Ovaj sajt koristi "kolačiće" i korišćenjem vab-sajta automatski pristajete na to. Više informacija o tome možete da pronađete na stranici koja se bavi Politikom privatnosti.
OK

Politika privatnosti

Politika privatnosti

bet-at-home.com se obavezuje čuvati lične podatke svojih klijenata. Lični podaci su informacije o datoj osobi čiji identitet je utvrđen ili može da se utvrdi. Ovo uključuje npr. ime, adresu stanovanja, imejl adresu ili druge podatke koji se mogu pripisati određenoj osobi.

Ova pravila politike privatnosti uključuju (zajedno sa opštim pravilima i uslovima poslovanja, te svim drugim dokumentima koji se pozivaju na njih) temelj na kojem bet-at-home.com obrađuje lične podatke. bet-at-home.com obrađuje lične podatke klijenata samo ako je to zakonom dozvoljeno ili ako je korisnik dao svoju saglasnost za obradu svojih podataka. Pristupanjem na bet-at-home.com, preuzimanjem bet-at-home.com aplikacija korišćenjem bet-at-home.com servisa i usluga, korisnik daje saglasnost za obradu svojih ličnih podataka za svrhe opisane u nastavku.

Ponudi kompanije bet-at-home.com je moguće pristupiti preko pune i mobilne verzije veb-sajta, kao i putem aplikacija. Kada se u ovim pravilima i uslovima govori o veb-sajtu, aplikaciji, servisima i uslugama kompanije bet-at-home.com, to treba shvatiti da se ono odnosi na celokupnu bet-at-home.com ponudu, bez obzira na koji se način njoj pristupa (preko pune ili mobilne verzije ili aplikacija).

1. Informacije o korisnicima koje bet-at-home.com čuva

Korisnički podaci koji se prikupljaju i koriste u cilju sklapanja ugovora sa bet-at-home.com su lični podaci koji se obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka Republike Malte i drugim relevantnim zakonskim odredbama koje se tiču zaštite podataka. bet-at-home.com sa sedištem u Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, tel: +356-20102510 je odgovorni organ u vezi sa svim aspektima prikupljanja ili obrade korisničkih podataka.

bet-at-home.com čuva u datom slučaju sledeće informacije o klijentu:

1.1 Informacije o sebi koje korisnici direktno predaju na bet-at-home.com:

tu su obuhvaćene informacije koje bet-at-home.com sakuplja o klijentu i to popunjavanjem obrasca za registraciju na bet-at-home.com ili prilikom komunikacije telefonom, imejlom ili drugim pismenim vidovima komunikacije. Sakupljanje i obrada podataka o klijentu je neophodan preduslov za zaključivanje ugovora i koristi se isključivo za ovu namenu. Zaključivanjem ugovora korisnik je saglasan sa prikupljanjem i obradom njegovih podataka. Informacija o minimalnoj količini podataka koju je klijent obavezan da navede je data pod tačkom "Račun" u Opštih pravila i uslova poslovanja.

1.2 Informacije o klijentima koje bet-at-home.com sakuplja:

U toku korišćenja servisa i usluga kompanije bet-at-home.com, sledeći podaci se mogu čuvati:
Tehničke informacije, uključujući IP adresu koju korisnik koristi za povezivanje svog računara sa internetom, njegove log-in podatke, vrstu i verziju pregledača veba korisnika, podešavanja vremenske zone, vrste i verzije plug-ina pregledača veba, operativni sistem i platformu. Dodatne informacije o posećivanjima korisnika, uključujući pun URL link na i sa bet-at-home.com. Takođe ponudu koju korisnik pregleda, datum i vreme, dužinu boravka klijenta na određenim stranicama, interaktivne informacije stranica (kao npr. prelistavanja, klikovi i držanje tastature miša) te metode koje koristi za napuštanje veb-sajta i svi pozivni brojevi koju su korišćeni u kontaktu sa bet-at-home.com. Ako neko kontaktira bet-at-home.com preko kontaktnog obrasca, IP adresa korisnika će takođe biti preneta.

1.3 Informacije koje bet-at-home.com dobija iz drugih izvora:

Opciono, bet-at-home.com prikuplja informacije o svojim klijentima iz trećih izvora (npr. od poslovnih partnera, kooperanata za tehničke usluge, prilikom slanja i obrade plaćanja, displej mreže, provajdera analitičkih usluga, usluga pretraživanja, kreditnih biroa).

Prilikom registrovanja klijent ima mogućnost da svoje podatke unese u obrazac za registraciju direktno iz nekog sigurnog onlajn izvora (Google, Facebook, PayPal). Klijent će biti preusmeren na veb-sajt tog izvora gde će od njega biti zatraženo da se prijavi ako to nije već ranije uradio. U nastavku, taj izvor će mu saopštiti koji njegovi podaci će biti prosleđeni kompaniji bet-at-home.com. Tek nakon što klijent potvrdi, tj. pristane na isto, podaci će biti preneseni na bet-at-home.com. bet- at-home.com će pri tome sačuvati samo one podatke koji su potrebni za popunjavanje obrasca za registraciju. Dodatna stalna veza između kladioničarskog računa i računa na određenom izvoru (Google, Facebook, PayPal) neće biti uspostavljena. Prilikom registracije preko Facebook-a, PayPal-a i Google-a bet-at-home.com dobija pristup samo odobrenim podacima klijenta. Tačna svrha i obim prikupljanja podataka, kao i njihova dalja obrada i korišćenje, te sva prava i načini podešavanja u cilju zaštite privatnosti mogu se preuzeti iz politike privatnosti dotičnih izvora (Facebook, Google i PayPal).

2. Otkrivanje podataka korisnika

2.1 Korisnik se slaže i prihvata k znaju da njegovi lični podaci ukoliko je to potrebno mogu biti predani drugim članovima bet-at-home.com koncerna (to podrazumeva, filijalama i holding kompanijama bet-at-home.com-aovde se može videti struktura koncerna).

2.2 Korisnik se slaže i prihvata k znaju da njegovi lični podaci mogu da budu prosleđeni provajderu treće strane ako je to potrebno da bi se ispunile sve ugovorene obaveze. Podaci će biti prosleđeni samo ukoliko treći provajder zadovoljava Evropske uslove o zaštiti podataka.

2.3 Korisnik se slaže i prihvata k znaju da njegovi lični podaci mogu biti preneti određenim trećim stranama, uključujući:
  • Poslovne partnere, dobavljače i podsaradnike u cilju izvršavanja ugovora između bet-at-home.com i ovog ili onog klijenta.
  • Oglašivače i oglasne mreže kojima su potrebni podaci radi dostave odgovarajuće ponude klijentu i drugima (naročito, ali ne jedino, u vezi sa proizvodima ili bet-at-home.com ponudom ili ponudom od strane ostalih članova koncerna).
  • Provajdere analitičkih informacija i pretraživačkih usluga koji potpomažu bet-at-home.com u cilju poboljšanja i optimizacije proizvoda.
2.4 Korisnik se slaže i prihvata k znaju da se njegovi lični podaci eventualno biti saopšteni trećim licima:
  • U slučaju da bet-at-home.com prodaje ili stiče materijalna i nematerijalna sredstva i prava, lični podaci klijenta mogu biti otkriveni potencijalnom prodavcu, tj. kupcu.
  • U slučaju ako sva bet-at-home.com imovina bude kupljena od strane trećeg lica, lični podaci klijenata mogu biti preneti kao imovina od strane bet-at-home.com na treća lica.
2.5 Korisnik se slaže i prihvata k znaju da bet-at-home.com može da prenese ili otkrije podatke u cilju ispunjavanja zakonskih ili regulatornih odredbi ili ispunjavanja Opštih pravila i uslova poslovanja ili drugih sporazuma ili da bi se zaštitila prava, vlasništvo ili bezbednost od bet-at-home.com-a, bet-at-home.com klijenata ili trećih strana. Ovo uključuje posebno razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama u cilju suzbijanja prevara, istrage krivičnog dela i očuvanju integriteta sporta. bet-at-home.com će otkriti lične podatke na zahtev i/ili saglasno odredbama važećeg zakona. Osim toga, bet-at-home.com zadržava pravo da objavi lične podatke klijenata u slučaju da postoji osnovana sumnja u nepravilnosti u vezi sa bet-at-home.com kladoničarskim računom. Klijent se slaže sa odgovarajućim daljim prenosom podataka saglasno ovoj tački.

3. Čuvanje ličnih podataka

3.1 Podaci klijenata se prenose, skladište i obrađuju elektronski. Sve informacije prenete od strane klijenta na bet-at-home.com će biti sačuvane na bet-at-home.com serveru i one su dostupne samo za to obučenim i ovlaštenim licima. Klijent se obavezuje da sačuva tajnim lozinku koja mu omogućava pristup određenim oblastima.

3.2 Podaci koji su sakupljeni od strane bet-at-home.com mogu biti preneseni i čuvani na nekom mestu koje se nalazi izvan Evropskog ekonomskog prostora ("EWR"). Ti podaci mogu u navedenom slučaju biti obrađeni od strane radnika koji ne pripadaju EWR, a koji rade za bet-at-home.com ili za njegove dobavljače. Takvi radnici će između ostalog biti uključeni u postupak ispunjavanja naloga, pripremi podataka plaćanja klijenata i servisnoj podršci. Prenosom ličnih podataka na bet-at-home.com klijent odobrava prenošenje čuvanje i obradu podataka. bet-at-home.com preduzima sve neophodne mere kako bi se osiguralo da svi podaci budu tretirani bezbedno i saglasno s ovom politikom privatnosti.

3.3 Nažalost, prenos informacija preko interneta nije potpuno siguran. iako bet-at-home.com preduzima sve moguće korake da zaštiti ličnih podataka svojih klijenata, ipak ne možemo da garantujemo potpunu sigurnost istih. Svaki prenos podataka se obavlja na rizik klijenta. Po prijemu podataka, bet-at-home.com preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se osigurala zaštita bet-at-home.com sistema od napada i zloupotrebe, kao i zaštita od gubitka, netačnih promena ili neovlašćenog pristupa od strane trećih lica ka ličnim podatcima klijenata.

3.4 bet-at-home.com aplikacije standardno čuvaju klijentovo korisničko ime. Klijent to može promeniti u bilo koje vreme u podešavanjima aplikacije.

4. Kolačići (engl. Cookies)

4.1 bet-at-home.com koristi kolačiće i slične tehnologije da bi svoj veb-sajt učinio što ličnijim, preglednijim i bezbednijim. Pomoću kolačića bet-at-home.com može da ponudi usluge koji povećavaju bezbednost sajta, da prikuplja informacija o transakcijama i da spreći prevare. Oni dodatno olakšavaju navigaciju i omogućavaju kontrolu informacija ili reklama od posebnog značaja ili koristi.

4.2 Kolačići su mali fajlovi koji se čuvaju na korisnikovom uređaju kojima je dodeljen pretraživač interneta ili odgovarajuća aplikacija i preko kojih mesto koje je postavilo kolačiće prikuplja određenih informacije. Oni omogućavaju anonimno prepoznavanje računara kod ponovne posete sajta, ali ne dozvoljavaju ličnu identifikaciju podatka posetioca. Kolačići ne mogu da pokrenu programe ili da prenesu viruse na uređaje korisnika.

4.3 Posetioci mogu sprečiti upotrebu kolačića u podešavanjima svog pregledača veba kojeg koriste (Internet eksplorer, Hrom, Fajerfoks…). Za to je potrebno odabrati u podešavanjima opciju "Ne prihvati kolačiće" ili slično (Podešavanja > Privatnost > Kolačići). U zavisnosti od pretraživača, moguće je da od korisnika bude zatražen pristanak pre postavljanja kolačića. Postavljeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku. Uputstva za blokiranje ili brisanje kolačića se mogu pronaći u meniju politike privatnosti ili u pomoći pretraživača veba, odnosno na različitim internet forumima namenjenih pomoći.

Takođe, klijent može u aplikacijama iz bet-at-home.com ponude izbrisati "kolačiće" koji su prethodno bili postavljeni. Ovo se radi klikom na polje "Ukloni kolačiće" u podešavanjima aplikacije.

4.4 Ako se ne prihvati upotreba "kolačića", tj. ako se oni obrišu, to može u pojedinačnim slučajevima dovesti do funkcionalnih ograničenja u radu veb-sajta, tj. aplikacije.

4.5 Pored kolačića koje bet-at-home.com postavlja kada posetilac otvara njegov veb-sajt, postoje i kolačići koji su postavljenih od treće strane. U nekim slučajevima se to događa jer je bet-at-home.com za to ovlastio neku treću stranu, a u cilju pružanja nekih usluga (npr. za analizu sajta). U nekim drugim slučajevima ovo se događa jer bet-at-home.com veb-sajt koristi sadržaje (skripte, praćenje piksela) trećih strane. Pošto se u takvim slučajevima uspostavlja veza sa serverom treće strane, moguće je da ta strana postavi svoje vlastite kolačiće preko kojih sakuplja informacije o onlajn aktivnostima svojih posetilaca.

4.6 Ako su na bet-at-home.com veb-sajtu dostupni linkovi do veb-sajtova treće strane, obratite pažnju da ti veb-sajtovi mogu da koriste sopstvene kolačiće i da na tim sajtovima važe vlastita pravila politike privatnosti.

4.7 Prilikom posećivanja bet-at-home.com veb-sajta pod odrađenim okolnostima mogu biti postavljeni neki ili svi od sledećih "kolačića" na korisnikov uređaj:

Domen Kolačić Sadržaj Opis
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID bet-at-home.com postavlja ovaj kolačić u cilju identifikacije korisnika u sistemu.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. bet-at-home.com postavlja ovaj kolačić, ali samo ako je korisnik aktivirao opciju "Zapamti račun". Broj kladioničarskog računa će primenom navedenog biti prikazan u traki (baru) za prijavljivanje.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp bet-at-home.com postavlja ovaj kolačić u cilju prikazivanja specifičnih sadržaja za različite grupe korisnika (novi igrači, postojeći igrači, itd.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection bet-at-home.com postavlja ovaj kolačić u cilju prikazivanja veb-sajta u odabranom jeziku.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Google Analytics Code postavlja ovaj kolačić.
bet-at-home.com _pk_id / _pk_ses Encrypted key WalkMe postavlja ovaj kolačić u cilju uvida u to koje ture su već viđene od strane korisnika.
Doubleclick.net Several Doubleclick postavlja ovaj kolačić(i).
Facebook Several Ovaj kolačić(i) se postavlja klikom na dugme "Deljenje" na zahtev Fejsbuka.
Twitter Several Ovaj kolačić(i) se postavlja klikom na dugme "Tweet" na zahtev Tvitera.
Vgt.betradar.com Encrypted key Ovaj kolačić će biti postavljen pokretanjem jedne od ponuda iz oblasti "VIRTUALNO" na zahtev provajdera tog određenog proizvoda.

4.8 Generalno se kod posete nekog veb-sajta prenose informacije na tehnički sistem operatora sajta. Ove informacije pružaju saznanja o krajnjem uređaju posetioca te o softveru koji se koristi za predstavljanje veb-sajta, odnosno o željenim podešavanjima na krajnjem uređaju. Ovi podaci su neophodni za pravilno i optimizovano prikazivanje i za obezbeđivanje funkcionalnosti.

4.9 Podaci prikupljene pomoću kolačića i informacije o tehničkim sistemima će biti isključivo anonimno sačuvani kod posetilaca. Kod registrovanih korisnika ovi podaci mogu biti vezani sa brojem kladioničarskog računa klijenta.

4.10 Korišćenjem bet-at-home.com veb-sajte posetilac se slaže sa prethodno opisanim postupkom.

5. bet-at-home.com može, ukoliko se korisnik sa tim složio prilikom registracije, da šalje informacije i promotivni materijal na kontakt naznačen od strane korisnika. Korisnik ovo može da u bilo koje vreme odjavi preko svog kladioničarskog računa, slanjem imejla service.sr@bet-at-home.com ili klikom na link "Unsubscribe" i našem biltenu. Ovo nema uticaja na servis i usluge koje bet-at-home.com nudi po osnovu ugovora, kao ni na dalje postojanje ugovora.

6. Podaci klijenta se obrađuju elektronskim putem. Podaci klijenta su dostupni samo obučenim i ovlašćenim osobama koje su obavezne da se prema poverljivim podacima odnose u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka Republike Malte.

7. Korisniku se ovim putem daje na znanje da se sva njegova prava u vezi sa informisanjem, izmenom i brisanjem ličnih podataka, odnose na odeljak V Malteškog zakona o zaštiti podataka. Nadalje, korisnik ima za pravo da dobije informacije koje potvrđuju postojanje njegovih podataka. Korisnik ima pravo da promeniti ili izbriše netačne ili nepotpune podatke. bet-at-home.com klijent nas za to mora da kontaktira putem imejla na service.sr@bet-at-home.com. Dodatna prava korisnika mogu se pronaći u odeljku V Malteškog zakona o zaštiti podataka.

8. Klijent može u svakom trenutku da opozove svoj pristanak za prikupljanje i čuvanje svojih podataka dat kompaniji bet-at-home.com, osim ako ne postoji zakon koji nas na to primorava. U vezi istog klijent je dužan da kontaktira bet-at-home.com putem imejla, na service.sr@bet-at-home.com.

9. Ovaj veb-sajt sadrži funkcije za razmenu poput Twitter-Tweet ili Facebook-Like dugmeta. Korišćenjem ovih funkcija je moguće da će lični podaci korisnika budu sačuvani, prosleđeni i obrađeni.

bet-at-home.com takođe ističe da prikupljanje podataka i njihovo povezivanje može da se spreči ako se igrač pre korišćenja sajta odjavi sa svog profila.

Facebook-Like-Button
Plug-in na socijalnoj mreži Facebook, facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA se prepoznaju na Facebook logu ili "Sviđa mi se" dugmetu (engl. Like-Button). Za korisnike izvan SAD i Kanade je odgovoran Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, IRELAND.

bet-at-home.com ukazuje na to da ne zna o sadržaju prenesenih podataka, kao i o upotrebi istih na Facebook. bet-at-home.com ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili druge gubitke koji mogu proizaći upotrebom ovih podataka.

Twitter-Tweet-Button
Plug-in sa twitter.com od Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA se prepoznaju po znaku bele ptice na svetloplavoj pozadini.

bet-at-home.com ukazuje na to da ne zna o sadržaju prenesenih podataka, kao i o upotrebi istih od strane kompanije Twitter. bet-at-home.com ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili druge gubitke koji mogu proizaći upotrebom ovih podataka.

10. Alat za praćenje

10.1 bet-at-home.com koristi alat za praćenje. Ovo ne znači da bet-at-home.com dobija lične podatke korisnika, već da je reč o prikupljanju statističkih podataka o korišćenju usluga i usluga svoje ponude. bet-at-home.com na taj način saznaje na primer šta je to što je najpopularnije u svom sadržaju, u koje se vreme se ponuđeni servis i usluge posebno puno koriste, iz kojih svetskih gradova dolaze korisnici servisa i usluga i koje pregledače veba i operativne sisteme uopšteno korisnici koriste prilikom korišćenja servisa i usluga. Ove informacije bet-at-home.com koristi za stalno, kreativno i uređivačko poboljšanje svog servisa i usluga i da ih napravi što udobnijim za korisnike. Na osnovu statističkih rezultata vezanih za pregledač veba i operativni sistem, bet-at-home.com može da optimizuje dizajn veba. Kada je reč o alatima za analizu veba, radi se o u nastavku nabrojanim uslugama.

10.2 bet-at-home.com ukazuje na to da bet-at-home.com veb-sajt i aplikacije koriste "Google Analytics". Reč je o kompanija zadužena za analizu veba od strane Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi takozvane "kolačiće", fajlove koji se čuvaju na uređaju klijenta i koji omogućavaju analizu klijentovog korišćenja sajta. Informacije sakupljene pomoću kolačića u vezi korišćenja ovog veb-sajta od strane klijenta (uključujući njegovu IP adresu) će obično biti preneseni na Google server u SAD i tamo sačuvani.

U slučaju aktiviranja funkcije za IP pretvaranje u anonimno korišćenje na ovom sajtu, IP adresa klijenta će biti prethodno skraćena od strane kompanije Google u državama članicama Evropske unije ili drugih strana koje učestvuju u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će puna IP adresa biti prebačena na neki server u vlasništvu Google u SAD i tamo biti skraćena. Na ovom veb-sajtu je aktivna funkcija za IP pretvaranje u anonimno korišćenje sajta. Google koristi podatke prikupljene putem "Google Analytics" kompanije za analizu korišćenja veb-sajta od strane korisnika, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na sajtu i za obezbeđivanje svih drugih usluga koje su u vezi sa sajtom i sa korišćenjem interneta, a za potrebe operatera veb-sajta.

Google ne povezuje ni na koji način IP adresu korisnika sa ostalim Google podacima. Klijent može sprečiti čuvanje kolačića određenim podešavanjima u svom pregledaču veba. Međutim, treba imati u vidu da je moguće da u tom slučaju onda ne mogu da se koriste sve bet-at-home.com funkcije, tj. ponuđene servise i usluge nije moguće koristiti u celosti. Osim toga, korisnik može da spreči buduće prikupljanje podataka od strane Google Analytics instalacijom sledećeg dodatnog programa u svom pregledaču: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sr.

Alternativa dodatnom programu ili u okviru pretraživača na mobilnim uređajima, korisnik može ubuduće da spreči prikupljanje podataka od strane Google Analytics u okviru ovog sajta klikom na sledeći link: Postavi "Google Analytics opt-out" kolačić – ova "Opt-Out" funkcija radi samo u ovom pretraživaču i samo za ovaj domen. U tu svrhu će na korisnikovom uređaju biti postavljen "Opt-Out" kolaćić. Ako se izbrišu svi kolačići u ovom pregledaču, potrebno je ponovo kliknuti na link za novo postavljanje ovog kolačića.

Korisnik takođe može da spreči buduća prikupljane svojih podataka u aplikacijama ponuđenim od strane bet-at-home.com, a od strane kompanije "Google Analytics" tako što će isključiti "Google Analytics" opciju u podešavanjima aplikacije.

Korišćenjem servisa i usluga ponuđenih od strane bet-at-home.com, korisnik se slaže sa obradom svojih podataka od strane kompanije Google na način i u svrhe na koji je to prethodno objašnjeno.

Takođe, bet-at-home.com ukazuje na to da se preko Google Analytics sakupljaju i demografski podaci i interesovanja. Ova funkcija pruža kompaniji bet-at-home.com da vidi anonimne i obimne podatke o polu, uzrastu i interesovanjima posetilaca veb-sajta. Ovi podaci će biti sakupljeni preko "first-party Cookies" (kao što su Google-Analytics-Cookies) i "third-party Cookies" (kao što su DoubleClick-Cookies).

11. U slučaju kvara na veb-sajtu ili na aplikaciji tehničke informacije i moguće lični podaci će biti prosleđeni na bet-at-home.com da bi se mogao istražiti uzrok tim smetnjama. Te informacije bet-at-home.com koristi za stalno poboljšanje servisa i usluga i da bi iste učinio prijatnijim za korišćenje.

12. Ako su linkovi dostupni na veb-sajtovima trećih strana, mora se obratiti pažnja, da kada korisnik klikne na te linkove, da bet-at-home.com više nema uticaj na iste, te na koje podatke taj ponuđač prikuplja i koristi. Detaljne informacija o prikupljanju i obradi podataka klijent može da pronađe u politici privatnosti tog ponuđača. S obzirom da bet-at-home.com oslobođen odgovornosti prikupljanja i obrade podataka, bet-at-home.com ne prihvata nikakvu odgovornost za isto.

13. Kod promene politike privatnosti, bet-at-home.com će zameniti ovu stranicu novom verzijom. Verzije su numerisane i kod svake stoji datum poslednje promene. Korisnik je sam odgovoran da redovno čita sve verzije, te da proveri sve izmene.

14. Nevaženje pojedinih odredbi:
Ako je bilo koja odredba iz ove Politike privatnosti nevažeća ili neprimenjiva ili ako je postala nevažeća ili neprimenjiva nakon zaključivanja ugovora, Politika privatnosti ostaje validna u svim njenim ostalim odredbama.

Poslednja promena: 05.09.2017 00:00
Verzija: 2.10

NEBO I PAKAO!
Vegas
BORBA
IZMEĐU DOBRA
I ZLA! Igrajte sada!
NOVOSTI!
OK