Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτό το σάιτ, δηλώνετε την συγκατάθεσή σας σε αυτό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Η bet-at-home.com αναλαμβάνει να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες σχετικά με ενδιαφερόμενα άτομα των οποίων η ταυτότητα είναι, ή μπορεί να είναι, προσδιορισμένη. Αυτό περιλαμβάνει πχ. πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ή άλλες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Αυτή η Οδηγία Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει (μαζί με τους Γενικούς Όρους Χρήσης καθώς και άλλα έγγραφα τα οποία αφορούν αυτή) την βάση με την οποία η bet-at-home.com χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα. Λαμβάνοντας πρόσβαση στην bet-at-home.com, δημιουργείτε συμφωνητικό με τις διαδικασίες που αναπτύσσονται σε αυτή την Πολιτική.

1. Πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται από την bet-at-home.com σχετικά με τους πελάτες της

Τα δεδομένα των πελατών που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τη σύμβαση με την bet-at-home.com είναι προσωπικά δεδομένα και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το νόμο της Μάλτας περί προστασίας των δεδομένων, καθώς και με όλες τις υπόλοιπες σχετικές νομικές διατάξεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων. Η bet-at-home.com με έδρα το Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, Τηλ: +356-20102510 είναι η αρμόδια αρχή σε ό, τι αφορά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των πελατών.

Η bet-at-home.com ενδέχεται να αποθηκεύσει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της:

1.1 Πληροφορίες τις οποίες ο πελάτης μεταδίδει απευθείας στην bet-at-home.com:

Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες τις οποίες η bet-at-home.com λαμβάνει από τους πελάτες μέσω της συμπλήρωσης φορμών στο bet-at-home.com ή μέσω τηλεφώνου, email, ή άλλης γραπτής επικοινωνίας. Η συλλογή ή επεξεργασία των δεδομένων των πελατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης και είναι αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με τη σύναψη της σύμβασης ο πελάτης συμφωνεί με τη συλλογή ή επεξεργασία των δεδομένων του. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν αναφέρονται στην ενότητα "Λογαριασμός" των Γενικών Όρων Χρήσης.

1.2 Πληροφορίες τις οποίες συλλέγει η bet-at-home.com σχετικά με τους πελάτες της:

Κατά την διάρκεια των επισκέψεων ενός πελάτη στις ιστοσελίδες της bet-at-home.com, ενδέχεται να αποθηκευτούν τα ακόλουθα δεδομένα:
Τεχνικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων της διεύθυνσης IP την οποία χρησιμοποιεί ο πελάτης για την σύνδεση του υπολογιστή του με το διαδίκτυο, τα στοιχεία σύνδεσης του πελάτη, τον τύπο και έκδοση του browser του πελάτη, τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας του πελάτη, τύπους και εκδόσεις των browser plugins, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα. Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του πελάτη, περιλαμβανομένης της πλήρους URL, προς, μέσα και από την bet-at-home.com (συμπ. ώρας και ημέρας), προσφορές τις οποίες εξετάσει ο πελάτης, την διάρκεια της επίσκεψης σε συγκεκριμένες σελίδες, πληροφορίες διάδρασης της σελίδας (όπως πχ. κύλιση, κλικς, και κράτημα του ποντικιού) καθώς και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για έξοδο από τη σελίδα και νούμερα επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν για να έρθει σε επαφή με την bet-at-home.com.

1.3 Πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει η bet-at-home.com από άλλες πηγές:

Η bet-at-home.com ενδέχεται να λάβει πληροφορίες για τους πελάτες της από τρίτα μέρη (όπως συνεργάτες, υπεργολάβους τεχνικών υπηρεσιών, προμηθειών και επεξεργασίας πληρωμών, διαφημιστικά δίκτυα, πάροχνοι analytics, υπηρεσίες αναζήτησης και πιστωτικά πρακτορεία).

Κατά την εγγραφή, ο πελάτης μπορεί να εισάγει απευθείας από μια ασφαλή online πηγή (Google, Facebook, PayPal) στην φόρμα εγγραφής. Αν ο πελάτης επιλέξει αυτόν τον τρόπο, θα μεταφερθεί στην αρχική σελίδα του επιλεγμένου ιστότοπου όπου θα του ζητηθεί να συνδεθεί αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένος. Ακολούθως, ο πελάτης θα ενημερωθεί από τον ιστότοπο σχετικά με τα στοιχεία που θα σταλούν στην bet-at-home.com. Μόλις ο πελάτης επιβεβαιώσει την αποδοχή του, τα δεδομένα θα κατατεθούν στην bet-at-home.com. Κατά τη διαδικασία αυτή, η bet-at-home.com σώζει μόνο δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της φόρμας εγγραφής. Αυτή η διαδικασία δεν εγκαθιδρύει επιπρόσθετους, μόνιμους συνδέσμους μεταξύ του λογαριασμού πελάτη και του λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή λεπτομερειών στην φόρμα εγγραφής (Google, Facebook, PayPal). Η εγγραφή μέσω Facebook, PayPal ή Google παρέχει στην bet-at-home.com πρόσβαση στα δεδομένα πελάτη όπως αυτά ορίζονται στον ιστότοπο που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή δεδομένων στην φόρμα εγγραφής. Πληροφορίες σχετικές με τον ακριβή σκοπό και έκταση της συλλογής δεδομένων καθώς και την επιπλέον επεξεργασία και χρήση των δεδομένων και τα δικαιώματα και επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας των Facebook, Google και PayPal.

2. Γνωστοποίηση δεδομένων των πελατών

2.1 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί αμετάκλητα πως τα προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε μέλη του bet-at-home.com γκρουπ (πχ. subsidiaries και την holding company της bet-at-home.com).

2.2 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί αμετάκλητα ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτήν. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι τρίτοι πάροχοι τηρούν ένα αποδεκτό επίπεδο προστασίας των δεδομένων ευθυγραμμισμένο με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των δεδομένων.

2.3 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί αμετάκλητα πως τα προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε επιλεγμένα τρίτα μέρη, όπως:
  • Συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους για σκοπούς εκτέλεσης συμβολαίων μεταξύ της bet-at-home.com και των παραπάνω ή τους πελάτη.
  • Διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα τα οποία απαιτούν τα δεδομένα ούτως ώστε να παραδώσουν κατάλληλες προσφορές (συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, σχετικά με προϊόντα και προσφορές από την bet-at-home.com ή άλλα μέλη του γκρουπ) στους πελάτες και άλλους.
  • Πάροχοι Analytics και υπηρεσιών αναζήτησης οι οποίοι υποστηρίζουν την bet-at-home.com στην βελτίωση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών.
2.4 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί αμετάκλητα ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη:
  • Στην περίπτωση που η bet-at-home.com πωλεί ή/και αγορές υλικά ή άυλα αγαθά και δικαιώματα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποκαλυφθούν στον δυνητικό πωλητή ή αγοραστή.
  • Στην περίπτωση όπου ουσιαστικά όλο το ενεργητικό της bet-at-home.com αποκτηθεί από ένα τρίτο μέρος, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν περιουσιακό στοιχείο το οποίο πρέπει να μεταφερθεί και ίσως διαβιβαστεί από την bet-at-home.com σε τρίτα μέρη.
2.5 Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί αμετάκλητα ότι η bet-at-home.com διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει και να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της τήρησης στις νομικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και την επιβολή των Γενικών Όρων Χρήσης ή άλλων συμφωνητικών, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, περιουσίας ή ασφάλειας της bet-at-home.com, των πελατών της bet-at-home.com ή τρίτων μερών. Αυτό περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς με τον σκοπό της πάταξης της απάτης, της διερεύνησης ποινικών διώξεων και της διατήρησης της ακεραιότητας των αθλημάτων. Η bet-at-home.com θα διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα όταν διατάσσεται να το κάνει με εντολή των διοικητικών αρχών ή/και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας. Επιπλέον, η bet-at-home.com διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα όταν reserves the right to disclose personal data όταν η εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται παρατυπίες που εμπλέκουν έναν στοιχηματικό λογαριασμό της bet-at-home.com. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά σε μια τέτοια μεταφορά των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος σημείου.

3. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

3.1 Τα δεδομένα των πελατών μεταδίδονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά. Όλες οι πληροφορίες που μεταβιβάζει ο πελάτης στην bet-at-home.com αποθηκεύεται στους servers της bet-at-home.com και μπορούν να γίνουν προσβάσιμες μόνο από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί μυστικούς τους κωδικούς που του δίνουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές.

3.2 Τα δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται από την bet-at-home.com, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε μέρος εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης ("EEA") και να αποθηκευτούν εκεί. Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούν από προσωπικό το οποίο ενεργοποιείται εκτός EEA και εργάζεται για την bet-at-home.com ή τους συνεργάτες της. Αυτά τα μέλη του προσωπικού ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να εμπλέκονται στην διεργασία εντολών, καθώς και στην επεξεργασία των λεπτομερειών πληρωμής των πελατών και σε υπηρεσίες υποστήριξης. Καταθέτοντας τα προσωπικά του δεδομένα στην bet-at-home.com, ο πελάτης συναινεί στην προαναφερθείσα διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων του. Η bet-at-home.com λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ασφαλούς και σύμφωνης με την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων διαχείρισης των δεδομένων.

3.3 Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω ίντερνετ δεν είναι πλήρως ασφαλής. Η bet-at-home.com λαμβάνει όλα τα πιθανά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Παρόλα αυτά, η απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων πελατών δεν μπορεί ποτέ να είναι εγγυημένη. Η κάθε διαβίβαση δεδομένων ως εκ τούτου γίνεται με ρίσκο του πελάτη. Μετά την λήψη των δεδομένων από την bet-at-home.com, η εταιρία the company εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα.

4. Cookies

4.1 Η bet-at-home.com χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τον πιο καθαρό, ασφαλή και προσωποποιημένο σχεδιασμό του σάιτ.Τα cookies καθιστούν ικανή την bet-at-home.com να προσφέρει υπηρεσίες, να βελτιώσει την ασφάλεια του σάιτ, να συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τις συναλλαγές και να αποτρέπει απάτες. Επιπλέον, τα cookies απλοποιούν την περιήγηση και διευκολύνουν την διαχείριση της εισαγωγής ιδιαίτερα σχετικών ή χρήσιμων πληροφοριών ή διαφημίσεων.

4.2 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη. Επιτρέπουν την ανώνυμη αναγνώριση ενός υπολογιστή, αλλά δεν επιτρέπουν την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη.

4.3 Οι επισκέπτες μπορούν να αποτρέψουν την εγκατάσταση των cookies στις ρυθμίσεις του browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox κτλ.) που χρησιμοποιούν. Για να γίνει αυτό, οι επισκέπτες πρέπει να επιλέξουν "Αποκλεισμός όλων των cookies" (ή παρόμοια γραφή) πηγαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Ιδιωτικότητα > Cookies. Ανάλογα με τον browser, είναι δυνατή η ρύθμιση του συστήματος ώστε να χρειάζεται έγκριση πριν τοποθετηθούν τα cookies. Cookies τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί, μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε. Οδηγίες για το μπλοκάρισμα ή την διαγραφή των cookies μπορείτε να βρείτε στους τομείς Ιδιωτικότητα ή Βοήθεια του browser, καθώς και online σε διάφορα forums.

4.4 Αν μπλοκαριστούν όλα τα cookies, οι επισκέπτες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις λειτουργίες του σάιτ. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά περίπτωση.

4.5 Εκτός από τα cookies που τοποθετεί η bet-at-home όταν ένας επισκέπτης μπαίνει στο σάιτ, cookies τοποθετούνται και από τρίτα μέρη. Αυτό συμβαίνει, σε μερικές περιπτώσεις, διότι η bet-at-home.com έχει εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να παρέχει υπηρεσίες (όπως πχ. website analysis). Αυτό συμβαίνει, σε άλλες περιπτώσεις, διότι το σάιτ της bet-at-home.com έχει περιεχόμενο (scripts, tracking pixels) από τρίτα μέρη. Είναι δυνατόν τρίτα μέρη να τοποθετούν τα δικά τους cookies και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις online δραστηριότητες των επισκεπτών διότι έχει εγκατασταθεί μια σύνδεση με τους servers αυτών των τρίτων μερών.

4.6 Αν υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι προς σάιτ τρίτων μερών στο σάιτ της bet-at-home.com, οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως αυτά τα σάιτ ενδέχεται να τοποθετήσουν τα δικά τους cookies και ότι μπορεί να ισχύει η δική τους Πολιτική Προστασίας.

4.7 Ενδέχεται κάποια ή όλα τα ακόλουθα cookies τοποθετούνται στο σύστημα του επισκέπτη όταν αυτό μπαίνει στο σάιτ της bet-at-home.com:

Domain Cookie Περιεχόμενο Περιγραφή
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Το cookie τοποθετείται από την bet-at-home.com και απαιτείται για την αναγνώριση του χρήστη στο σύστημα.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Το cookie τοποθετείται από την bet-at-home.com. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή "Remember account". Αυτό προκαλεί την εμφάνιση του αριθμού λογαριασμού στο μενού σύνδεσης.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Το cookie τοποθετείται από την bet-at-home.com και χρησιμοποιείται για να δείξει διαφορετικό περιεχόμενο για διαφορετικά γκρουπ χρηστών (νέοι πελάτες, υπάρχοντες πελάτες κτλ.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Το cookie τοποθετείται από την bet-at-home.com και χρησιμοποιείται για να δείξει το σάιτ στην επιλεγμένη γλώσσα.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Το cookie τοποθετείται από τον κωδικό του Google Analytics.
bet-at-home.com _pk_id / _pk_ses Encrypted key Το cookie τοποθετείται από το WalkMe για να σώσει ποια μονοπάτια έχουν ήδη δει οι επισκέπτες.
Doubleclick.net Several Το/τα cookie(s) τοποθετούνται από την Doubleclick.
Facebook Several Το/τα cookie(s) τοποθετούνται κάνοντας κλικ στο κουμπί "Share" και απαιτούνται από το Facebook.
Twitter Several Το/τα cookie(s) τοποθετούνται κάνοντας κλικ στο κουμπί "Tweet" και απαιτούνται από το Twitter.
Vgt.betradar.com Encrypted key Το cookie τοποθετείται ξεκινώντας μια προσφορά στον τομέα VIRTUAL και απαιτείται από τον πάροχο αυτού του προϊόντος.

4.8 Γενικά, όταν γίνεται επίσκεψη σε σάιτς, πληροφορίες μεταφέρονται στα τεχνικά συστήματα του παρόχου του σάιτ. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν ένδειξη της συσκευής που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για να γίνει πρόσβαση στο σάιτ, όπως η περίπτωση των προτιμώμενων ρυθμίσεων που αλλάζουν εκεί. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να υπάρχει άψογη πρόσβαση στο σάιτ και βέλτιστα για την εγγύηση λειτουργίας του σάιτ.

4.9 Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies και οι πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά συστήματα σώζονται για τους επισκέπτες αυστηρώς ανώνυμα. Για εγγεγραμμένους χρήστες, αυτά τα δεδομένα αντιστοιχίζονται στο στοιχηματικό λογαριασμό του πελάτη αν αυτό είναι απαραίτητο.

4.10 Χρησιμοποιώντας το σάιτ της bet-at-home.com, ο επισκέπτης συμφωνεί με την παραπάνω περιγραφή της διαδικασίας.

5. Η bet-at-home.com ενδέχεται, υπό την προϋπόθεση πως ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του κατά την εγγραφή, να στείλει πληροφορίες και προωθητικό υλικό στην επαφή που έχει δοθεί από τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να το ανακαλέσει αυτό ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του στοιχηματικού λογαριασμού, στέλνοντας ένα e-mail στο service.gr@bet-at-home.com, ή κάνοντας κλικ στην επιλογή "κατάργηση εγγραφής" στο newsletter. Η ακύρωση δεν έχει κανένα αντίκτυπο στις προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από την σύμβαση και την συνέχιση της ύπαρξης της σύμβασης με την bet-at-home.com.

6. Τα δεδομένα πελατών επεξεργάζονται ηλεκτρονικά και έχει πρόσβαση σε αυτά μόνο εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται να διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα με εχεμύθεια και σύμφωνα με την Μαλτέζικη Πράξη Προστασίας Δεδομένων.

7. Ο πελάτης με το παρόν ενημερώνεται για τα δικαιώματά του σχετικά με τη διόρθωση πληροφοριών και τη διαγραφή δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου της Μάλτας περί προστασίας των δεδομένων. Επιπλέον, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες, για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των δεδομένων του. Επίσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διαγράφει εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία. Πρόσθετα δικαιώματα μπορούν να βρεθούν στο άρθρο 5 της Μαλτέζικης Πράξης Προστασίας Δεδομένων.

8. Αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες κοινοποίησης πληροφοριών, όπως το Twitter και το κουμπί "κοινοποίησης" του Facebook. Χρησιμοποιώντας αυτές τις λειτουργίες σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν, να διαβιβάζονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Facebook κουμπί "κοινοποίησης"
Πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο του Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, μπορείτε να τα αναγνωρίσετε από το λογότυπο του Facebook ή από το κουμπί του "Like". Η Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, IRELAND, είναι υπεύθυνη για τους χρήστες εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά.

H bet-at-home.com επισημαίνει ότι δεν έχει γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων στοιχείων ή της χρήση τους από το Facebook. Η bet-at-home.com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή άλλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη χρήση δεδομένων.

Η bet-at-home.com τονίζει ότι ο πελάτης μπορεί να αποφύγει αυτή τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων με την αποσύνδεση από το προφίλ του, πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα.

Twitter κουμπί tweet
Πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο του twitter.com, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, μπορείτε να τα αναγνωρίσετε από το λευκό πουλί σε γαλάζιο φόντο.

Η bet-at-home.com επισημαίνει ότι δεν έχει γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων στοιχείων ή της χρήση τους από το Twitter. Η bet-at-home.com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή άλλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη χρήση δεδομένων.

9. Η bet-at-home.com με το παρόν δηλώνει πως το Google Analytics, μια υπηρεσία web analytics παρεχόμενη από την Google Inc. ("Google"), χρησιμοποιείται σε αυτόν τον ιστότοπο με σκοπό την ανώνυμη συλλογή IP διευθύνσεων. Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του πελάτη και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης ιστοσελίδων του πελάτη. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με την χρήση αυτού του ιστοτόπου από τον πελάτη (συμπ. της διεύθυνσης IP του) διαβιβάζεται και αποθηκεύεται σε έναν server της Google στις ΗΠΑ. Αν είναι ενεργή μια υπηρεσία ανώνυμης IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google θα μικρύνει την διεύθυνση IP του πελάτη σε μια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις θα στέλνεται ολόκληρη διεύθυνση IP σε Google server στις ΗΠΑ και θα μικραίνει εκεί. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την χρήση αυτού του ιστότοπου από τον πελάτη, να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες χρήσης της ιστοσελίδας για τον διαχειριστή και για να προσφέρει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τις δραστηριότητες ιστότοπου και χρήσης ίντερνετ. Η Google ενδέχεται να δώσει τα δεδομένα αυτά σε τρίτα μέρη αν αυτό απαιτείται νομικά ή αν τα τρίτα μέρη κάνουν ανάλυση των δεδομένων για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέει την διεύθυνση IP του πελάτη με άλλα δεδομένα Google. Ο πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει την χρήση cookies στις επιλογές του browser του. Πρέπει να σημειωθεί πως αν ληφθεί αυτή η απόφαση, δεν υπάρχει εγγύηση πως ο πελάτης θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις περιοχές και υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου. Κάνοντας χρήση αυτού του ιστότοπου, ο πελάτης συμφωνεί με χρήση δεδομένων από την Google με τον προαναφερθέντα τρόπο και για τον προαναφερθέντα σκοπό.

Η bet-at-home.com δηλώνει, επιπλέον, πως χρησιμοποιεί τα "Δημογραφικά" και "Αναφορές Ενδιαφέροντος" εργαλεία του Google Analytics. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στην bet-at-home.com να επιθεωρήσει ανώνυμα και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με το φύλο, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών στον ιστότοπο. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω άμεσων cookies (όπως το Google Analytics cookie) και cookies τρίτων μερών (όπως το DoubleClick cookie).

Ο πελάτης μπορεί να αποχωρήσει από μελλοντικές συλλογές δεδομένων της Google Analytics εγκαθιστώντας το ακόλουθο πρόσθετο εργαλείο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10. Η bet-at-home.com πισημαίνει ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί εργαλεία web analytics,από την Inspectlet, http://www.inspectlet.com. Αυτα τα εργαλεία analytics επιτρέπουν την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών (πχ. ποιο περιεχόμενο λαμβάνει κλικς) στην ιστοσελίδα μας μέσω της χρήσης cookies (βλ. σημείο 10). Δια τούτου το προφίλ ενός χρήστη καταγράφεται οπτικά (τα λεγόμενα "session cams", "heat maps" ή "form analytics") με τη χρήση ψευδωνύμων. Αυτά τα προφίλ χρηστών χρησιμεύουν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών και αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση και την προσαρμογή των προσφορών μας. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται, επεξεργάζονται, ούτε αξιολογούνται. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω ψευδωνύμων δεν θα συνδέονται με τα δεδομένα των πελατών.Οι πελάτες μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις στη συλλογή και επεργασία των δεδομένων μέσω αυτών των εργαλίων analytics. Οδηγίες για το πως να το κάνετε αυτό μπορείτε να βρείτε στο http://www.inspectlet.com/exclude/125020278.

11. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, η bet-at-home.com θα αντικαταστήσει αυτή τη σελίδα με μια ενημερωμένη έκδοση. Όλες οι εκδόσεις περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης και την ημερομηνία μεταβολής της ισχύος. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την τακτική ανάγνωση όλων των εκδόσεων, για να ελέγξει, αν οι αλλαγές ή αναπροσαρμογές έχουν γίνει.

12. Ρήτρα Διαιρετότητας:
Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κριθούν άκυρες ή ανεφάρμοστες, ή γίνουν άκυρες ή ανεφάρμοστες , η βιωσιμότητα της υπόλοιπης Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα παραμείνει ανεπηρέαστη.

Τελευταία αλλαγής στις: 10.04.2017 00:00
Έκδοση: 2.8

ΩΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ!
112590
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΕΠΙΚΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ Παίξτε τώρα!
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ CASH OUT!
112695
ΝΕΑ ΧΑΡ/ΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΩΡΑ! Όλες οι πληροφορίες!
ΝΕΑ!