Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK
Zodpovedné hranie

Férovo, spoľahlivo, zodpovedne

bet-at-home.com vidí svoju úlohu ako poskytovateľ zábavy, ale je si vedomá, že poskytovanie služieb spojených s hazardom je obzvlášť citlivou témou. Spoločnosť preto vytvára podmienky, ktoré pomáhajú hráčovi požívať hazardné hry zodpovedne, a v prípade závislosti na týchto hrách poskytnúť ochranu cez intervenčné opatrenia proti nepriaznivým dôsledkom.

Spoločenská zodpovednosť pre bet-at-home.com začína už u "Zodpovedného hrania". bet-at-home.com si vybudovala pozíciu s jasným a jednotným profilom. Preto je zodpovednosť neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich obchodných stratégii a zaisťuje stabilné a na budúcnosť orientované prostredie pre našich zákazníkov a zamestnancov.

Hodnoty ako
  • spravodlivosť,
  • spoľahlivosť a
  • zodpovednosť
u nás majú tu najvyššiu prioritu. Aby sme mohli našim hráčom zaručiť najlepšiu možnú ochranu, sú produkty bet-at-home.com v pravidelných intervaloch predmetom kontroly a preskúšania.

Poučenie & zvyšovanie povedomia

Pomocou rôznych opatrení podporujeme našich hráčov, aby zodpovedne zaobchádzali s ponukou hazardných hier. Veľký význam majú práce spojené s poučením a vysvetlením, ktoré pomáhajú predchádzať závislému chovaniu, zabrániť závislosti ako takej a rozpoznať problémové zmeny v správaní hráča.

Ponúkame:
  • Opatrenia k zlepšeniu samohodnotenia v oblasti závislosti na hazardných hrách. S pomocou "vlastného testu" pomáhame našim zákazníkom rozpoznať a zdolať riziká a nebezpečenstvá, a tým získať istotu v správaní.
  • Konkrétnu ponuku pomoci a tým zodpovedné zaobchádzanie s ponukou hazardných hier.
  • Pomoc pri hľadaní a sprostredkovaní príslušného systému pomoci.
  • V prípade dôvodného podozrenia na závislosť na hazardných hrách, umožňujeme našim zákazníkom aktívne opatrenia, ako je vlastné nastavenie limitu resp. kompletné uzavretie účtu.
  • Náš zákaznícky servis je pre všetkých zákazníkov k dispozícii telefonicky alebo e-mailom 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Politika v bet-at-home.com týkajúca sa oblasti hazardu je nasmerovaná na boj proti príčinám problematického správania. Tie sú zvyčajne ovplyvnené niekoľkými faktormi. Rozhodujúce sú okrem iného osobná životná situácia, vplyv sociálneho prostredia a individuálne tendencie, ktoré môžu byť psychickej alebo genetickej povahy. Podľa nášho názoru nemusia byť opatrenia, zamerané na dostupnosť hazardu dostatočne účinné. Zákazy nepôsobia ako odstrašujúci prostriedok, ale skôr robia situáciu atraktívnejšou. Kto chce hrať, vždy nájde spôsoby a prostriedky, aby tak urobil.

Spolupráca

bet-at-home.com spolupracuje už niekoľko rokov s "Institut Glücksspiel & Abhängigkeit" (Inštitút pre hazardné hry a závislosť). Dodatočnú kontrolu správania našich zákazníkov uskutočňuje naše vlastné oddelenie prevencie podvodov, za účelom predísť hráčskej závislosti a narušeniu bezpečnosti.

DSWV

Od 1. októbra 2015 je spoločnosť bet-at-home.com členom združenia Deutscher Sportwettenverband (DSWV – Nemecké združenie športových stávok). V tomto združení sa zoskupili poprední nemeckí a európski poskytovatelia športových stávok, ktorí sa už podrobili úradnej kontrole spoľahlivosti v Nemecku. Spoločne sa snažia o modernú reguláciu športových stávok v Nemecku orientovanú na konkurencieschopnosť a za cieľ si stanovili boj proti nelegálnemu trhu, manipulácii so zápasmi a závislosti od hazardných hier.

DOCV

Spoločnosť bet-at-home.com je ďalej členom združenia "Deutscher Online Casino Verband – DOCV" (Nemecké združenie online kasín). Združenie DOCV požaduje právne bezpečnú reguláciu v Nemecku, ktorá bude zodpovedať podmienkam trhu a umožňovať realizáciu a prevádzkovanie online kasín a ich konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni. Podmienkou akejkoľvek regulácie musí byť kontrolované usmerňovanie reálne existujúceho trhu a záruka efektívnej ochrany hráčov a mládeže.

EASG

Spoločnosť bet-at-home.com je členom asociácie European Association for the Study of Gambling (EASG – Európska asociácia na výskum hazardných hier). Jej cieľom je prehĺbiť dialóg medzi členmi, ktorí zastupujú rôzne a veľmi odlišné aspekty hazardných hier.

Asociácia je fórom na systematický výskum všetkých záležitostí v Európe, ktoré súvisia s hazardnými hrami. Organizácia chce takisto podporiť otvorenú diskusiu medzi rôznymi skupinami, ktoré sa zaoberajú hazardnými hrami. K ďalším cieľom patrí poskytnutie informačnej základne odborných vedomostí, právnych základov, ako aj pravidiel a štúdií o hazardných hrách v Európe.

eCOGRA

Ako dôveryhodný poskytovateľ stávok, ktorý podporuje otvorený dialóg, sa spoločnosť bet-at-home.com každoročne podrobuje certifikácii audítorskej spoločnosti eCOGRA. Spoločnosť "eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance" je nezávislá organizácia, ktorá vykonáva audit poskytovateľov online hazardných hier a následne ich certifikuje. Aby spoločnosť získala pečiatku, posvieti si niekoľkočlenný tím expertov priamo na mieste na ochranu hráčov, férovú hru a zodpovedné konanie.

ESSA

Spoločnosť bet-at-home.com je členom asociácie European Sports Security Association (ESSA). Jej cieľom je včas rozpoznať podozrivé konanie pri uzatváraní stávok a zabrániť tak manipulovaniu so zápasmi. V rámci členských spoločností bol preto zriadený systém včasného varovania, ktorý poukazuje na stávkové aktivity vyvolávajúce podozrenia z podvodu. Úzka spolupráca s rôznymi orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad športovými podujatiami zaručuje nahlásenie každého podozrenia z podvodu súvisiaceho so stávkovaním. Tieto opatrenia sú kľúčové na to, aby sa predchádzalo manipulovaniu so zápasmi. Ak systém signalizuje možný podvod súvisiaci so stávkovaním, možno do jednej hodiny odstrániť stávky na príslušné zápasy.

Asociácia ESSA je platným partnerom organizácií FIFA, UEFA, EPFL, The FA, DFB, ATP, ITF a WTA. Okrem toho má úzke vzťahy s IOC a mnohými ďalšími orgánmi dohľadu nad športovými zápasmi. Dodržiavanie najvyšších bezpečnostných štandardov je pre spoločnosť bet-at-home.com najvyššou prioritou.

OVWG

Spoločnosť bet-at-home.com je od septembra 2016 členom združenia Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG – Rakúske združenie pre stávky a hazardné hry) Je to dobrovoľné spojenie národných a medzinárodných poskytovateľov online stávok a hazardných hier úspešne pôsobiacich v Rakúsku.

Poskytovatelia zlúčení v združení OVWG sa snažia vytvoriť regulačný rámec platný v rámci odvetvia a v celej krajine, ktorý vytvorí právnu istotu, a to v súlade s požiadavkami Únie. Združenie sa zasadzuje za integráciu športu, za efektívnu prevenciu závislosti od hazardných hier, za ochranu mládeže a rozsiahlu prevenciu proti kriminalite.
ZBIERAJTE SYMBOLY A VYHRÁVAJTE!
Vegas
EŠTE VIAC
MOŽNOSTI! Hrať teraz!
TERAZ ZAISTIŤ TENISOVÚ POUKÁŽKU!
Vegas
GAME, BET
AND MATCH! Zúčastniť sa teraz!
STE ĎALŠÍM MILIONÁROM?
165830
GAME-SHOW-
FEELING! Hrať teraz!
BOHATSTVO RUSKEJ DYNASTIE!
165828
SLÁVNI CÁROVIA! Hrať teraz!
NOVINKY!
KONTAKT
OK