Ta strona internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
OK

Ochrona danych

Polityka prywatności

bet-at-home.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów. Dane osobowe to informacje o osobie, której tożsamość jest potwierdzona lub jest możliwa do potwierdzenia. Zaliczają się do nich np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub inne dane, które mogą być przypisane do konkretnej osoby.

Niniejsza polityka prywatności zawiera (wraz z ogólnymi warunkami handlowymi oraz pozostałymi dokumentami, które się do niej odnoszą) podstawę, na której bet-at-home.com opracowuje dane osobowe. bet-at-home.com korzysta z danych osobowych użytkownika tylko w zgodzie z ustawą o przetwarzaniu danych osobowych lub gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych. Wraz z wejściem na bet-at-home.com, ściągnięciem aplikacji bet-at-home.com lub poprzez korzystanie z serwisu i usług bet-at-home.com użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w następujących celach.

bet-at-home.com oferuje swoje usługi na stronie internetowej, w mobilnej wersji strony internetowej oraz w aplikacji. W niniejszym wyjaśnieniu, pod pojęciem strona internetowa, aplikacja, produkty i usługi lub bet-at-home.com, rozumie się ogólną ofertę bet-at-home.com bez względu na to, za pomocą którego z mediów (wersja tradycyjna, mobilna lub aplikacja) jest ona używana.

1. Informacje o klientach, które przechowuje bet-at-home.com

Dane osobowe klienta zebrane i użyte w celu zawarcia umowy z bet-at-home.com są przetwarzane zgodnie z maltańską ustawą o ochronie danych osobowych i innymi istotnymi postanowieniami prawnymi. Firma bet-at-home.com z siedzibą w Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, tel.: +356-20102510 jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych klienta.

bet-at-home.com gromadzi ewentualnie następujące dane o kliencie:

1.1 Informacje, które zostały przekazane bezpośrednio przez klienta bet-at-home.com:

Obejmuje to informacje, które bet-at-home.com otrzymuje od klienta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie bet-at-home.com lub w wyniku rozmowy telefonicznej, za pomocą wiadomości e-mail lub innej pisemnej komunikacji. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i służy wyłącznie do tego celu. Wraz z zawarciem umowy klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych. Podstawowe dane klienta, które muszą obowiązkowo zostać podane są wyszczególnione w punkcie "Konto" w ogólnych warunkach handlowych.

1.2 Informacje o użytkowniku, które gromadzi bet-at-home.com:

W następstwie korzystania z produktów i usług bet-at-home.com , zgromadzone zostaną ewentualnie następujące dane:
Informacje techniczne włącznie z adresem IP za pomocą którego użytkownik łączy swój komputer z internetem, dane logowania, rodzaj i wersja przeglądarki użytkownika, ustawienia strefy czasowej, rodzaje oraz wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny oraz platforma. Informacje o wizytach użytkownika, wraz z pełnym adresem URL do, na i od bet-at-home.com. Także oferty, które przegląda użytkownik, czas oraz długość pozostania na danej stronie, interaktywne informacje strony (jak np. przewijanie ekranu, kliknięcia oraz przytrzymanie kursora myszki), jak również metody użyte do opuszczenia strony internetowej oraz numery telefonów , które zostały użyte, aby skontaktować się z bet-at-home.com. W przypadku kontaktu z bet-at-home.com za pomocą formularza kontaktowego, adres IP użytkownika zostanie również przekazany.

1.3 Informacje, które bet-at-home.com otrzymuje z innych źródeł:

bet-at-home.com może otrzymywać informacje o swoich klientach od stron trzecich (np. partnerzy handlowi, podwykonawcy usług technicznych, dostawy i realizacja transakcji, sieci reklamowe, dostawcy usług analitycznych, usługi wyszukiwania, kredytowe agencje informacyjne).

Podczas rejestracji klient ma możliwość importu swoich danych do formularza rejestracyjnego bezpośrednio z bezpiecznego źródła internetowego (Google, Facebook, PayPal). W tym celu klient zostanie przekierowany na stronę internetową bezpiecznego źródła oraz poproszony o zalogowanie, jeżeli nie jest jeszcze zalogowany. Następnie otrzyma informacje o tym, które dane będą przekazane bet-at-home.com. Dopiero po potwierdzeniu, dane klienta zostaną przekazane bet-at-home.com. bet-at-home.com zapisze tylko te dane, które wymagane są do formularza rejestracyjnego. Trwałe połączenie pomiędzy kontem gracza oraz określonym kontem (Google, Facebook, PayPal) nie zostanie nawiązane. Przy rejestracji przez Facebook, PayPal i Google bet-at-home.com otrzyma dostęp do wszystkich danych klienta wprowadzonych na stronie źródłowej. Zarówno dokładny cel oraz zakres gromadzenia danych i ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie, jak również prawa oraz możliwości ustawień ochrony prywatności określa polityka prywatności Facebook, Google oraz PayPal.

2. Ujawnienie danych klienta

2.1 Klient wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą zostać przekazane członkom koncernu bet-at-home.com (tj. spółkom-córkom jak również spółce holdingowej bet-at-home.com) – strukturę koncernu można znaleźć tutaj.

2.2 Klient wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że jeżeli jest to konieczne dla umowy i powiązanych z nią usług, jego dane osobowe przekazywane są dostawcom stron trzecich. Odbywa się to tylko wtedy, jeżeli dostawcy posiadają odpowiedni poziom ochrony danych zgodny z europejską dyrektywą o ochronie danych osobowych.

2.3 Klient wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą zostać przekazane wybranym stronom trzecim włącznie z:
  • Partneri handlowy, dostawcy i podwykonawcy w celu realizacji umowy pomiędzy bet-at-home.com a tym lub innym klientem.
  • Usługodawcy reklamowi oraz sieci reklamowe, które potrzebują danych, aby zaproponować danemu lub innemu klientowi odpowiednią ofertę (w szczególności, ale nie wyłącznie w odniesieniu do produktów lub ofert bet-at-home.com lub innych członków koncernu).
  • Usługi analityczne i wyszukiwania, które pomagają bet-at-home.com w ulepszaniu i optymalizacji produktów.
2.4 Klient wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą zostać przekazane wybranym stronom trzecim:
  • W przypadku, jeśli bet-at-home.com sprzedaje i/lub nabywa dobra i prawa materialne lub niematerialne, dane osobowe mogą zostać ujawnione potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom.
  • W przypadku, jeśli zasadniczo wszystkie aktywa bet-at-home.com zostaną nabyte przez stronę trzecią, dane osobowe mogą stanowić przedmiot aktywów do przeniesienia i mogą zostać przekazane przez bet-at-home.com stronie trzeciej.
2.5 Klient wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do ujawnienia względnie przekazania danych osobowych w celu zachowania prawnych względnie regulacyjnych postanowień względnie do realizacji ogólnych warunków handlowych lub innych uzgodnień lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa bet-at-home.com, klientów bet-at-home.com lub stron trzecich. Obejmuje to w szczególności wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami względnie organizacjami w celu zwalczania oszustw, wyjaśnienia czynów przestępczych oraz zachowania integralności sportu. bet-at-home.com ujawnia dane osobowe na zlecenie urzędów i/lub zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. Ponadto bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych, jeśli istnieją wystarczające podstawy do podejrzenia nieprawidłowości w związku z kontem gracza bet-at-home.com. Klient zgadza się wyraźnie na przekazanie odpowiednich danych zgodnie z tym punktem.

3. Zapisywanie danych osobowych

3.1 Dane klienta są przekazywane elektronicznie, zapisywane i przetwarzane. Wszystkie informacje, które klient przekazuje bet-at-home.com, są zapisywane na serwerach bet-at-home.com i są dostępne wyłącznie przeszkolonemu i autoryzowanemu personelowi. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych, które umożliwiają mu dostęp do poszczególnych obszarów.

3.2 Dane, które są zapisywane przez bet-at-home.com, mogą zostać przekazane i zapisane w miejscu znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Dane są opracowywane także ewentualnie przez pracowników, którzy są zatrudnieni przez bet-at-home.com poza EOG lub pracują dla jego dostawców. Tacy pracownicy są włączeni między innymi ewentualnie w realizację umów jak i opracowywanie danych płatności klientów oraz w działania wspierające klienta. Wraz z przekazaniem danych osobowych bet-at-home.com klient zgadza się na ich przesyłanie, zapisywanie ewentualnie przetwarzanie. bet-at-home.com podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić, że dane są traktowane w sposób bezpieczny i w zgodzie z niniejszą polityką prywatności.

3.3 Niestety przekazywanie informacji za pomocą Internetu nie jest w zupełności bezpieczne. bet-at-home.com podejmuje wszystkie możliwe kroki, aby chronić dane osobowe klienta, niemniej jednak nie może nigdy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych klienta. Każdorazowo przekazanie danych odbywa się na ryzyko klienta. Po otrzymaniu danych bet-at-home.com stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę zarówno przed atakami oraz nadużyciem systemów bet-at-home.com, jak i przed utratą danych osobowych, nieprawidłowymi zmianami lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3.4 Aplikacje bet-at-home.com domyślnie zapisują nazwę klienta. Klient może zmienić to w dowolnej chwili w ich ustawieniach.

4. Pliki cookie

4.1 bet-at-home.com korzysta z plików cookie oraz podobnych technologii, aby uczynić swoją stronę internetową bardziej spersonalizowaną, przejrzystą i bezpieczną. Pliki cookie służą bet-at-home.com do oferowania usług, zwiększenia bezpieczeństwa strony, gromadzenia informacji o transakcjach oraz zapobieganiu nadużyć. Ułatwiają one także nawigację i umożliwiają sterowanie ułożeniem szczególnie istotnych oraz przydatnych informacji oraz reklam.

4.2 Cookies to małe pliki, które są zapisywane na dysku twardym odwiedzającego daną aplikację i za pomocą których do odwiedzającego dostarczane są określone informacje. Cookies umożliwiają anonimowe rozpoznanie komputera, ale nie pozwalają na identyfikację danych osobowych. Nie mogą one otworzyć programu ani ściągnąć wirusa na dysk twardy użytkownika.

4.3 Odwiedzający stronę mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach używanej przeglądarki (Internet Explorer, Chrome, Firefox, itp). W tym celu w ustawieniach należy wybrać opcję "Zablokuj pliki cookie" lub podobną (Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie). W zależności od przeglądarki istnieje możliwość pytania każdorazowo o zgodę na używanie plików cookie. Instrukcje zablokowania lub usunięcia plików cookie znajdują się w dokumentacji prywatności lub w pomocy przeglądarki. Można je także znaleźć na różnych forach internetowych.

Użytkownik może również w każdej chwili usunąć zapamiętane pliki cookie w oferowanych przez bet-at-home.com aplikacjach. Możliwe jest to przez kliknięcie przycisku "Usuń pliki cookie" w ustawieniach aplikacji.

4.4 W niektórych przypadkach brak akceptacji plików cookie lub ich usunięcie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności strony internetowej albo aplikacji.

4.5 Oprócz plików cookie ustawianych przez bet-at-home.com podczas odwiedzania strony internetowej, także strony trzecie mogą wykorzystywać swoje pliki. W niektórych przypadkach dzieje się tak, gdyż bet-at-home.com zleca stronie trzeciej wykonanie usług (jak na przykład analiza strony internetowej). W innych przypadkach ma to miejsce, bo strona internetowa bet-at-home.com zawiera treści (skrypty, piksele śledzące) stron trzecich. Ponieważ jest przy tym tworzone połączenie z serwerami stron internetowych stron trzecich, jest możliwe, że używają one własnych plików cookie i gromadzą informacje na podstawie aktywności online odwiedzającego.

4.6 Jeśli na stronie internetowej bet-at-home.com dostępne są linki do stron internetowych stron trzecich, należy pamiętać, że strony te mogą używać pliki cookie i zastosowanie ma wtedy ich własna polityka prywatności.

4.7 Podczas wejścia na stronę internetową bet-at-home.com na dysku twardym użytkownika mogą ewentualnie zostać zapisane poszczególne lub wszystkie wymienione pliki cookie:

Domena Pliki cookie Treść Opis
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Pliki cookie są ustawiane przez bet-at-home.com, aby zidentyfikować użytkownika w systemie.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Pliki cookie są ustawiane przez bet-at-home.com, tylko wtedy, jeśli użytkownik aktywuje opcję "Zapamiętaj konto". Numer konta gracza zostanie przez to pokazany w panelu logowania.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Pliki cookie są ustawiane przez bet-at-home.com, aby pokazać określoną treść różnym grupom użytkowników (nowi klienci, stali klienci, itp.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Pliki cookie są ustawiane przez bet-at-home.com, aby wyświetlić stronę internetową w wybranym języku.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Pliki cookie są ustawiane przez Google Analytics Code.
bet-at-home.com _pk_id / _pk_ses Encrypted key Pliki cookie są ustawiane przez WalkMe, aby zapamiętać, jakie przewodniki po stronie były obejrzane przez odwiedzającego.
Doubleclick.net Several Pliki cookie są ustawiane przez Doubleclick.
Facebook Several Pliki cookie są ustawiane przez kliknięcie przycisku "Udostępnij" i są używane przez serwis Facebook.
Twitter Several Pliki cookie są ustawiane przez kliknięcie przycisku "Tweetnij" i są używane przez serwis Twitter.
Vgt.betradar.com Encrypted key Pliki cookie są ustawiane przez rozpoczęcie korzystania z oferty znajdującej się w zakładce WIRTUALNY ŚWIAT i są używane przez dostawcę tego produktu.

4.8 Generalnie podczas odwiedzin strony internetowej informacje przekazywane są do systemów technicznych administratora strony. Są to informacje o urządzeniu odwiedzającego oraz oprogramowaniu użytemu do wyświetlenia strony internetowej lub też o wybranych ustawieniach osobistych. Te dane są niezbędne do właściwego i zoptymalizowanego wyświetlenia strony internetowej oraz zapewnienia jej funkcjonalności.

4.9 Dane dotyczące systemów technicznych zebrane za pomocą plików cookie i informacji są zapisywane u odwiedzających wyłącznie anonimowo. W przypadku zarejestrowanych użytkowników dane są przyporządkowywane na podstawie numeru konta gracza.

4.10 Korzystając ze strony internetowej bet-at-home.com odwiedzający zgadza się na opisany powyżej sposób postępowania.

5. bet-at-home.com może przesyłać informacje oraz materiały promocyjne na dane kontaktowe podane przez klienta, jeśli klient wyraził na to zgodę podczas rejestracji. Klient w każdej chwili może odwołać wyrażoną zgodę. Może tego dokonać poprzez swoje konto gracza, wysłanie wiadomości e-mail na service.pl@bet-at-home.com lub kliknięcie linku "Zrezygnuj z newslettera", znajdującego się w newsletterze. Nie będzie to miało wpływu na oferowane usługi wynikającego z umowy oraz ważność umowy z bet-at-home.com.

6. Dane klienta są przetwarzane elektronicznie. Dane klienta są dostępne jedynie przeszkolonemu i autoryzowanemu personelowi, który jest zobowiązany do traktowania danych osobowych poufnie i zgodnie z postanowieniami maltańskiej ustawy o ochronie danych.

7. Niniejszym klient zostaje tu poinformowany o V części maltańskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz jego prawie do informacji, korekty i usunięcia danych osobowych. Dodatkowo klient ma prawo do uzyskania informacji, które potwierdzą stan jego danych. Klient jest również upoważniony do korekty i/ lub usunięcia niekompletnych lub nieprawidłowych danych. W tym celu klient bet-at-home.com musi przesłać wiadomość e-mail na adres service.pl@bet-at-home.com. Pozostałe prawa można znaleźć w części V maltańskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Klient w dowolnym momencie może odwołać zgodę na gromadzenie oraz przechowywanie danych osobowych przez bet-at-home.com, o ile nie wyklucza tego prawny obowiązek przechowywania danych. W tym celu klient bet-at-home.com musi przesłać wiadomość e-mail na adres service.pl@bet-at-home.com.

9. Ta strona internetowa zawiera funkcje integracji z innymi portalami, takie jak przycisk Facebook "Lubię to" oraz Twitter-Tweet. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z gromadzeniem, udostępnianiem i przetwarzaniem danych osobowych.

Ponad to bet-at-home.com informuje, że przez wylogowanie się ze swojego profilu przed użyciem strony internetowej można uniknąć gromadzenia i kojarzenia danych.

Przycisk Facebook "Lubię to"
Wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku "Like" ("Lubię to"). Za klientów spoza USA i Kanady odpowiedzialny jest Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, IRELAND.

bet-at-home.com zwraca uwagę na to, że nie posiada informacji na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez firmę Facebook. bet-at-home.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne straty, które mogą powstać przez takie wykorzystywanie danych.

Przycisk Twitter-Tweet
Wtyczki twitter.com, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA można rozpoznać po białym ptaszku na jasno niebieskim tle.

bet-at-home.com zwraca uwagę, że nie posiada informacji na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez firmę Twitter. bet-at-home.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne straty, które mogą powstać przez takie wykorzystywanie danych.

10. Narzędzia monitorujące

10.1 bet-at-home.com stosuje narzędzia monitorujące. Jednak w wyniku tego bet-at-home.com nie otrzymuje danych osobowych użytkownika, a jedynie dane statystyczne dotyczące korzystania z oferowanych przez bet-at-home.com produktów i usług. Dzięki temu bet-at-home.com otrzymuje informacje takie jak np.: ulubione treści, godziny szczególnie intensywnego korzystania z oferowanych produktów i usług, dane o częściach oraz miastach świata, w których korzysta się z produktów i usług, a także jakimi przeglądarkami oraz systemami operacyjnymi ogólnie posługują się użytkownicy podczas korzystania z produktów oraz usług. bet-at-home.com wykorzystuje te informacje w celu stałego ulepszania produktów i usług pod względem technicznym, kreatywnym oraz redakcyjnym dla większego komfortu użytkowników. W oparciu o wyniki statystyczne dotyczące typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego bet-at-home.com może zoptymalizować projekt strony internetowej. Do analityki internetowej używane są narzędzia wymienione poniżej.

10.2 bet-at-home.com zaznacza, że strony internetowe bet-at-home.com oraz aplikacje korzystają z Google Analytics, serwisu analitycznego Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "ciasteczka", dane, które są zapisane na urządzeniu klienta i pozwalają na analizę sposobu użytkowania strony internetowej. Informacje o sposobie używania tej strony przez klienta (włącznie z adresem IP) uzyskane za pomocą plików cookie są przekazywane do serwera Google znajdującego się w USA i są tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP jest jednak wcześniej skracany przez Google dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich Układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP zostanie przekazany w całości serwerowi Google znajdującemu się w USA i tam skrócony. Na tej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja adresów IP. Google wykorzystuje informacje zebrane przez Google Analytics, aby ocenić korzystanie użytkowników ze strony internetowej, zestawić raporty o aktywnościach na stronach internetowych oraz aby dostarczyć operatorowi strony dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej oraz Internetu.

Google w żaden sposób nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi z Google. Klient może uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak zauważyć, że w takim przypadku ewentualnie nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji produktów i usług oferowanych przez bet-at-home.com. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics w przyszłości dzięki instalacji następujących dodatków przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie do dodatku przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, użytkownik może zapobiec wykrywaniu przez Google Analytics w przyszłości na tej stronie internetowej, na której kliknie następujący link: Ustaw Google Analytics opt-out cookie – opt-out funkcjonuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Plik opt-out-cookie będzie umieszczony na urządzeniu docelowym użytkownika. Jeżeli pliki cookie będą usuwane w tej przeglądarce, użytkownik musi ponownie kliknąć ten link.

Użytkownik może również w przyszłości zapobiec zapisywaniu swoich danych przez Google Analytics, w oferowanych przez bet-at-home.com aplikacjach, dezaktywując w ich ustawieniach opcję "Google Analytics".

Poprzez korzystanie z produktów oraz usług bet-at-home.com użytkownik wyraża zgodę na opracowanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej oraz w wyżej wymienionym celu.

bet-at-home.com informuje ponadto, że za pośrednictwem Google Analytics gromadzone są również dane demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach. Ta opcja pozwala bet-at-home.com na wgląd w anonimowe i kompleksowe dane o płci, wieku oraz zainteresowaniach odwiedzających stronę internetową. Dane są zbierane przez first-party cookie (jak cookie Google Analytics) i third-party cookie (jak DoubleClick).

11. W przypadku problemów technicznych na stronie internetowej lub w aplikacji, informacje techniczne i ewentualnie także dane osobowe przekazywane będą do bet-at-home.com, w celu poznania przyczyny tych problemów. Z informacji tych korzysta bet-at-home.com w celu stałego technicznego ulepszania produktów i usług, aby były jak najbardziej komfortowe dla użytkownika.

12. W przypadku, gdy dostępne są linki do stron internetowych osób trzecich należy zwrócić uwagę na to, że po kliknięciu w link przez użytkownika, bet-at-home.com nie ma już więcej wpływu na to, które dane będą gromadzone i wykorzystywane przez tego usługodawcę. Dokładne informacje dotyczące gromadzenia oraz wykorzystywania danych, użytkownik może znaleźć w dziale polityki prywatności danego usługodawcy. Ze względu na to, że gromadzenie oraz wykorzystywanie zostało wycofane spod kontroli bet-at-home.com, bet-at-home.com nie może ponieść odpowiedzialności w tym zakresie.

13. W przypadku zmiany wytycznych polityki prywatności bet-at-home.com zastąpi tę stronę internetową nową wersją. Wersje są numerowane i zawierają datę modyfikacji. Klient odpowiedzialny jest za regularne czytanie wszystkich wersji oraz sprawdzanie wprowadzonych zmian i nowości.

14. Klauzula salwatoryjna:
jeśli poszczególne postanowienia oświadczenia o ochronie danych osobowych są nieważne lub niewykonalne, lub staną się nieważne lub niewykonalne po zawarciu umowy, moc obowiązująca oświadczenia o ochronie danych osobowych pozostaje nienaruszona.

Ostatnia zmiana: 05.09.2017 00:00
Wersja: 2.10

NIEBO I PIEKŁO!
Vegas
WALKA
DOBRA
ZE ZŁEM! Zagraj już teraz!
NOWOŚCI!
OK