Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK
Teraz pripísať kasíno bonus?
K prevodu Vášho finančného zostatku dostanete kasíno bonus. K tomuto prevodu na žetóny môžete dostať bonus v hodnote {0} {1}. Chcete pokračovať?
Nepripísať bonus
Chcete určite tento bonus odmietnuť?
Ak teraz odmietnete tento kasíno bonus, nebudete už mať možnosť získať ho znovu.
Škola pokeru

Stávkové limity

Predtým, než si sadnete k stolu casch game alebo sa zúčastnite turnaja, mali by ste sa pozrieť na stávkové pravidlá, ktoré sa budú používať pri príslušnej hre. Rozdiely budú medzi: Fixed limit (fixovaný limit), no limit (bez limitu) a pot limit.

Fixed limit (fixovaný limit)

Hry s fixovaným limitom sa vyznačujú limitovanou čiastkou pre stávky. Navýšenia môžu byť preto vykonané len o určité čiastky.

Small bet (malá stávka)

V prvých dvoch kolách, teda po dohode a po flope, môžu byť vykonané iba stávky vo výške malej stávky. Tieto zvyčajne zodpovedajú big blindu.

Big bet (veľká stávka)

V treťom a štvrtom kole stávok, po turne a riveri, môžu hráči uskutočniť svoje stávky vo výške tzv. veľkej stávky. To zvyčajne zodpovedá dvojnásobku big blindu.

Príklad: Ak sa hráč zúčastňuje hry s limitom 1/2 eur, je malá stávka 2 € a veľká stávka 4 €.

Hry s fixovaným limitom majú ďalšiu osobitosť: Počet stávok na jedno kolo je obmedzený na štyri. Preto sú, vrátane vkladu, možné ešte ďalšie tri navýšenia, pričom posledné navýšenie je označené ako Cap.

Upozornenie: Ako náhle sa hra dostane do štádia "Heads Up", teda v hre zostanú len dvaja hráči, nebudú viac ohraničené limity na stávky.

No limit (bez limitu)

Ako už názov napovedá, v hrách bez limitu, nie sú limity na stávky. Každý hráč môže staviť ľubovoľnú čiastku v požadovanej výške, akonáhle na neho príde rad. Následkom toho dochádza pri variantoch bez limitu obzvlášť často k situáciám all-in, pri ktorých hráč staví všetky svoje žetóny.

Aj keď nie je stanovený žiaden maximálny limit na stávky, určitá konkrétna hodnota nemôže byť prekročená. Minimálny čiastka, o ktorú sa musia navýšiť stávky, zodpovedá pri hrách bez limitu big blindu. Ak nejaký hráč v aktuálnom kole navýšil stávky, musia nasledujúce navýšenia zodpovedať minimálne tejto čiastke.

Dôležité pri situáciách "All-in":

Účastník hry môže kedykoľvek staviť všetky svoje žetóny (situácia "All-in"). Aj v prípade, ak je počet zostávajúcich žetónov nižší, než je požadovaná stávka.

Ale treba si uvedomiť, že hráč môže vyhrať len toľko, koľko skutočne stavil. Zostatok v Pote dostane späť hráč, ktorý v situácií "All-in" stavil viac žetónov.

Pot limit

Varianty pot limit sa vyznačujú tým, že stávky nie sú ohraničené až do takej miery, ako pri hrách s fixovaným limitom. Avšak nie sú úplne neobmedzené ako pri u variant bez limitu. Táto forma pokeru je preto v záujme tých hráčov, ktorí berú určité riziko, ale chcú mať prehľad vo svojich stávkach.

Rovnako ako u variant bez limitu, sú čiastky pre navýšenie vo všeobecnosti neohraničené, avšak stávky nesmú prekročiť aktuálnu výšku Potu.

S variantmi bez limitu je tiež identická minimálna výška stávky: Tiež pri pot limite musí prvá zadaná stávka zodpovedať big blindu. O výške potom rozhodne posledná stávka.

All-in/Side Pot

Predpokladajme, že máte v rukách naozaj silnú kombináciu kariet a na stole došlo k navýšeniu o 100 eur. Čo robiť, ak chcete bezvýhradne uskutočniť call (darovanie stávky), avšak máte len žetóny v hodnote 20 eur? Žiaden problém, uskutočnite jednoducho all-in!

Ale môžete od ostatných hráčov vyhrať len toľko žetónov, koľko ste sám zaplatili do Potu. V našom príklade by ste – v prípade úspechu – vyhrali iba 20 eur od každého hráča, hoci došlo k navýšeniu o 100 eur.

Side Pot

Ak hráč staví všetky svoje žetóny (all-in), a ostatný hráči s ním pokračujú v hre a v nasledujúcom kole zaplatia do Potu ešte viac žetónov, vytvorí sa "Side Pot".

Ale hráč, ktorý je v all-ine, tento Pot nemôže vyhrať, ani ak by mal na konci najlepšiu kombináciu kariet. Pretože: Hráč môže vyhrať len tie Poty, ktorých výšku dosiahne pri aktívnej hre.

Z dôvodu odlišných žetónových stavov, predovšetkým v neskorých fázach turnaja, je tiež možné, že v jednom hracom kole bude musieť byť vytvorených Side Potov.
ZNÁME Z FILMU & TV!
133461
NOVINKA:
NAPÍNAVÉ
HRY! Zahrajte si teraz!
NOVINKA: VEGAS!
129520
NOVÉ HRY
& MEGA
VÝHRY Zahrajte si teraz!
CESTOVANIE PO OSTROVE EMERALD!
128895
KOBOLD FINN
PRINESIE
ŠŤASTIE! Zahrajte si teraz!
NOVINKY!
OK