Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Každá stávka zahŕňa účasť dvoch strán. Na jednej strane bet-at-home.com Internet Ltd. so sídlom v St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12, vedená pod registračným číslom C35109, ktorá prevádzkuje športové stávky, ako aj virtuálne stávky, v súlade s poskytnutou licenciou MGA/B2C/278/2004, udelenou dňa 01.08.2018 spoločnosťou Malta Gaming Authority (MGA), ktorá je regulačným úradom maltskej vlády, a na druhej strane zákazníka, ktorý uskutočňuje stávku.

Na kasíno hry a poker sa vzťahuje zmluvná účasť dvoch strán. Na jednej strane je to firma bet-at-home.com Entertainment Ltd., so sídlom v St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12, vedená pod registračným číslom C35055, ktorá disponuje úradnou licenciou MGA/B2C/173/2004, vydanou dňa 01.08.2018 kontrolným orgánom Malta Gaming Authority (MGA), a na druhej strane zákazník ako zmluvný partner. Kasíno hry sú ponúkane prostredníctvom softvéru od NetEnt resp. PT Hosting Malta, ako aj od Microgaming Europe. Poker je ponúkaný prostredníctvom softvéru od PT Hosting Malta.

Pre zákazníkov hrajúcich v Írsku platí, vo vzťahu k športovému stávkovaniu ako aj k virtuálnym stávkam, írska licencia pre športové stávky, ktorá bola pre bet-at-home.com Internet Ltd. vystavená írskou vládou.

Všetky hry ponúkané na webovej stránke v sekcii "Live kasíno" nepodliehajú regulácii zo strany Malta Gaming Authority (MGA). Live kasíno je ponúkane cez softvérovú platformu Evolution Gaming Malta Ltd., licencovanú v Alderney.

V nasledujúcich Obchodných podmienkach budú bet-at-home.com Internet Ltd. a bet-at-home.com Entertainment Ltd. označené súhrne pod skratkou "bet-at-home", a Malta Gaming Authority pod skratkou "MGA". Všetky označenia "zákazník" sa vzťahujú na zákazníka www.bet-at-home.com.

bet-at-home.com International Ltd. zodpovedá za spracovanie všetkých platobných transakcií zákazníkov, vykonaných prostredníctvom dvoch vyššie uvedených držiteľov licencií.

Obsah

 1. Všeobecné zásady
 2. Pravidlá stávkovania
 3. Live stávkovanie
 4. Virtuálne stávky
 5. Stávka 1-Click
 6. Kasíno, Live kasíno, Vegas a Poker kasíno
 7. Poker
 8. Zákazník
 9. Účet
 10. Ostatné
 11. Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti
 12. Metódy vkladu
 13. Výbery
 14. Cash Out
 15. Limity výhier
 16. Promočné ponuky

A. Všeobecné zásady

1. bet-at-home.com Internet Ltd. a bet-at-home.com Entertainment Ltd. sú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré spravujú internetovú stránku bet-at-home.com (ďalej len "webová stránka") ako aj oficiálne apps od bet-at-home. Registrácie na stránke, akékoľvek využitie ponúkaného servisu tak ako všetky prijaté stávky sú predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej uvedené tiež ako "podmienky" alebo "Obchodné podmienky").

2. bet-at-home si vyhradzuje právo, tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek aktualizovať, zmeniť a doplniť. Akákoľvek zásadná zmena Všeobecných obchodných podmienok bude zákazníkovi vopred oznámená a zákazník musí pred nadobudnutím platnosti tejto zmeny znovu dať svoj súhlas. Zmena je považovaná za zásadnú, pokiaľ má bezprostredný/priamy vplyv na zákazníka. Všetky verzie obsahujú číslo verzie a dátum zmeny.

3. Ak nie je uvedené inak, sú všetky body obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach použité použite pre všetky ponúkane produkty a služby. Návštevou webovej stránky bet-at-home.com (vrátane všetkých subdomén), využívaním servisu a služieb od bet-at-home.com alebo sťahovaním a/alebo využívaním nejakej app, či iných softvérov od bet-at-home.com, užívateľ súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj so Zásadami ochrany osobných údajov.

4. S každou dokončenou stávkou alebo účasťou na hrách akceptuje zákazník platnosť a použiteľnosť týchto Obchodných podmienok v aktuálnej verzii. bet-at-home používa osobné údaje len v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov bet-at-home, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5. Právny vzťah medzi zákazníkom a bet-at-home je predmetom maltského práva s výnimkou noriem medzinárodného občianskeho práva. Príslušným súdom, ktorý sa zaoberá všetkými prípadnými konfliktami, vzniknutými medzi bet-at-home a zákazníkom, je Valetta (Malta).

6. Údaje, texty, fotografie, melódie, videá, grafiky, ochranné známky, obrázky, softvér alebo aplikácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke alebo v apps sú vo vlastníctve bet-at-home alebo boli zo strany bet-at-home umiestnené v rámci platnej licencie na užívanie. Zákazník na nich nemá právo.

7. V oblasti stávkovania na eSports ("eSports kanál") sú prenosy vybraných udalosti pre eSports ("streams") poskytované podľa vlastného uváženia bet-at-home. Tieto prenosy nie sú súčasťou ponúkaných produktov, služieb a servisu od bet-at-home a sú od nich poskytované úplne nezávisle. Zákazníci nemajú žiaden vplyv na prípravu týchto prenosov. bet-at-home nepreberá žiadnu zodpovednosť za príslušné prenosy, najmä na ich obsah, dostupnosť alebo kvalitu.

8. Ak nie je stanovené inak, vychádzajú všetky uvedené údaje a časy zo stredoeurópskeho času (GMT+1).

B. Pravidlá stávkovania

1. Minimálna stávka činí 0,50 EUR, 1,00 CHF, 1,00 GBP, 1,00 USD, 1,00 PLN, 10,00 CZK, 1,00 BGN, 10,00 RUB, 1,00 RON, 5,00 SEK, 10,00 DKK.

2. Vklady na športové stávky, ktoré uskutočnia zákazníci s bydliskom alebo pobytom v Nemeckej spolkovej republike, budú od 1. júla 2012 na základe zákona o konských dostihoch a lotériového zákona, zdanené vo výške 5 %. Po uskutočnení stávky bude z vkladu na stávku automaticky odpočítaných 5 %. Výhry budú vypočítane na základe zdaneného vkladu na stávku.

3. Uzatváraním stávky zákazník potvrdzuje, že nemá žiadne zákulisné informácie alebo iné obdobné vedomosti o výsledku a/alebo priebehu príslušnej športovej akcie.

4. Uskutočňovanie stávok na udalosti, na ktorých sa zákazník sám zúčastňuje, je zakázané. Účasťou je myslené, ak zákazník pôsobí v udalosti sám ako kandidát, športovec, vlastník, tréner či funkcionár zúčastnených klubov alebo ako usporiadateľ. To isté platí aj v prípade, ak je stávka podaná poverením vyššie uvedených účastníkov.

5. Je na zvážení bet-at-home odmietnuť jednotlivé stávky alebo určiť limit stávok. Okrem toho si bet-at-home vyhradzuje právo vylúčiť užívateľa bez udania dôvodu, zo stávok alebo hier.

6. bet-at-home si vyhradzuje právo kedykoľvek odobrať z ponuky určité hry, stávkové udalosti alebo turnaje.

7. U všetkých stávok sú vzhľadom k ich obsahu rozhodujúce len a jedine záznamy bet-at-home. Úprava výpisu z účtu je len vtedy možná, ak sa jedná o zjavné pochybenie alebo o zjavnú administratívnu či aritmetickú chybu.

8. bet-at-home si vyhradzuje právo korigovať zrejme chyby, ako sú: zámena kurzov a udalosti, tímov a pod. Ak k týmto korekciám zo strany bet-at-home nedôjde, bude príslušná udalosť vyhodnotená s kurzom 1,00. Ako vklad na stávku platí výhradne, zo strany bet-at-home zaznamenaná resp. potvrdená čiastka.

9. bet-at-home si vyhradzuje právo zmeniť kurzy stávok podľa vlastného uváženia ešte pred uzatvorením stávky. Kurzy sa po uzatvorení stávky nemenia, to znamená, že zostávajú stabilné.

10. Ak sa stávková udalosť odohrá iným spôsobom, ako bolo uvedené v kurzovej ponuke (napr. ak dôjde k zmene miesta konania tejto udalosti, alebo zmene oponenta v tejto udalosti), stávka je považovaná za neplatnú a vsadená čiastka bude vrátená. Platnosť stávky však nie je ovplyvnená rozhodnutím domáceho tímu vzdať sa práva hrať na domácom ihrisku tak, že sa zápas dobrovoľne koná na inom mieste, ak by domáce ihrisko bolo uzavreté, alebo ak by bol daný zápas presunutý na neutrálnu pôdu.

11. Akákoľvek stávka stavená až po začiatku športovej udalosti alebo taká, ktorá nie je stavená z účtu s dostatočnou hotovosťou, je považovaná za neplatnú (vyhodnotenie s kurzom 1,00).

12. Víťaz športovej udalosti je jednotlivec, prehlásený za oficiálneho víťaza rozhodnutím rozhodcov najneskôr do 24.00 hod. (počítané podľa miestneho času na mieste konania tejto udalosti) dňa, kedy sa táto udalosť konala. To isté platí u dlhodobých stávok. Akékoľvek zmeny v klasifikácii po tomto čase nebudú mať žiadny vplyv na prípadné výhry zo stávok na túto udalosť.

13. Ak nie je zo strany bet-at-home rozhodnuté inak, je pre vyhodnotenie stávok určujúci výsledok vo všetkých druhoch športu po regulárnom hracom čase. Akékoľvek predĺženia alebo penaltový rozstrel, atď., nemajú na vyplatenie výhry zo stávky žiaden vplyv. Pri "amerických športoch" (ako napríklad: NFL, College fotball, NBA, MLB) je však pre vyhodnotenie stávok určujúci výsledok po prípadnom predĺžení (overtime). Výnimkou vyššie uvedeného sú stávky na NHL, pri ktorých platí výsledok po regulárnej hracej dobe.

14. Ak zrušená/prerušená stávková udalosť začne znovu v priebehu 48 hodín, potom platí stávka pre znovu začatú stávkovú udalosť. Výnimkou sú stávky na baseball: Ak sa nejaký zápas neuskutoční v tom istom kalendárnom dni, bude tento zápas vyhodnotený s kurzom 1,00.

15. Ak sa športová udalosť z akéhokoľvek dôvodu nekoná v plánovanom čase, alebo skončí bez akéhokoľvek oficiálneho výsledku a nezačne znovu v priebehu 48 hodín, potom bude stávka vyplatená alebo pripísaná späť na účet vo výške vkladu (okrem futbalových zápasov a zápasov v ľadovom hokeji, ktoré sú prerušené po riadnej hracej dobe, okrem stretnutia baseballu, ktorá sa vyhodnocuje s kurzom 1,00, ak nie sú odohrané v priebehu rovnakého kalendárneho dňa). Ak bude športová udalosť prerušená a aj napriek tomu bude vyhlásený oficiálny výsledok tejto udalosti, potom sa vyhodnotenie stávky riadi podľa tohto oficiálneho výsledku.

16. Stávky budú vyplatené v súlade s limitmi výhier. V prípade nerozhodného stavu "dead heat" budú platby primerane rozdelené.

17. Základná zásada "play or pay", platiaca pre všetky stávky, znamená, že ak sa účastník, na ktorého bola uskutočnená stávka, z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní tejto udalosti, potom je pri konaní tejto udalosti stávka považovaná za prehranú. Výnimkou z tohto pravidla sú tenisové stretnutia, v ktorých sa pri neúčasti jedného zo súperov (alebo dvojice v štvorhre) vyhodnocuje stávka s kurzom 1,00 a vklad z danej stávky je teda vrátený zákazníkovi.

18. Ak sa hráč (na ktorého zákazník stavil v kombi stávke) nezúčastní stanoveného stretnutia, alebo pokiaľ bude v tejto kombi stávke jedno zo stretnutí zrušené (prerušené) behom stretnutia, alebo bude anulovaný výsledok, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu nebude konať a športová udalosť nebude odohratá najďalej pred koncom kalendárneho dňa, ktorý nastane dva dni po dátume pôvodného konania udalosti, potom bude stávka vyhodnotená s kurzom 1,00. Pre stretnutie baseballu toto pravidlo neplatí. Zrušené stretnutia budú vyhodnotené s kurzom 1,00, ak sa dané stretnutie neodohrá v rovnaký kalendárny deň. To isté platí pre športové udalosti, ktoré nie sú správne uvedené v kurzovej ponuke (nesprávne uvedené miesto konania danej udalosti). Neplatí to však v prípadoch, kedy sa domáce mužstvo vzdá práva hrať na domácom ihrisku, keď je domáce ihrisko uzavreté alebo keď sa stretnutie koná na neutrálnej pôde. Ak sa žiadny z účastníkov danej udalosti nezúčastní tejto udalosti alebo sú všetky udalosti v kombi stávke zrušené (prerušené) behom stretnutia, alebo ak je anulovaný výsledok týchto udalostí, alebo sa udalosti nekonajú z akéhokoľvek iného dôvodu a neodohrajú sa podľa vyššie uvedených časových podmienok, potom budú stávky vyplatené vo výške vkladu.

19. Na stávkovom lístku nesmú byť rôzne druhy stávok na jedno stretnutie (to platí zároveň pre stávky na handicap, presný výsledok a špeciálne stávky).

20. V stávkach "Head-to-Head" sa obaja súperi musia zúčastniť vypísanej športovej udalosti. Pokiaľ sa jeden alebo obaja súperi tejto udalosti nezúčastnia, je stávka zrušená. V prípade, že v stávke "Head-to-Head" vypadnú obaja súperi (napr. obaja nedokončia preteky alebo žiadny z nich nestrelí gól), budú stávky na obidvoch účastníkov považované za prehrané. V prípade, že sa jeden z účastníkov nekvalifikuje do druhého kola, nebude to považované za vypadnutie z daných pretekov.

21. Ak pri stávkach "Kto strelí prvý gól" a "Kedy bude strelený prvý gól" nebude zaznamenaný žiaden gól (0:0), budú tieto stávky považované za nevýherné. Akékoľvek predĺženie, penaltový rozstrel atď. nemajú vplyv na vyhodnotenie stávky.

22. V tenisových stretnutiach zostanú stávky v platnosti, pokiaľ sa stretnutie koná v priebehu turnaja. Ak je tenisové stretnutie rozhodnuté odstúpením alebo diskvalifikáciou jedného z hráčov, v tom prípade budú všetky otvorené stávky vyhodnotené s kurzom 1,00.

23. Ak bude futbalové stretnutie prerušené resp. skončí bez konečného výsledku, potom budú všetky špeciálne stávky, ako napr. "Kto strelí prvý gól" alebo "Kedy bude strelený prvý gól" atď. vyhodnotené s kurzom 1,00.

24. Ak v pretekoch Formuly 1 alebo inom motorovom športe začnú dané preteky za safety car, či už z akéhokoľvek dôvodu, nebude to považované za "safety car fázu" v priebehu pretekov.

25. Pokiaľ sa zápas v boxe z akéhokoľvek dôvodu nekoná podľa plánovaného dátumu a je presunutý na iný dátum, ktorý je do 28 dní od pôvodného plánovaného dátumu, zostanú všetky stávky na daný zápas platné a budú sa vzťahovať k presunutému zápasu. AK SA NEZAČNE zápas v boxe do 28 dní od pôvodného plánovaného dátumu, budú stávky vrátené.

26. Pokiaľ sa presunutý zápas v boxe nebude konať v krajine, v ktorej sa mal konať podľa pôvodného plánu, budú všetky stávky na tento zápas stornované a vklad za tieto stávky bude vrátený. Pokiaľ sa presunutý zápas bude konať na inom mieste, ale v rovnakej krajine ako podľa pôvodného plánu, budú všetky stávky na tento zápas platné.

27. Výsledok na konci zápasu v boxe je definitívny. Následné nové prepočítanie z kariet rozhodcov alebo zmeny vykonané správnymi inštitúciami už nemajú viac žiaden vplyv na výsledok stávky.

28. V prípade, že daný zápas v boxe nebude dokončený, budú všetky stávky stornované. Výnimkou v tejto situácii budú len stávky na najvyššie možné skóre, a to v prípade, že bolo dané skóre už dosiahnuté. V takom prípade teda zostanú príslušné stávky v platnosti. Pokiaľ jeden z boxerov nie je schopný nastúpiť do ďalšieho kola, bude predchádzajúce kolo považované za posledné kolo celého zápasu.

29. Pre stávky na knockdown platí pravidlo, že: zakaždým, keď rozhodca začne odpočítavať do desať, bude to považované za knockdown.

30. Pri boxe budú stávky na kolá vyhodnotené po kole, v ktorom bude daný zápas ukončený. Pokiaľ jeden z boxerov nemôže nastúpiť do ďalšieho kola, bude predchádzajúce kolo považované za posledné kolo zápasu – v rámci stávok na víťazstvo v zápase.

31. Zimné športy: Víťazom stávky "Head–to–Head" na duely bude taký účastník (ak nebude stanovené ináč), ktorý získa lepšie umiestnenie v konečnom poradí. Pre vyhodnotenie stávok bude brané do úvahy konečné poradie podľa FIS (www.fis-ski.com) alebo v prípade biatlonu konečné poradie podľa IBU (www.biathlonworld.com). V prípade, že obaja účastníci nemajú jednoznačne stanovené miesto v konečnom poradí, bude sa pre konečné poradie počítať posledné úspešne dokončené kolo.

32. Ak pri stávke typu "Bude červená karta?", bude v regulárnej hracej dobe vylúčený z ihriska aktívny hráč po žlto-červenej alebo červenej karte, bude tento typ stávky vyhodnotený s ÁNO. Vo všetkých ostatných prípadoch bude vyhodnotenie s NIE. Karty pre všetkých neaktívnych hráčov, najmä pre hráčov na lavičke náhradníkov, už vystriedaných hráčov z hry, ako aj pre trénera a realizačný tím sa na túto stávku nevzťahujú.

33. Politické stávky na voľby alebo referendá sa budú vyhodnocovať na základe odovzdania a sčítania hlasov v čase volieb. Všetky následne zmeny alebo napadnutia platnosti volieb nebudú brané do úvahy. Do vyhodnotenia budú pribrané – takže k dispozícii – predbežné konečné výsledky z úradov resp. oficiálne sumarizácie, akonáhle bude určené, že neskoršie opravy nebudú mať žiaden vplyv na výsledok stávky. 10. a 13. bod pravidiel stávkovania sa na politické stávky nevzťahuje: Odovzdané stávky na voľby ostávajú v platnosti do skutočného dátumu volieb. Dátum zadaný pri stávke, je pre túto stávku určujúci, len v prípade, ak to bude spravené explicitne ku stávkovej podmienke (napr.: ako deadline pre vyhodnotenie stávky).

Za kandidáta je považovaná osoba priradená k strane, za ktorú vystupuje, a opačne. Prípadná zmena strany alebo neúčasť na voľbách sa neberú do úvahy. Za víťaza je považovaný ten účastník, ktorý zvíťazil v súlade s volebným právom príslušnej krajiny (napr.: Stávky na prezidentské voľby v USA sa vyhodnocujú na základe hlasov pridelených od voliteľov v deň volieb; akékoľvek zmeny na stretnutí electoral college sa neberú do úvahy).

34. Pre stávky na eSports platia všetky uvedené Pravidlá stávkovania.

35. Stávky na eSports budú vyhodnotené na základe oficiálneho výsledku vyhláseného príslušnou asociáciou súťaže resp. hernou API alebo vysielaním. Štartové časy sú iba orientačné: V platnosti zostávajú všetky stávky podané pred skutočným štartovým časom. V prípade, že sa zmení názov tímu, zostávajú všetky stávky na pôvodný tím, pod jeho novým menom, naďalej v platnosti.

36. Pri stávke na handicap (spread) v zápasoch eSports, sa budú počítať výsledky po predĺžení (overtime). Ak sa zmení ohlásený štandardný počet kariet resp. kôl, budú všetky stávky na handicap ako aj stávky na celkový počet kariet resp. kôl, vyhodnotené s kurzom 1.00.

37. Ak nejaký hráč alebo tím v eSports odstúpi pred začiatkom turnaja/zápasu, budú všetky stávky na víťazstvo alebo postup tohto hráča alebo tímu v turnaji/zápase, vyhodnotené s kurzom 1.00. V prípade neukončenia hry alebo karty, strácajú všetky nevyhodnotené stávky svoju platnosť. Prípadné opakovanie hry alebo karty, bude riešené samostatne. Pri stávkach "First Blood" platia len "Kills" cez súperiaci tím resp. hráča. Pri stávkach na budovy resp. objekty (napr.: "1st tower", "1st inhibitor") sa neberie na zreteľ, ako bol tento objekt zničený.

C. Live stávkovanie

1. Pri live stávkovaní platia výhradne stávky, ktoré sú na bet-at-home ponúkané v priebehu akcie, na exkluzívne k tomu pripravenej platforme. Kurzy budú priebežne aktualizované, aby sa čo najlepšie priblížili aktuálnemu stavu.

2. Live stávkovanie je regulované pravidlami stávkovania podľa odseku B, s výnimkou nasledujúcich prípadov.

3. bet-at-home upozorňuje, že môže dôjsť u zobrazeného času k oneskoreniu niekoľko málo sekúnd, i keď nie sú k dispozícii žiadne detaily o oneskorení.

4. Informačné tabule slúžia len pre informačné účely. bet-at-home nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo nesprávne informácie na live informačných tabuliach. Je na zákazníkovi, aby si pred podaním stávky skontroloval status hry.

5. Vyššie uvedené (najmä body 3. a 4.) sa uplatňujú pre prenosy na eSports kanáli. Prenosy môžu byť oneskorené alebo nedostupné. Pre vyhodnotenie stávok platia výhradne oficiálne výsledky príslušnej asociácie súťaže resp. rozhrania (API) alebo vysielania. Pre vyhodnotenie stávok neplatia informácie z prenosu.

D. Virtuálne stávky

1. Bližšie informácie k využívaniu virtuálnych stávok nájdete v "Často kladených otázkach", ako aj po kliknutí na symbol . Zákazník berie na vedomie, že tieto pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP).

2. Pokiaľ nie je v "Často kladených otázkach" uvedené inak, platia všetky časti VOP.

E. Stávka 1-Click

1. Akonáhle bolo podanie stávky aktivované prostredníctvom 1-Click, môže zákazník uzavrieť túto stávku so zvoleným vkladom jedným kliknutím na kurz. K potvrdeniu stávky nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Výška vkladu na stávku je stanovená zákazníkom jednorázovo a môže byť kedykoľvek zmenená.

2. Uzatvorenú stávku nie je možné spätne korigovať.

3. Zákazník môže podanie stávky prostredníctvom 1-Click kedykoľvek sám deaktivovať.

F. Kasíno, Live kasíno, Vegas a Poker kasíno

1. Každá hra ponúkaná v bet-at-home sekciách Kasíno, Live kasíno a Vegas podlieha individuálnym pravidlám hry. Tieto pravidlá sú prístupné v okne prehliadača príslušnej hry v časti "Pravidlá hry" resp. pod symbolom . Každá hra, ktorá bude ponúkaná v Poker kasíne podlieha individuálnym pravidlám hry, ktoré sú v pokerovom softvéri k dispozícii pod symbolom . Všetky tieto pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

2. Pre každú hru ponúkanú v bet-at-home sekciách Kasíno, Live kasíno a Vegas platia podiely výplat (RTP), ktoré sú uvedené v pravidlách hry (Kasíno/Live kasíno), resp. pod symbolom (Kasíno/Live kasíno), ako aj vo FAQ (téma: Kasíno/Live kasíno/Vegas). Podiely výplat (RTP) pre Poker kasíno môžete nájsť taktiež v pravidlách hry resp. pod symbolom ako aj vo FAQ (téma: Poker). Pod podielom výplat alebo RTP sa rozumie pomer stávok k výhram, ktorý bude dlhodobo a priemerne docielený na základe zodpovedajúceho nastavenia generátorov náhody. Podiely výplat v bet-at-home sekciách Kasíno, Live kasíno a Vegas sú spravidla nad 95 %.

3. Ak dôjde k prerušeniu hry z dôvodu chyby v internetovom pripojení, bude prerušená hra pokračovať na prerušenom mieste, akonáhle dôjde k obnoveniu pripojenia.

4. Zamestnancom bet-at-home nie je povolené uskutočňovať stávky za reálne peniaze na hry Vegas jackpot. Jackpotové výhry nebudú zamestnancom bet-at-home vyplatené.

G. Poker

1. Pre poker platia všetky odseky Všeobecných obchodných podmienok, okrem toho platia aj nižšie uvedené pravidlá.

2. bet-at-home poskytuje užívateľovi osobnú, jednoduchú, neprevoditeľnú a neprenosnú užívateľskú licenciu pre pokerový softvér bet-at-home. Užívateľ môže používať pokerový softvér na počítači, ktorého je hlavným používateľom.

3. Užívateľ nesmie kopírovať ani pokerový softvér, ani písomný materiál, týkajúci sa pokerového softvéru. Užívateľ nesmie svoju licenciu ďalej sublicencovať, postúpiť ju ďalej alebo prenášať, ani prenajímať, či dať do prenájmu akúkoľvek časť pokerového softvéru. Užívateľ nesmie spätne analyzovať zdrojový kód, dekompilovať, rozoberať, meniť, prekladať a/alebo sa ho pokúsiť rozlúštiť, či z pokerového softvéru vytvárať odvodené produkty.

4. Softvérový generátor náhod určuje výsledok hier resp. častí hier, založených na náhode.

5. Zákazník musí dodržiavať všetky pravidlá hry, ktoré sú stanovené v hre a/alebo sú uvedené v príslušných bodoch menu. Tieto pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou pravidiel pokeru a tým aj Všeobecných obchodných podmienok.

6. Akonáhle hráč uskutočnil na stole behom cash hry stávku, ante alebo blind, sú tieto peniaze považované ako zahraté a nemôžu byť vzaté späť a ani spätne vyplatené zákazníkovi. V prípade, že hráč klikol na tlačítko call-preselect, aby automaticky potvrdil pokerové vklady na stávku, ale nakoniec sa rozhodol inak, musí – ešte predtým, než príde na rad – znovu kliknúť na tlačítko call-preselect. V opačnom prípade bude stávka považovaná za prijatú. Pri buy-in pre turnaj sa môže hráč pred začiatkom turnaja odhlásiť a celý buy-in mu bude vyplatený späť. V závislosti na type turnaja a na tom, či hráč potvrdil na turnaj priamy buy-in alebo sa kvalifikoval cez satelit, môžu k vyššie uvedenému existovať výnimky.

7. V prípade, že má bet-at-home oprávnené dôvody k podozreniu na nejaký druh podvodnej, neprimeranej, zavádzajúcej, vopred dohodnutej, manipulačnej či inej nelegálnej aktivity zo stany zákazníka, v súvislosti s jeho účasťou na hre, môže bet-at-home, podľa vlastného uváženia, zákazníkovi okrem iného, ihneď odoprieť prístup ku hre, zrušiť alebo uzavrieť pokerový účet, zabaviť všetky finančné prostriedky na pokerovom účte a prehlásiť akékoľvek stávky tohto zákazníka za neplatné. Rovnako tak vyššie uvedené správanie uzavrie akejkoľvek metódy na podporu softvéru, techniku alebo hardvérové prístroje, ktoré by slúžili pre účasť na hre alebo k manipulácii pokerového softvéru ako aj nekorektné informácie zo strany zákazníka – avšak neobmedzuje sa len na to.

8. Vo všetkých sporoch, pre ktoré je vyžadované rozhodnutie, objasnenie alebo sprostredkovanie, platia všetky rozhodnutia bet-at-home ako konečné a záväzné.

9. bet-at-home si vyhradzuje právo, hry kedykoľvek ukončiť.

10. Hráči nesmú navzájom spolupracovať. V prípade podozrenia, že hráči navzájom spolupracujú (tajná dohoda), má bet-at-home právo, stávkové účty podozrivých hráčov uzavrieť a/alebo zablokovať. Hráči, ktorí preukázateľne uskutočňujú tajnú dohodu, alebo u ktorých je v tomto ohľade dôvodné podozrenie, strácajú všetky práva k ich stávkovým účtom. Len v oprávnených prípadoch si bet-at-home vyhradzuje právo, zadržať výhry, ktoré hráči dosiahli tajnými dohodami.

11. Chip dumping (zámerná strata peňazí v prospech iného hráča) nie je na bet-at-home povolený. V prípade podozrenia na chip dumping, má bet-at-home právo, stávkové účty podozrivých hráčov uzavrieť a/alebo zablokovať. Hráči, ktorí preukázateľne uskutočňujú chip dumping, alebo u ktorých je v tomto ohľade dôvodné podozrenie, strácajú všetky práva k ich stávkovým účtom. Len v oprávnených prípadoch si bet-at-home vyhradzuje právo, zadržať výhry, ktoré hráči dosiahli cez chip dumping.

12. Ak bude pri split pot nedeliteľný počet žetónov, dostane hráč, ktorý bol prvý na rade, nadpočetný žetón. Pri hrách high-/low, ten hráč, ktorý bude mať najvyššiu hodnotu kariet.

13. Zákazník súhlasí s týmito pravidlami a je plne zodpovedný za používanie pokerového softvéru a za svoje správanie v chatovacej miestnosti. Zákazník sa zaväzuje, že nebude nárokovať škody od bet-at-home pri sťažnostiach zo strany tretích osôb, ktoré vzniknú priamym alebo nepriamym porušením týchto pravidiel. Ak zákazník poruší niektoré z týchto pravidiel, bude z chatu vylúčený na dobu určitú alebo neurčitú.

14. Na chate môže byť použitý len anglický jazyk alebo jazyk príslušného stola.

15. Zákazník je povinný komunikovať s ostatnými hráčmi vhodným spôsobom. To znamená, urážlivé, ohováračné alebo vyhrážajúce obsahy, ktoré by niekoho urážali či zastrašovali, sú zakázané.

16. Hráči sa v priebehu jednotlivých kôl nesmú rozprávať o aktuálnych kartách, ktorá práve držia, dávať iným hráčom rady alebo nabádať hráča k určitému jednaniu prípadne ho ovplyvňovať nejakým iným spôsobom a metódami.

17. Hráči nesmú v miestnosti chatroom propagovať iné webové stránky alebo pokerové miestnosti od iných poskytovateľov.

18. Všetky miestnosti chatroom sú monitorované a v niektorých prípadoch moderované.

19. Všetky konverzácie v miestnosti chatroom sú zaznamenávané a zdokumentované. Podozrivé rozhovory, ktoré poukazujú na kriminálnu činnosť, budú predložené príslušným orgánom.

20. bet-at-home si vyhradzuje právo chatové miestnosti ukončiť alebo ich odstrániť.

H. Zákazník

1. Zákazník potvrdzuje, že dosiahol minimálny vek pre účasť na športovom stávkovaní, ako aj na všetkých ostatných produktoch a službách, ktoré ponúka bet-at-home, čo sa zakladá na príslušnom národnom právnom systéme, a že má potrebnú právnu spôsobilosť. Ak príslušný štátny právny systém neobsahuje minimálny vek, v tom prípade platí minimálny vek 18 rokov.

2. Zákazník potvrdzuje, že vložené peňažné prostriedky na bet-at-home, nepochádzajú z nelegálnych zdrojov, a že svoj účet nepoužíva k protiprávnym alebo podvodným aktivitám. Je v tom zahrnuté pranie špinavých peňazí alebo financovanie teroristických aktivít podľa platných zákonov danej jurisdikcie, ktorá je platná pre daného zákazníka alebo člena bet-at-home. V prípade podozrenia z prania špinavých peňazí alebo na akúkoľvek protizákonnú aktivitu si bet-at-home vyhradzuje právo, takéto aktivity nahlásiť u Malta Gaming Authority, ako aj na Financial Intelligence Analyses Unit (FIAU), so sídlom na Malte.

3. V prípade zistenia, že je daný zákazník neplnoletý a teda nedosiahol vek 18 rokov, bude daný účet okamžite uzavretý. V prípade, že neplnoletý zákazník previedol z akéhokoľvek dôvodu vklad na stávkový účet, prepadne celý zostatok na účte tohto neplnoletého zákazníka, vrátane prípadných vyhraných peňazí, úradov Malta Gaming Authority (MGA). Akékoľvek takéto osoby budú nahlásené Malta Gaming Authority (MGA).

4. On-line hazardné hry a/alebo stávkovanie môže byť nezákonné podľa zákonodarstva v domovskej krajine zákazníka, ako aj v súlade so zákonodarstvom krajiny pobytu. Je výlučnou zodpovednosťou zákazníka informovať sa o prípadných obmedzeniach a/alebo zákazoch v domovskej krajine resp. v krajine pobytu. bet-at-home nenesie v tomto smere žiadnu zodpovednosť a nekompenzuje zákazníka za prípadnú ujmu, ktorú utrpel v dôsledku porušenia zákonných predpisov. Je ale na zodpovednosti zákazníka, aby sa ubezpečil, že koná v súlade so zákonnými predpismi svojej domovskej krajiny resp. krajiny pobytu. Obzvlášť osoby s bydliskom alebo trvalým či dočasným pobytom v jednej z nasledujúcich krajín sú z ponuky vylúčené, nie sú oprávnené zaregistrovať si stávkový účet na bet-at-home.com, vykonať vklad a/alebo využívať služby spoločnosti bet-at-home.com:
 • Francúzsko
 • USA
 • Turecko
 • Albánsko
 • Belgicko
 • Španielsko
 • Portugalska
 • Dánsko
 • Česká republika
 • Rumunsko
 • Bulharsko
 • Austrália
 • Grécko
 • Rusko
 • Izrael
 • Irak
 • Irán
 • Sýria
 • Afganistan
 • Maďarsko
 • Kórejská ľudovodemokratická republika (DPRK)
 • Švédsko
5. Vzhľadom na vydávanie národných licencií nemajú osoby s bydliskom alebo trvalým pobytom vo Veľkej Británii žiaden prístup na www.bet-at-home.com, ale budú vždy presmerovaní na licencovanú stránku http://uk.bet-at-home.com.

6. Uzavretie stávky bude potvrdené zo strany bet-at-home prostredníctvom hlásenia "Vaša stávka bola prijatá". Miesto alebo čas zobrazenia tohto hlásenia nemá vplyv na uzatvorenie zmluvy. Zákazníkovi nie je povolené používať služby anonymity ako Proxy, VPN alebo ich využívať na obchádzanie uzavretia bet-at-home, vykonaného v jednotlivých krajinách. bet-at-home si v prípade porušenia vyhradzuje právo zmraziť účty a/alebo okamžite uzavrieť; zákazník stratí všetky zisky.

7. Zákazník má právo nechať si na svojom stávkovom účte nastaviť stávkový limit, ako aj nechať sa sám vyradiť z účastí na určitých alebo všetkých produktoch ponúkaných na www.bet-at-home.com na požadované časové obdobie a to zaslaním e-mailovej správy so žiadosťou na adresu service.sk@bet-at-home.com. Vylúčenie je účinné najneskôr do 24 hodín po obdržaní e-mailu. Správa zákazníka, ktorá sa vzťahuje na zvýšenie alebo odstránenie limitu, ktorý si zákazník nechal sám nastaviť resp. vylúčenia z hry, nadobúda platnosť až po siedmich dňoch od jej prijatia u bet-at-home. Ďalšie informácie sú k dispozícii pod "Zodpovedné hranie".

I. Účet

1. Aby mohol zákazník používať ponúkané služby bet-at-home, musí disponovať platným stávkovým účtom s dostatočným množstvom finančných prostriedkov. V závislosti na jeho zostatku na tomto účte, môže zákazník stávkovať a/alebo sa môže zúčastniť hier v kasíne či iných hier.

2. Jeden zákazník môže otvoriť len jeden účet. Otvorenie viacerých účtov je neprípustné. Pokiaľ existuje dôvodné podozrenie, že si zákazník otvoril viac účtov u bet-at-home, napríklad za účelom obchádzania limitu na výšku stávky, na vklad alebo limitu na výhru, vyhradzuje si bet-at-home právo podľa vlastného uváženia takéto účty zmraziť a alebo okamžite uzavrieť. V takom prípade stráca zákazník celkový zisk. Zákazník si musí tiež uvedomiť, že jeho pôvodné stávky nebudú navrátené.

3. Stávkový účet na bet-at-home si môžu otvoriť len fyzické osoby. Právnické osoby nebudú akceptované. Hráči sa musia zaregistrovať osobne.

4. Kliknutím na tlačítko "Zaregistrovať sa teraz!" na registračnej stránke alebo v apps, bude zákazník presmerovaný na registračný formulár, v ktorom sú povinné údaje na vyplnenie: meno a priezvisko, platná e-mailová adresa, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, užívateľské meno a heslo. Zákazník je rovnako povinný potvrdiť, že dosiahol minimálny vek 18 rok a že si prečítal a akceptuje Všeobecné obchodné podmienky. Po vyplnení všetkých políčok a kliknutím na tlačítko registrácie od nás zákazník obdrží e-mailovú správu na ním uvedenú e-mailovú adresu a bude požiadaný o potvrdenie kliknutím na odkaz. Kliknutím na potvrdzovací odkaz, bude zákazník automaticky prihlásený na svoj nový účet.

5. Zákazníci sú pri registrácii na bet-at-home povinní:
 • zaregistrovať sa so svojim kompletným a správnym menom a priezviskom,
 • zaregistrovať sa so správnou adresou bydliska,
 • zaregistrovať sa s platnou e-mailovou adresou,
 • zaregistrovať sa so správnym telefónnym číslom pre pevnú linku/mobilnú sieť.
Pri registrácii sa zákazník zaručuje, že aktuálne na bet-at-home nemá žiaden otvorený alebo zablokovaný účet, ani žiaden deaktivovaný účet, ktorý si nechal sám zablokovať.

6. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby boli jeho osobné dáta úplné a aktuálne. Zákazník je zodpovedný za straty alebo škody vyplývajúce z porušenia tohto ustanovenia. Zákazník sa zaväzuje, že uhradí tieto straty alebo škody, a že v žiadnom prípade nebude žiadať náhradu týchto strát a škôd od bet-at-home.

7. Pri registrácii účtu, ako aj v prípade transakcií, bude vykonaný proces "Know Your Client". Môže to byť vykonané priamo prostredníctvom bet-at-home, ako aj prostredníctvom nášho partnera Jumio Corporation. bet-at-home si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia požadovať od zákazníka využitie jedného alebo obidvoch postupov.

V rámci tohto procesu môžu byť od zákazníka vyžiadané preukazy totožnosti, ako aj dodatočné informácie a dokumenty, predovšetkým doklad o bydlisku, informácie o majetku a príjmoch, selfies a tiež ďalšie informácie.

V prípade, že by proces "Know Your Client" nemohol byť úspešne dokončený kvôli nedostatku zákazníkovej ochoty spolupracovať, alebo neposkytnutie potrebných informácií či dokumentov, vyhradzuje si bet-at-home právo účet okamžite zablokovať alebo uzavrieť.

Okrem toho môžu byť údaje zákazníkov porovnávané s databázami osobných údajov v súlade s našimi zásadami pre ochranu údajov.

8. Zákazníci majú právo uzavrieť svoj účet bez udania dôvodu. Pre uskutočnenie tohto kroku, je potrebné, aby zákazník kontaktoval bet-at-home prostredníctvom e-mailu. Ihneď po prijatí tohto e-mailu uzavrie bet-at-homezákazníkovi účet.

9. Zákazník, ako jediný a výhradný majiteľ stávkového účtu, je zodpovedný za zabezpečenie utajenia detailov svojho stávkového účtu a musí zabrániť tretím osobám v používaní svojho účtu. V prípade, že zákazník povolí tretej strane používať jeho stávkový účet, vyhradzuje si bet-at-home právo, podľa vlastného uváženia, účet okamžite zablokovať alebo uzavrieť. Za používanie stávkových účtov treťou stranou sa bude považovať, ak prídu vklady od tretej strany priamo alebo nepriamo na stávkový účet. bet-at-home si v týchto prípadoch navyše vyhradzuje právo zadržať akékoľvek finančné prostriedky, kým nebude určená a overená totožnosť skutočného majiteľa.

Účet nemôže byť prevedený, ani zastavený tretej strane. Hráčom nie je dovolené prevádzať finančný zostatok na stávkové účty iných hráčov.

10. Za používanie stávkového účtu treťou osobou, bez povolenia zákazníka, je zodpovedný len sám zákazník. bet-at-home neručí za akékoľvek škody alebo straty v dôsledku použitia stávkového účtu zo strany zákazníka a/alebo tretej strany.

11. Predpokladom pre prenos dát v priebehu stávkovania cez internet je použitie kódov, ktoré získal zákazník (číslo stávkového účtu a heslo, pričom heslo si zákazník môže kedykoľvek individuálne zmeniť). S číslom stávkového účtu a heslom sa má zachádzať dôverne, pretože všetky pohyby na účte pri zadaní stávkového účtu a hesla idú na účet zákazníka.

12. Pokiaľ nie je na stávkovom účte úplne pokrytá chýbajúca čiastka v danom čase, budú prijaté stávky podľa poradia ich vloženia a budú platné len tak dlho, ako dlho budú pokryté ich vklady a zostatok na účte.

13. Predpokladom pre platnosť stávky je, že na stávkovom účte – na ktorý má zákazník prístup – sa nachádza minimálne zostatok na pokrytie vkladu na stávku.

14. V prípade zjavných chýb vyskytujúcich sa pri tvorbe zostatku na účte má bet-at-home právo, tieto správne opraviť.

15. Sťažnosti súvisiace s výpismi a zostatkami účtov môžu byť uskutočnené do 45 dní od konania príslušnej stávkovej udalosti. Pokiaľ nebude táto sťažnosť podaná v stanovenom termíne, potom sú zmeny zostatkov účtu považované za prijaté zo strany zákazníka.

16. bet-at-home prísne zakazuje používanie robotov, mechanických, technických a alebo iných zariadení, ktoré môžu spracovať automatické rozhodovanie v nejakej hre, bez ohľadu na to, či také zariadenia používa náš zákazník, iný hosť či tretia osoba.

17. bet-at-home si vyhradzuje právo uzavrieť účet na základe vlastného uváženia alebo jednostranne nastaviť hracie alebo výherné limity. Ako aj vylúčiť zákazníka úplne alebo čiastočne z produktov alebo ponúk.

18. V prípade zablokovania, (samo-)vylúčenia alebo zrušenia účtu budú už zjednané zmluvné záväzky zo strany bet-at-home dodržané. Zákazník musí informovať zákaznícky servis bet-at-home prostredníctvom e-mailu na service.sk@bet-at-home.com a požiadať o vyplatenie jeho aktívneho zostatku. Všetky náhrady budú zrealizované náležite v primeranej lehote. bet-at-home je oprávnená zadržiavať platby v prípade podozrenia z trestnej činnosti alebo porušenia týchto podmienok zo strany zákazníka, až do doby konečného rozsudku súdu. Všetky navrátenia peňazí podliehajú ustanoveniam o výberoch v odseku M.

19. Za neaktívne účty sa pokladajú účty zákazníkov, na ktorých nebolo v dvanástich po sebe idúcich mesiacoch zaznamenané prihlásenie ani odhlásenie. Pri neaktívnych účtoch si bet-at-home vyhradzuje právo vyúčtovať si mesačný poplatok vo výške 5,00 EUR resp. zodpovedajúcu sumu v mene stávkového účtu. Tým bude stávkový účet zaťažený týmto správnym poplatkom.

Prvý poplatok za neaktivitu bude odpočítaný po uplynutí dvanástich mesiacov neaktivity. Všetky ďalšie poplatky za neaktivitu budú odpočítané mesačne, až stávkový zostatok na účte dosiahne nulu.

Všetci registrovaní hráči budú informovaní najneskôr do 30 dní pred prvým odpočítaním poplatku. Majiteľ neaktívneho účtu ho môže okamžite opäť aktivovať, tým že sa prihlási resp. odhlási alebo si nechá vyplatiť zostatok v priebehu 30 dní, bez toho, aby došlo k odpočítaniu správnych poplatkov.

Hráči, ktorí aktivujú svoj účet do 3 mesiacov po poslednom odpočítaní poplatku, majú na vyžiadanie nárok na vrátenie odpočítaných správnych poplatkov za maximálne 6 mesiacov.

bet-at-home si vyhradzuje právo na zvýšenie správnych poplatkov, v súlade s ustanoveniami Malta Gaming Authority.

J. Ostatné

1. Dotazy a sťažnosti zákazníkov budú spracované e-mailom, telefonicky a pomocou live podpory – detaily o kontaktoch možno nájsť na internetovej stránke. Vynaložíme všetko úsilie, aby sa táto záležitosť vyriešila k obojstrannej spokojnosti. Avšak, ak ste stále nespokojní, pred prijatím akýchkoľvek ďalších krokov, spor by mal byť predložený buď: 2. Vezmite prosím na vedomie, že hazardné hry môžu byť návykové! Hráči, ktorí už nehrajú pre zábavu, ale majú problémy so závislosťou na hrách, môžu nájsť na webovej stránke v sekcii "Zodpovedné hranie" kontakt na príslušné inštitúcie zaoberajúce sa závislosťou na hrách alebo sa spýtať na kontakt našej zákazníckej podpory.

3. V prípade nezrovnalostí medzi rôznymi jazykovými verziami týchto obchodných podmienok, platí verzia najvýhodnejšia pre hráča.

K. Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti

1. bet-at-home nezaručuje trvalú dostupnosť a funkčnosť všetkých produktov. bet-at-home nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne škody, straty alebo ušlý zisk, ktoré zákazníkovi vznikli z dôvodu nedostupnosti produktov ponúkaných na bet-at-home.

2. bet-at-home nenesie žiadnu zodpovednosť za vstupné chyby, chyby v prenose a/alebo vo vyhodnotení.

3. Ak by sa vyskytla softvérová alebo hardvérová chyba, má bet-at-home právo, prípadne chybné zaúčtovania vyplývajúce z tejto chyby, na účte zákazníka korigovať.

4. bet-at-home nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym, oneskoreným, zmanipulovaným alebo zneužitým prenosom dát, a to bez výnimky. bet-at-home nasadí všetky právne požadované a technologicky primerané prostriedky na ochranu zákazníckych údajov uložených na bet-at-home. Aj napriek nasadeniu týchto opatrení, nenesie bet-at-home zodpovednosť za kontrolu alebo spracovanie informácií o zákazníkoch tretími osobami alebo v dôsledku toho vzniknuté škody, straty čí iné nevýhody.

5. Zákazník ručí za príslušné škody a straty, ktoré spôsobí pri porušení týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo iných podmienok vzťahujúcich sa na stávkovú ponuku bet-at-home. Zákazník tiež úplne oslobodzujú bet-at-home pred uplatňovaním nárokov za takéto škody a straty, ktoré sú vznesené zo strany tretích osôb.

6. Užívateľ je povinný, udržiavať všetky prístupové metódy a programy, cez ktoré využíva servis a služby od bet-at-home (napr.: internetový prehliadač), v najaktuálnejšom stave. Spoločnosť bet-at-home nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú užívateľovi používaním prístupových metód a programov, ktoré sú zastarané a v nevyhovujúcom technickom stave.

7. bet-at-home nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a straty zákazníka, ktoré vznikli v čase, mimo normálnej a predvídanej kontroly bet-at-home. Vylúčená je tiež akákoľvek zodpovednosť za škody a straty vzniknuté v dôsledku nedbanlivosti. bet-at-home nezodpovedá žiadnym spôsobom za ušlý zisk.

L. Metódy vkladu

1. Dostupné metódy vkladu na účet:

Metóda Poplatky za spracovanie
VISA -
MasterCard -
Diners Club -
eps -
Skrill, OBT by Skrill, iDeal by Skrill, Skrill 1-Tap -
giropay -
Sofort -
Bankový prevod -
paysafecard -
NETELLER -
paybox -
PayPal -
Trustly -

2. bet-at-home si vyhradzuje právo odmietnuť akýkoľvek vklad. Viac informácií ohľadom dostupnosti platobných metód a príslušných limitov nájdete v menu vklad na našej webovej stránke alebo v apps.

3. bet-at-home nenesie žiadnu zodpovednosť za rozdiely, ktoré vzniknú v dôsledku prepočtu meny.

4. Zákazníci by nemali s bet-at-home zaobchádzať ako s finančným inštitútom a očakávať úroky za svoje vklady. Zákazníci súhlasia s plným uhradením všetkých pohľadávok voči bet-at-home alebo voči akýmkoľvek tretím stranám. Zákazníci taktiež súhlasia, že nebudú stornovať, spätne vyžadovať alebo iným spôsobom spätne odstupovať žiadne platby. V takom prípade sú zákazníci povinní, plne uhradiť bet-at-home všetky otvorené pohľadávky a dodatočne vzniknuté náklady (napr.: poplatky za spracovanie atď.).

5. paysafecard kódy je možné uplatniť iba vtedy, ak boli získané v oficiálnych predajniach. Zákazník je povinný v prípade žiadosti zo strany bet-at-home predložiť náležité dôkazy o zákonnom nadobudnutí týchto kódov.

M. Výbery

1. Dostupné metódy pre výber:

Metóda Min. Max. Poplatky za spracovanie
Bankový prevod - - 3 výbery v mesiaci zdarma. Poplatok do 5,00 EUR (v závislosti na používanej mene) za každý ďalší výber
Skrill 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK/15 CHF/100 CZK 6 000 EUR (resp. príslušná čiastka v peňažnej mene na stávkovom účte) 2 výbery v mesiaci zdarma. Poplatok do 5,00 EUR (v závislosti na používanej mene) za každý ďalší výber
Kreditná karta (VISA, MasterCard) 100 EUR/400 PLN/75 GBP/100 CHF/700 DKK/900 SEK 5 000 EUR (resp. príslušná čiastka v peňažnej mene na stávkovom účte) -
NETELLER 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK 10 000 EUR (resp. príslušná čiastka v peňažnej mene na stávkovom účte) -
PayPal 50 EUR 5 000 EUR -
Trustly 10 EUR/30 PLN/10 GBP/80 SEK - 3 výbery v mesiaci zdarma. Poplatok do 5,00 EUR (v závislosti na používanej mene) za každý ďalší výber
paysafecard 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK/15 CHF/100 CZK 5 000 EUR (resp. príslušná čiastka v peňažnej mene na stávkovom účte) -

2. Viac informácií ohľadom dostupnosti platobných metód nájdete v menu výber na webovej stránke alebo v apps.

3. bet-at-home si vyhradzuje právo, všetky výnosy vyplatiť v eurách.

4. bet-at-home nenesie žiadnu zodpovednosť za rozdiely, ktoré vzniknú v dôsledku prepočtu meny.

5. Na žiadosť zákazníka môžu byť výhry resp. ich časti okamžite prevedené z jeho zostatku na ním zadaný osobný účet. Pri výbere vyššom ako 2 000 EUR bude požadovaný doklad o totožnosti zákazníka , jeho veku a adrese bydliska. Ak nebude na stávkovom účte zákazníka zaznamenaná akákoľvek transakcia po dobu tridsiatich mesiacov, bude zostatok na účte vyplatený danému zákazníkovi. Pokiaľ nebude možno zaslať zákazníkovi čiastku späť, bude zaslaná na MGA. Je nezákonné ukladať finančne prostriedky nadobudnuté nelegálnym spôsobom. Preto sú všetky transakcie kontrolované, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí a aby bolo možné sledovať podozrivé transakcie.

6. Čiastka k výberu zostane na stávkovom účte do tej doby, dokiaľ nebude daný výber spracovaný. Je na zodpovednosti zákazníka, aby na stávkovom účte bol k dispozícii zostatok v takej výške, ktorá pokryje požadovaný výber, a to až do doby, než bude daný výber spracovaný. V prípade, že na stávkovom účte nebude dostatočná čiastka pre pokrytie požadovaného výberu, bude požiadavka na výber zo strany bet-at-home stornovaná.

7. bet-at-home si vyhradzuje právo, uskutočniť výbery len na rovnaký účet, z ktorého už boli uskutočnené vklady na stávkový účet. bet-at-home si vyhradzuje právo odchýliť sa od tohto pravidla na základe vlastného uváženia.

8. bet-at-home si vyhradzuje právo odmietnuť výber peňazí, ktoré neboli použité pre stávkovanie alebo hranie.

9. Na požiadanie je zákazník povinný zaslať kópiu svojich osobných dokladov (cestovný pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz) a kópiu oboch strán kreditnej karty použitej zákazníkom, než bude spracovaná požiadavka na výber z účtu.

N. Cash Out

1. S funkciou Cash Out je možné spoločnosti bet-at-home predčasne predať podanú jednoduchú a kombi stávku zo športového stávkovania a live stávkovania, teda ešte pred vyhodnotením stávky. Na systémové a multi stávky sa funkcia Cash Out nevzťahuje.

2. Funkcia Cash Out nie je k dispozícii, ak bola stávka podaná za viazaný zostatok, bonusový zostatok alebo zostatok v poukážkach.

3. Výška Cash Out bude vypočítaná podľa aktuálnych kurzov po odpočítaní poplatku za spracovanie a nie je zjednateľná. Stávky predané pomocou funkcie Cash Out budú považované za vyhodnotené. Skutočný konečný výsledok príslušnej stávky nemá žiaden vplyv na výšku Cash Out.

4. bet-at-home sa usiluje ponúknuť funkciu Cash Out čo možno najčastejšie, avšak jej dostupnosť nemôže byť zaručená. bet-at-home nezodpovedá za straty vyplývajúce z nedostupnosti funkcie Cash Out. Ak nie je funkcia Cash Out k dispozícii, budú stávky vyhodnotené so zadanými kurzami.

5. bet-at-home môže funkciu Cash Out kedykoľvek zrušiť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. bet-at-home si okrem toho vyhradzuje právo, pri podozrení zo zneužívania, v prípade zrejmých chýb v stávkových kurzoch alebo pri chybách vo vyhodnotení stávky, výbery s Cash Out stornovať a vyžadovať ich späť od zákazníka.

6. Funkcia Cash Out môže byť v nastaveniach stávkového účtu kedykoľvek deaktivovaná.

O. Limity výhier

1. Limit výhry na jednu stávku je 20 000 EUR. Uskutoční zákazník viacero identických stávok bez ohľadu na čas a postupnosť a celková výhra týchto stávok presiahne maximálnu čiastku pre výber, má bet-at-home právo, túto celkovú výhru zredukovať, rovnako ako celkovú čiastku k výberu za viac identických stávok nad 20 000 EUR. bet-at-home nie je zodpovedná za prebytok, ktorý prevyšuje maximálny výber.

2. Limit výhry pre jedného zákazníka za jeden týždeň je 100 000 EUR.

P. Promočné ponuky

1. bet-at-home pravidelne ponúka bonusy, súťaže, promo akcie alebo poukážky (ďalej uvedené pod súhrnným názvom "promočné ponuky"). Presné podmienky účasti na promočných ponukách je možné nájsť, buď v priloženom promočnom materiáli alebo budú zákazníkovi poskytnuté zo strany bet-at-home prostredníctvom e-mailu či inou dostupnou metódou; je to možné vykonať aj spôsobom, že zákazníkovi bude poskytnutá webová adresa (URL), kde nájde úplne znenie podmienok účasti.

Zákazník sa zaväzuje, že pred uplatnením promočnej ponuky bol podrobne informovaný o konkrétnych podmienkach účasti.

Účasťou na promočnej ponuke zákazník potvrdzuje, že čítal a akceptuje podmienky účasti.

2. Všetky promočné ponuky sa vzťahujú len na príslušného príjemcu a môžu byť zásadne nárokovateľné len raz. Jedna a tá istá promočná ponuka (napr.: viaceré poukážky z rovnakej poukážkovej kampane) platí len pre jeden stávkový účet na jednu osobu, rodinu, domácnosť, IP adresu, zdieľaný počítač alebo iné zariadenie (napr.: smartphone, tablet). Promočné ponuky sú neprenosné a nemôžu byť predmetom predaja.

3. bet-at-home si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky účasti pre promočné ponuky alebo ukončiť promočné ponuky. bet-at-home si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia vyžiadať si od každého zákazníka dostačujúce dokumenty k overeniu jeho totožnosti, predtým ako dôjde k pripísaniu promočnej ponuky na stávkový účet zákazníka alebo k uskutočneniu výberu. bet-at-home si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia obmedziť úplne alebo čiastočne účasť zákazníkov na promočných ponukách.

4. V nasledujúcich prípadoch si bet-at-home vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia stornovať čiastku poskytnutú v rámci promočnej ponuky, ako aj výhry ňou nadobudnuté alebo požadovať späť čiastky získane neoprávnene:
 • ak zákazník poruší podmienku promočnej ponuky;
 • ak existuje dôvodné podozrenie, že zákazník sám alebo v spojitosti s inými zákazníkmi obchádza podmienky účasti promočnej ponuky alebo sa o to pokúša (napr.: cez viacnásobné prihlásenia najmä v spojitosti s fiktívnymi účtami alebo hernými komunitami či cez "Balance Betting");
 • ak zákazník nadobudol promočnú ponuku neoprávnene alebo podvodom.
5.1 Pri účasti na promočnej ponuke pre športové stávkovanie bude zostatok rozdelený nasledovne:

Vložená čiastka, pre ktorú bude poskytnutý bonus, ako aj ňou nadobudnuté výhry sa zobrazujú na stávkovom účte ako "Viazaný zostatok" do splnenia podmienok účasti resp. do doby, kedy je možné splniť tieto podmienky účasti (napr.: uplynutie lehoty pre prestávkovanie).

Každý zostatok, ktorý dostane zákazník ako bonus za vykonanie vkladu, ako aj ním nadobudnuté výhry sa zobrazujú na stávkovom účte ako "Bonusový zostatok" do splnenia podmienok účasti resp. do doby, kedy je možné splniť tieto podmienky účasti (napr.: uplynutie lehoty pre prestávkovanie).

Každý zostatok, ktorý bol poskytnutý využitím poukážky, ako aj ním nadobudnuté výhry sa zobrazujú na stávkovom účte ako "Zostatok v poukážkach" do splnenia podmienok účasti resp. do doby, kedy je možné splniť tieto podmienky účasti (napr.: uplynutie lehoty pre prestávkovanie).

Čiastka poskytnutá v rámci promočnej ponuky (poukážková čiastka, bonusová čiastka) môže byť vyplatená až po splnení podmienok účasti. Všetky výhry, ktoré budú nadobudnuté v rámci promočnej ponuky, zostávajú na ňu viazané až do úplného splnenia podmienok účasti (napr.: podmienky prestávkovania), do vypršania lehoty pre prestávkovanie promočnej ponuky alebo do úplného vyčerpania bonusového zostatku resp. zostatku v poukážkach. Ak nebudú podmienky účasti (napr.: podmienky prestávkovania) na promočnej akcii splnené do ukončenia promočnej akcie, vyhradzuje si bet-at-home právo stornovať čiastku poskytnutú v rámci promočnej ponuky, ako aj výhry ňou nadobudnuté.

5.2 Dostupné zostatky budú pri podaní stávok použité v nasledujúcom poradí:
 • Viazaný zostatok
 • Bonusový zostatok
 • Zostatok v poukážkach
 • Zostatok
Toto poradie bude dodržiavané nezávisle od ďalších podmienok účasti (napr.: minimálnych kurzov).

6.1 Pri účasti na promočnej ponuke pre Kasíno bet-at-home budú kasíno žetóny rozdelené nasledovne:

Tie kasíno žetóny, ktoré boli prevedené do Kasína bet-at-home, za účelom pripísania bonusu, budú na stávkovom účte vykazované ako "Viazané žetóny", až do splnenia podmienok účasti resp. do doby, kedy je možné splniť tieto podmienky účasti (napr.: uplynutie lehoty pre prestávkovanie) v rámci promočnej ponuky pre Kasíno bet-at-home.

Tie kasíno žetóny, ktoré boli poskytnuté ako bonus za prevod zostatku do Kasína bet-at-home, ako aj výhry nimi nadobudnuté, budú na stávkovom účte vykazované ako "Bonusové žetóny", až do splnenia podmienok účasti resp. do doby, kedy je možné splniť tieto podmienky účasti (napr.: uplynutie lehoty pre prestávkovanie) v rámci promočnej ponuky pre Kasíno bet-at-home.

Tie kasíno žetóny, ktoré sa nezobrazujú ako "Viazané žetóny" a ani ako "Bonusové žetóny" sú "Neviazané žetóny". Tieto žetóny sú voľne k dispozícii, teda môžu byť využité na hru alebo prevedené na stávkový účet, kde sa budú zobrazovať pod "Zostatkom".

Bonusová čiastka poskytnutá v rámci promočnej ponuky pre Kasíno bet-at-home môže byť vyplatená až po splnení podmienok účasti. Všetky výhry, ktoré budú nadobudnuté v rámci promočnej ponuky pre Kasíno bet-at-home, zostávajú na ňu viazané až do úplného splnenia podmienok účasti (napr.: podmienky prestávkovania), do vypršania lehoty pre prestávkovanie promočnej ponuky pre Kasíno bet-at-home alebo do úplného vyčerpania bonusových žetónov. Ak nebudú splnené podmienky účasti (napr.: podmienky prestávkovania) do ukončenia promočnej ponuky pre Kasíno bet-at-home, vyhradzuje si bet-at-home právo stornovať žetóny poskytnuté od bet-at-home v rámci promočnej ponuky pre Kasíno bet-at-home, ako aj výhry nimi nadobudnuté.

6.2 Dostupné kasíno žetóny budú pri hraní použité v nasledujúcom poradí:
 • Neviazané žetóny
 • Viazané žetóny
 • Bonusové žetóny
Toto poradie bude dodržiavané nezávisle od ďalších podmienok účasti.

7. V prípade nezrovnalostí medzi všeobecnými podmienkami účasti pre promočnú ponuku vo Všeobecných obchodných podmienkach a špecifickými podmienkami účasti pre konkrétnu promočnú ponuku, sa postupuje podľa špecifických podmienok pre konkrétnu promočnú ponuku. V prípade nezrovnalosti medzi anglickou verziou podmienok účasti pre promočnú ponuku a akoukoľvek inou jazykovou verziou, bude v platnosti anglická verzia.

Posledná zmena dňa: 04.02.2019 00:00
Verzia: 3.31

NÁVRAT KRÁĽOV!
Sport Bonus CL 2019
TERAZ VYZDVIHNÚŤ
BONUS AŽ
DO 150 EUR! Teraz vyzdvihnúť bonus!
OVOCNÉ FUNKCIE!
Vegas
KOCKY
SÚ HODENÉ!

Hrať teraz!
BOHATSTVO RUSKEJ DYNASTIE!
165828
SLÁVNI CÁROVIA! Hrať teraz!
STE ĎALŠÍM MILIONÁROM?
165830
GAME-SHOW-
FEELING! Hrať teraz!
NOVINKY!
KONTAKT
OK