Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK
Teraz pripísať kasíno bonus?
Nepripísať bonus
Chcete určite tento bonus odmietnuť?
Ak teraz odmietnete tento kasíno bonus, nebudete už mať možnosť získať ho znovu.
Úspešne dokončené
OK
Potvrdenie
Úspešne dokončené
OK
Škola pokeru

Pokerový list – výherné kombinácie

Pokerový list tvorí päť kariet rôznych kombinácii a rozdielnych hodnôt. Tieto pokerové listy sú zoradené hierarchicky od najvyššej kombinácie kariet kráľovskej postupky (royal flush) po najnižšiu Vysoké karty (high card).

Kráľovská postupka (royal flush)

Päť po sebe idúcich kariet rovnakej farby s esom ako najvyššou kartou.

Postupka vo farbe (straight flush)

Postupka v jednej farbe, t.j. päť kariet rovnakej farby v zostupnom poradí.

Four of a Kind (tiež "Štvorica", "Poker" alebo "Quads")

Štyri karty rovnakej hodnoty.

Full House

Trojica a pár. Sila tejto kombinácie je určená silou trojice.

Flush

Päť kariet rovnakej farby s ľubovoľnou hodnotou.

Straight (postupka)

Päť po sebe idúcich kariet akejkoľvek farby

Three of a Kind (tiež "Set" alebo "Trojica")

Trojica kariet s rovnakou hodnotou

Dva páry (Two Pair)

Dva páry kariet.

Jeden pár (One Pair)

Jeden pár kariet.

Vysoká karta (high card)

Ak nie je možnosť ani jednej z uvedených kombinácií, v tom prípade vyhráva hráč, ktorý má najvyššiu kartu. Majú dva listy rovnakú vysokú kartu, vtedy sa počíta druhá najvyššia karta.

Poznámka: Ak má viac ako jeden hráč pokerový list s rovnakou kombináciou, rozhodne posledné kritérium "Kicker", teda pomocná karta, ktorú obsahuje Pot. Je potrebné zohľadniť poradie od najvyššej (eso) po najnižšiu kartu (dvojka).


Kto má teda najvyšší "Kicker", vyhráva Pot. Ak ani potom nie je možné určiť víťaza, bude Pot rozdelený rovným dielom medzi príslušných hráčov (Split Pot).

Výnimku ponúkajú tzv. Hi/Lo hry. Tu je Pot rozdelený medzi hráčov s najvyššou a najnižšou kombináciou kariet. Viac o rôznych variantoch pokru nájdete v časti "Poker - typy hier".
ČÍNSKY NOVÝ ROK!
140773
MANGA STYLE
PRE BOHOV
ŠŤASTIA! Hrať teraz!
JAGAVÉ DIAMANTY!
140613
BRILANTNÉ VÝHRY
A UŠĽACHTILÝ
DIZAJN! Zahrajte si teraz!
MAGICKÉ KAMENE!
Vegas
RÍŠA BOHOV
JE DOBRE
STRÁŽENA! Zahrajte si teraz!
NOVINKY!
OK