Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτό το σάιτ, δηλώνετε την συγκατάθεσή σας σε αυτό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Η bet-at-home.com αναλαμβάνει να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες σχετικά με ενδιαφερόμενα άτομα των οποίων η ταυτότητα είναι, ή μπορεί να είναι, προσδιορισμένη. Αυτό περιλαμβάνει πχ. πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ή άλλες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Αυτή η Οδηγία Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει (μαζί με τους Γενικούς Όρους Χρήσης καθώς και άλλα έγγραφα τα οποία αφορούν αυτή) την βάση με την οποία η bet-at-home.com χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα. Η bet-at-home.com χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τον νόμο ή εφόσον ο χρήστης έχει δώσει την άδειά του για την χρήση των δεδομένων του. Έχοντας πρόσβαση στην bet-at-home.com ή κάνοντας χρήση της bet-at-home.com, ο χρήστης συμφωνεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους λόγους που παρατίθενται παρακάτω.

1. Πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται από την bet-at-home.com σχετικά με τους πελάτες της

Τα δεδομένα των πελατών που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τη σύμβαση με την bet-at-home.com είναι προσωπικά δεδομένα και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το νόμο της Μάλτας περί προστασίας των δεδομένων, καθώς και με όλες τις υπόλοιπες σχετικές νομικές διατάξεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων. Η bet-at-home.com με έδρα το Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, Τηλ: +356-20102510 είναι η αρμόδια αρχή σε ό, τι αφορά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των πελατών.

Η bet-at-home.com ενδέχεται να αποθηκεύσει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της:

1.1 Πληροφορίες τις οποίες ο πελάτης μεταδίδει απευθείας στην bet-at-home.com:

Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες τις οποίες η bet-at-home.com λαμβάνει από τους πελάτες μέσω της συμπλήρωσης φορμών στο bet-at-home.com ή μέσω τηλεφώνου, email, ή άλλης γραπτής επικοινωνίας. Η συλλογή ή επεξεργασία των δεδομένων των πελατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης και είναι αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με τη σύναψη της σύμβασης ο πελάτης συμφωνεί με τη συλλογή ή επεξεργασία των δεδομένων του. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν αναφέρονται στην ενότητα "Λογαριασμός" των Γενικών Όρων Χρήσης.

1.2 Πληροφορίες τις οποίες συλλέγει η bet-at-home.com σχετικά με τους χρήστες της:

Κατά την διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών της bet-at-home.com, ενδέχεται να αποθηκευτούν τα ακόλουθα δεδομένα:
Τεχνικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων της διεύθυνσης IP την οποία χρησιμοποιεί ο χρήστης για την σύνδεση του υπολογιστή του με το διαδίκτυο, τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη, τον τύπο και έκδοση του browser του πελάτη, τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας του πελάτη, τύπους και εκδόσεις των browser plugins, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα. Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, περιλαμβανομένης της πλήρους URL, προς, μέσα και από την bet-at-home.com, προσφορές τις οποίες εξετάσει ο χρήστης, την ημερομηνία και ώρα καθώς και την διάρκεια της επίσκεψης σε συγκεκριμένες σελίδες, πληροφορίες διάδρασης της σελίδας (όπως πχ. κύλιση, κλικς, και κράτημα του ποντικιού) καθώς και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για έξοδο από τη σελίδα και νούμερα επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν για να έρθει σε επαφή με την bet-at-home.com. Αν ο χρήστης χρησιμοποιήσει την φόρμα feedback για να επικοινωνήσει με την bet-at-home.com, θα μεταφερθεί και η διεύθυνση IP του.

1.3 Πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει η bet-at-home.com από άλλες πηγές:

Η bet-at-home.com ενδέχεται να λάβει πληροφορίες για τους πελάτες της από τρίτα μέρη (όπως συνεργάτες, υπεργολάβους τεχνικών υπηρεσιών, προμηθειών και επεξεργασίας πληρωμών, διαφημιστικά δίκτυα, πάροχνοι analytics, υπηρεσίες αναζήτησης και πιστωτικά πρακτορεία).

Κατά την εγγραφή, ο πελάτης μπορεί να εισάγει απευθείας από μια ασφαλή online πηγή (Google, Facebook, PayPal) στην φόρμα εγγραφής. Αν ο πελάτης επιλέξει αυτόν τον τρόπο, θα μεταφερθεί στην αρχική σελίδα του επιλεγμένου ιστότοπου όπου θα του ζητηθεί να συνδεθεί αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένος. Ακολούθως, ο πελάτης θα ενημερωθεί από τον ιστότοπο σχετικά με τα στοιχεία που θα σταλούν στην bet-at-home.com. Μόλις ο πελάτης επιβεβαιώσει την αποδοχή του, τα δεδομένα θα κατατεθούν στην bet-at-home.com. Κατά τη διαδικασία αυτή, η bet-at-home.com σώζει μόνο δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της φόρμας εγγραφής. Αυτή η διαδικασία δεν εγκαθιδρύει επιπρόσθετους, μόνιμους συνδέσμους μεταξύ του λογαριασμού πελάτη και του λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή λεπτομερειών στην φόρμα εγγραφής (Google, Facebook, PayPal). Η εγγραφή μέσω Facebook, PayPal ή Google παρέχει στην bet-at-home.com πρόσβαση στα δεδομένα πελάτη όπως αυτά ορίζονται στον ιστότοπο που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή δεδομένων στην φόρμα εγγραφής. Πληροφορίες σχετικές με τον ακριβή σκοπό και έκταση της συλλογής δεδομένων καθώς και την επιπλέον επεξεργασία και χρήση των δεδομένων και τα δικαιώματα και επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας των Facebook, Google και PayPal.

2. Γνωστοποίηση δεδομένων των πελατών

2.1 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί πως τα προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε μέλη του bet-at-home.com γκρουπ (πχ. subsidiaries και την holding company της bet-at-home.com – η δομή του γκρουπ είναι διαθέσιμη εδώ).

2.2 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτήν. Παρόλα αυτά, για να γίνει αυτό, οι τρίτοι πάροχοι πρέπει να τηρούν ένα αποδεκτό επίπεδο προστασίας των δεδομένων ευθυγραμμισμένο με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των δεδομένων.

2.3 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί πως τα προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε επιλεγμένα τρίτα μέρη, όπως:
  • Συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους για σκοπούς εκτέλεσης συμβολαίων μεταξύ της bet-at-home.com και των παραπάνω ή τους πελάτη.
  • Διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα τα οποία απαιτούν τα δεδομένα ούτως ώστε να παραδώσουν κατάλληλες προσφορές (συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, σχετικά με προϊόντα και προσφορές από την bet-at-home.com ή άλλα μέλη του γκρουπ) στους πελάτες και άλλους.
  • Πάροχοι Analytics και υπηρεσιών αναζήτησης οι οποίοι υποστηρίζουν την bet-at-home.com στην βελτίωση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών.
2.4 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη:
  • Στην περίπτωση που η bet-at-home.com πωλεί ή/και αγορές υλικά ή άυλα αγαθά και δικαιώματα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποκαλυφθούν στον δυνητικό πωλητή ή αγοραστή.
  • Στην περίπτωση όπου ουσιαστικά όλο το ενεργητικό της bet-at-home.com αποκτηθεί από ένα τρίτο μέρος, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν περιουσιακό στοιχείο το οποίο πρέπει να μεταφερθεί και ίσως διαβιβαστεί από την bet-at-home.com σε τρίτα μέρη.
2.5 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η bet-at-home.com διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει και να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της τήρησης στις νομικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και την επιβολή των Γενικών Όρων Χρήσης ή άλλων συμφωνητικών, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, περιουσίας ή ασφάλειας της bet-at-home.com, των πελατών της bet-at-home.com ή τρίτων μερών. Αυτό περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς με τον σκοπό της πάταξης της απάτης, της διερεύνησης ποινικών διώξεων και της διατήρησης της ακεραιότητας των αθλημάτων. Η bet-at-home.com θα διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα όταν διατάσσεται να το κάνει με εντολή των διοικητικών αρχών ή/και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας. Επιπλέον, η bet-at-home.com διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα όταν reserves the right to disclose personal data όταν η εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται παρατυπίες που εμπλέκουν έναν στοιχηματικό λογαριασμό της bet-at-home.com. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά σε μια τέτοια μεταφορά των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος σημείου.

3. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

3.1 Τα δεδομένα των πελατών μεταδίδονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά. Όλες οι πληροφορίες που μεταβιβάζει ο πελάτης στην bet-at-home.com αποθηκεύεται στους servers της bet-at-home.com και μπορούν να γίνουν προσβάσιμες μόνο από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί μυστικούς τους κωδικούς που του δίνουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές.

3.2 Τα δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται από την bet-at-home.com, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε μέρος εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης ("EEA") και να αποθηκευτούν εκεί. Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούν από προσωπικό το οποίο ενεργοποιείται εκτός EEA και εργάζεται για την bet-at-home.com ή τους συνεργάτες της. Αυτά τα μέλη του προσωπικού ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να εμπλέκονται στην διεργασία εντολών, καθώς και στην επεξεργασία των λεπτομερειών πληρωμής των πελατών και σε υπηρεσίες υποστήριξης. Καταθέτοντας τα προσωπικά του δεδομένα στην bet-at-home.com, ο πελάτης συναινεί στην προαναφερθείσα διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων του. Η bet-at-home.com λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ασφαλούς και σύμφωνης με την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων διαχείρισης των δεδομένων.

3.3 Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω ίντερνετ δεν είναι πλήρως ασφαλής. Η bet-at-home.com λαμβάνει όλα τα πιθανά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Παρόλα αυτά, η απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων πελατών δεν μπορεί ποτέ να είναι εγγυημένη. Η κάθε διαβίβαση δεδομένων ως εκ τούτου γίνεται με ρίσκο του πελάτη. Αφού συλλέξει τα δεδομένα η bet-at-home.com, η εταιρία λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει πως τα συστήματα της bet-at-home.com προστατεύονται ενάντια σε επιθέσεις και κατάχρηση και πως τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη προστατεύονται ενάντια σε απώλεια, κακή τροποποίηση και μη εγκεκριμένη χρήση από τρίτα μέρη Στην bet-at-home.com, μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Επιπλέον, η πρόσβαση αυτή εγκρίνεται μόνο στην έκταση που χρειάζεται για την προσφορά της bet-at-home.com.

4. Cookies

4.1 Η bet-at-home.com χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τον πιο καθαρό, ασφαλή και προσωποποιημένο σχεδιασμό του σάιτ.Τα cookies καθιστούν ικανή την bet-at-home.com να προσφέρει υπηρεσίες, να βελτιώσει την ασφάλεια του σάιτ, να συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τις συναλλαγές και να αποτρέπει απάτες. Επιπλέον, τα cookies απλοποιούν την περιήγηση και διευκολύνουν την διαχείριση της εισαγωγής ιδιαίτερα σχετικών ή χρήσιμων πληροφοριών ή διαφημίσεων.

4.2 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή του επισκέπτη στην οποία αντιστοιχεί ο browser σε χρήση και μέσω της οποίας το μέρος που τοποθετεί το cookie συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες. Επιτρέπουν την ανώνυμη αναγνώριση ενός υπολογιστή, αλλά δεν επιτρέπουν την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη. Τα cookies δεν τρέχουν προγράμματα ή μεταφέρουν ιούς στην συσκευή του χρήστη.

4.3 Οι επισκέπτες μπορούν να αποτρέψουν την εγκατάσταση των cookies στις ρυθμίσεις του browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox κτλ.) που χρησιμοποιούν. Για να γίνει αυτό, οι επισκέπτες πρέπει να επιλέξουν "Αποκλεισμός όλων των cookies" (ή παρόμοια γραφή) πηγαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Ιδιωτικότητα > Cookies. Ανάλογα με τον browser, είναι δυνατή η ρύθμιση του συστήματος ώστε να χρειάζεται έγκριση πριν τοποθετηθούν τα cookies. Cookies τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί, μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε. Οδηγίες για το μπλοκάρισμα ή την διαγραφή των cookies μπορείτε να βρείτε στους τομείς Ιδιωτικότητα ή Βοήθεια του browser, καθώς και online σε διάφορα forums.

4.4 Αν μπλοκαριστούν ή διαγραφούν όλα τα cookies, οι επισκέπτες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις λειτουργίες του σάιτ. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά περίπτωση.

4.5 Εκτός από τα cookies που τοποθετεί η bet-at-home όταν ένας επισκέπτης μπαίνει στο σάιτ, cookies τοποθετούνται και από τρίτα μέρη. Αυτό συμβαίνει, σε μερικές περιπτώσεις, διότι η bet-at-home.com έχει εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να παρέχει υπηρεσίες (όπως πχ. website analysis). Αυτό συμβαίνει, σε άλλες περιπτώσεις, διότι το σάιτ της bet-at-home.com έχει περιεχόμενο (scripts, tracking pixels) από τρίτα μέρη. Είναι δυνατόν τρίτα μέρη να τοποθετούν τα δικά τους cookies και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις online δραστηριότητες των επισκεπτών διότι έχει εγκατασταθεί μια σύνδεση με τους servers αυτών των τρίτων μερών.

4.6 Αν υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι προς σάιτ τρίτων μερών στο σάιτ της bet-at-home.com, οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως αυτά τα σάιτ ενδέχεται να τοποθετήσουν τα δικά τους cookies και ότι μπορεί να ισχύει η δική τους Πολιτική Προστασίας.

4.7 Ενδέχεται κάποια ή όλα τα ακόλουθα cookies να τοποθετούνται στην συσκευή του επισκέπτη κατά την πρόσβαση στο σάιτ της bet-at-home.com:

Domain Cookie Περιεχόμενο Περιγραφή
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Το cookie τοποθετείται από την bet-at-home.com και απαιτείται για την αναγνώριση του χρήστη στο σύστημα.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Το cookie τοποθετείται από την bet-at-home.com. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή "Remember account". Αυτό προκαλεί την εμφάνιση του αριθμού λογαριασμού στο μενού σύνδεσης.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Το cookie τοποθετείται από την bet-at-home.com και χρησιμοποιείται για να δείξει διαφορετικό περιεχόμενο για διαφορετικά γκρουπ χρηστών (νέοι πελάτες, υπάρχοντες πελάτες κτλ.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Το cookie τοποθετείται από την bet-at-home.com και χρησιμοποιείται για να δείξει το σάιτ στην επιλεγμένη γλώσσα.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Το cookie τοποθετείται από τον κωδικό του Google Analytics.
bet-at-home.com _pk_id / _pk_ses Encrypted key Το cookie τοποθετείται από το WalkMe για να σώσει ποια μονοπάτια έχουν ήδη δει οι επισκέπτες.
Doubleclick.net Several Το/τα cookie(s) τοποθετούνται από την Doubleclick.
Facebook Several Το/τα cookie(s) τοποθετούνται κάνοντας κλικ στο κουμπί "Share" και απαιτούνται από το Facebook.
Twitter Several Το/τα cookie(s) τοποθετούνται κάνοντας κλικ στο κουμπί "Tweet" και απαιτούνται από το Twitter.
Vgt.betradar.com Encrypted key Το cookie τοποθετείται ξεκινώντας μια προσφορά στον τομέα VIRTUAL και απαιτείται από τον πάροχο αυτού του προϊόντος.

4.8 Γενικά, όταν γίνεται επίσκεψη σε σάιτς, πληροφορίες μεταφέρονται στα τεχνικά συστήματα του παρόχου του σάιτ. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν ένδειξη της συσκευής που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για να γίνει πρόσβαση στο σάιτ, όπως η περίπτωση των προτιμώμενων ρυθμίσεων που αλλάζουν εκεί. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να υπάρχει άψογη πρόσβαση στο σάιτ και βέλτιστα για την εγγύηση λειτουργίας του σάιτ.

4.9 Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies και οι πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά συστήματα σώζονται για τους επισκέπτες αυστηρώς ανώνυμα. Για εγγεγραμμένους χρήστες, αυτά τα δεδομένα αντιστοιχίζονται στο στοιχηματικό λογαριασμό του πελάτη αν αυτό είναι απαραίτητο.

4.10 Χρησιμοποιώντας το σάιτ της bet-at-home.com, ο επισκέπτης συμφωνεί με την παραπάνω περιγραφή της διαδικασίας.

5. Η bet-at-home.com ενδέχεται, υπό την προϋπόθεση πως ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του κατά την εγγραφή, να στείλει πληροφορίες και προωθητικό υλικό στην επαφή που έχει δοθεί από τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να το ανακαλέσει αυτό ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του στοιχηματικού λογαριασμού, στέλνοντας ένα e-mail στο service.gr@bet-at-home.com, ή κάνοντας κλικ στην επιλογή "κατάργηση εγγραφής" στο newsletter. Αυτό δεν έχει κανένα αντίκτυπο στις προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από την σύμβαση και την συνέχιση της ύπαρξης της σύμβασης με την bet-at-home.com.

6. Τα δεδομένα πελατών επεξεργάζονται ηλεκτρονικά και έχει πρόσβαση σε αυτά μόνο εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται να διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα με εχεμύθεια και σύμφωνα με την Μαλτέζικη Πράξη Προστασίας Δεδομένων.

7. Ο πελάτης με το παρόν ενημερώνεται για τα δικαιώματά του σχετικά με τη διόρθωση πληροφοριών και τη διαγραφή δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου της Μάλτας περί προστασίας των δεδομένων. Επιπλέον, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες, για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των δεδομένων του. Επίσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διαγράφει εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία. Σχετικά με αυτό, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την bet-at-home.com στέλνοντας email στο service.gr@bet-at-home.com. Πρόσθετα δικαιώματα μπορούν να βρεθούν στο άρθρο 5 της Μαλτέζικης Πράξης Προστασίας Δεδομένων.

8. Ο πελάτης μπορεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του για συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του από την bet-at-home.com ανά πάσα στιγμή, δεδομένου πως δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για διατήρηση των δεδομένων του πελάτη. Σχετικά με αυτό, ο πελάτης ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την bet-at-home.com στέλνοντας email στο service.gr@bet-at-home.com.

9. Αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες κοινοποίησης πληροφοριών, όπως το Twitter Tweetκαι το κουμπί Facebook like. Χρησιμοποιώντας αυτές τις λειτουργίες σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν, να διαβιβάζονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Η bet-at-home.com τονίζει ότι ο πελάτης μπορεί να αποφύγει αυτή τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων με την αποσύνδεση από το προφίλ του, πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα.

Facebook κουμπί "like"
Πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο του Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, μπορείτε να τα αναγνωρίσετε από το λογότυπο του Facebook ή από το κουμπί του "Like". Η Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, IRELAND, είναι υπεύθυνη για τους χρήστες εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά.

H bet-at-home.com επισημαίνει ότι δεν έχει γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων στοιχείων ή της χρήση τους από το Facebook. Η bet-at-home.com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή άλλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη χρήση δεδομένων.

Twitter κουμπί tweet
Πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο του twitter.com, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, μπορείτε να τα αναγνωρίσετε από το λευκό πουλί σε γαλάζιο φόντο.

Η bet-at-home.com επισημαίνει ότι δεν έχει γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων στοιχείων ή της χρήση τους από το Twitter. Η bet-at-home.com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή άλλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη χρήση δεδομένων.

10. Εργαλεία παρακολούθησης

10.1 Η bet-at-home.com χρησιμοποιεί εργαλεία παρακολούθησης. Παρόλα αυτά, αυτά τα εργαλεία δεν παρέχουν στην bet-at-home.com κανένα προσωπικό στοιχείο του χρήστη. Αντίθετα, η bet-at-home.com λαμβάνει στατιστικά δεδομένα σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρία. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην bet-at-home.com να μάθει, για παράδειγμα, ποιο περιεχόμενο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, ποιες ώρες χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες της εταιρίας εκτενώς, από ποιες πόλεις και μέρη του κόσμου προέρχονται οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών και ποιοι browsers και λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν γενικά οι χρήστες για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες. Η bet-at-home.com χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνει συνεχώς τις τεχνικές, δημιουργικές και συντακτικές πλευρές των υπηρεσιών αυτών και για να κάνει αυτές τις υπηρεσίες πιο προσιτές στον χρήστη. Επιπλέον, η bet-at-home.com μπορεί να βελτιστοποιήσει τον web σχεδιασμό με βάση τις στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους browser και λειτουργικών συστημάτων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα web analytics αφορούν τις ακόλουθες υπηρεσίες.

10.2 Η bet-at-home.com σημειώνει πως τα bet-at-home.com websites χρησιμοποιούν Google Analytics, μια υπηρεσία web analysis της Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία αποθηκευμένα στην συσκευή του πελάτη και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης ιστοσελίδων του πελάτη. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με την χρήση αυτού του ιστοτόπου από τον πελάτη (συμπ. της διεύθυνσης IP του) διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε έναν server της Google στις ΗΠΑ.

Αν είναι ενεργή μια υπηρεσία ανώνυμης IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google θα μικρύνει την διεύθυνση IP του πελάτη σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις θα στέλνεται ολόκληρη διεύθυνση IP σε Google server στις ΗΠΑ και θα μικραίνει εκεί. Η ανωνυμία IP είναι ενεργή σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέχτηκαν μέσω των Google Analytics για να έχει πρόσβαση την χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη, να δημιουργήσει αναφορές για την δραστηριότητα του ιστότοπου και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες συνδεδεμένες με την χρήση ιστότοπου και ίντερνετ στον πάροχο ιστότοπου.

Η Google, κάτω από καμία περίπτωση, δεν συνδέει κανένα από τα άλλα δεδομένα της με την διεύθυνση IP του χρήστη. Ο πελάτης μπορεί να αποφύγει την αποθήκευση cookies χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στον browser του. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί πως ο πελάτης ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες των προσφερόμενων υπηρεσιών από την bet-at-home.com αν επιλέξει να το κάνει αυτό. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αποφύγει την μελλοντική συλλογή δεδομένων από το Google Analytics εγκαθιστώντας το ακόλουθο browser add-on: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει τα Google Analytics από τη συλλογή δεδομένων εντός του ιστότοπου στο μέλλον κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο: Ρυθμίστε το Google Analytics Opt-Out Cookie. Αυτή είναι μια εναλλακτική στο browser add-on και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για browsers σε κινητές συσκευές. Αυτή η επιλογή opt-out ισχύει μόνο για τον browser σε χρήση και για αυτό το domain. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο, ένα opt-out cookie τοποθετείται στην συσκευή του. Αν τα cookies διαγραφούν από τον browser, ο χρήστης πρέπει να κάνει και πάλι κλικ στον σύνδεσμο για να επαναφέρει το opt-out cookie.

Χρησιμοποιώντας τις προσφερόμενες από την bet-at-home.com υπηρεσίες, ο χρήστης συμφωνεί ότι τα δεδομένα τους θα επεξεργαστούν από την Google όπως περιγράφεται παραπάνω και για τον παραπάνω σκοπό.

Επιπλέον, η bet-at-home.com ενημερώνει τους αναγνώστες και χρήστες ότι δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα συλλέγονται επίσης μέσω Google Analytics. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στην bet-at-home.com να επιθεωρήσει ανώνυμα και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με το φύλο, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών στον ιστότοπο. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω άμεσων cookies (όπως το Google Analytics cookie) και cookies τρίτων μερών (όπως το DoubleClick cookie).

11. Αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στον ιστότοπο, τεχνικές πληροφορίες θα σταλούν στην bet-at-home.com ώστε να διερευνηθεί ο λόγος. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να σταλούν επίσης στην bet-at-home.com κατά τη διαδικασία. Η bet-at-home.com χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνει συνεχώς τις τεχνικές πλευρές αυτών των υπηρεσιών και για να κάνει τις υπηρεσίες αυτές πιο απλές για τον χρήστη.

12. Αν υπάρχουν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων μερών και ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτούς, θα πρέπει να σημειωθεί πως η bet-at-home.com δεν έχει πλέον επιρροή σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από τους παρόχους αυτούς. Ο χρήστης μπορεί να βρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας του αντίστοιχου παρόχου. Καθώς η bet-at-home.com δεν έχει έλεγχο σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων, η bet-at-home.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτό.

13. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, η bet-at-home.com θα αντικαταστήσει αυτή τη σελίδα με μια ενημερωμένη έκδοση. Oι εκδόσεις είναι αριθμημένες και περιέχουν την ημερομηνία μεταβολής της ισχύος. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την τακτική ανάγνωση όλων των εκδόσεων, για να ελέγξει, αν οι αλλαγές ή αναπροσαρμογές έχουν γίνει.

14. Ρήτρα Διαιρετότητας:
Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κριθούν άκυρες ή ανεφάρμοστες, ή γίνουν άκυρες ή ανεφάρμοστες , η βιωσιμότητα της υπόλοιπης Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα παραμείνει ανεπηρέαστη.

Τελευταία αλλαγής στις: 09.05.2017 00:00
Έκδοση: 2.9

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ CASH OUT!
112695
ΝΕΑ ΧΑΡ/ΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΩΡΑ! Όλες οι πληροφορίες!
ΝΕΑ!