Ez a weboldal cookie-kat használ. A honlap használatával, Ön kijelenti, hogy hozzájárul ehhez. További részleteket az Adatvédelmi politikánk alatt találhat.

Adatvédelmi Politikánk

Adatvédelmi politikánk

A bet-at-home.com vállalja ügyfelei személyes adatainak védelmét. Ezért adatait kizárólag jogszabályaink alapján dolgozzuk fel. Ez az adatvédelmi irányelv tartalmazza (az Általános Szerződési Feltételek-et, illetve olyan egyéb dokumentumokat, amelyeket ez érint) azt az alapot, amely alapján a bet-at-home.com kezeli a személyes adatokat.

Az összegyűjtött adatok csakis a feltüntetett célra kerülnek felhasználásra. A nem erre a célra szolgáló adatok nem kerülnek összegyűjtésre. Ezért a visszaélés és bármilyen fajta jogtalanság kizárt.

A bet-at-home.com ajánlata a bet-at-home.com weboldalának asztali és mobil verzióján, valamint appokon keresztül is elérhető. Ha a bet-at-home.com weboldalra, alkalmazásokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozások a jelen házirendben készültek, akkor azt úgy kell értelmezni, hogy az a bet-at-home.com teljes ajánlatára vonatkozik. Függetlenül attól, hogy milyen eszközöket használnak (asztali verzió, mobil verzió vagy alkalmazások) ezen ajánlat eléréséhez.

A bet-at-home.com International Ltd., a bet-at-home.com Entertainment Ltd. és a bet-at-home.com Internet Ltd., amelynek a székhelye a Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, telefonszám: +356-20102511, felelős az ügyféladatok összegyűjtésének és feldolgozásának minden vonatkozásában.

1. Kapcsolat

Ha további információra van szüksége az adatvédelemmel vagy a személyi adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatvédelmi hivatalnokunkhoz a dataprotection@bet-at-home.com címen keresztül.

2. Személyes adatainak védelme

Mindig arra törekszünk, hogy megvédjük személyes adatait. A védelmet a bet-at-home.com magas színvonalú elvárásai és szabványai biztosítják, valamint olyan jogi rendelkezések, amelyek miatt szigorú adatvédelemre kötelez minket. Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatai csak ezen jogi rendelkezések szerint kerülnek feldolgozásra. Adatainak feldolgozása csak az alábbi esetekben engedélyezett:
 • Annak érdekében, hogy teljesítsük a velünk kötött szerződést.
 • Jogi kötelezettségünk van.
 • Ha elfogadta a feldolgozást.
 • Ha törvényes érdekünkben áll.
 • Ha közérdekű.
 • Ha az Ön létfontosságú érdeke.
Törvényes érdek

Előfordulhat, hogy üzleti vagy vállalati stratégiai okokból kifolyólag törvényes érdekünkből dolgozzuk fel az adatait. Azonban intézkedések és megfontolások történtek az adatainak védelmére és a jogaik és érdekeik biztosítására.

Ha személyes adatait törvényes érdekünkből dolgozzuk fel, tájékoztatjuk Önt erről, valamint jogos érdekünkről. Ha kérdése vagy kifogása van ezen okok miatt, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Azonban, ha az adatok feldolgozásának kényszerítő okai vannak, akkor azt nem kifogásolhatja.

3. A következő személyes adatokat dolgozzuk fel

Az Ön által megadott személyes adatok

Név, e-mail cím, ország, lakcím, postai irányítószám, fizetési mód, születési idő, telefonszám, azonosító adatok, banki adatok, tranzakciós adatok, hitelkártya adatok, bankszámlaadatok, játékrészletek, játékbeállítások, játékviselkedés, ügyfélszolgálatunkkal folytatott kommunikáció, az ügyfelek felmérése során szolgáltatott információk, ellenőrző információk vagy információk a pénzmosás és csalás megelőzésével kapcsolatos tevékenységekről.

Ezeket az adatokat különböző módon gyűjtjük össze, pl. amikor beírja adatait a fogadási számla regisztrálásakor, befizetések vagy kifizetések igénylésekor, ügyfélszolgálatunkkal való kommunikáció során, bónuszajánlatokon vagy ügyfél-felméréseken való részvétel során, adatok ellenőrzése vagy szolgáltatásaink használata folyamán.

Automatikusan gyűjtött információk

Műszaki adatok, beleértve a felhasználó által az internethez való csatlakozáshoz használt IP-címet, a bejelentkezési adatokat, a felhasználó böngészőjének típusát és verzióját, az eszköz típusát (PC, okostelefon, tabletta), az eszköz nevét, a sorozatszámot (a játékos eszközén alapuló egyedi ujjlenyomat), az időzónák beállításai, a böngésző-bővítmények típusai és verziói, az operációs rendszer és a platform. A felhasználó látogatásával kapcsolatos információk, beleértve a teljes URL-t a bet-at-home.com-hoz/-on/-tól, azok az ajánlatok, amelyeket a felhasználó megtekint, a dátum és az idő, illetve a bizonyos oldalak látogatásának hossza, az oldalak interaktív információi (mint például a görgetés, kattintás, és az egérmutató tartása), valamint az oldalak elhagyására alkalmazott módszerek, és az összes olyan telefonszám, amelyekkel kapcsolatba lépett a bet-at-home.com-mal, szintén tárolásra kerülhetnek. Ha a felhasználó a visszajelzési űrlap segítségével lép kapcsolatba a bet-at-home.com -mal, az IP-címe is továbbításra kerül.

4. Személyes adatok továbbítása

A bet-at-home.com International Ltd., a bet-at-home.com Internet Ltd és a bet-at-home.com Entertainment Ltd közös adatfeldolgozás során megoszthatja személyes adatait. Személyes adatait a következőkkel is megoszthatjuk:
 • a bet-at-home.com vállalaton belül
 • hatóságokkal és szabályozókkal
 • hitelügynökségekkel
 • azonosítási ügynökségekkel
 • a csalás és bűncselekmények elleni küzdelemben résztvevő és a sport integritását fenntartó cégekkel/szervezetekkel
 • sport testületekkel és egyesületekkel
 • szervezetekkel, amelyek megismertetik magunkat Önnel
 • harmadik felekkel, akik lehetővé teszik az adatok továbbítását
 • harmadik felekkel, akik szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásainkat kínálhassuk
 • adatfeldolgozókkal
Adatfeldolgozás adatfeldolgozók által

Adatainak védelme továbbra is a mi felelősségünk, amikor az adatokat az adatfeldolgozók dolgozzák fel. Az EU-n kívüli adatfeldolgozók csak akkor használatosak, ha
 • az Európai Bizottság kijelenti, hogy a harmadik fél megfelelő szintű védelemmel rendelkezik, vagy
 • az adatfeldolgozó szabvány védelmi záradékot képez, vagy
 • a vonatkozó vállalati szabályok jelen vannak a szerződéses partnerrel, vagy
 • van egy megfelelő magatartási kódex és tanúsítási mechanizmusok, vagy
 • van jelenléte az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának.
A következő adatfeldolgozókkal konzultálunk:
 • Informatikai tanácsadók
 • fizetési szolgáltatók
 • távközlési szolgáltatók
 • nyomdák
 • szállítási szolgáltatók
 • vállalatok a bet-at-home.com társaságon belül
 • rendezvényszervezők
 • marketing szolgáltatók
 • bankok
 • szolgáltatók és játékszolgáltatók

5. Adatok törlése

Az Ön adatait csak az általunk megadott célokra fogjuk felhasználni, és biztosítjuk a megfelelő védelmet. Általában töröljük személyes adatait a szerződés megszűnésekor, de legkésőbb a tízéves törvényes megőrzési kötelezettség lejárta után. Az adatok tárolása jogi kötelezettség miatt történik. Az adatmegőrzés tényleges időtartama azonban függ az adott egyedi esettől.

6. Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelet (GDPR) kontextusában az adatainak feldolgozásával kapcsolatban a következő jogokat igényelheti

Hozzáféréshez való jog: Kérhet tőlünk igazolást arról, hogy feldolgozzuk-e, és milyen mértékben dolgozzuk fel az adatait.
Kapcsolat:
bet-at-home.com
St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12
service.hu@bet-at-home.com

Kijavításhoz való jog: Ha hiányos vagy pontatlan személyes adatokat dolgozunk fel, bármikor kérheti az adatainak kijavítását vagy kitöltését.

Törléshez való jog: Kérheti személyes adatainak törlését, ha azokat jogellenesen dolgozzuk fel, vagy a feldolgozás aránytalanul zavarja Önt a jogos érdekkel szemben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy vannak olyan okok, amelyek ellenkeznek az azonnali törléssel, pl. az adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség.

Feldolgozás korlátozásának joga:
Kérheti az adatok feldolgozásának korlátozását, ha
 • vitatja az adatok pontosságát olyan időszakra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok hitelesítését,
 • az adatok feldolgozása jogellenes, de Ön ellenezi a törlést, és a felhasználás korlátozását kéri,
 • az adatok feldolgozás céljából már nem szükségesek, de Önnek továbbra is szüksége van az adatokra a jogi követelések gyakorlásához vagy védelméhez, vagy
 • az adatok feldolgozását kifogásolja.
Adatátvitelhez való jog: Elérhetővé kell tennünk az adatait, amelyeket ránk bízott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban, mindaddig, amíg ezeket az adatokat az Ön által megadott és visszavonható megállapodás szerint feldolgozzuk, vagy a szerződésteljesítéshez, és ez a feldolgozás automatizált módon kerül végrehajtásra.

Kifogáshoz való jog: Ha az adatai feldolgozásra kerülnek közérdekű feladatok ellátásához vagy közhatalom gyakorlásához, vagy ha az adatok feldolgozásának szükségességére hivatkozunk, hogy jogos érdekünket fenntartsuk, kifogásolhatja adatainak feldolgozását, ha az adatainak védelme meghaladja jogos érdekünket. Ön bármikor visszavonhatja a bet-at-home.com megállapodásait a személyes adatok gyűjtésére és tárolására, amennyiben nincs ellentétes szerződéses vagy jogi kötelezettség.

Panaszhoz való jog: Ha úgy gondolja, hogy az adatfeldolgozás során megsértettük az európai adatvédelmi törvényt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lehetséges kérdések tisztázása érdekében. Természetesen Önnek jogában áll az EU-n belüli szabályozó hatósághoz panasszal fordulni.

Személyazonosság igazolása: A jogainak és a magánéletének védelme érdekében kétség esetén kérhetünk információkat az Ön személyazonosságának igazolására.

Díjakra vonatkozó jogok igénylése: Ha nyilvánvalóan ok nélkül vagy nagyon gyakran használja az említett jogok valamelyikét, megfelelő díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés feldolgozását.

Jogok érvényesítése: Ha érvényesíteni szeretné valamelyik megadott jogot, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

7. Személyes adatok tárolása

Az ügyfél adatai továbbításra, tárolásra, és elektronikusan feldolgozásra kerülnek. Az Ön által megadott összes információ a bet-at-home.com szervereire kerül elmentésre, és csakis képzett és felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatok bizalmas kezeléséhez és az aktuális dátum védelmi szabályozásnak megfelelően. Az ügyfél vállalja, hogy a jelszavak, amelyek bizonyos területekhez történő hozzáférést biztosítanak, titkosak.

Sajnos, az információ továbbítása interneten keresztül nem teljesen biztonságos. Minden lehetséges lépést megteszünk az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében. Az ügyfelek adatainak teljes biztonsága azonban soha nem garantálható. Ezért az ügyfél által végzett adatátvitel saját felelősségére történik. Miután a bet-at-home.com megkapta az adatokat, a cég technikai és szervezési intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy a bet-at-home.com rendszerei támadások és visszaélések ellen védettek legyenek, és hogy a felhasználó személyes adatai védve legyenek a veszteségek, helytelen módosítások, és harmadik fél általi jogosulatlan használat ellen.

Alapértelmezés szerint a bet-at-home.com appok mentik az ügyfél felhasználónevét. Az ügyfél ezt bármikor megváltoztathatja az adott alkalmazás beállításaiban.

8. Személyes adatainak felhasználása

Személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel:
 • Fogadási számlájának létrehozása és működtetése; minden szolgáltatás funkcionalitását biztosítani, hogy azok teljes mértékben felhasználhatók legyenek, pl. befizetés a fogadási számlára, fogadások elhelyezésére és játékok játszására (szerződésteljesítés)
 • Szolgáltatás nyújtása (szerződésteljesítés)
 • Kérdéseinek megválaszolása ügyfélszolgálaton keresztül (szerződésteljesítés)
 • A regisztrációhoz kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítése és az Ön által megadott személyes adatok pontosságának igazolása, többek között ezen adatok továbbítása a kereskedelmi hitelintézetek és pénzügyi intézmények részére (jogi kötelezettségek teljesítése)
 • Felügyeleti kötelezettségek teljesítése (jogi kötelezettségek betartása)
 • A szerencsejáték viselkedéseinek dokumentálása annak érdekében, hogy felismerje a felelősségteljes játékokkal kapcsolatos lehetséges problémákat (jogi kötelezettségek betartása)
 • Statisztikák és elemzések készítése szolgáltatásaink használatával kapcsolatban (törvényes érdek)
 • Ügyfélfelmérések végzése a szolgáltatásainkkal kapcsolatos vélemények és értékelések gyűjtése érdekében. Ez ügyfél elemzési célokra és szolgáltatásaink javítására szolgál. Ön dönt a jövőbeli felmérések leállításáról (törvényes érdekek)
 • A szerencsejáték tevékenységeinek felügyelete kockázatkezelésünkre és a hatóságok kérdéseinek megválaszolására (törvényes érdekek, jogi kötelezettségek betartása)
 • Frissítések annak érdekében, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt szolgáltatásaink, szoftverük, általános szerződési feltételeinek megváltoztatásáról vagy az adatvédelmi irányelveinkről (szerződésteljesítés)
 • Kampányok és promóciós anyagok küldése az ügyfelek számára különböző csatornákon keresztül ügyfélmegtartási és marketing célokra (megállapodás, törvényes érdekek)
 • Ügyfélprofil és elemzés létrehozása a szolgáltatásaink és az ügyfélmegtartási célú ajánlatok figyelemmel kísérése érdekében (törvényes érdekek)
 • Kötelezettek vagyunk a csalás és a pénzmosás megelőzésére, valamint a nem megfelelő tevékenységek megakadályozására, miközben szolgáltatásainkat használjuk, beleértve a terrorizmus finanszírozását, vagy a törvény által büntetendő tevékenységekből származó pénzeszközök felhasználását. Arra is kötelezettek vagyunk, hogy vizsgálatokat folytassunk a lehetséges játékos összejátszásokra, majd azok megakadályozására. Ha feltételezzük, hogy ilyen tevékenységek ténylegesen megtörténnek, kötelesek vagyunk ezeket az információkat továbbítani az illetékes hatóságoknak. Ezeket a tevékenységeket kézi és automatizált ellenőrzésekkel végezzük.
 • A felelősségteljes játékokkal kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése érdekében figyelünk a játékra és a befizetési módszerekre. Így garantáljuk a felelősségteljes játékot. A csalás, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása vagy a törvény által büntetendő tevékenységekből, valamint a felelősségteljes játékból származó pénzek elhelyezésének megakadályozása érdekében harmadik féltől kapott információkat, vagy harmadik fél forrásainak elérésével, beleértve (korlátozás nélkül) az interneten az Ön által megadott adatokhoz információkat adunk hozzá.

9. Cookie-k

Sütiket és hasonló technológiákat használunk, így weboldalunk egyértelműbb, biztonságosabb és személyesebb. A cookie-k lehetővé teszik a bet-at-home.com számára, hogy képes legyen szolgáltatást nyújtani, hogy javíthassa a honlap biztonságát, hogy információkat gyűjthessen a tranzakciókról, és hogy megelőzhesse a csalásokat. Továbbá, a cookie-k egyszerűbbé teszik a navigációt és megkönnyítik a különösen fontos és hasznos információk, vagy reklámok beillesztésének kezelését.

A cookie-k kis fájlok, amelyek a felhasználó eszközén tárolódnak, amelyen az igénybe vett böngésző vagy a megfelelő applikáció is található, és amelyen a cookie bizonyos információkat helyez el. Ezek engedélyezik a névtelen számítógépek felismerését, de nem engedélyezik a látogató személyes azonosítását. Cookie-k nem képesek programok működtetésére, vagy a felhasználó eszközére történő vírusok átadására.

A látogatók megakadályozhatják a cookie-kat, hogy beállításra kerüljenek a böngészőjükben (Internet Explorer, Chrome, Firefox, stb.), amelyet használnak. Ehhez a látogatónak ki kell választania az "Összes cookie letiltása" lehetőséget (vagy ehhez hasonló megfogalmazást) a Beállítások > Adatvédelem >Cookie-k alatt. A böngészőtől függően, be lehetséges állítani a rendszert úgy, hogy a jóváhagyást kérelmezze a cookie-k beállítása előtt. A cookie-k, amelyek beállítása kerültek, ezt követően bármikor törölhetőek. Utasítások arról, hogy hogyan kell blokkolni vagy törölni a cookie-kat, a böngésző adatvédelmében vagy a súgó szekcióban, valamint számos online fórumon megtalálhatók.

A felhasználó bármikor törölheti a cookie-kat is, amelyek egyszer már beállításra kerültek az appokban, amelyeket a bet-at-home.com kínál. Ezt a "Cookie-k törlése" gombra kattintva teheti meg az adott alkalmazás beállításaiban.

Ha az összes cookie blokkolva vagy törölve van, a látogató nem biztos, hogy a weboldal vagy az applikáció összes szolgáltatását igénybe tudja venni. Ez eseti elbírálás alapján fordulhat elő.

Azon kívül, hogy a bet-at-home a cookie-kat állít be, amikor a látogató felkeresi a honlapot, harmadik felek is állítanak be cookie-kat. Ez azért fordul elő, néhány esetben, mert a bet-at-home.com megbízást adott egy harmadik fél számára szolgáltatásnyújtás céljából (mint például a honlap elemzés). Ez azért fordul elő, más esetekben, mert a bet-at-home.com weboldala (scripteket, nyomkövető pixeleket) tartalmaz, amelyet egy harmadik fél nyújt. Lehetőség van harmadik felek számára saját cookie-k beállítására, és látogatók online aktivitásairól szóló információk gyűjtésére, mert ezek a harmadik felek webszervereihez történő kapcsolatain alapulnak.

Ha a harmadik fél weboldalához vezető linkek érhetőek el a bet-at-home.com honlapján, a látogatónak tisztában kell lennie azzal, hogy ezek a weboldalak saját cookie-kat állíthatnak be, és ebben az esetben az Ő adatvédelmi irányelveik lesznek érvényesek.

A bet-at-home.com honlapjához történő hozzáféréssel, lehet, hogy néhány, vagy az összes alábbi cookie be lesz állítva a felhasználó eszközén:

Domain Cookie Tartalom Leírás
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID A cookie a bet-at-home.com által kerül beállításra, és az ügyfél azonosítására szolgál a rendszerben.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. A cookie a bet-at-home.com által kerül beállításra. Ez azonban csak akkor történik meg, ha a felhasználó aktiválja az "Emlékezz a számlára" opciót. Ez okozza a fogadási számlaszám megjelenését a bejelentkezési menüben.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp A cookie a bet-at-home.com által kerül beállításra, és azért, hogy a különböző felhasználói csoportok (új ügyfelek, meglévő ügyfelek, stb.) számára az adott tartalom megjelenítésre kerüljön.
bet-at-home.com BAHLang Language selection A cookie a bet-at-home.com által kerül beállításra, és azért, hogy a honlap a kiválasztott nyelven kerüljön megjelenítésre.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key A cookie a Google Analytics kód által kerül beállításra.
Doubleclick.net Several A cookie(k) a Doubleclick által kerülnek beállításra.
Facebook Several A cookie(k) a "Share" gombra kattintva kerülnek beállításra, amelyek a Facebook által szükségesek.
Twitter Several A cookie(k) a "Tweet" gombra kattintva kerülnek beállításra, amelyek a Twitter által szükségesek.
Vgt.betradar.com Encrypted key A cookie a VIRTUAL szekcióban elindított kínálat által kerül beállításra, amely ennek a terméknek a szolgáltatója által szükséges.
twyn group Several Encrypetd key A cookie-kat a twyn group csoport határozza meg a végeszköz egyértelmű azonosításához, és a következő célokat szolgálja:
 • A személyre szabott hirdetésekhez a felhasználói viselkedés közvetlen összekapcsolása a használt hirdetési kampányokkal, a hirdetések kezelésének optimalizálása és a sikerek mérése érdekében.
 • Elemzéshez és betekintésekhez, pl. a weboldal és a célcsoport elemzéséhez.
 • Adatgyűjtéshez.

Amikor a weboldalakat meglátogatják, általában az információ átkerül a honlap üzemeltetőjének műszaki rendszereibe. Ez az információ jelzést ad a látogató által használt készüléknek, valamint a szoftvernek, amelyet a honlap használ, és esettől függően, az ott lévő preferencia beállításoknak. Ez az adat annak érdekében szükséges, hogy a weboldal hibátlanul és optimálisan működjön, valamint, hogy garantálja a honlap funkcionalitását.

A cookie-k által összegyűjtött adatok, és a műszaki rendszerekkel kapcsolatos információk szigorúan anonim módon kerülnek elmentésre a látogatók számára. A regisztrált ügyfelek számára, ez az adat az ügyfél fogadási számlaszámához van hozzá rendelve, ha az szükséges.

10. Információ és promóciós anyagok

Információt és promóciós anyagot küldhetünk az ügyfél által megadott elérhetőségekre. Az ügyfél bármikor leiratkozhat ezen anyagok küldéséről a fogadási számlán keresztül, vagy ha küld egy e-mailt a service.hu@bet-at-home.com címre, vagy rákattint a hírlevélben feltüntetett "Leiratkozás" linkre. Ez nem befolyásolja a szerződés nyújtotta szolgáltatásokat, és a továbbiakban is fennáll a bet-at-home.com-mal kötött szerződés.

11. Megosztási funkciók

Ez a weboldal megosztási funkciókat tartalmaz, mint például a Twitter Tweet és a Facebook like gombok. Ezen szolgáltatások használata azt is jelentheti, hogy a személyes adatok mentésre, továbbításra vagy felhasználásra kerülhetnek.

Ügyfeleink számára figyelembe ajánljuk, hogy a weboldal használata előtt a profiljukból történő kijelentkezéssel elkerülhető az adatok gyűjtése és összekapcsolása.

Facebook ilke gomb
A Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, közösségi hálóról származó plugin-ek a Facebook logóról vagy a "Like" gombról ismerhetőek fel. A Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, IRELAND, felelős az USA-n és Kanadán kívüli felhasználókért.

Ezennel kijelentjük, hogy nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, vagy azok a Facebook által történő felhasználásáról. A bet-at-home.com nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy egyéb veszteségekért, melyek ezen adatok felhasználásából származnak.

Twitter tweet gomb
A twitter.com, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, plugin-ek egy fehér madárról világoskék háttéren ismerhetőek fel.

Ezennel kijelentjük, hogy nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, vagy azok a Twitter által történő felhasználásáról. bet-at-home.com nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy egyéb veszteségekért, melyek ezen adatok felhasználásából származnak.

12. Nyomkövető eszközök

Nyomkövető eszközöket használunk. Azonban ezek az eszközök nem nyújtanak számunkra semmilyen felhasználóktól származó személyes adatot. Ehelyett csak statisztikai adatokat kapunk a bet-at-home.com által kínált szolgáltatások használatáról. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megtanuljuk például, hogy milyen tartalom különösen népszerű, milyen gyakran használják a szolgáltatásokat intenzíven, mely városokból és a világ mely részéről származnak e szolgáltatásokat használó felhasználók, és, hogy általában, melyik böngészőt és operációs rendszert használják a felhasználók ezekhez a szolgáltatásokhoz való hozzáférés során. Ezt az információt ezeknek a szolgáltatásoknak technikai, kreatív és szerkesztési szempontjainak folyamatos fejlesztése érdekében használjuk, és hogy ezek a szolgáltatások sokkal kényelmesebbek legyenek a felhasználók számára. A webdesignt a böngésző típusokra és az operációs rendszerekre vonatkozó statisztikai információk alapján optimalizálhatjuk. A webanalitikához alkalmazott eszközök az alábbi szolgáltatásokat érintik.

Ezúton kijelentjük, hogy a bet-at-home.com weboldalak és alkalmazások Google Analytics-et, a Google Inc. ("Google") web analízis szolgáltatását használják. A Google Analitika "sütiket" ("cookies"), a felhasználó eszközén elhelyezett fájlokat használ, amelyek engedélyezik a felhasználó weboldal használatának elemzését. A "süti" által generált információ, a felhasználó weboldal használatáról (beleértve az IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

Ha ezen a weboldalon aktiválva van az IP-anonimizálás, akkor a Google a lerövidíti a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, vagy más államokban az Európai Gazdasági Térségen belül. Ilyenkor csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a teljes IP-cím a Google egyesült államokbeli szervereinek egyikére kerül, és csak ott történik meg a lerövidítése. Az IP anonimizálás aktív ezen a honlapon. A Google a Google Analytics által gyűjtött információt a felhasználó honlap használatának felmérésére használja, hogy a honlap aktivitásáról jelentést állítson össze, és, hogy a honlap és az internet használatával kapcsolatos más szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetőjének részére.

A Google semmilyen körülmények között sem köti össze más adatait a felhasználó IP-címével. Az ügyfél megakadályozhatja a cookie-k tárolását a böngésző megfelelő beállításainak használatával. Meg kell azonban jegyezni, hogy ha az ügyfél ezt választja, az ügyfél nem fogja tudni teljes mértékben használni a bet-at-home.com által kínált összes funkciót. Továbbá, a következő böngészőbővítmény telepítésével a felhasználó megakadályozhatja, hogy a Google Analytics a jövőben adatokat gyűjtsön: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A következő linkre kattintva a felhasználó megakadályozhatja, hogy a Google Analytics a jövőben ezen a weboldalon adatokat gyűjtsön: Google Analytics opt-out cookie beállítása. Ez egy alternatíva a böngésző kiegészítőjéhez, amelyet a mobileszközök böngészőin is lehetséges használni. Ez a kizárási választás csak a használt böngészőre és erre a doménre érvényes. Amikor a felhasználó rákattint a fent említett linkre, egy opt-out cookie kerül elhelyezésre a készülékre. Ha a cookie-k törlődnek a böngészőből, a felhasználónak újra rá kell kattintania a linkre, hogy visszaállítsa az opt-out cookie-t.

A felhasználó azt is megakadályozhatja, hogy az adatait a jövőben a Google Analytics segítségével ne gyűjtsék össze azokban az alkalmazásokban, amelyeket a bet-at-home.com kínál, a "Google Analytics" deaktiválásával, az adott alkalmazás beállításaiban.

A bet-at-home.com által kínált szolgáltatások használatával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a Google feldolgozza az adatait a fentiekben leírt módon és a fent említett célra.

A demográfiai adatok és érdeklődések a Google Analytics segítségével is gyűjtésre kerülnek. Ez a funkció lehetővé teszi számunkra, hogy megtekinthessük a weboldal látogatóinak nemére, korára és érdekeire vonatkozó anonim és kiterjedt adatokat. Az adatok összegyűjtése az első fél cookie-ján (úgymint a Google Analytics cookie), illetve a harmadik fél cookie-ján keresztül történik (úgymint a DoubleClick cookie).

Ha a webhelyen vagy az alkalmazásokban hiba lépne fel, technikai információk kerülnek elküldésre hozzánk, hogy megvizsgálhassuk a probléma okát. A személyes adatok szintén ugyanezen okból kerülhetnek elküldésre hozzánk. Ezeket az információkat a szolgáltatásaink technikai szempontjainak folyamatos javítása és e szolgáltatások felhasználóink számára történő kényelmesebbé tétele érdekében használjuk.

13. Külső linkek

Ha harmadik felek linkjei elérhetők, kérjük, vegye figyelembe, hogy a linkre kattintáskor már nincs hatásunk arra, hogy ez a szolgáltató mely adatokat gyűjt össze és használ. Az adatgyűjtésre és -használatra vonatkozó részletesebb információk megtalálhatók az adott szolgáltató adatvédelmi irányelveiben. Mivel a bet-at-home.com nem rendelkezik az adatok gyűjtésével és használatával ebben a vonatkozásban, a bet-at-home.com ehhez nem vállal felelősséget.

14. Változások

Amennyiben ez az adatvédelmi politika megváltozott, akkor ezt az oldalt egy frissített verzióval helyettesítjük. Ha az adatvédelmi politikánk megváltozik, tájékoztatni fogjuk Önt. A változatok meg vannak számozva, és módosítási időpontot tartalmaznak. A felhasználó felelőssége, hogy bizonyos időközönként átolvassa ellenőrzésképpen, hogy történt-e frissítés.

Utolsó módosítás: 20.11.2018 00:00
Verzió: 2.12

GYŰJTSÖN SZIMBÓLUMOKAT ÉS NYERJEN!
Vegas
MÉG TÖBB
LEHETŐSÉG! Játsszon most!
SZEREZZEN MOST TENISZ-UTALVÁNYT!
Vegas
GÉM, FOGADÁS
ÉS MECCS! Részt veszek!
ÖN LESZ A KÖVETKEZŐ MILLIOMOS?
165883
GAME SHOW
FEELING! Játsszon most!
AZ OROSZ DINASZTIA SZERENCSÉJE!
165877
HÍRES CÁROK! Játsszon most!
HÍREK!
KAPCSOLAT
Rendben