Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK
Teraz pripísať kasíno bonus?
Nepripísať bonus
Chcete určite tento bonus odmietnuť?
Ak teraz odmietnete tento kasíno bonus, nebudete už mať možnosť získať ho znovu.
Úspešne dokončené
OK
Potvrdenie
Úspešne dokončené
OK
Škola pokeru

Výherné kombinácie pokerového listu

Pokerový list tvorí päť kariet rôznych kombinácii a rozdielnych hodnôt. Tieto pokerové listy sú zoradené hierarchicky od najvyššej kombinácie kariet kráľovskej postupky (royal flush) po najnižšiu Vysoké karty (high card).

Dôležité: Tieto výherné kombinácie neplatia pre Six Plus Hold'em. Všetky informácie k hodnotám kombinácií nájdete v popise Six Plus Hold'em.

Kráľovská postupka (royal flush)

Päť po sebe idúcich kariet rovnakej farby s esom ako najvyššou kartou.

Postupka vo farbe (straight flush)

Postupka v jednej farbe, t.j. päť kariet rovnakej farby v zostupnom poradí.

Four of a Kind (tiež "Štvorica", "Poker" alebo "Quads")

Štyri karty rovnakej hodnoty.

Full House

Trojica a pár. Sila tejto kombinácie je určená silou trojice.

Flush

Päť kariet rovnakej farby s ľubovoľnou hodnotou.

Straight (postupka)

Päť po sebe idúcich kariet akejkoľvek farby

Three of a Kind (tiež "Set" alebo "Trojica")

Trojica kariet s rovnakou hodnotou

Dva páry (Two Pair)

Dva páry kariet.

Jeden pár (One Pair)

Jeden pár kariet.

Vysoká karta (high card)

Ak nie je možnosť ani jednej z uvedených kombinácií, v tom prípade vyhráva hráč, ktorý má najvyššiu kartu. Majú dva listy rovnakú vysokú kartu, vtedy sa počíta druhá najvyššia karta.

Poznámka: Ak má viac ako jeden hráč pokerový list s rovnakou kombináciou, rozhodne posledné kritérium "Kicker", teda pomocná karta, ktorú obsahuje Pot. Je potrebné zohľadniť poradie od najvyššej (eso) po najnižšiu kartu (dvojka).


Kto má teda najvyšší "Kicker", vyhráva Pot. Ak ani potom nie je možné určiť víťaza, bude Pot rozdelený rovným dielom medzi príslušných hráčov (Split Pot).

Výnimku ponúkajú tzv. Hi/Lo hry. Tu je Pot rozdelený medzi hráčov s najvyššou a najnižšou kombináciou kariet. Viac o rôznych variantoch pokru nájdete v časti "Poker - typy hier".
ZDVIHNUTIE OPONY V OPERE!
158422
ZA KULISAMI
SA NIEČO
DEJE! Zahrajte si teraz!
TRH EXTRA TRIEDY!
Vegas
V PONUKE:
ARABSKÉ
DOBRODRUŽSTVO! Zahrajte si teraz!
SLADKÉ ALEBO KYSLÉ?
Vegas
LUKRATÍVNE CENY
V STRAŠIDELNOM
HRACOM AUTOMATE! Zahrajte si teraz!
KVETINOVÉ VÝHRY ČAKAJÚ!
158399
ÁZIJSKÁ
KVETINOVÁ
ZÁHRADA Zahrajte si teraz!
NOVINKY!
KONTAKT
OK