. Čuvanje ličnih podataka

Podaci klijenata se prenose, skladište i obrađuju elektronski. Sve informacije koje nam dostavite će biti sačuvane na bet-at-home.com serveru i one će biti dostupne samo obučenim i ovlašćenim licima koji su obavezno tretirati Vaše lične podatke u poverenju i u skladu sa važećim standardima iz zaštite podataka. Klijent se obavezuje da sačuva tajnim lozinku koja mu omogućava pristup određenim oblastima.

Nažalost, prenos informacija preko interneta nije potpuno siguran. Iako preduzimamo sve moguće korake kako bismo zaštitili lične podataka svojih klijenata, potpuna bezbednost ne može biti garantovana. Svaki prenos podataka od strane klijenta odvija se na sopstveni rizik. Po prijemu podataka, bet-at-home.com preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se osigurala zaštita bet-at-home.com sistema od napada i zloupotrebe, kao i zaštita od gubitka, netačnih promena ili neovlašćenog pristupa od strane trećih lica ka ličnim podatcima klijenata.

bet-at-home.com aplikacije standardno čuvaju klijentovo korisničko ime. Klijent to može promeniti u bilo koje vreme u podešavanjima aplikacije.

8. Upotreba Vaših ličnih podataka

Mi obrađujemo Vaše lične podatke u sledeće svrhe:
 • radi organizovanja i upravljanja Vašim kladioničarskim računom; obezbeđivanje funkcionalnosti svih usluga tako da su Vam one u potpunosti dostupne, npr. dopuna kladioničarskog računa, postavljanje opklada i igranje igrica (ispunjenje ugovora)
 • radi pružanja usluga (ispunjenje ugovora)
 • radi odgovaranja na Vaša pitanja putem službe za korisnike (ispunjenje ugovora)
 • radi ispunjavanja zakonskih obaveza vezanih za Vašu registraciju i provere Vaših ličnih podataka koje nam dajete na raspolaganje, provera njihove tačnosti, uključujući i prenošenje podataka kreditnim biroima i finansijskim institutima (u skladu sa zakonskim obavezama)
 • radi ispunjavanja regulatornih obaveza (u skladu sa zakonskim obavezama)
 • radi dokumentovanja Vašeg ponašanja u igri da bi na taj način što pre otkrili eventualne probleme iz oblasti odgovornog igranja (u skladu sa zakonskim obavezama)
 • radi pravljenja statistike i analiza u vezi sa korišćenjem naših usluga (legitimni interesi)
 • anketiranje kupaca radi dobijanja mišljenja o p našim uslugama i njenoj proceni. Ovo služi za analizu klijenata i poboljšanje naših usluga. Ubuduće možete slobodno odbiti učestvovanje u anketiranju, ako to želite (legitimni interesi)
 • praćenje Vaših aktivnosti u igri na sreću za našu upravu rizicima, da bi mogli da odgovorimo službenim organima (legitimni interesi, u skladu sa zakonskim obavezama)
 • ažuriranja da Vas informisali o svim promenama u pružanju naših usluga, softveru, opštim pravilima i uslovima poslovanja ili u politici privatnosti (ispunjenje ugovora)
 • slanje kampanja i reklama klijentima kroz različite kanale u cilju zadržavanja klijenta, negovanju odnosa sa klijentom i marketinga (odobrenje, legitimni interesi)
 • kreiranje profila klijenta i analiza istog kako bi se utvrdile preference, a u vezi sa našim uslugama, ponudom u svrhu postizanja klijentove lojalnosti (legitimni interesi)
 • imamo obavezu sprečavati prevare i pranje novca, te sprečavati neprimerene aktivnosti u korišćenju naših usluga, uključujući finansiranje terorizma ili korišćenje prihoda prikupljenih iz kriminalnih aktivnosti. Takođe smo obavezni da sprovodimo istrage i sprečimo eventualna "nameštanja" utakmica. Kod sumnje na takve aktivnosti, obavezni smo da iste prijavimo nadležnim organima. Ove kontrole sprovodimo pomoću ručne i automatske kontrole.
 • da bismo ispunili naše obaveze iz područja odgovornog igranja, mi pratimo Vašu statistiku igre i depozita. To nam omogućava da obezbedimo odgovorno igranje. Mi dopunjavamo informacije o Vama koje nam dostavljate sa drugim informacijama koje dobijamo od strane trećih lica ili uvidom u podatke koje imaju treća lica, uključujući (bez ograničenja) informacije objavljene od strane Vas ili informacije objavljen o Vama na internetu, a sve u cilju sprečavanja prevara, sprečavanje pranja novca, sprečavanja finansiranja terorizma ili sprečavanja plaćanja novcem čije poreklo je vezano za krivična dela.

9. Kolačići (engl. Cookies)

Mi koristimo kolačiće i slične tehnologije da bismo svoj veb-sajt učinili što ličnijim, preglednijim i bezbednijim. Pomoću kolačića bet-at-home.com može da ponudi usluge koji povećavaju bezbednost sajta, da prikuplja informacija o transakcijama i da spreći prevare. Oni dodatno olakšavaju navigaciju i omogućavaju kontrolu informacija ili reklama od posebnog značaja ili koristi.

Kolačići su mali fajlovi koji se čuvaju na korisnikovom uređaju kojima je dodeljen pretraživač interneta ili odgovarajuća aplikacija i preko kojih mesto koje je postavilo kolačiće prikuplja određenih informacije. Oni omogućavaju anonimno prepoznavanje računara kod ponovne posete sajta, ali ne dozvoljavaju ličnu identifikaciju podatka posetioca. Kolačići ne mogu da pokrenu programe ili da prenesu viruse na uređaje korisnika.

Posetioci mogu sprečiti upotrebu kolačića u podešavanjima svog pregledača veba kojeg koriste (Internet eksplorer, Hrom, Fajerfoks…). Za to je potrebno odabrati u podešavanjima opciju "Ne prihvati kolačiće" ili slično (Podešavanja > Privatnost > Kolačići). U zavisnosti od pretraživača, moguće je da od korisnika bude zatražen pristanak pre postavljanja kolačića. Postavljeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku. Uputstva za blokiranje ili brisanje kolačića se mogu pronaći u meniju politike privatnosti ili u pomoći pretraživača veba, odnosno na različitim internet forumima namenjenih pomoći.

Takođe, klijent može u aplikacijama iz bet-at-home.com ponude izbrisati "kolačiće" koji su prethodno bili postavljeni. Ovo se radi klikom na polje "Ukloni kolačiće" u podešavanjima aplikacije.

Ako se ne prihvati upotreba "kolačića", tj. ako se oni obrišu, to može u pojedinačnim slučajevima dovesti do funkcionalnih ograničenja u radu veb-sajta, tj. aplikacije.

Pored kolačića koje bet-at-home.com postavlja kada posetilac otvara njegov veb-sajt, postoje i kolačići koji su postavljenih od treće strane. U nekim slučajevima se to događa jer je bet-at-home.com za to ovlastio neku treću stranu, a u cilju pružanja nekih usluga (npr. za analizu sajta). U nekim drugim slučajevima ovo se događa jer bet-at-home.com veb-sajt koristi sadržaje (skripte, praćenje piksela) trećih strane. Pošto se u takvim slučajevima uspostavlja veza sa serverom treće strane, moguće je da ta strana postavi svoje vlastite kolačiće preko kojih sakuplja informacije o onlajn aktivnostima svojih posetilaca.

Ako su na bet-at-home.com veb-sajtu dostupni linkovi do veb-sajtova treće strane, obratite pažnju da ti veb-sajtovi mogu da koriste sopstvene kolačiće i da na tim sajtovima važe vlastita pravila politike privatnosti.

Prilikom posećivanja bet-at-home.com veb-sajta pod odrađenim okolnostima mogu biti postavljeni neki ili svi od sledećih "kolačića" na korisnikov uređaj:

Domen Kolačić Sadržaj Opis
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID bet-at-home.com postavlja ovaj kolačić u cilju identifikacije korisnika u sistemu.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. bet-at-home.com postavlja ovaj kolačić, ali samo ako je korisnik aktivirao opciju "Zapamti račun". Broj kladioničarskog računa će primenom navedenog biti prikazan u traki (baru) za prijavljivanje.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp bet-at-home.com postavlja ovaj kolačić u cilju prikazivanja specifičnih sadržaja za različite grupe korisnika (novi igrači, postojeći igrači, itd.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection bet-at-home.com postavlja ovaj kolačić u cilju prikazivanja veb-sajta u odabranom jeziku.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Google Analytics Code postavlja ovaj kolačić.
Doubleclick.net Several Doubleclick postavlja ovaj kolačić(i).
Facebook Several Ovaj kolačić(i) se postavlja klikom na dugme "Deljenje" na zahtev Fejsbuka.
Twitter Several Ovaj kolačić(i) se postavlja klikom na dugme "Tweet" na zahtev Tvitera.
Vgt.betradar.com Encrypted key Ovaj kolačić će biti postavljen pokretanjem jedne od ponuda iz oblasti "VIRTUALNO" na zahtev provajdera tog određenog proizvoda.
twyn group Several Encrypetd key Kolačić(e) postavlja kompanija twyn group radi identifikacije krajnjeg tehničkog uređaja i služi za sledeće namene:
 • Za individualizaciju reklamiranja, za direktno povezivanje ponašanja u mreži sa aktualnim reklamnim kampanjama, za optimizaciju kontrole oglašavanja i merenje njene uspešnosti.
 • U svrhu analize i uvida, npr. za analizu veb-sajta i ciljne grupe.
 • U svrhu proširenja baze podataka.
connextra.com Cxtld Encrypted key Kolačić(e) postavlja kompanija connextra.com radi identifikacije krajnjeg tehničkog uređaja.
connextra.com betathome Encoded traffic data Kolačić(e) služi za sledeće namene:
 • Za individualizaciju reklamiranja, za direktno povezivanje ponašanja u mreži sa aktualnim reklamnim kampanjama, za optimizaciju kontrole oglašavanja i merenje njene uspešnosti.
 • U svrhu analize i uvida, npr. za analizu veb-sajta i ciljne grupe.
 • U svrhu proširenja baze podataka.

Generalno se kod posete nekog veb-sajta prenose informacije na tehnički sistem operatora sajta. Ove informacije pružaju saznanja o krajnjem uređaju posetioca te o softveru koji se koristi za predstavljanje veb-sajta, odnosno o željenim podešavanjima na krajnjem uređaju. Ovi podaci su neophodni za pravilno i optimizovano prikazivanje i za obezbeđivanje funkcionalnosti.

Podaci prikupljene pomoću kolačića i informacije o tehničkim sistemima će biti isključivo anonimno sačuvani kod posetilaca. Kod registrovanih korisnika ovi podaci mogu biti vezani sa brojem kladioničarskog računa klijenta.

10. Informativni i reklamni materijal

Možemo da šaljemo informacije i promotivni materijal na kontakt naveden od strane korisnika. Korisnik ovo može da u bilo kom trenutku odjavi preko svog kladioničarskog računa, slanjem imejla na service.sr@bet-at-home.com ili klikom na polje "Bilten odjava" u našim reklamnim pismima. Ovo nema uticaja na servis i usluge koje bet-at-home.com nudi po osnovu ugovora, kao ni na dalje postojanje ugovora.

11. Funkcija za razmenu (engl. sharing)

Ovaj veb-sajt sadrži funkcije za razmenu poput Twitter-Tweet ili Facebook-Like dugmeta. Korišćenjem ovih funkcija je moguće da će lični podaci korisnika budu sačuvani, prosleđeni i obrađeni.

Takođe ističemo da se prikupljanje podataka i njihovo povezivanje može izbeći ako se igrač pre korišćenja sajta odjavi sa svog profila.

Facebook-Like-Button
Plug-in na socijalnoj mreži Facebook, facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA se prepoznaju na Facebook logu ili "Sviđa mi se" dugmetu (engl. Like-Button). Za korisnike izvan SAD i Kanade je odgovoran Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, IRELAND.

Ističemo na to da nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka, kao i o upotrebi istih od strane Facebook-a. bet-at-home.com ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili druge gubitke koji mogu proizaći upotrebom ovih podataka.

Twitter-Tweet-Button
Plug-in sa twitter.com od Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA se prepoznaju po znaku bele ptice na svetloplavoj pozadini.

Ističemo na to da nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka, kao i o upotrebi istih od strane kompanije Twitter. bet-at-home.com ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili druge gubitke koji mogu proizaći upotrebom ovih podataka.

12. Alat za praćenje

Mi koristimo alate za praćenje. Međutim, to ne znači da mi na taj način dobijamo lične podatke korisnika, već da je reč o samo prikupljanju statističkih podataka o korišćenju usluga koje nudi bet-at-home.com. Na primer, mi na taj način saznajemo koji su to sadržaju posebno popularni, u koje se vreme se ponuđeni servis i usluge posebno puno koriste, iz kojih svetskih gradova dolaze korisnici servisa i usluga i koje pregledače veba i operativne sisteme uopšteno korisnici koriste prilikom korišćenja servisa i usluga. Ove informacije koristimo za stalno, tehničko, kreativno i uređivačko poboljšanje svog servisa i usluga i da ih napravi što udobnijim za korisnike. Na osnovu statističkih rezultata vezanih za pregledač veba i operativni sistem, možemo da optimizujemo i dizajn veba. Kada je reč o alatima za analizu veba, radi se o u nastavku nabrojanim uslugama.

Skrećemo Vam pažnju na to da bet-at-home.com veb-sajt i aplikacije koriste "Google Analytics", uslugu analize veba koju pruža Google Inc. ("Google"). Reč je o kompanija zadužena za analizu veba od strane Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi takozvane "kolačiće", fajlove koji se čuvaju na uređaju klijenta i koji omogućavaju analizu klijentovog korišćenja sajta. Informacije sakupljene pomoću kolačića u vezi korišćenja ovog veb-sajta od strane klijenta (uključujući njegovu IP adresu) će obično biti preneseni na Google server u SAD i tamo sačuvani.

U slučaju aktiviranja funkcije za IP pretvaranje u anonimno korišćenje na ovom sajtu, IP adresa klijenta će biti prethodno skraćena od strane kompanije Google u državama članicama Evropske unije ili drugih strana koje učestvuju u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će puna IP adresa biti prebačena na neki server u vlasništvu Google u SAD i tamo biti skraćena. Na ovom veb-sajtu je aktivna funkcija za IP pretvaranje u anonimno korišćenje sajta. Google koristi podatke prikupljene putem "Google Analytics" kompanije za analizu korišćenja veb-sajta od strane korisnika, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na sajtu i za obezbeđivanje svih drugih usluga koje su u vezi sa sajtom i sa korišćenjem interneta, a za potrebe operatera veb-sajta.

Google ne povezuje ni na koji način IP adresu korisnika sa ostalim Google podacima. Klijent može sprečiti čuvanje kolačića određenim podešavanjima u svom pregledaču veba. Međutim, treba imati u vidu da je moguće da u tom slučaju onda ne mogu da se koriste sve bet-at-home.com funkcije, tj. ponuđene servise i usluge nije moguće koristiti u celosti. Osim toga, korisnik može da spreči buduće prikupljanje podataka od strane Google Analytics instalacijom sledećeg dodatnog programa u svom pregledaču: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sr.

Alternativa dodatnom programu ili u okviru pretraživača na mobilnim uređajima, korisnik može ubuduće da spreči prikupljanje podataka od strane Google Analytics u okviru ovog sajta klikom na sledeći link: Postavi "Google Analytics opt-out" kolačić – ova "Opt-Out" funkcija radi samo u ovom pretraživaču i samo za ovaj domen. U tu svrhu će na korisnikovom uređaju biti postavljen "Opt-Out" kolaćić. Ako se izbrišu svi kolačići u ovom pregledaču, potrebno je ponovo kliknuti na link za novo postavljanje ovog kolačića.

Korisnik takođe može da spreči buduća prikupljane svojih podataka u aplikacijama ponuđenim od strane bet-at-home.com, a od strane kompanije "Google Analytics" tako što će isključiti "Google Analytics" opciju u podešavanjima aplikacije.

Korišćenjem servisa i usluga ponuđenih od strane bet-at-home.com, korisnik se slaže sa obradom svojih podataka od strane kompanije Google na način i u svrhe na koji je to prethodno objašnjeno.

"Google Analytics" takođe prikuplja demografske podatke i interese. Ova funkcija nam omogućava da pregledamo anonimne i sveobuhvatno podatke o polu, starosti i interesima posetilaca veb-sajta. Ovi podaci će biti sakupljeni preko "first-party Cookies" (kao što su Google-Analytics-Cookies) i "third-party Cookies" (kao što su DoubleClick-Cookies).

U slučaju kvara na veb-sajtu ili u aplikacijama tehničke informacije i moguće lični podaci će biti prosleđeni nama da bi mogli istražiti uzroke tih smetnji. Te informacije koristimo za stalno poboljšanje servisa i usluga i da bi iste učinili prijatnijim za korišćenje.

13. Eksterni linkovi

Obratite pažnju da ako su dostupni linkovi koji vode na veb-sajtove trećih strana, da mi posle klika na taj link nemamo uticaja na to koji će podaci biti prikupljani ili korišćeni od strane tog provajdera. Detaljne informacija o prikupljanju i korišćenju podataka mogu se naći u politici privatnosti odgovarajućeg ponuđača. S obzirom da bet-at-home.com oslobođen odgovornosti prikupljanja i obrade podataka, bet-at-home.com ne prihvata nikakvu odgovornost za isto.

14. Izmene

Prilikom promene politike privatnosti ove stranice će biti zamenjene novom verzijom. Kod svake izmene politike privatnosti bićete o tome obavešteni. Verzije su numerisane i kod svake stoji datum poslednje promene. Korisnik je sam odgovoran da redovno čita sve verzije, te da proveri sve izmene.

Poslednja promena: 04.02.2019 00:00
Verzija: 2.13

POVRATAK KRALJEVA!
Sport Bonus CL 2019
ISKORISTITE BONUS
DO 150 EUR
SADA! Iskoristite bonus sada!
VOĆKASTE FUNKCIJE IGRANJA!
Vegas
KOCKICE
SU BAČENE!

Igrajte sada!
NASLEDSTVO RUSKE DINASTIJE!
165818
SLAVNI CAREVI! Igrajte sada!
DA LI STE VI SLEDEĆI MILIONER?
165820
GEJM ŠOU
DOŽIVLJAJ! Igrajte sada!
NOVOSTI!
KONTAKT
OK