Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK

ÚSPECH S GARANCIOU

Prihlásiť sa teraz zdarma!

60 DNÍ DOBA PLATNOSTI COOKIE

Teraz maximalizovať zisk!

AFFILIATE PROMO AKCIE

Extra provízia za posledný rok:
100.000 EUR

Teraz zarobiť ešte viac!

INDIVIDUÁLNE MODELY PROVÍZIE

Teraz zaistiť deal!

Vaše výhody ako člena Affiliate programu bet-at-home.com:

 • Stávkové poukážky pre získavanie zákazníkov
 • Voľné spiny pre kasíno
 • Balíčky pre tipovacie súťaže
 • Pokerové rake races a freerolly
 • Rozšírené kurzy (odds)
 • Co-brandované vstupné stránky
 • Hotové predlohy e-mailov k odoslaniu
 • XML-Feeds: Live kurzy, výsledky
 • ACID-Tracker – prispôsobenie sledovacích kľúčových slov
 • Jedinečná doba platnosti cookie 60 dní
 • Affiliates promo akcie
 • Affiliates blog

Objavte náš blog!

Market closure Sweden from 01/01/2019

Dear Affiliates, We regret to inform you today that, due to strategic reasons, we decided to close the Swedish market. Therefore, starting on 01 January 2019, we will no longer accept customers from Sweden. We ask all our affiliates, who

Merry Christmas and a Happy New Year!

Dear Affiliates, we would like to take this opportunity to thank you all for a successful year 2018! All of the hard work you put in and the dedication that you show on a daily basis are what make it

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Kvalifikovaní pracovníci Vám radi pomôžu.

Affiliate zmluva o partnerstve


bet-at-home.com International Ltd. (ďalej ako "bet-at-home.com")
Portomaso Tower, Level 12
Portomaso PTM01
MALTA
a
....................... (ďalej ako "Affiliate partner")

1. Všeobecné obchodné podmienky

1. bet-at-home.com International Ltd., Malta je súčasťou spoločnosti bet-at-home.com AG, Düsseldorf, a ide o on-line stávkovú spoločnosť, ktorá ponúka svoje služby na adrese www.bet-at-home.com. Okrem iného poskytuje svojim zákazníkom rôzne štatistiky, spravodajstvo, chaty a súťaže.

2. Affiliate partner prevádzkuje jednu alebo viac webových stránok (ďalej ako "stránky"), u ktorých môže zaručiť, že tieto sú registrované pod jeho menom a má neobmedzený prístup k ich obsahu.

3. Prijatím Affiliate zmluvy o partnerstve (viď bod 3) súhlasí Affiliate partner so všetkými bodmi uvedenými v tejto zmluve.

4. bet-at-home.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, vymazať alebo pridať ktorýkoľvek bod uvedený v Affiliate zmluve o partnerstve výhradne podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia Affiliate partnerov, ktorí tu stanoveným pravidlám podliehajú. Zmeny budú uvedené na www.bet-at-home.com.

2. Účel zmluvy

1. Účelom Affiliate zmluvy o partnerstve je uvedenie reklamných materiálov bet-at-home.com na stránkach Affiliate partnera, a preto budú tieto materiály poskytované zo strany bet-at-home.com.

2. bet-at-home.com poskytne Affiliate partnerovi k dispozícii výber svojich reklamných materiálov (napr. bannery, texty, obrázky alebo logá). Po uvedení týchto materiálov získajú užívatelia stránok možnosť priameho vstupu na stránky bet-at-home.com pomocou kliknutia na príslušný symbol. bet-at-home.com si vyhradzuje právo kedykoľvek materiály upraviť alebo zmeniť, vrátane uvedenia nového obsahu.

3. Uzavretie zmluvy

1. Affiliate partner musí najprv vyplniť a zaslať elektronickú prihlášku, ktorú pre tieto účely poskytuje bet-at-home.com. Potom, čo bet-at-home.com príjme registráciu Affiliate partnera, dostane Affiliate partner od bet-at-home.com potvrdzovací e-mail. Týmto nadobúda platnosť Affiliate zmluva o partnerstve. bet-at-home.com si vyhradzuje právo zamietnuť bez udania dôvodu akúkoľvek prihlášku. Na dohody o reklamách, ktoré nevstúpili do platnosti podaním elektronickej prihlášky, sa táto Affiliate zmluva o partnerstve nevzťahuje.

2. Po uzavretí Affiliate zmluvy o partnerstve bude Affiliate partnerovi pridelené partnerské ID. Pomocou tohto identifikačného kódu budú registrovaní všetci užívatelia, privedení pomocou odkazov na partnerských stránkach, ako aj ich stávky.

3. Prijatím Affiliate zmluvy o partnerstve získava Affiliate partner neprenosné a časovo obmedzené právo používať ponúkané odkazy alebo bannery tak, aby bolo vytvorené patričné prepojenie so stránkou bet-at-home.com. Pokiaľ však bet-at-home.com vopred nevyjadrí svoj súhlas písomne, nezahrňujte toto právo možnosť tieto odkazy meniť alebo upravovať. Právo používať odkazy alebo bannery bet-at-home.com zaniká ukončením Affiliate zmluvy o partnerstve.

4. Autorské práva na podobu týmto programom poskytovaných odkazov, rovnako ako na akékoľvek ďalšie informácie dostupné na stránkach bet-at-home.com, si ponecháva spoločnosť bet-at-home.com.

5. Zmena alebo úprava URL partnerskej stránky musí byť uložená v systéme ("Profily sledovania partnera") a nepredstavuje žiadnu zmenu práv alebo povinností podľa Affiliate zmluvy o partnerstve.

6. bet-at-home.com si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodov a bez predchádzajúceho oznámenia uzavrieť niektorý z trhov. Každý Affiliate partner je povinný informovať sa samostatne o zatvorených trhoch a vykonať s tým súvisiace zmeny (viď bod 3.7). Aktuálny zoznam uzavretých trhov je k nájdeniu na https://www.bet-at-home.com/sk/terms#H.

7. bet-at-home.com výslovne poukazuje na to, že len osoby s bydliskom alebo osoby s trvalým či dočasným pobytom v jednej z krajín uvedených v zákazníckych VOP (bod H.4 https://www.bet-at-home.com/sk/terms#H) si môžu otvoriť stávkový účet na bet-at-home.com. Ak to nie je v rozpore s príslušnými zákonnými ustanoveniami, môže byť otvorený partnerský účet tiež v inej nemenovanej krajine, a to pod podmienkou, že marketingové aktivity odkazujú výlučne na krajiny, ktoré sú uvedené pod vyššie spomenutým odkazom.

8. bet-at-home.com si vyhradzuje právo ukončiť Affiliate zmluvu o partnerstve s partnerom v prípade, že internetová stránka využívaná k propagácii nie je vhodná. Posúdenie tohto je výhradne na bet-at-home.com. Nevhodné stránky sú predovšetkým také, ktoré sú cielené na deti, sú pornografického charakteru alebo zahrňujú iný nelegálny sexuálny obsah, propagujú násilie, diskrimináciu a rasovú neznášanlivosť, či porušujú práva, ktoré sa týkajú pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku, propagujú nelegálne aktivity alebo porušujú duševné vlastníctvo.

4. Povinnosti Affiliate partnera

1. Affiliate partner sa týmto zaručuje, že dosiahol legálny vek pre uzavretie Affiliate zmluvy o partnerstve vo svojej krajine a jej podliehajúcim zákonom. Zároveň sa zaručuje, že je plne oprávnený a splnomocnený ku vstupu do zaväzujúcich zmlúv v súlade s ich účelom.

2. Affiliate partner sa týmto zaručuje, že bude odporúčať na vlastné náklady a výdavky potenciálnym hráčom stránky bet-at-home.com. Affiliate partner bude výhradne zodpovedný za spôsob a metódy svojich marketingových aktivít. Všetky svoje marketingové aktivity bude realizovať na profesionálnej úrovni, a to v rámci platných zákonov a predpisov a v súlade s touto Affiliate zmluvou o partnerstve.

3. Affiliate partner je povinný používať len odkazy, bannerové kódy a propagačné materiály, ktoré má od bet-at-home.com ak dispozícii na Affiliate platforme ‚Income Access‘. Tieto materiály je možné použiť len na webových stránkach resp. propagačných médiách, ktoré sú založené v Affiliate programe. Affiliate partner je sám zodpovedný za správne technické použitie odkazov a bannerových kódov. Adaptované, kombinované alebo iné propagačné materiály, ktoré sú v súvislosti s bet-at-home.com, môže Affiliate partner využívať len ak predtým dostal písomný súhlas zo strany bet-at-home.com. To isté platí aj pre iné propagačné prostriedky využívané Affiliate partnerom, ako napríklad e-mailový alebo SMS marketing. bet-at-home.com nenesie žiadnu zodpovednosť za svojvoľné a bez predchádzajúceho súhlasu bet-at-home.com Affiliate partnerom zmenené propagačné materiály. Za využitie neschválených propagačných materiálov a následným porušením autorských práv tak ako za nároky na uplatnenie všetkých škôd a zodpovednosti tretej osobe nesie zodpovednosť len sám Affiliate partner. bet-at-home.com v takýchto prípadoch nie je postihnuteľná. Affiliate partner sa zaväzuje k odškodneniu bet-at-home.com za všetky nevýhody, ktoré spoločnosti bet-at-home.com vznikli v dôsledku chybných rokovaní Affiliate partnera. Toto zahŕňa okrem iného nevýhody zapríčinené zapojením úradov, ako napr. Pokuty alebo dobrovoľné finančné vysporiadanie z dôvodu hrozby licenčno-právneho konania.

4. Affiliate partner má zakázané na webových stránkach či v iných médiách zverejňovať marketingové materiály, ktorých obsah porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany alebo tomuto porušovaniu napomáha. bet-at-home.com si vyhradzuje právo všetky prepojenie deaktivovať a Affiliate zmluvu o partnerstve bez predchádzajúceho oznámenia s okamžitou platnosťou ukončiť. Ďalej sa Affiliate partner zaväzuje, v prípade porušenia práv duševného vlastníctva tretej strany plne uhradiť požiadavky spoločnosti bet-at-home.com alebo poškodenej tretej strany.

5. Affiliate partner je plne zodpovedný za rozvoj, prevádzku a údržbu svojej webovej stránky, rovnako tak ako za všetky reklamné prvky, ktoré sa budú zobrazovať na jeho stránkach. Predovšetkým musí zabezpečiť, aby na jeho stránkach nebol násilný, sexuálny, diskriminačný alebo iný protizákonný oznám či obsah.

6. Affiliate partner sa týmto zaručuje, že nebude prezentovať webovú stránku v akomkoľvek smere, ktorý by mohol u návštevníkov tejto stránky vyvolávať akékoľvek riziko zámeny so stránkami bet-at-home.com alebo vyjadrovať dojem, že je webová stránka zmluvnej strany čiastočne alebo plne vytvorená spoločnosťou bet-at-home.com.

7. Okrem inštalácie ponúkaných marketingových materiálov, nesmie Affiliate partner na svojich stránkach využívať "bet-at-home.com" alebo iné termíny, ochranné známky či iné duševné vlastníctva spojené so spoločnosťou bet-at-home.com. Predovšetkým nesmie používať logá bet-at-home.com alebo logá, ktorá by boli s nimi zameniteľné.

8. V prípade, že sa Affiliate partner snaží zlepšiť umiestnenie svojich stránok vo webových vyhľadávačoch, musí vždy dodržiavať práva na ochranné známky a duševné vlastníctvo spoločnosti bet-at-home.com. Affiliate partner sa zároveň zaväzuje, že nebude používať kľúčové slová, ktoré sú podobné bet-at-home.com alebo ďalším ochranným známkam, ktoré vlastní spoločnosť bet-at-home.com. Affiliate partner berie na vedomie, že šírenie cookies ("Cookie-Spreading strengstens") je prísne zakázané.

9. Affiliate partner týmto dodržiava pokyny eCOGRA, schválenej testovacej agentúry s viacerými jurisdikciami v oblasti online gamingu.

10. bet-at-home.com si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zadržať všetky platby provízii, na ktoré by mal Affiliate partner nárok, ak bet-at-home.com podľa vlastného uváženia stanoví, že
 • Affiliate partner rozposiela spamové e-maily alebo služby bet-at-home.com využíva iným nepovoleným spôsobom.
 • Affiliate partner sa pomocou odkazov na svojich webových stránkach registruje ako hráč a/alebo vykonávaním vkladov na stávkarské účty cez tieto odkazy podvodne zneužíva Affiliate zmluvu o partnerstve k osobnému profitu alebo profitu tretej strany. Ďalej platí, že získavanie osobne známych zákazníkov (obzvlášť rodinných členov, príbuzných a priateľov) je povolené len s predchádzajúcim výslovným súhlasom spoločnosti bet-at-home.com.
 • Affiliate partner komunikuje minimálne kritériá potrebné pre spustenie CPA (incentivized traffic) bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti bet-at-home.com.
11. Affiliate partner zaručuje, že na všetkých trhoch bude používať propagačné materiáli len v súlade s príslušnými zákonmi. Všetky pokuty alebo sankcie za porušenie tohto pravidla idú na úkor Affiliate partnera.

12. "Pop-Up-Banner" alebo "Pop-Under-Banner" (ktoré sa automaticky otvárajú v novom okne prehliadača pri kliknutí na odkaz) môžu byť Affiliate partnerom použité len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu od bet-at-home.com. bet-at-home.com V prípade využitia uvedených reklamných materiálov si bet-at-home.com vyhradzuje právo na zníženie, či odopretie vyplatenia provízie, prípadne pozastavenie celej kampane.

13. Affiliate partneri bet-at-home.com sú povinní pravidelne sledovať svoj partnerský účet, aby boli včas informovaní o dôležitých novinkách, zmenách a nových propagačných akciách.

14. Pri všetkých reklamných opatreniach, zameraných na obyvateľstvo Spojeného kráľovstva, musí Affiliate partner pre zvolené médium dodržiavať platné zákony o reklame, obzvlášť pre Advertising Codes vydaných britským úradom pre reklamu ASA (Advertising Standards Authority – https://www.asa.org.uk/). Ak Affiliate partner poruší túto uvedenú časť zmluvy, vstúpi do platnosti príslušná zmluvná pokuta. Okrem toho má bet-at-home.com mimoriadne právo na odstúpenie od zmluvy. Affiliate partner zaručuje poskytovať bet-at-home.com všetky dostupné informácie, ktoré bet-at-home.com oprávnene vyžaduje k podaniu hlásenia a iných správ pre potreby United Kingdom Gambling Commission.

15. Affiliate partner je zodpovedný za udržanie jeho prístupových údajov v tajnosti a zamedzenie prístupu neoprávnenej tretej strane.

5. Práva Affiliate partnera

1. bet-at-home.com poskytne Affiliate partnerovi všetky informácie a marketingové nástroje potrebné pre správnu implementáciu sledovateľného odkazu.

2. bet-at-home.com bude spravovať obrat Affiliate partnera generovaný prostredníctvom odkazov tohto partnera, bude zároveň zaznamenávať čistý príjem a celkovú čiastku z provízie, získanú prostredníctvom príslušných odkazov. bet-at-home.com bude zmluvnej strane poskytovať prístup do štatistík provízii a bude tiež spravovať všetky služby zákazníkov v rámci svojej obchodnej činnosti.

3. Sledovacie označenia od bet-at-home.com budú partnerom uprednostňované.

6. Provízia

1. bet-at-home.com súhlasí s platením provízií Affiliate partnerovi. Provízie sú vypočítané na základe čistého zisku generovaného zo zákazníkov privedených zo stránok Affiliate partnera a/alebo zo stránok príslušných Sub-Affiliate partnerov. Čistý zisk je vypočítaný podľa nasledujúceho vzorca:

hrubý zisk – vrátené stávky/čiastky – bonusy – dane – tipovacie poplatky = ČISTÝ ZISK

Provízie predstavujú čiastku – percento z čistého zisku dosiahnutého prostredníctvom hráčov, ktorí boli priamo privedení Affiliate partnerom (úroveň 1) a percento z čistého zisku dosiahnutého prostredníctvom hráčov, ktorí boli privedení Sub-Affiliate partnermi Affiliate partnera, a to podľa plánu provízií, uvedeného na webovej stránke Affiliate programu.

Noví zákazníci sú takí zákazníci bet-at-home.com, ktorí doposiaľ nemali vlastný stávkový účet a ktorí vstúpili na webové stránky cez odkaz na stránkach bet-at-home.com a následne zrealizovali úspešnú registráciu a uskutočnili vklad peňažnej čiastky na svoj stávkový účet.

Plán provízií:

Provízia je čiastka predstavujúca podiel z čistého zisku. Provízie pre jednotlivé úrovne sú stanovené takto:
 • Úroveň 1: 30 % z čistého zisku
 • Úroveň 2: 10 % z partnerovej provízie
 • Úroveň 3: 5 % z partnerovej provízie
Vysvetlenie jednotlivých úrovni:
 • Úroveň 1: Zákazníci, ktorých Affiliate partner získal priamo.
 • Úroveň 2: Zákazníci, ktorí sa zaregistrovali cez už získaného Affiliate partnera.
 • Úroveň 3: Zákazníci, ktorí sa zaregistrovali cez už získaného Affiliate partnera, ktorý bol tiež získaný iným už iným získaným Affiliate partnerom.
Provízia je vypočítaná na konci každého mesiaca a jednotlivé platby sú prevedené 20. dňa každého kalendárneho mesiaca za predpokladu, že dosiahla minimálnu čiastku 50 eur ("Minimálnu hranicu") a bola požiadaná o výplatu v Affiliate programe. Ak je zostatok na účte Affiliate partnera nižší ako Minimálna hranica, bude tento zostatok prevedený do nasledujúceho mesiaca a bude splatný hneď, ako bude dosiahnutá minimálna čiastka a požiadané o výber.

3. Prípadný záporný zostatok na účte Affiliate partnera ku koncu mesiaca bude prevedený do mesiaca nasledujúceho.

4. Vyplatenie provízie bude prebiehať v súlade so zvoleným spôsobom platby, ktorý si Affiliate partner zvolil pri žiadosti o vyplatenie. K výberu sú k dispozícii tri platobné metódy:
 • Bankový prevod
 • Skrill
 • Neteller
5. Ak dôjde k chybe pri výpočte provízie, vyhradzuje si bet-at-home.com právo kedykoľvek opraviť tento výpočet a prípadný nedoplatok ihneď zaplatiť resp. spätne vyžiadať od Affiliate partnera preplatok.

6. Ak si Affiliate partner vyberie Skrill alebo Neteller ako platobnú metódu, je potrebné poznamenať nasledujúce obmedzenia:
 • Affiliate partneri, ktorí si zaregistrovali Skrill alebo Neteller účet v jednej z nasledujúcich krajín, nemôžu príslušnú platobnú metódu použiť pre výber:

  Skrill
  • Afganistan
  • Americké Panenské ostrovy
  • Čína (LR)
  • Eritrea
  • Guam
  • Hongkong
  • Irán
  • Irak
  • Izrael
  • Japonsko
  • Kirgizsko
  • Kuba
  • Líbya
  • Macau
  • Portoriko
  • Samoa
  • Severná Kórea
  • Severné Mariány
  • Singapur
  • Spojené arabské emiráty
  • Spojené štáty americké
  • Sudán
  • Sýria
  • Turecko
  • USA Menšie odľahlé ostrovy

  Neteller
  • Belgicko
  • Hongkong
  • Izrael
  • Kanada
  • Macau
  • Spojené štáty americké
  • Turecko

 • Neteller platby môžu byť zrealizované výhradne na "member accounts". Platba na "merchant accounts" nie je možná.
7. Prevzatie platby Affiliate partnerom je považované za konečné vyrovnanie zostatku na účte Affiliate partnera za príslušné uvedené obdobie.

8. Ak Affiliate partner nesúhlasí s výškou zostatku na svojom účte v takej podobe, v akej je uvedený, môže zaslať v priebehu tridsiatich (30) dní e-mail bet-at-home.com na adresu affiliate.sk@bet-at-home.com a uviesť do tohto e-mailu dôvod svojho nesúhlasu. Ak Affiliate partner neodošle príslušnú e-mailovú správu do uplynutia uvedenej lehoty, bude zostatok na účte Affiliate partnera považovaný za plne schválený zo strany tohto Affiliate partnera.

9. bet-at-home.com môže pozdržať platbu akéhokoľvek zostatku na účte Affiliate partnera, a to až do sto osemdesiatich (180) dní, v priebehu ktorých môže prešetrovať a overovať, či príslušné transakcie s týmito pravidlami a podmienkami súhlasia.

10. Platba nebude uskutočnená v prípade zistenia, že návštevy zo stránok daného Affiliate partnera boli privedené na stránky bet-at-home.com nezákonným spôsobom alebo v nesúlade s akýmkoľvek bodom týchto pravidiel a podmienok.

11. Affiliate partner súhlasí s vrátením všetkých provízii, ktoré dostal na základe podvodných alebo akokoľvek sfalšovaných transakcií. Affiliate partner zároveň súhlasí s uhradením akýchkoľvek výdajov za právne prípady alebo akcie, ktoré sa môžu vyskytnúť proti Affiliate partnerovi za účelom dosiahnutia plného práva.

12. bet-at-home.com si vyhradzuje právo nastaviť limity pre minimálnu úroveň aktivity na Affiliate účtoch. Takáto minimálna úroveň aktivity bude priebežne vyhodnotená a bet-at-home.com si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek zmluvu pri nedosiahnutí stanoveného limitu. Takýto limit nebude bezdôvodne vysoký a bude mať v zásade za úlohu vymedziť a odstrániť také účty, u ktorých nebudú zisky dosahovať našich interných nákladov na prevoz Affiliate účtu a tiež procesov výberu z účtu.

13. Sub-Affiliate partner: Affiliate partner môže odporúčať stránky bet-at-home.com iným osobám (Sub-Affiliate partnerom), ktoré sa môžu prihlásiť do Affiliate programu. Affiliate partner bude dostávať provízie z aktivít daného Sub-Affiliate partnera, a to na základe platobného plánu platného v dobe registrácie príslušného Sub-Affiliate partnera. Verzia Všeobecných obchodných podmienok zverejnená na www.bet-at-home.com predstavuje platnú verziu, ktorá je určujúca pre všetky budúce výpočty. Affiliate partner bude dostávať provízie len z aktivít takého Sub-Affiliate partnera, ktorý bude dodržiavať všetky pravidlá a podmienky tejto zmluvy. Akákoľvek osoba zaregistrovaná ako Affiliate partner nemôže byť neskôr prevedená na Sub-Affiliate partnera. Affiliate partner nesmie:
 • zaregistrovať sám seba alebo akúkoľvek inú osobu kontrolovanú týmto Affiliate partnerom ako svojho Sub-Affiliate partnera,
 • použiť fiktívne mená alebo prezývky pre registráciu Sub-Affiliate partnera,
 • ponúkať akýkoľvek typ peňažnej alebo inej odmeny potenciálnym Sub-Affiliate partnerom, ak nie je takýto krok písomne povolený zo strany bet-at-home.com,
 • nesmie sa zároveň pokúsiť predložiť potenciálnemu Sub-Affiliate partnerovi akokoľvek zmenené alebo upravené pravidla a podmienky Affiliate programu bet-at-home.com.
Akékoľvek porušenie týchto pravidiel povedie k okamžitému uzavretiu účtu daného Affiliate partnera.

14. Affiliate partner môže požiadať o zmenu plánu provízie. Je len na uvážení bet-at-home.com, či k tejto zmene dôjde alebo nie. Príklady alternatívnych zdrojov zárobkov môžu zahŕňať Cost Per Acquisition (CPA) model. bet-at-home.com týmto jednoznačne vyjadruje, že Affiliate partner môže používať len jeden typ provízneho plánu, a že preto nemôže mať akýkoľvek Affiliate partner súčasne dva rôzne typy províznych plánov. Akonáhle Affiliate partner odsúhlasí ponuku bet-at-home.com na rozdielny provízny plán, než akým je štandardný provízny plán podrobne popísaný v tejto zmluve, súhlasí týmto krokom s nahradením starého provízneho plánu novým, a to v celom svojom rozsahu. Nehľadiac na vyššie uvedené zostanú v platnosti akékoľvek záväzky Affiliate partnera voči tejto zmluve, a to až do jej ukončenia.

15. Affiliate partner je plne zodpovedný za úhradu akýchkoľvek daní, poplatkov alebo iných čiastok, ktoré je povinný uhradiť alebo ktoré sú splatné miestnym a daňovým orgánom a iným inštitúciám, a to v dôsledku zárobkov získaných na základe Affiliate zmluvy o partnerstve. bet-at-home.com nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadne nezaplatené čiastky zo strany Affiliate partnera príslušným daňovým orgánom alebo iným inštitúciám. Affiliate partner týmto zbavuje v tomto ohľade bet-at-home.com akejkoľvek zodpovednosti.

16. Affiliate partner je povinný nechať si vyplatiť zostatok na svojom účte v priebehu 12-tich mesiacov. V prípade, že je doba poslednej žiadosti o vyplatenie peňazí dlhšia ako 12 mesiacov, vyhradzuje si bet-at-home.com právo časť zostatku odobrať.

7. Ukončenie zmluvy

1. Táto Affiliate zmluva o partnerstve môže byť ukončená ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez udania dôvodu a bez ohľadu na výpovednú lehotu prostredníctvom písomného vyrozumenia druhej strane, napríklad prostredníctvom e-mailu.

2. V takom prípade je povinnosťou Affiliate partnera odstrániť všetky odkazy a bannery bet-at-home.com bez ohľadu na to, či sa jedná o komerčné či iné využitie. Affiliate partner nemá žiadne retenčné práva ani právo na anulovanie.

3. S dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy prestane Affiliate partner využívať bannery, logá alebo iné materiály bet-at-home.com.

4. V prípade, že v dobe ukončenia zmluvy je zostatok na účte nižší ako minimálna hodnota výberu (podľa Affiliate zmluvy o partnerstve – bod 6 číslo 2), si bet-at-home.com vyhradzuje právo tento zostatok použiť ako manipulačný poplatok.

5. bet-at-home.com si vyhradzuje právo vypovedať Affiliate partnerstvo (podľa Affiliate zmluvy o partnerstve – bod 7 číslo 1), alebo znížiť províziu v prípade, ak Affiliate partner nezískal a to už z akýchkoľvek dôvodov nových zákazníkov alebo podstatne nižší počet nových zákazníkov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. bet-at-home.com bude Affiliate partnera informovať, v prípade, ak nebude spĺňať potrebné kritéria.

6. Affiliate partner má nárok len na provízie získané a nevyplatené k príslušnému dátumu ukončenia zmluvy. bet-at-home.com môže pozdržať konečnú platbu Affiliate partnerovi po primeranú dobu, aby bolo zaistené, že bude danému partnerovi vyplatená správna čiastka. Affiliate partner nebude môcť získať akékoľvek provízie po tomto dátume ukončenia zmluvy.

7. Ak je táto zmluva vypovedaná zo strany bet-at-home.com z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo strany Affiliate partnera, je potom bet-at-home.com oprávnená pozdržať zarobené, ale nevyplatené provízie a ponechať si tieto provízie do zástavy z dôvodu prípadného nároku vychádzajúceho z takéhoto porušenia zmluvy.

8. S dátumom ukončenia tejto zmluvy zanikajú Affiliate partnerovi povinnosti smerom k bet-at-home.com. Ukončenie však nijako neoslobodzuje od záväzkov, ktoré vznikli v spojitosti s porušením tejto zmluvy pred tým, než k vlastnému ukončeniu došlo.

8. Záruky a zodpovednosť

1. Affiliate partner výslovne potvrdzuje a súhlasí s tým, že použitie internetu je na jeho vlastné riziko a že Affiliate program je dostupný bez akýchkoľvek záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, výslovných alebo odvodených. Zo strany bet-at-home.com nie je poskytovaná žiadna záruka možnosti prístupu na webové stránky v ktorýkoľvek špecifický čas alebo z ktoréhokoľvek špecifického miesta.

2. bet-at-home.com nie je v žiadnom prípade zodpovedná Affiliate partnerovi alebo niekomu inému za prípadné nepresnosti, chyby, zanedbania alebo akékoľvek straty, zranenia alebo škody spôsobené úplne alebo z časti kvôli poruche, zlyhaniu alebo prerušeniu prevádzky stránok bet-at-home.com alebo Affiliate programu.

3. Zodpovednosť zúčastnených pracovníkov bet-at-home.com sa obmedzuje na zámerné alebo zásadné zanedbanie. Zodpovednosť bet-at-home.com – či už z akéhokoľvek dôvodu – sa obmedzuje na čiastku získanú za posledné tri mesiace.

9. Rozhodujúce právo a jurisdikcia

1. Táto Affiliate zmluva o partnerstve podlieha maltským zákonom. V prípade sporov týkajúcich sa tejto Affiliate zmluvy o partnerstve bude súdny proces vybavený na Malte.

10. Ostatné

1. bet-at-home.com si vyhradzuje právo previesť túto Affiliate zmluvu o partnerstve na tretiu stranu i bez predchádzajúceho súhlasu zo strany Affiliate partnera.

2. Ak je možné niektorý z bodov tejto zmluvy o partnerstve z akéhokoľvek dôvodu považovať za neplatný, nezákonný alebo nevynútiteľný, bude tento bod nahradený iným, ktorý najbližšie zodpovedá účelom tejto zmluvy.

3. Informácie, ktoré sú zaslaná Affiliate partnerovi prostredníctvom e-mailu, telefónu, Skypu alebo inou formou komunikácie, sú určené výhradne partnerovi a nesmú byť poskytnuté nikomu inému. Pri zverejnení dôveryhodnej informácie alebo komunikácie Affiliate partnerom, podnikne bet-at-home.com príslušné kroky. Ak sú takéto informácie odoslané omylom, prípadne nesprávnemu adresátovi, je Affiliate partner povinný vyžiadať si po adresátovi vymazanie takýchto správ, ako aj všetkých ich kópií a informovať o danej situácii bet-at-home.com.

4. V prípade významných nezrovnalostí v preložených verziách tejto Affiliate zmluvy o partnerstve je za rozhodujúce považované znenie nemeckej verzie.

Posledná zmena dňa: 13.02.2017 07:30
Verzia: 2.4

Kontakt

Máte otázky alebo podnety? Pošlite nám jednoducho e-mailovú správu! Naši pracovníci Vám radi pomôžu.

* Povinné políčko

Užívateľské meno
Oslovenie*
Meno*
Priezvisko*
E-mail*
Predmet*
Vaša správa*
Odoslať

Kontakt

Úspešne dokončené
OK