Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK

Teraz pripísať kasíno bonus?

Chcete určite tento bonus odmietnuť?
Ak teraz odmietnete tento kasíno bonus, nebudete už mať možnosť získať ho znovu.
Úspešne dokončené
OK
Potvrdenie
Úspešne dokončené
OK
Škola pokeru

Najpoužívanejšie výrazy

3 max re-buy
V priebehu turnaja môžu hráči dokúpiť žetóny len trikrát.
Add-on
Posledné možné (nepovinné) dokúpenie žetónov v pokrovom turnaji, ktoré môže hráč uskutočniť od určitej časovej lehoty.
All-in
Hráč staví všetky svoje žetóny.
Ante
Povinná stávka, ktorú musí hráč zaplatiť v každom kole.
Avatar
Virtuálna hracia figúrka jednej osoby.
Bad Beat
Bad Beat opisuje hand, ktorá je prehraná aj napriek svojej jasnej sile.
Bankroll
Peňažná čiastka, ktorú má hráč k dispozícii pre hru.
Bet (stávka)
1. Úvodná stávka hráča v kole stávok.
2. Štandardná stávka v hre s fixovaným limitom (fixed limit game).
Big Blind
Minimálny stávka, ktorú musí hráč zaplatiť. Pozri tiež: Blind.
Blind
Minimálna stávka, ktorú musia zaplatiť dvaja hráči. Pozri tiež: Small blind a Big blind.
Bluff
Hráč so slabou hand sa pokúša svojim správaním (blufovaním) dospieť k tomu, aby jeho protihráči odstúpili z hry o Pot, napríklad veľmi vysokým vkladom.

Pozri tiež: Semi bluff.
Board
Tu dealer odkladá community cards.
Bubble Boy
Bubble boy je vždy ten účastník turnaja, ktorý odstúpi ako posledný pred rozdeľovaním prize money.

Výraz je odvodený od nádeje, ktorá spľasne ako bublina (bubble).
Bust
Ak prehrá hráč všetky svoje žetóny a je vonku z hry (busted).
Button
Button alebo dealer-button je špeciálne označený žetón, ktorý zobrazuje, ktorý hráč v aktuálnom hracom kole preberá úlohu (virtuálneho) rozdávača kariet. Ako button, je rovnako označená pozícia hráča, ktorý je v aktuálnom kole rozdávačom kariet.

Povie sa: "Hráč sa nachádza na buttone."
Call
Pozostávajúca stávka bola zaplatená. Povie sa tiež: "Hráč pokračuje v hre."
Cap
Maximálna čiastka na zvýšenie v príslušnom kole.
Cash game
Priama hra o stávky – inak ako na turnaji, kde hodnota žetónov neodpovedá hodnote peňazí. Do hry je možné kedykoľvek vstúpiť alebo z nej vystúpiť.
Check
alebo "posunúť". Hráč posunie hru ďalej na ďalšieho hráča, bez toho, aby sám uskutočnil stávku. Povie sa: "Hráč checkuje."
Check raise
Pokerová taktika, pri ktorej hráč najskôr len posunie (check) s cieľom predstierať slabý list. Tým chce vyprovokovať jedného alebo viacerých svojich súperov ku stávke (Bet). Akonáhle príde stávka, odpovie hráč zvýšením (raise).

Pozor: Profesionáli používajú tento manéver tiež ako bluf!
Chipleader
Hráč, ktorý má momentálne najviac žetónov.
Coin Flip
Ako Coin Flip (slovensky: Hodenie mincou) sa označuje herná situácia, v ktorej ide hráč do all-inu a má šancu približne 50 na 50, aby vyhral svoj all-in.

Táto situácia sa môže vyskytnúť, napríklad ak hráč dosiahne s priemerným "Pocket Pair" na dve "Overcards". Skutočnou klasikou coin flipu je duel medzi párom dám a kráľom s esom.
Community card
Karta u variant Hold'em, ktorú môže použiť každý.
Connector
Hráč má dve po sebe idúce karty v počiatočnom liste. Napríklad jednu 6 a jednu 7. Alebo jedného dolníka a jednu dámu.

Tým sa zvyšuje šanca na postupku (straight).
Cracked
Je porazená dobrá začiatočná hand, napríklad dve esá.
Cut Off
Ako Cut Off sa označuje posledná pozícia pred dealer-button. Po fáze pre-flop sa tu jedná o druhú najlepšiu pozíciu, kde je, na rozdiel od dealera, práve veľký informačná náskok pred ostatnými súpermi.

Z tejto pozície je často uskutočnené navýšenie (raise), aby sa dosiahlo odstúpenie hráča na pozícii dealera. Ak sa táto akcia podarí, získa sa tím v ďalšom priebehu hry najlepšia pozícia a najväčší informačný náskok pre vlastné rozhodovania. Hovorí sa tu tiež "odstrihnutie dealera". Z toho je odvodený výraz "Cut Off".
Dealer
Rozdávač kariet (virtuálny).
Dealer-button
Označuje, ktorý hráč musí ako prvý staviť blind. Hráč naľavo od dealer button staví small blind, nasledujúci hráč potom staví big blind. Dealer-button sa mení po každom kole o jedného hráča smerom doľava.
Deck
Balíček kariet.
Deep stack
pri týchto turnajoch je vyžadovaná vytrvalosť – pomalá štruktúra blindu, vysoké "Startstacks"!
Double up
Pod double up sa rozumie zdvojnásobenie resp. znásobenie vlastných žetónov počas hry.

Aby hráč vyhral Showdown, musí v bežných prípadoch uskutočniť all-in, teda staviť všetky svoje zostávajúce žetóny.
Draw
Ku skompletizovaniu listu chýba hráčovi už len jedna karta. V pravidlách sa hovorí o draw pri šanci na straight alebo flush.
Drawing dead
Hand, s ktorou už hráč nemôže vyhrať, pretože doteraz neboli odkryté community cards.
Early Position
Označuje dve až tri pozície naľavo od obidvoch pozícii, na ktoré je potrebné zaplatiť blind.

Z tejto pozície by sa mali hrať len tie najlepšie hand, pretože v skoršej pozícii, by nebolo možné zhromaždiť dostatočné množstvo informácií o sile súperov.
Final table
Posledný turnajový stôl. Tu ide o najväčšie peniaze a o prestíž víťazstva na turnaji.
Fish
Označenie pre hráča, ktorý hrá zlé resp. robí chybné rozhodnutia.
Flop
Označenie pre prvé tri community cards u variant Hold'em.
Flush
Päť farieb rovnakej farby.
Fold
Zahodenie kariet - hráč nepokračuje v hre.
Four of a Kind
Štvorica, tiež nazývané poker alebo quads, teda štyri karty tej istej hodnoty. Napríklad štyri desiatky.
Freeroll
Turnaj, ktorý nevyžaduje účastnícke poplatky.
Freezeout
Štandardná forma turnaja. Ak hráč prehrá všetky svoje žetóny, je vylúčený.
Full House
Pozostáva z jednej trojice a jedného páru. Tým leží hand v pozícii medzi štvoricou a flushom.

Ak majú viacerí hráči Full House, rozhodne vyššia trojica. Pokiaľ je aj táto rovnaká, rozhodne vyšší pár. Ak ani potom nedošlo k rozhodnutiu, Pot bude rozdelený (Split Pot).

Full House je tiež často nazývaný tiež ako "Boat".
Full ring
Označenie pre stoly, pri ktorých sedí viac ako šesť hráčov.
GTD
Skratka pre "Guaranteed". Znamená to, že sa uvedená peňažná čiastka nachádza zaručene v prize pool a tým dôjde k vyplateniu.
Gutshot
Používa sa tiež označenie "Bauchschuss", "Inside Straight Draw" alebo "Belly Buster". Znamená to, že hráčovi chýba k postupke (streight) už len jedna jediná karta.

Príklad: Hráč drží 2, 3, 5 a 6. Potrebuje teda už len 4.
Hand
Päť najlepších kariet hráča.
Hand history
Zobrazí priebeh zahranej hand.
Headhunter
Pri tomto turnaji dostanete ako odmenu, prémiu za každého hráča, ktorého ste eliminovali resp. vyradili z turnaja.
Heads-up
1. Pokerová hra medzi dvoma hráčmi.
2. Fáza v priebehu hracieho kola alebo turnaja, kde sú aktívni už len dvaja hráči.
High/Low
Variant pokeru, pri ktorom je Pot rozdelený medzi high hand a low hand (najvyššiu a najnižšiu kombináciu kariet) Viac informácií nájdete vo vysvetlení hry Omaha Hi/Lo.
Kicker
Pod kicker alebo doplnková karta rozumieme, najvyššiu kartu, ktorá nepatrí k vlastnému listu. Ak majú napríklad dvaja hráči v Showdowne rovnaké hodnoty svojich hand (napr. dva páry), tak rozhodne vyšší kicker.
Late position
Označuje pozíciu dealera alebo dva pozície napravo od neho. Hráč v tejto pozícii má oproti iným veľkú výhodu informačného náskoku, pretože majú jednať až potom, keď už odohrali hráči na prvých alebo stredných pozíciách.

Z tejto pozície sa nedá zahrať veľmi dobrý hand, lebo na jednej strane je veľký informačný náskok o ostatných hráčoch a tiež na rad už nepríde mnoho ďalších hráčov, na druhej strane môžu všetci vložiť alebo zvýšiť stávku (raise).
Level
V pravidlách pokerových turnajov sú podľa vopred definovaných časových odstupov zvyšované základné stávky (blind alebo tiež ante).

Tieto jednotlivé kroky sa nazývané ako level.
Limit
Maximálna čiastka, ktorá môže byť stavená v jednom kole.
Limp-in
Pokiaľ hráč uskutočnil stávku big blind vo fáze pre-flop (call), teda nenavýšil (raise), hovoríme o limpe. Hráči to uskutočňujú zvyčajne preto, aby sa mohli "lacnejšie" priblížiť na flop.
Loose
Ako "loose" je označený štýl hry, pri ktorom je jedným hráčom zahratých veľa handov, teda len tie úplne počiatočné handy.

Opakom k tomu je ako "Tight" označovaný štýl hry, pri ktorom je zahratých len málo skutočne dobrých a silných handov.
Micro GTD re-buy
Tieto turnaje sa vyznačujú skutočne veľmi nízkymi stávkami. mimo tu ostáva možnosť dokúpiť žetóny.
Middle position
Ako middle position sa označujú dve až tri pozície medzi early position a late position.

Z tejto pozície je o niečo jednoduchšie zahrať stredný hand, pretože by sa dali získať niektoré informácie o tých hráčoch, ktorí by chceli zbierať early position a zároveň už v hre nie je veľa hráčov, ktorý majú prísť na rad (late position).
Monster
Veľmi silná hand, ktorú už nie je možné poraziť.
Muck
1. Iné označenie pre "zahodiť", teda vystúpiť z aktuálneho hracieho kola.
2. Oblasť na pokerovom stole, na ktorú sa odkladajú karty, ktoré už nie je možné použiť.
Povie sa tiež: "Karty boli vyhodené do mucku."
Nuts
Najlepšia možná hand.
Offsuit
O offsuite sa hovorí vtedy, keď hráč obdržal pocket cards, ktoré nemajú rovnakú farbu.

Hovorí sa tiež: Suited.
Open-ended straight draw
Štyri po sebe idúce karty, s ktorými je možné zahrať streight, tak zhora dole, ako aj zdola hore.

Ak napríklad dostanete 3, 4, 5 a 6, ku streightu Vám bude chýbať len jedna 2 alebo jedna 7.
Outs
Počet kariet, pomocou ktorých by sa mohla vylepšiť hand.
Overcard
Na jednej strane sa na boarde označuje karta ako overcard, keď je táto karta vyššia, ako vlastné pocket cards. Rovnako tak sa o overcard hovorí, ak sú držané jedna alebo viac vyšších kariet, ktorých hodnota je vyššia ako najvyššia karta boardu.
Overpair
Ako overpair sa označuje pár na hande hráča (pocket pair), ktorý je vyšší, ako najvyššie karty boardu.
Pocket cards
Karty, ktoré si každý hráč drží zakryté. Nazývajú sa tiež hole cards.
Pocket pair
Dve vlastné zakryté karty, tvoriace jeden pár.
Pocket Rockets
Bežný názov pre najlepší počiatočný hand v pokere Texas Hold'em, jeden pár es.

Názov je odvodený z výrazu pocket pair, teda tento pár "rockets" naznačí silu zavretej hand.
Position
Pozícia hráča pri stole.

Pozri tiež: early position, middle position a late position.
Pot
Do Potu alebo Main Potu, prídu všetky žetóny hráčov, ktoré zaplatili (stavili) v priebehu hracieho kola. Na konci kola je vyplatený hráčovi s najlepším listom.

Pozri tiež: Side Pot.
Pre-Flop
Ako Pre-Flop, alebo tiež Pre-Flop fáza, je označovaná fáza, v ktorej ešte na boarde neležia žiadne spoločné karty (community cards), teda flop ešte nebol odkrytý.

V tejto fáze pozná každý hráč len svoje vlastné karty (pocket cards).
Quads
Pozri: Four of a Kind.
Rainbow
O "Rainbow" sa hovorí, ak sú prvé tri spoločné karty alebo community cards, tvorené z niekoľkých rozdielnych farieb.

Povie sa tiež napríklad: "Eso-dolník-sedem-rainbow."
Raise
Zvýšenie požadovanej stávky. Ako re-raise je označované nasledujúce ďalšie zvýšenie.
Rake
Malý poplatok (tiež provízia), ktorý sa v hrách cash game odoberá z Potu a je prevedený na kasíno. Výška poplatku je rozdielna, podľa výšky stávky. Domáce poplatky na bet-at-home.com pokeri nájdete v menu pod "Domáce provízie (Rakes)".
Re-buy
O "Re-buy" sa hovorí, ak hráč prehral všetky svoje žetóny alebo počet žetónov klesol pod určitú hranicu a hráč dokúpi ďalšie žetóny do hry.

V hrách cash game môžu hráči kedykoľvek dokupovať, kým nebude prekročený limit stola.
River
Pomenovanie poslednej spoločnej karty alebo community card, ktorá je odkrytá dealerom pri Texas Hold'em alebo Omahe.
Royal Flush
Päť po sebe idúcich kariet rovnakej farby s esom ako najvyššou kartou.

Príklad: 10-J-Q-K-A v pikovej farbe.
Satellite
Turnaj, prostredníctvom ktorého sa je možné kvalifikovať na väčší turnaj.
Semi bluff
Semi bluff je na začiatku veľmi podobný blufu. Tiež tu sa hráč pokúša svoju akciu, stávkou alebo zvýšením (raise), vyprovokovať svojich protihráčov, aby zahodili svoje handy (fold).

Rozdiel je v tom, že hráčova hand pri semi blufe nie je celkom beznádejná. Hráč má napríklad draw; zvyčajne stačí draw na straight alebo flush. Tým má možnosť isť ďalej s jedným z hráčov, obdržať ešte hand, ktorá by bola ešte dostatočne silná a následne vyhrať Showdown.
Set
Set je trojica kariet rovnakej hodnoty, ktorá pozostáva z pocket pair a jednej karty z boardu. Hovorí sa: "Rozbil set."
Shorthanded
1. Stôl, pri ktorom môže sedieť maximálne šesť hráčov.
2. Hráč je "shorthanded", keď už má len málo žetónov.
Showdown
Vyloženie kariet na záver hry, pri ktorom si hráči porovnajú hodnotu svojich kombinácií a rozhodne sa o víťazovi hry.
Side pot
Ak hráč stavil všetky svoje žetóny (all-in), ostatný hráči pritom pokračujú v hre a v nasledujúcom kole stávok vložia ešte viac žetónov do Potu, vznikne "Side Pot".

Hráč, ktorý uskutočnil all-inn, ale nemôže tento Pot vyhrať, ani v prípade, ak by na konci hry držal najlepšie karty. Lebo: hráč môže vyhrať len Pot, do ktorého výšky zvládne hrať.

Vzhľadom k odlišným stavom žetónov, predovšetkým v neskorých fázach turnaja, je prirodzene možné, že v jednom hracom kole bude musieť byť vytvorených viacero Side Potov.
Sit & Go
Forma turnaja s flexibilným časom začatia. Začína sa, ak je dosiahnutý požadovaný počet hráčov.
Small blind
Malá minimálna stávka, ktorú musí hráč zaplatiť. Pozri tiež blind.
Split pot
Ak nebude po odkrytí kariet žiadny jasný víťaz, bude pot rozdelený. Všetci hráči, ktorí majú na konci rovnaký výherný hand, dostanú identickú časť z potu.
Suited
O "Suited" sa hovorí, ak hráč obdržal pocket cards rovnakej farby (suit). Napríklad srdcové eso a srdcovú dámu.

Pozri tiež: Offsuit.
Suited connectors
Suited connectors sú pocket cards s dvoma po sebe idúcimi kartami rovnakej farby (suited). Napríklad srdcový kráľ a srdcová dáma.
Straight
Tiež "postupka", teda päť po sebe idúcich kariet rôznej farby.
Straight Flush
Päť po sebe idúcich kariet rovnakej farby.
Three of a Kind
Tri karty rovnakej hodnoty, tiež nazývané trojica alebo set.
Tight
Ako "Tight" sa označuje štýl hry, pri ktorom hráč vyčkáva a hrá, len pokiaľ má skutočne dobrú a silnú hand.

Opakom je štýl hry označovaný ako "Loose", pri ktorom sa hrá veľa i s priemernými počiatočnými hand.

Tight hráčom, ktorí majú pasívne postavenie, sa tiež často hovorí "Rock" (skala).
Tilt
Agresívne a nekoncentrované hry v dôsledku predchádzajúcich udalostí. Často po bad beate.
Tournament
Pokerový turnaj.
Turn
Názov predposlednej spoločnej karty alebo community card, ktorá je odkrytá dealerom pri Texas Hold'em alebo Omahe.
Two pair
Dva páry.
Under the gun
Označuje prvú pozíciu po big blinde. Hráč na tejto pozícii musí ako prvý uskutočniť akciu po obdržaní kariet.
Walk
Ako Walk sa označuje situácia pri pokeri, kedy po obdržaní kariet všetci hráči svoje karty zahodia (fold).

Hráč na big blinde ubráni bez boja svoju povinnú stávku a získa k tomu small blind, ako aj ante ostatných hráčov.
Wheel
Ako Wheel sa označuje najmenší možný straight, teda A-2-3-4-5.

Názvy počiatočných hand (kombinácie)

AA
Pocket Rockets, Bullets, American Airlines, Andre Agassi
KK
Cowboys, King Kong
QQ
Ladies, Double Date, Canadian Aces, Siegfried and Roy, 4 Tits, Hilton Sisters
JJ
Fish-Hooks
TT
Audi
99
Wayne Gretzky, German Virgins
88
Snowmen
77
Sunset Strip
66
Route 66, Wembley
55
Speed-Limit
44
Magnum, Sailboats, Luke Skywalker (Kiež sú "štvorky" s vami!)
33
Crabs, Larry Bird
22
Ducks
AK
Big Slick, Anna Kournikova (vyzerá dobre ale nevyhráva často)
AQ
Big Chick
AJ
Black Jack, Jack-Ass, Air Jordan
A8
Dead man's hand
A4
Blind man's aces
A2
Baby-Ass
KQ
Royalty, Marriage
KJ
Kojak, Father and son
K9
Canine
QT
Quentin Tarantino
J5
Jackson Five
T2
Doyle Brunson
96
Big Lick
72
Beer Hand, WHIP (najhoršia hand v pokere)

Najčastejšie výrazy na chate

nh
Nice hand (dobrý list)
vnh
Very nice hand (veľmi dobrý list)
gg
Good game (dobrá hra)
thx
Thanks
ty
Thank you
yw
You're welcome
lol
Laughing out loud (hlasitý smiech)
wtf
What the f**k? (Čo to do čerta je?)
str8
Straight (postupka)
wp
Well played (dobre zahrané)
CENY VO VZDIALENEJ GALAXII!
165822
PODÍVANÁ
V 3-D! Hrať teraz!
OVOCNÉ FUNKCIE!
Vegas
KOCKY
SÚ HODENÉ!

Hrať teraz!
NOVINKY!
KONTAKT
OK