Ovaj sajt koristi "kolačiće" i korišćenjem vab-sajta automatski pristajete na to. Više informacija o tome možete da pronađete na stranici koja se bavi Politikom privatnosti.
OK

BUDITE USPEŠNI

Pridružite se!

TRAJANJE "KOLAČIĆA" 60 DANA

Povećajte svoju zaradu sada!

AFFILIATE PROMOCIJE

Dodatna provizija u prošloj godini:
100.000 EUR

Zaradite još više!

INDIVIDUALNI MODELI PROVIZIJE

Obezbedite svoju proviziju sada!

Vaše prednosti kao bet-at-home.com Affiliate:

 • vaučeri za regrutaciju novih klijenata
 • besplatna okretanja u kazinu
 • budžet za "tipster" takmičenja
 • "rejk rejs" u pokeru i "frirol” turniri
 • unapređene kvote
 • zajednički brendirani ciljni sajtovi
 • Šabloni imejlova spremni za slanje
 • XML izvori: za kvote uživo, događaje
 • ACID tragači – prilagođeno praćenju ključne reči
 • jedinstveni rok važenja "kolačića" od 60 dana
 • Affiliate promocije
 • Affiliate blog

Otkrijte naš blog!

Cocktails at booth F2 – ask our promotion girls for vouchers!

Dear Affiliate, have you tried our life is a game cocktail?  If your answer is “no”, then find one of our lovely promotion girls! They have vouchers for a free cocktail and they will be able to guide you directly

We are in London – you as well?

Meet us from 07/02 to 08/02 at booth F2 Dear Affiliate, this year, bet-at-home.com is again taking part in the London Affiliate Conference! You are in London as well? We would be happy to meet you in person or see

SERVISNA SLUŽBA ZA PODRŠKU KLIJENATA

Naše osoblje će Vam rado pomoći!

Afiliejt partnerski ugovor

koji se sklapa između
bet-at-home.com International Ltd. (skr. "bet-at-home.com")
Portomaso Tower, Level 12
Portomaso PTM01
MALTA
i
....................... (skr. "Afiliejt partner")

1. Opšta pravila

1. bet-at-home.com International Ltd, Malta je onlajn sportska kompanija koja pripada bet-at-home.com AG, Diseldorf i koja na web sajtu www.bet-at-home.com nudi zaključivanje opklada i igranje. Osim toga, bet-at-home.com nudi svojim klijentima brojne statistike, komunikaciju četom, nagradne igre i vesti.

2. Afiliejt partner održava i vodi jedan ili više web sajtova na internetu (u daljem tekstu nazvan "sajt") i potvrđuje da upravlja sajtom u svoje ime i da poseduje neograničena ovlašćenja da upravlja istim.

3. Nakon što prihvati ovaj Afiliejt partnerski ugovor (pogledajte pod tačkom 3.), afiliejt partner pristaje na odredbe koje su navedene u njemu.

4. bet-at-home.com zadržava pravo na to da u svako doba, po vlastitom nahođenju i bez navođenja razloga, ispravi, izmeni ili izbriše neku od ugovornih odredbi koja se tiče uslova i pravila navedenih u ovom Afiliejt partnerskom ugovoru. Sve promene biće objavljene na www.bet-at-home.com.

2. Predmet ugovora

1. Svrha ovoga Afiliejt partnerskog ugovora jeste da se na sajtu koja pripada afiliejt partneru omogući postavljanje reklamnog materija koji pripada bet-at-home.com-u, pri čemu bet-at-home.com obezbeđuje i stavlja na raspolaganje reklamni materijal.

2. bet-at-home.com obezbeđuje afiliejt partneru izbor reklamnog materijala (npr. banere, tekstualne poruke, grafički materijal i logotipe). Nakon što se na sajtu postavi jedan/ili više reklamnih materijala, njeni korisnici klikom na određene simbole imaju direktan pristup sajtu bet-at-home.com. bet-at-home.com zadržava pravo na to da u svako doba promeni, ispravi/ili izmeni reklamni materijal ili da obezbedi novi.

3. Sklapanje ugovora

1. bet-at-home.com postavlja onlajn prijavu (obrazac) koju afiliejt partner treba da popuniti i pošalje na bet-at-home.com. Neposredno posle registracije afiliejt partnera na bet-at-home.com, afiliejt partner će od bet-at-home.com imejl kao potvrdu registracije. Time ovaj Afiliejt partnerski ugovor stupa na snagu. bet-at-home.comzadržava pravo na to da odbije registraciju ne navodeći razlog takve odluke. Svi dogovori koji nisu dogovoreni putem onlajn obrasca za registraciju neće biti obuhvaćeni ovim Afiliejt partnerskim ugovorom.

2. Nakon što prihvati ovaj Afiliejt partnerski ugovor, afiliejt partner će dobiti identifikacione podatke (ID). Korisnici koji pristupaju preko linka na sajtu afiliejt partnera, kao i njihove opklade, registrovaće se preko partnerskoga programa uz pomoć dodeljenog identifikacionog koda linka.

3. Nakon što prihvati Afiliej partnerski ugovor, afiliejt partner stiče neprenosivo i ograničeno pravo na to da u svako doba, prilagodi dobijene kodove linkova ili banera ili da se njima koriste za postavljanje linkova koji vode na sajt bet-at-home.com. U to pravo nije uključena mogućnost izmene ili uređivanja linka, osim onda kad se bet-at-home.com unapred pismeno usaglasi s tim. Dozvola za korišćenje linkova ili banera kodova bet-at-home.com ističe raskidom ovoga Afiliejt partnerskog ugovora.

4. Autorsko pravo na dizajn linkova koji se dostave u sklopu partnerskog programa, kao i svaka druga informacija koja je dostupna na sajtu bet-at-home.com ostaje isključivo u vlasništvu bet-at-home.com.

5. Promena ili izmena globalne adrese (URL) sajta od afiliejt partnera mora se čuvati u sistemu ("praćenje profila"), a da se ne krše prava i obaveze koje proizlaze iz ovog Afiliejt partnerskog ugovora.

6. bet-at-home.com zadržava pravo da u svako doba i bez najave i davanja razloga može da zatvori neko tržište. Svaki afiliejt partner je obavezan sam da se upozna koja su tržišta zatvorena i da s tim shodno preduzme odgovarajuća podešavanja (proverite pod tačkom 3.7). Ažurirani spisak zatvorenih tržišta se može pronaći pod https://www.bet-at-home.com/sr/terms#H.

7. bet-at-home.com eksplicitno ukazuje na to da samo osobe sa prebivalištem ili stalnim boravkom, kao i lica sa privremenim boravkom u jednoj od zemalja navedenih u opštim pravilima i uslovima poslovanja pod tačkom H.4 (https://www.bet-at-home.com/sr/terms#H) mogu da otvore kladioničarski račun na bet-at-home.com. Ako ne postoje zakonske odredbe koje se tome protive, jedan partnerski račun može biti otvoren i u zemljama koje nisu navedene u spisku pod uslovom da su promotivne aktivnosti s tih računa usmerene isključivo ka zemljama navedenih pod linkom iznad.

8. bet-at-home.com zadržava pravo da raskine Afiliejt partnerski ugovor s partnerom ukoliko se ustanovi da je njegov veb-sajt neprikladan. Ovo leži u vlastitoj nadležnosti bet-at-home.com-a. Neprikladni sajtovi su naročito oni koji: su namenjeni deci, prikazuju pornografske ili druge nedozvoljene seksualne aktivnosti, promovišu nasilje i diskriminaciju na rasnoj, polnoj, religioznoj, nacionalnoj, telesnoj, seksualnoj ili starosnoj osnovi, te koji promovišu ilegalne aktivnosti ili krše intelektualno vlasništvo pojedinca.

4. Odgovornosti i obaveze partnera

1. Afiliejt partner garantuje to da je punoletan i da po zakonodavstvu svoje zemlje ima pravo da stupi u ugovorni odnos i sklopiti ugovor, kao i to da je uredno ovlašten potpisati obavezujući ugovor takvog sadržaja kakav ima ovaj ugovor.

2. Afiliejt partner će bet-at-home.com preporučiti potencijalnim igračima u sopstvenom trošku. Partner je isključivo sam odgovoran za distribuciju, sadržaj i vrstu marketinških aktivnosti. Sve marketinške aktivnosti trebaju biti izvedeno profesionalno i pravilno, te u skladu sa zakonima koji su na snazi ovim Afiliejt partnerskim ugovorom.

3. Afiliejt partner je obavezan da koristi isključivo linkove, kodove banera i reklamni materijal, koji su mu dostavljeni od strane bet-at-home.com na Afilejt platformi u "Income Access". Osim toga, upotreba istih je dozvoljena samo na veb-sajtovima deponovanom na Afiliejt programu, odnosno na drugim medijima za oglašavanje. Partner je isključivo sam odgovoran za ispravno tehničko postavljanje kodova linkova i banera. Upotreba promotivnog materijala koji je Afiliejt partner sam napravio, prilagodio, kombinovao, ili koji na bilo koji način stoji u vezi sa bet-at-home.com, zahteva izričitu prethodnu pismenu saglasnost od strane bet-at-home.com. To se odnosi i na druge oblike reklamiranja koje koristi Afiliejt partner, kao što su npr. imejl ili SMS marketing. bet-at-home.com ne preuzima nikakvu odgovornost za reklamni materijal koji je samovoljno promenjen od strane Afilejt partnera, bez prethodnog odobrenja od strane bet-at-home.com. Sva kršenja autorskih prava i sve štete i potraživanja trećih lica nastala upotrebom nedozvoljenog promotivnog materijala, idu na teret Afiliejt partnera, a koji će u vezi toga bet-at-home.com držati podaje od svih tužbi i obeštećenja. Afiliejt partner se obavezuje da nadoknadi bet-at-home.com-u celokupnu štetu proizišlu iz nedostataka koji na bet-at-home.com mogu da nastanu usled nedoličnog ponašanja afiliejt partnera. Ovo između ostalog uključuje nedostatke po službenoj osnovi, kao npr. kazne ili dobrovoljne kompenzacije zbog ugrožavanja licenciranog postupka.

4. Afilejt partneru je zabranjeno da postavlja marketinške materiale na sajtove ili druge medije čiji sadržaj krši prava trećih lica na intelektualnu svojinu ili koji podstiču takva kršenja. bet-at-home.com zadržava pravo da isključi sve linkove i da bez najave odmah raskine Afiliejt partnerski ugovor. Nadalje, afiliejt partner se obavezuje u slučaju tužbe od strane trećih lica u vezi povrede njegove intelektualne svojine, da nadoknadi štetu bet-at-home.com-u ili oštećenoj trećoj osobi.

5. Afiliejt partner preuzima punu odgovornost za razvoj, upravljanje i održavanje svog veb-sajta i svih materijala koji se objavljuju na njemu. Afiliejt partner lično mora voditi računa o tome da se sadržajem koji se objavljuje na njegovom sajtu ne potiče nasilje, seksualna diskriminacija ili da se njime ne prenose nezakonite poruke ili sadržaji.

6. Afiliejt partner garantuje to da svoj sajt neće prikazivati na takav način da to izazove mogućnost zamene sa bet-at-home.com i/ili kompanijom ili pak stvori utisak da sajt ugovorne stranke delimično ili u potpunosti pripada bet-at-home.com-u.

7. Afiliejt partner, osim reklamnog materija koji mu je dostavljan na raspolaganje od strane bet-at-home.com i instaliran na njegov sajt, nije dozvoljeno da koristi ime od bet-at-home.com ili druge pripadajuće oznake/pečate – intelektualne svojine bet-at-home.com-a. Afiliejt partner lično mora da pazi i da ne koristi logotip bet-at-home.com ili logotipa koji su slični logotipu bet-at-home.com koji bi mogli stvoriti zabunu.

8. Afiliejt partner mora da obrati pažnju na prava na zaštitne znakove i naziv bet-at-home.com, kada pravi kampanju pretrage, koja ima cilj da poboljša svoj rejting kod internet pretraživača. Afiliejt partner je saglasan sa time da se neće koristiti terminima pretrage (ključnim rečima) koji su slični nazivu bet-at-home.com ili pak drugim srodnim zaštitnim znakovima u vlasništvu bet-at-home.com. Pored toga, afiliejt partner prihvata da je tzv. širenje kolačića (engl. Cookie-Spreading) strogo zabranjeno.

9. Affiliate partner u skladu sa ovim sledi smernice agencije eCOGRA, centra za testiranje sa više jurisdikcija iz područja onlajn klađenja.

10. bet-at-home.com zadržava pravo na to da odbije isplatiti sve provizije koje bi se trebale isplatiti afiliejt partneru onda ako bet-at-home.com po vlastitu nahođenju ustanovi:
 • da afiliejt partner šalje neželjenu elektronsku poštu (spemove) ili da se usluga bet-at-home.com upotrebljava u kojem drugom nedopuštenom obliku.
 • da se afiliejt partner registruje kao igrač ili da novac direktno ili indirektno ulaže na neki od kladioničarskih računa preko linkova za praćenje Afiliejt partnerskog ugovora, i to u vlastitu korist i/ili korist treće stranke. Osim toga, direktno regrutovanje ljudi iz ličnog okruženja (naročito članova porodice, rodbine i prijatelja) je dozvoljeno samo uz prethodnu izričitu bet-at-home.com saglasnost.
 • da afilejt partner podstiče minimalne kriterijume za podsticanje CPA provizije (podsticanje prometa) bez prethodne pismene bet-at-home.com saglasnosti.
11. Afiliejt partner garantuje da će na svim tržištima koristiti promotivni materijal koji je dozvoljen zakonom na tom tržištu. Sve novčane kazne za kršenje ovog pravila snosi afiliejt partner.

12. "Pop-Up-Banner" ili "Pop-Under-Banner" (automatski otvara prozor pregledača veba kada se otvori neki sajt ili kada se klikne na link) partner može da koristi samo uz izričitu prethodnu pismenu saglasnost od strane bet-at-home.com. bet-at-home.com zadržava pravo da limitira kampanje, zadrži proviziju ostvarenu upotrebom gore spomenutog promotivnog materijala ili da potpuno otkaže promocije ako su u kampanji korišćeni spomenuti baneri.

13. bet-at-home.com afiliejt partneri su obavezni da se redovno prijavljuju na svoj partnerski račun, te da se redovno informišu o svim aktuelnim i važnim vestima, promenama i akcijama.

14. Za bilo kakve marketinške aktivnosti usmerene prema korisnicima u Velikoj Britaniji, Affiliate partner mora da postupa u skladu sa važećim zakonom za koroišćeni medij, posebno sa kodovima usvojenim od strane britanske Uprave za trgovinu ASA (Advertising Standards Authority – https://www.asa.org.uk/). U slučaju da Affiliate partner prekrši spomenute kodove, biće kažnjen sa adekvatnom ugovornom kaznom, te bet-at-home.com ima pravo ukinuti njegov ugovor. Affiliate partner mora pružiti sve informacije koje bet-at-home.com traži od njega, a koje se odnose na izveštaje i ostale obaveze prema kockarskoj komisiji Velike Britanije (engl. United Kingdom Gambling Commission).

15. Afiliejt partner je odgovoran da čuva u tajnosti pristupne podatke i da onemogući neovlašćeni pristup trećih osoba tim istim podacima.

5. Prava afiliejt partnera

1. bet-at-home.com će obezbediti afiliejt partnera svim potrebnim informacija i marketinškim materijalom potrebnima za pravilno postavljanje linka/linkova za praćenje.

2. bet-at-home.com upravlja prometom – prometom koji se ostvario preko linkova, te beleži prihode i ukupni iznos provizije koja se zaradi preko linka, omogućava ugovornoj stranci da prati statistiku provizija i voditi sve korisničke usluge povezane s tim poslom.

3. Merodavan je onaj broj klikova koji sam bet-at-home.com snimi na svom linku za praćenje.

6. Provizija

1. bet-at-home.com kompanija je sporazumna/saglasna sa time da partneru isplati proviziju koja se obračunava prema neto prihodu koji se ostvari preko novih korisnika koji su registrirani s veb stranice partnera i/ili pojedinih pod-partnerskih veb stranica. Neto prihod se obračunava prema sledećoj formuli:

Bruto prihod - Chargeback – bonus – porez – troškovi klađenja = NETO PRIHOD

Provizija je deo neto prihoda koji se zaradi preko korisnika što ih partner registrovao direktno (1. stepen) i deo neto prihoda koji se zaradi preko korisnika registrovanih preko partnerovih pod-partnera, i to u skladu sa planom provizije koji je objavljen na web sajtu partnerskoga programa.

Novi korisnici bet-at-home.com su oni korisnici koji još nisu otvorili kladioničarski račun, a koji su bet-at-home.com pristupili preko partnerovog web sajta, te su se zatim pravilno registrovali i ostvarili stvarne prenose novca na svoj kladioničarski račun.

Plan provizije:

Provizija je udeo iznosa neto prihoda. Provizija za svaki stepen iznosi:
 • 1. stepen: 30% neto prihoda
 • 2. stepen: 10% provizija partnera
 • 3. stepen: 5% provizija partnera
Objašnjenja za stepene:
 • 1. stepen: to su korisnici koje se registruju direktno preko afileijt partnera.
 • 2. stepen: to su korisnici koji se registruju preko jednog već regrutovanog afiliejt partnera.
 • 3. stepen: to su korisnici koji su registrovani preko jednog regrutovanog afiliejt partnera, a koji je opet regrutovan od strane jednog već regrutovanog afiliejt partnera.
2. Provizija se obračunava na kraju svakoga meseca, a isplaćuje do 20. dana svakog kalendarskog meseca, pod uslovom da je iznos provizije veći od 50 evra ("minimalan iznos"). Ako je saldo manji od minimalnog iznosa, tada se on prenosi u sledeći mesec i isplaćuje onda kada pređe minimalnu sumu i kada je poslan zahtev za isplatu.

3. Negativni saldo na računu na kraju meseca se prenosi na sledeći mesec.

4. Isplata provizije ovisi o načinu transakcije, kao metode odabrane od strane afiliejt partnera u zahtevu za isplatom. Na raspolganju su tri metode isplate novca:
 • bankovna transakcija
 • Skrill
 • Neteller
5. Ako je došlo do pogreške u računanju provizije, bet-at-home.com zadržava pravo da ispravi takve greške u bilo koje vreme, kao i da odmah isplati dodatnu sumu ili da zatraži povrat od svojih afiliejt partnera u slučaju viška isplate.

6. Ako neki partner odabere Skrill ili Neteller kao metodu plaćanja, treba imati u vidu sledeće:
 • Afiliejt partneri koji su svoj Skrill ili Neteller račun registrovali u jednoj od sledećih zemalja ne mogu da isplate dobitak tim metodama:

  Skrill
  • Američka Devičanska Ostrva
  • Američka Samoa
  • Avganistan
  • Eritreja
  • Gvam
  • Hongkong
  • Iran
  • Irak
  • Izrael
  • Japan
  • Kina (NR)
  • Kirgistan
  • Kuba
  • Libija
  • Makau
  • Mala spoljna ostrva Sjedinjenih Država
  • Severna Koreja
  • Severna Marijanska Ostrva
  • Portoriko
  • Singapur
  • Sirija
  • Sjedinjene Američke Države
  • Sudan
  • Turska
  • Ujedinjeni Arapski Emirati

  Neteller
  • Belgija
  • Hongkong
  • Izrael
  • Kanada
  • Makau
  • Sjedinjene Američke Države
  • Turska

 • Plaćanja putem Neteller-a su moguće samo na tzv. račune članova ( engl. member accounts). Isplata na trgovačke račune (engl. merchant accounts) nisu moguće.
7. Kada afiliejt partner prihvati isplatu, to se smatra potpunim i konačnim namirenjem salda za naznačeno razdoblje.

8. Ako se afiliejt partner ne slaže sa saldom, tada u roku od trideset (30) dana kompaniji treba poslati prigovor imejlom na affiliate.sr@bet-at-home.com i u njemu navede razloge zbog kojih se ne slaže sa saldom. Ako partner u tome razdoblju ne pošalje prigovor imejlom, smatra se da je saldo za naznačeno razdoblje neopozivo potvrđen.

9. bet-at-home.com zadržava pravo na to da partneru odloži isplatu salda do stotinu i osamdeset (180) dana. U ovom razdoblju, proverava se da li su relevantne transakcije u skladu sa odredbama koje su navedene u ovim pravilima i uslovima.

10. Isplata neće biti izvršena onda ako se promet nezakonito izvršen ili krši bilo koje druge odredbe koje su definisane u ovim pravilima i uslovima.

11. Afiliejt partner se obavezuje da vrati sve provizije koje je primio, a koje se ostvare lažnim ili falsifikovanim transakcijama, kao i sve dodatne troškove nastale iz zakonskih razloga ili postupaka koji se mogu povezati sa slučajem.

12. bet-at-home.com zadržava pravo na to da postavi limite na aktivnosti partnerovog računa. Ove aktivnosti će se neprekidno kontrolisati i bet-at-home.com zadržava pravo na to da ograniči ugovor ako se ne postignu ti limiti. Ovo ograničenje ne sme biti previsoko. U suštini to ima za svrhu da se izbegnu računi u kojima prihod ne pokriva unutarnje troškove koje ima bet-at-hom.com za održavanje internih računa i postupka isplate.

13. Podpartner: bet-at-home.com afiliejt partner može povezati i druge osobe (pod-partnere) koje se takođe mogu prijaviti za partnerski program. Partneru će se isplatiti i deo novca koji je povezan sa pod-partnerovim aktivnostima koje su u skladu sa planom provizije. Partneru će se isplatiti i deo novca koji je povezan sa pod-partnerovim aktivnostima koje su u skladu sa planom provizije koji važi u vreme registracije. Partneru će se novac isplatiti isključivo za stečene pod-partnere koji su sporazumni sa uslovima za prijavu navedenima u ovom ugovoru. Osoba koja se registruje kao partner posle ne može biti preklasifikovana u pot-partnera. Afiliejt partner ne sme:
 • registovati sebe ili drugu osobu/lice koju povezuje kao svoj podpartnera;
 • koristiti se fiktivnim ili drugim imenima pri registraciji podpartnera;
 • nuditi potencijalnom podpartneru bilo koju vrstu novčane ponude ili što u novčanoj vrednosti osim u slučaju da bet-at-home.com to odobri u pismenom obliku; ili
 • u odnosu na mogućeg podpartnera pokušati poboljšati ili izmeniti postojeća pravila i uslove bet-at-home.com-a.
Svako kršenje ovih stavki imaće za posledicu zatvaranje partnerova računa.

14. Afileijt partner može zatražiti promenu plana provizije. bet-at-home.com će po sopstevnom nahođenju odlučiti hoće li ili ne rekonstruisati plan provizije. Primeri alternativnih izvora prihoda su Cost Per Acquisition – CPA. Ako se afiliejt partner na odluči na osnovu ponude kompanije – bet-at-home.com za drugačiji strukturu plana provizije (koji se razlikuje od uobičajene – standardne provizije navede u ovome ugovoru), afiliejt partner će automatski prihvatiti to da novi predlog strukture njegove provizije u potpunosti zamenjuje postojeću strukturu, te da u isto vreme ne mogu postojati dva različite strukture provizije. Bez obzira na gore navedene, nastavlja se primenjivanje svih partnerovih obaveze koje su navedene u postojećem ugovoru i koje su u skladu sa pravilima i uslovima ovoga ugovora.

15. Partner je jedini odgovoran za plaćanje svih poreza, troškova, taksi ili drugim upravnim organima, koje nastaju kao rezultat prihoda iz ovog Afiliejt partnerskog ugovora i to u skladu sa domaćim ili stranim (u slučaju da postoje) propisima. bet-at-home.com se ni u jednom slučaju ne može smatrati odgovornom za neki neplaćeni iznos koji može nastati u Afiliejt partnerskom programu.

16. Afiliejt partner se obavezuje da će nam poslati zahtev za isplatu zarađene provizije u roku od 12 meseci. Ako zahtev za isplatu bude poslan posle isteka roka od 12 meseci, bet-at-home.com zadržava pravo da oduzme taj deo zarade.

7. Raskid ugovora

1. Ovaj partnerski ugovor može raskinuti bilo koja strana bez navođenja posebnog razloga i bez otkaznog roka i slanja pismenog obaveštenja drugoj strani, npr. slanjem imejla.

2. U slučaju raskida ugovora afiliejt partner je obavezan – dužan da skloni sve kodove banera i linkova koje je postavio za bet-at-home.com bez obzira na to je li reč o komercijalnom ili drugom načinu komunikacije. Partner nema pravo na to da ih zadrži ili da izbegne njihovo uklanjanje.

3. Afiliejt partner se obavezuje da nakon dana raskida ugovora više neće koristiti banere, logotipe ili drugi materijal na kojem je naziv/ili svojina bet-at-home.com.

4. Ako u slučaju odustajanja od ugovora saldo provizije na računu bude manji od sume naznačene u članu 6 (b) ovog Afiliejt partnerskog ugovora, bet-at-home.com zadržava pravo da tu sumu zadrži za sebe kao manipulativne troškove.

5. bet-at-home.com zadržava pravo da raskine Afiliejt partnerski ugovor saglasno tački 7 stav 1 ovog Afiliejt partnerskog ugovora ili u najboljem slučaju da smanji iznos provizije u slučaju ako afiliejt partner iz bilo kojih razloga ne pridobije nove klijente ili se broj novih klijenata drastično smanji u odnosu na prethodno razdoblje. bet-at-home.com će u jednakim intervalima proveravati te rezultate, a u slučaju da oni ne ispunjavaju potrebne kriterijume učinka, o tome obavestiti afiliejt partnera.

6. Nakon raskida Afiliejt partnerskog ugovora afiliejt partner nema pravo na dodatnu kompenzaciju. bet-at-home.com može u razumnom vremenu zadržati poslednju isplatu provizije afiliejt partnera kako bi se uverio da će mu isplatiti tačan iznos. Sa danom raskida ovog ugovora afiliejt partner prestaj zarađivati proviziju od bet-at-home.com.

7. Ako ovaj ugovor bet-a-t-home.com raskine na osnovu toga što je afiliejt partner povredio/prekršio neku/neke od navedenih odredbi koje su u skladu s pravilima i uslovima ovoga ugovora. bet-at-home.com ima pravo da zaradu, ali i još ne isplaćene provizije da zadrži, zbog mogućih troškova koje mogu da nastanu prilikom povrede/kršenja neke/nekih od navedenih odredbi koje su u skladu s pravilima i uslovima ovog Afiliejt partnerskog ugovora, da bi ih pokrila.

8. Nakon dana kada je ugovor raskinut, afiliejt partner će automatski biti oslobođen svih obaveza i odgovornosti prema bet-at-home.com. Raskidom ugovora afiliejt partner neće biti oslobođen od odgovornosti za štetu koja nastane zbog toga, a koja se pojavi pre samog raskida ugovora.

8. Prava i odgovornosti

1. Afiliejt partner potvrđuje i saglasan je sa time da se internetom koristi na vlastiti rizik i da mu je partnerski program dostupan bez garancije i uslova. bet-at-home.com ne može garantovati da je pristup na svoj sajt moguć u svako doba i na svakoj lokaciji.

2. Kompanija ni u kojemu slučaju neće biti odgovorna prema afiliejt partneru ili drugoj osobi za netačnosti, greške, propusta, gubitak, povredu ili štetu koji su u potpunosti ili delomično prouzrokovani propustima, kašnjenja ili prekidima u radu internet stranice ili partnerskog programa bet-at-home.com.

3. Odgovornost pravnih predstavnika, izvršnih agenata i dobavljača bet-at-home.com ograničena je na nemar i namerne greške. Odgovornost bet-at-home.com, nastala iz bilo kog razloga, ograničena je na ugovoreni iznos isplaćen partneru u toku poslednja 3 meseca.

9. Primenjeni zakon i sudska nadležnost

1. Ovaj Afiliejt partnerski ugovor podleže malteškom zakonu. Za eventualne sporove koji proizilaze iz ovog sporazuma, nadležan je sud na Malti.

10. Ostalo

1. bet-at-home.com zadržava pravo na to da ustupi ovaj ugovor trećem licu, a da pri tom nije obavezan da zatražiti saglasnost od afiliejt partnera za to.

2. Ako se ustanovi to da je iz bilo kojeg razloga u bilo kojem smislu koja od odredbi navedenih u ovome ugovoru nevažeća, nezakonita ili neprimenljiva, tad će se takva odredba zameniti odredbom koja je najbliža nameri ovoga ugovora.

3. Informacije koje su poslane affiliate partneru putem e-pošte, telefonom, skajpom ili na bilo koji drugi način, namenjene su samo partneru i ne smeju se proslediti dalje. Ako važne informacije ili razgovori budu otkriveni, bet-at-home.com će delovati u skladu sa pravilima. Ukoliko su informacije greškom poslane pogrešnom primaocu, partner je obavezan zatražiti brisanje svih poruka i o tome informisati bet-at-home.com.

4. U slučaju neslaganja različitih verzija prevoda ovog Afiliejt partnerskog ugovora, verzija na njemačkom jeziku će imati obvezujući učinak.

Poslednja promena: 13.02.2017 07:30
Verzija: 2.4

Kontakt

Imate pitanja ili predloge? Jednostavno nam pošaljite imejl! Naši saradnici će Vam rado pomoći.

* Obavezna polja

Korisničko ime
Pol*
Ime*
Prezime*
Imejl*
Тема*
Vaša poruka*
Pošalji

Kontakt

Uspešno
OK