Tato webová stránka využívá cookies. Užíváním této webové stránky, jste s tím vyrozuměn. Další informace k tomu najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
OK

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Každá sázka zahrnuje účast dvou stran. Na jedné straně bet-at-home.com Internet Ltd., se sídlem na adrese St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12, vedená pod registračním číslem C35109, která provozuje sportovní sázky, jakož i virtuální sázky, v souladu s poskytnutou licencí MGA/CL2/192/2004, udělenou dne 19. 01. 2006 Malta Gaming Authority (MGA), jakožto regulačním orgánem maltské vlády a na druhé straně zákazníka, jako smluvního partnera uzavírajícího sázku.

U kasino her a pokeru jsou obě strany smluvními partnery. Na jedné straně je to firma bet-at-home.com Entertainment Ltd., se sídlem v St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12, číslo v obchodním rejstříku C35055, která disponuje třemi maltskými licencemi vydanými institucí Malta Gaming Authority (MGA) – MGA/CL1/192/2004 (vydaná dne 19.01.2006), MGA/CL1/1234/2016 (vydaná dne 20.01.2017) a MGA/CL3/192/2009 (vydaná dne 21.10.2011) –, a na straně druhé zákazník. Kasino hry jsou nabízeny prostřednictvím softwaru od NetEnt resp. PT Hosting Malta, poker prostřednictvím softwaru od PT Hosting Malta.

Pro zákazníky, hrající v Irsku, platí z hlediska sportovního sázení, jakož i virtuálního sázení, irská licence pro sportovní sázení, která byla pro bet-at-home.com Internet Ltd. vydána irskou vládou.

Všechny hry nabízené v sekcích "Hry" a "Live kasino", nacházející se na webové stránce, nejsou regulovány Malta Gaming Authority (MGA). Hry jsou nabízeny prostřednictvím softwarové platformy Gaming Technology Solutions Ltd., Live kasino prostřednictvím softwarové platformy Evolution Gaming Malta Ltd., obě licencované v Alderney.

V následujících Obchodních podmínkách jsou bet-at-home.com Internet Ltd. a bet-at-home.com Entertainment Ltd. označeny zkratkou "bet-at-home", a Malta Gaming Authority je zkrácena jako "MGA". Veškerá označení "zákazník" se vztahují na zákazníky www.bet-at-home.com.

bet-at-home.com International Ltd. odpovídá za zpracování všech platebních transakcí zákazníků, provedených prostřednictvím dvou výše uvedených držitelů licencí.

Obsah

 1. Obecné zásady
 2. Pravidla sázení
 3. Live sázení
 4. Virtuální sázky
 5. Sázka 1-Click
 6. Kasino, Live kasino, Hry a Poker kasino
 7. Poker
 8. Zákazník
 9. Účet
 10. Ostatní
 11. Vyloučení a omezení odpovědnosti
 12. Metody vkladu
 13. Metody výběru
 14. Cash Out
 15. Limit výhry
 16. Promoční nabídky

A. Obecné zásady

1. bet-at-home.com Internet Ltd. a bet-at-home.com Entertainment Ltd. jsou společnosti s ručením omezeným, které spravují internetovou stránku bet-at-home.com (dále jen "stránka"). Registrace na stránce, jakékoliv využití nabízeného servisu bet-at-home, tak jako veškeré přijaté sázky, jsou předmětem Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "Obchodní podmínky").

2. bet-at-home si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat, změnit či doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Každá zásadní změna Všeobecných obchodních podmínek bude zákazníkovi předem oznámena a zákazník k nim musí, před nabytím platnosti této změny, znovu dát svůj souhlas. Změna je považována za zásadní, pokud má bezprostřední/přímý vliv na zákazníka. Každá verze obsahuje číslo verze a datum změny.

3. Pokud není uvedeno jinak, mohou být použity všechny body, obsažené ve Všeobecných obchodních podmínkách, na všechny nabízené produkty a služby.

4. S každou dokončenou sázkou nebo účastí na hrách, akceptuje zákazník platnost a použitelnost těchto Obchodních podmínek v aktuální verzi. bet-at-home používá osobní údaje pouze v souladu s Ochranou údajů bet-at-home, která je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5. Právní vztah mezi zákazníkem a bet-at-home je předmětem maltského práva s výjimkou norem mezinárodního občanského práva. Příslušným soudem, který se zabývá všemi případnými konflikty, vzniklými sázením a hraním, je Valetta (Malta).

6. Údaje, texty, fotografie, melodie, videa, grafiky, ochranné známky, obrázky, software nebo aplikace, uvedené na webové stránce, jsou ve vlastnictví bet-at-home nebo byla pro bet-at-home vydána platná licence k jejich využívání. Zákazník k nim nemá žádná práva.

7. Není-li stanoveno jinak, vychází všechny uvedené údaje a časy ze středoevropského času (GMT+1).

B. Pravidla sázení

1. Minimální sázka činí 0,50 EUR, 1,00 CHF, 1,00 GBP, 1,00 USD, 1,00 PLN, 10,00 CZK, 1,00 BGN, 10,00 RUB, 1,00 RON, 5,00 SEK, 10,00 DKK.

2. Sázky na sportovní sázení, které uzavřou zákazníci s bydlištěm či pobytem ve Spolkové republice Německo, podléhají od 1. července 2012, v souladu se zákonem o koňských dostizích a loterijním zákonem, zdanění ve výši 5-ti %. Po uzavření sázky bude automaticky odečteno 5 % z vkladu. Výhry budou vypočteny z čistého vkladu sázky, tedy po odečtení daně.

3. Uzavřením sázky zákazník potvrzuje, že nemá žádné zasvěcené vědomosti nebo jiné obdobné znalosti o výsledku, popř. průběhu příslušné sportovní akce.

4. Umisťování sázek na události, kterých se zákazník sám účastní, je zakázáno. Účastí je myšleno, pokud zákazník působí v události jako kandidát, sportovec, vlastník, trenér či funkcionář zúčastněných klubů nebo jako pořadatel. Totéž platí i v případě, že je sázka podána v zastoupení výše uvedených účastníků.

5. Je na uvážení bet-at-home nepřijmout jednotlivé sázky nebo určit limit sázek. Kromě toho si bet-at-home vyhrazuje právo vyloučit zákazníka bez udání důvodu ze sázení či hraní.

6. bet-at-home si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit určité hry, sázkové události nebo turnaje z nabídky na webové stránce.

7. U všech sázek, jsou vzhledem k jejich obsahu, rozhodující pouze a jedině záznamy bet-at-home. Úprava výpisu z účtu je tedy možná pouze, jedná-li se o zjevné pochybení, nebo o zjevnou administrativní či aritmetickou chybu.

8. bet-at-home si vyhrazuje právo korigovat zřejmě chyby, jako jsou: záměna kurzů a události, týmů apod. Pokud k těmto korekcím ze strany bet-at-home nedojde, bude příslušná událost vyhodnocena s kurzem 1,00. Jako vklad na sázku platí výhradně, ze strany bet-at-home zaznamenána resp. potvrzena částka.

9. bet-at-home si vyhrazuje právo změnit kurzy sázek dle vlastního uvážení, ještě před uzavřením sázky. Kurzy se po uzavření sázky nemění, to znamená, že zůstanou stabilní.

10. Jestliže se sázková událost odehrává jiným způsobem, než bylo uvedeno v kurzové nabídce (např. dojde-li ke změně místa konání této události, nebo změně oponenta v této události), je sázka považována za neplatnou a vsazená částka bude vrácena. Platnost sázky však není ovlivněna rozhodnutím domácího týmu vzdát se práva hrát na domácím hřišti tak, že se zápas dobrovolně koná na jiném dějišti, pokud by domácí hřiště bylo uzavřeno nebo pokud byl daný zápas přesunut na neutrální půdu.

11. Jakákoliv sázka uzavřená až po začátku sportovní události nebo taková, která není vsazena z účtu s dostatečnou hotovostí, je považována za neplatnou (vyhodnocení s kurzem 1,00).

12. Vítěz sportovní události je jednotlivec, který je prohlášený za oficiálního vítěze rozhodnutím rozhodčích nejdéle v čase do 24:00 (počítáno podle místního času v dějišti konání této události) ve dni, kdy se tato událost konala. To samé platí u dlouhodobých sázek. Jakékoli změny v klasifikaci po tomto čase nebudou mít žádný vliv na případné výhry sázek na tuto událost.

13. Není-li ze strany bet-at-home stanoveno jinak, je pro vyhodnocení sázek určující výsledek u všech druhů sportu po regulérní hrací době. Jakékoliv prodloužení nebo penaltový rozstřel, atd. nemají žádný vliv na vyplacení výhry ze sázek. U "amerických druhů sportu" (NFL, College football, NBA, MLB) je ovšem pro vyhodnocení sázek určující výsledek po případném prodloužení (overtime). Sázky na NHL tvoří výjimku výše uvedeného, neboť u nich je konečný výsledek stanoven po regulérní hrací době.

14. Pokud zrušena/přerušena sázková událost začne znovu v průběhu 48 hodin, pak platí sázka pro znovu započatou sázkovou událost. Výjimkou jsou sázky na baseball: Pokud se nějaký zápas neuskuteční v tom samém kalendářním dni, bude tento zápas vyhodnocen s kurzem 1,00.

15. Pokud se sportovní událost z jakéhokoliv důvodu nekoná v plánovaném čase, nebo skončí-li bez jakéhokoliv oficiálního výsledku a nezačne-li znovu v průběhu 48 hodin, pak bude sázka vyplacena nebo připsána zpět na účet ve výši vkladu (kromě událostí ve fotbale a ledním hokeji, které jsou přerušeny po řádné hrací době, kromě utkání baseballu, která se vyhodnocují s kurzem 1,00, jestliže nejsou odehrána v průběhu stejného kalendářního dne). Pokud bude sportovní událost přerušena a přesto bude vydán oficiální výsledek této události, pak se vyhodnocení sázky řídí podle tohoto oficiálního výsledku.

16. Vyplácení výher bude prováděno s ohledem na limity stanovené bet-at-home. Výhry budou náležitě rozděleny v případě "dead heat" - nerozhodného stavu.

17. Základní zásada "play or pay", platící pro všechny sázky, znamená, že pokud se jeden z účastníků uvedených v této sázce z jakéhokoliv důvodu nezúčastní této události, pak je při konání této události sázka považována za prohranou. Výjimku z tohoto pravidla jsou tenisová utkání, ve kterých se při neúčasti jednoho ze soupeřů (nebo dvojice ve čtyřhře) vyhodnocuje sázka s kurzem 1,00 a vklad z dané sázky je tedy vrácen zákazníkovi.

18. Jestliže se hráč (na kterého zákazník vsadil v kombi sázce) nezúčastní stanoveného utkání, nebo pokud bude v této kombi sázce jedno z utkání zrušeno (přerušeno) během utkání, nebo bude anulován výsledek, nebo se z jakéhokoliv důvodu nebude konat a sportovní událost nebude odehrána nejdéle před koncem kalendářního dne, který nastane dva dny po datu původního konání události, pak bude sázka vyhodnocena s kurzem 1,00. Pro utkání baseballu toto pravidlo neplatí. Zrušená utkání budou vyhodnocena s kurzem 1,00, jestliže se dané utkání neodehraje ve stejný kalendářní den. Totéž platí pro sportovní události, které nejsou správně uvedeny v kurzové nabídce (nesprávně uvedené místo konání dané události). Neplatí to však v případech, kdy se domácí mužstvo vzdá práva hrát na domácím hřišti, když je domácí hřiště uzavřeno nebo když se utkání koná na neutrální půdě. Pokud se žádný z účastníků dané události nezúčastní této události nebo jsou-li všechny události v kombi sázce zrušeny (přerušeny) během utkání, nebo je-li anulován výsledek těchto událostí, nebo se události nekonají z jakéhokoliv jiného důvodu a neodehrají-li se podle výše uvedených časových podmínek, pak budou sázky vyplaceny ve výši vkladu.

19. Na sázence nesmí být různé druhy sázek na jedno utkání (to platí zároveň pro sázky na handicap, přesný výsledek a speciální sázky).

20. V sázkách "Head-to-Head" se oba soupeři musí zúčastnit vypsané sportovní události. Pokud se jeden nebo oba soupeři této události nezúčastní, je sázka zrušena. V případě, že v sázce "Head-to-Head" vypadnou oba soupeři (např. oba nedokončí závod nebo žádný z nich nevstřelí branku), budou sázky na oba účastníky považovány za prohrané. V případě, že se jeden z účastníků nekvalifikuje do druhého kola, nebude to považováno za vypadnutí z daného závodu.

21. V případě, že po uzavření sázky typu "Kdo vstřelí první gól" a "Kdy padne první gól" skončí utkání 0:0, budou tyto sázky považovány za prohrané. Jakékoliv prodloužení, penaltový rozstřel atd. nemají vliv na vyhodnocení sázky.

22. V tenisových utkáních zůstanou sázky v platnosti, dokud se utkání koná v průběhu turnaje. Je-li tenisové utkání rozhodnuto odstoupením nebo vyřazením jednoho z hráčů, budou všechny dosud otevřené sázky k tomuto utkání vyhodnoceny s kurzem 1,00.

23. Pokud bude fotbalové utkání přerušeno nebo skončí bez konečného výsledku, potom budou veškeré speciální sázky, jako např. "Střelec prvního gólu" nebo "Čas prvního gólu" vyhodnoceny s kurzem 1,00.

24. Pokud v závodě Formule 1 nebo jiném motorovém sportu, začne daný závod za "safety car", ať už z jakéhokoliv důvodu, nebude to považováno za "safety car fázi" v průběhu závodu.

25. Pokud se zápas v boxu z jakéhokoliv důvodu nekoná podle plánovaného data a je přesunut na jiné datum, které je do 28-mi dní od původního plánovaného data, zůstanou všechny sázky na daný zápas platné a budou se vztahovat k přesunutému zápasu. NEZAČNE-LI zápas v boxu do 28-mi dní od původního plánovaného data, budou sázky vráceny.

26. Pokud se přesunutý zápas nebude konat v zemi, ve které se měl konat podle původního plánu, budou všechny sázky na tento zápas stornovány a vklad za tyto sázky bude navrácen. Pokud se přesunutý zápas bude konat na jiném místě, ale ve stejné zemi jako podle původního plánu, budou všechny sázky na tento zápas platné.

27. Výsledek na konci zápasu v boxu je nezměnitelný. To zahrnuje jakékoliv přepočítání výsledkových karet rozhodčích. Opožděné změny příslušné instituce nebudou mít jakýkoliv vliv na výsledky všech sázek.

28. V případě, že daný zápas v boxu nebude dokončen, budou všechny sázky stornovány. Výjimkou v takovém případě budou pouze sázky na nejvyšší možné skóre, a to v případě, že bylo daného skóre již dosaženo. V takovém případě tedy zůstanou dané sázky platné. Pokud jeden z boxeru není schopen nastoupit do dalšího kola, bude předchozí kolo považováno jako poslední kolo celého zápasu.

29. Pro sázky na knockdown platí pravidlo, že: pokaždé, když rozhodčí začne odpočítávat do deseti, bude to považováno za knockdown.

30. "Sázky na kola" v boxu budou vyhodnoceny po kole, ve kterém bude daný zápas ukončen. Pokud jeden z boxerů nemůže nastoupit do dalšího kola, bude předchozí kolo považováno za poslední kolo zápasu – v rámci sázek na vítězství v zápase.

31. Zimní sporty: Vítězem sázky "Head–to–Head" bude ten účastník (nebude-li stanoveno jinak), který získá lepší umístění v konečném pořadí. Pro vyhodnocení sázek bude bráno v potaz konečné pořadí podle FIS (www.fis-ski.com), anebo v případě konečného výsledku u biatlonu IBU (www.biathlonworld.com). V případě, že oba účastníci nemají jednoznačně stanovené místo v konečném pořadí, bude se pro konečné pořadí počítat poslední úspěšně dokončené kolo.

32. Pokud při sázkách typu "Vyloučení ze hry?" bude v regulérní hrací době vyloučen ze hřiště nebo z lavičky žluto-červenou či červenou kartou aktivní hráč, bude tento druh sázky vyhodnocen jako ANO. Ve všech ostatních případech budou sázky vyhodnoceny s NE. Karty, které obdrží všichni neaktivní hráči, jako je náhradník, hráč na lavičce, trenér a manažer týmu, nebudou zohledněny.

33. Politické sázky na volby nebo referenda se budou vyhodnocovat na základě odevzdání a sčítání hlasů v době voleb. Všechny následně změny nebo napadení platnosti voleb nebudou brány v úvahu. Do vyhodnocení budou přibrány – takže k dispozici – předběžné konečné výsledky z úřadů resp. oficiálně sumarizace, jakmile bude určeno, že pozdější opravy nebudou mít žádný vliv na výsledek sázky. 10. a 13. bod pravidel sázení se na politické sázky nevztahuje: Odevzdané sázky na volby zůstávají v platnosti do skutečného data voleb. Datum zadaný při sázce, je pro tuto sázku určující, pouze v případě, že to bude uděláno explicitně k sázkové podmínce (např. jak deadline pro vyhodnocení sázky).

Za kandidáta je považována osoba přiřazena ke straně, za kterou vystupuje, a opačně. Případná změna strany nebo neúčast na volbách se neberou v úvahu. Za vítěze je považován ten účastník, který zvítězil v souladu s volebním právem dané země (např. Sázky na prezidentské volby v USA se vyhodnocují na základě hlasů přidělených od volitelů v den voleb; jakékoli změny na setkání electoral college se neberou v úvahu).

34. Sázky na eSports budou vyhodnoceny na základě oficiálního výsledku vyhlášeného příslušnou asociací soutěže resp. herní API nebo vysíláním. Startovní časy jsou pouze orientační: V platnosti zůstávají všechny sázky podané před skutečným startovním časem. V případě, že se změní název týmu, zůstávají všechny sázky na původní tým, pod jeho novým jménem, nadále v platnosti. Při sázce na handicap (spread), se budou počítat výsledky po prodloužení (overtime). Pokud se změní ohlášen standardní počet karet resp. kol, budou všechny sázky na handicap, tak sázky na celkový počet karet resp. kol, vyhodnoceny s kurzem 1.00. Pokud nějaký hráč nebo tým odstoupí před začátkem turnaje resp. hry, budou všechny sázky na vítězství nebo postup tohoto hráče resp. týmu, vyhodnoceny s kurzem 1.00. V případě nedokončení hry nebo karty, ztrácejí všechny nevyhodnocené sázky svou platnost. Případné opakování hry nebo karty, bude řešeno samostatně. Při sázkách "First Blood" platí jen "Kills" přes soupeřící tým resp. hráče. Při sázkách na budovy resp. objekty (např.: "1st tower", "1st inhibitor") se nebere na zřetel, jak byl tento objekt zničen.

C. Live sázení

1. Při live sázení jsou platné pouze ty sázky, které jsou na bet-at-home nabízeny v průběhu akce, na exkluzivně k tomu připravené platformě. Kurzy budou průběžně aktualizovány, aby se co nejlépe přiblížily aktuálnímu stavu.

2. Pro způsob vyhodnocování zápasů platí pro live sázky veškerá pravidla sázení dle odstavce B, s výjimkou následujících případů.

3. bet-at-home upozorňuje na to, že u zobrazeného času může dojít ke zpoždění několika málo sekund, i když nejsou k dispozici žádné detaily o prodlevě.

4. Informační tabule slouží pouze pro informační účely. bet-at-home nemůže nést zodpovědnost za jakékoliv chyby nebo nesprávné informace na live-informačních tabulích. Je na zákazníkovi, aby si před podáním sázky zkontroloval status hry.

D. Virtuální sázky

1. Bližší informace o používání virtuálních sázek jsou dostupné v Často kladených otázkách, jakož i kliknutím na ikonu . Zákazník bere na vědomí, že tato pravidla jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

2. Pokud není v Často kladených otázkách uvedeno jinak, platí veškeré části VOP.

E. Sázka 1-Click

1. Jakmile bylo podání sázky aktivováno prostřednictvím 1-Click, může zákazník uzavřít tuto sázku se zvoleným vkladem jedním kliknutím na kurz. K potvrzení sázky nejsou zapotřebí žádné další kroky. Výše vkladu na sázku je stanovena zákazníkem jednorázově a může být kdykoli změněna.

2. Uzavřenou sázku nelze zpětně korigovat.

3. Zákazník může uzavření sázky prostřednictvím 1-Click kdykoliv sám deaktivovat.

F. Kasino, Live kasino, Hry a Poker kasino

1. Každá hra, která je nabízena v bet-at-home sekcích Kasinu, Live kasinu, popř. Hrách, podléhá individuálním hracím pravidlům. Tato pravidla jsou dostupná v okně prohlížeče příslušné hry pod odkazem "Pravidla hry", popř. kliknutím na ikonu . Každá hra, která bude nabízena v Poker kasinu podléhá individuálním pravidlům hry, které jsou v pokerovém softwaru k dispozici pod symbolem . Všechny tato pravidla jsou neoddělitelnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

2. Pro každou hru nabízenou v bet-at-home sekcích Kasinu, Live kasinu, popř. Hrách platí podíly výplat (RTP), které jsou uvedeny v pravidlech hry, popř. kliknutím na ikonu , jakož i ve FAQ (téma Kasino/Live kasino/Hry). Podíly výplat (RTP) pro Poker kasino můžete najít také v pravidlech hry resp. pod symbolem jakož i ve FAQ (téma: Poker). Pod podílem výplat nebo RTP se rozumí poměr sázek k výhrám, který bude dlouhodobě a průměrně docílen na základě odpovídajícího nastavení generátorů náhody. Podíly výplat v bet-at-home sekcích Kasinu, Live kasinu a Hrách jsou zpravidla nad 95 %.

3. Pokud bude hra přerušena kvůli výpadku spojení, bude se pokračovat na přerušeném místě, jakmile bude stránka opět dostupná.

G. Poker

1. Pro poker platí všechny odstavce Všeobecných obchodních podmínek, kromě toho platí i níže uvedená pravidla.

2. bet-at-home poskytuje uživateli osobní, jednoduchou, nepřevoditelnou a nepřenosnou uživatelskou licenci pro pokerový software bet-at-home. Uživatel může používat pokerový software na počítači, jehož je hlavním uživatelem.

3. Uživatel nesmí kopírovat ani pokerový software, ani písemný materiál, týkající se pokerového softwaru. Uživatel nesmí svou licenci dále sublicencovat, postoupit ji dále nebo přenášet ani pronajímat, či dát do pronájmu jakoukoli část pokerového softwaru. Uživatel nesmí zpětně analyzovat zdrojový kód, dekompilovat, rozebírat, měnit, překládat a/nebo se ho pokusit rozluštit, či z pokerového softwaru vytvářet odvozené produkty.

4. Softwarový generátor náhod určuje výsledek her resp. částí her, založených na náhodě.

5. Zákazník musí dodržovat všechna pravidla hry, které jsou stanoveny ve hře a/nebo jsou uvedeny v příslušných bodech menu. Tato pravidla jsou nedílnou součástí pravidel pokeru a tím i Všeobecných obchodních podmínek.

6. Jakmile hráč uskutečnil na stole během cash hry sázku, ante nebo blind, jsou tyto peníze považovány jako odehrané a nemohou být vzaty zpět a ani zpětně vyplaceny zákazníkovi. V případě, že hráč klikl na tlačítko call-preselect, aby automaticky potvrdil pokerové vklady na sázku, ale nakonec se rozhodl jinak, musí – ještě předtím, než přijde na řadu – znovu kliknout na tlačítko call-preselect. V opačném případě bude sázka považována za přijatou. Při buy-in pro turnaj se může hráč před začátkem turnaje odhlásit a celý buy-in mu bude vyplacen zpět. V závislosti na typu turnaje a na tom, či hráč potvrdil na turnaj přímý buy-in nebo se kvalifikoval přes satelit, mohou k výše uvedenému existovat výjimky.

7. V případě, že má bet-at-home oprávněné důvody k podezření na nějaký druh podvodné, nepřiměřené, zavádějící, předem dohodnuté, manipulační či jiné nelegální aktivity ze stany zákazníka, v souvislosti s jeho účastí na hře, může bet-at-home, podle vlastního uvážení, zákazníkovi mimo jiné, ihned odepřít přístup ke hře, zrušit nebo uzavřít pokerový účet, zabavit veškeré finanční prostředky na pokerovém účtu a prohlásit jakékoli sázky tohoto zákazníka za neplatné. Stejně tak výše uvedené chování uzavře jakékoli metody na podporu softwaru, techniku nebo hardwarové přístroje, které by sloužily pro účast na hře nebo k manipulaci pokerového softwaru, jakož i nekorektní informace ze strany zákazníka – avšak neomezuje se jen na to.

8. Ve všech sporech, pro které je vyžadováno rozhodnutí, objasnění nebo zprostředkování, platí všechna rozhodnutí bet-at-home jako konečné a závazné.

9. bet-at-home si vyhrazuje právo, hry kdykoliv ukončit.

10. Hráči nesmějí navzájem spolupracovat. V případě podezření, že hráči navzájem spolupracují (tajná dohoda), má bet-at-home právo, sázkové účty podezřelých hráčů uzavřít a/nebo zablokovat. Hráči, kteří prokazatelně provádějí tajnou dohodu, nebo u kterých je v tomto ohledu důvodné podezření, ztrácejí všechna práva k jejich sázkovým účtům. Pouze v oprávněných případech si bet-at-home vyhrazuje právo, zadržet výhry, které hráči dosáhli tajnými dohodami.

11. Chip dumping (záměrná ztráta peněz ve prospěch jiného hráče) není na bet-at-home povolen. V případě podezření na chip dumping, má bet-at-home právo, sázkové účty podezřelých hráčů uzavřít a/nebo zablokovat. Hráči, kteří prokazatelně provádějí chip dumping, nebo u kterých je v tomto ohledu důvodné podezření, ztrácejí všechna práva k jejich sázkovým účtům. Pouze v oprávněných případech si bet-at-home vyhrazuje právo, zadržet výhry, které hráči dosáhli přes chip dumping.

12. Pokud bude při split pot nedělitelný počet žetonů, dostane hráč, který byl první na řadě, přebývající žeton. Při hrách high/low, ten hráč, který bude mít nejvyšší hodnotu karet.

13. Zákazník souhlasí s těmito pravidly a je plně zodpovědný za používání pokerového softwaru a za své chování v chatovací místnosti. Zákazník se zavazuje, že nebude nárokovat škody od bet-at-home při stížnostech ze strany třetích osob, které vzniknou přímým nebo nepřímým porušením těchto pravidel. Pokud zákazník poruší některé z těchto pravidel, bude z chatu vyloučen na dobu určitou nebo neurčitou.

14. Na chatě může být použit pouze anglický jazyk nebo jazyk příslušného stolu.

15. Zákazník je povinen komunikovat s ostatními hráči vhodným způsobem. To znamená, urážlivé, pomlouvačné nebo vyhrožující obsahy, které by někoho uráželi či zastrašovali, jsou zakázány.

16. V průběhu turnu nesmí zákazníci mluvit o aktuálních kartách, dávat jiným hráčům rady nebo nabádat hráče k určitému jednání, případně jej ovlivňovat nějakým jiným způsobem či metodami.

17. Zákazníci nesmějí na chatě propagovat jiné webové stránky nebo pokerové místnosti od jiných poskytovatelů.

18. Všechny chaty jsou monitorované a v některých případech moderované.

19. Všechny chatové konverzace jsou zaznamenávány. Podezřelé rozhovory, které poukazují na kriminální jednání, budou předloženy příslušným orgánům.

20. bet-at-home vyhrazuje právo chatové místnosti ukončit nebo odstranit.

H. Zákazník

1. Zákazník potvrzuje, že dosáhl minimálního věku pro účast na sportovním sázení a všech ostatních produktech a službách, které jsou nabízeny bet-at-home, což se zakládá na příslušném národním právním systému, a že má potřebnou způsobilost k právním úkonům. Pokud není v příslušném státním právním systému doslovně uveden minimální věk, bere se minimální věk 18 let.

2. Zákazník potvrzuje, že veškeré jeho peněžní prostředky, se kterými disponuje na účtu bet-at-home, nepocházejí z nelegálních zdrojů, a že svůj účet nepoužívá k protiprávním nebo podvodným aktivitám. V tom je zahrnuto praní špinavých peněz dle platných zákonů dané jurisdikce, která je platná pro daného zákazníka nebo člena bet-at-home. V případě podezření na praní špinavých peněz či financování teroristických aktivit, si bet-at-home vyhrazuje právo, takové aktivity nahlásit u Malta Gaming Authority (MGA), stejně tak jako u Financial Intelligence Analyses Unit (FIAU), se sídlem na Maltě.

3. V případě zjištění, že je daný zákazník nezletilý a tedy nedosáhl věku 18-ti let, bude daný účet okamžitě uzavřen. V případě, že nezletilý zákazník provedl z jakéhokoliv důvodu vklad na sázkařský účet, propadne celý zůstatek na účtu tohoto nezletilého zákazníka, včetně případných vyhraných peněz, úřadu Malta Gaming Authority (MGA). Jakékoliv takovéto osoby budou potrestány MGA.

4. Pouze osoby s bydlištěm nebo trvalým či dočasným pobytem v jedné z následujících zemí jsou oprávněné otevřít si sázkařský účet u bet-at-home.com, provést vklad a/nebo využívat služby společnosti bet-at-home.com:
 • Bosna a Hercegovina
 • Chorvatsko
 • Černá Hora
 • Finsko
 • Gibraltar
 • Irsko
 • Kypr
 • Lichtenštejnsko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Rakousko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Velká Británie
5. Vzhledem k vydávání národních licencí nemají osoby s bydlištěm nebo trvalým pobytem ve Velké Británii žádný přístup na www.bet-at-home.com, ale budou vždy přesměrováni na licencovanou stránku http://uk.bet-at-home.com.

6. On-line hazardní hry, nebo sázení, může být nezákonné podle zákonodárství v domovské zemi zákazníka, jakož i v souladu se zákonodárstvím země pobytu. Je výhradní odpovědností zákazníka informovat se o případných omezeních a/nebo zákazech v domovské zemi, resp. v zemi pobytu. bet-at-home nenese v tomto směru žádnou odpovědnost a nekompenzuje zákazníka za případnou újmu, kterou utrpěl v důsledku porušení zákonných předpisů. Je na odpovědnosti zákazníka, aby se ujistil, že jedná v souladu se zákonnými předpisy své domovské země, resp. země pobytu. Zákazníkovi není povoleno používat služby anonymity jako Proxy, VPN, nebo tyto služby využívat k obcházení uzavření v zemích, které bylo provedeno bet-at-home. bet-at-home si v případě porušení vyhrazuje právo zmrazit účty, a/nebo je okamžitě uzavřít; zákazník ztratí všechny zisky.

7. Uzavření sázky bude potvrzeno ze strany bet-at-home prostřednictvím hlášení "Vaše sázka byla přijata.". Místo nebo čas zobrazení tohoto hlášení nemá vliv na uzavření smlouvy.

8. Zákazník má právo nechat si na svém sázkařském účtu nastavit limit sázení, stejně tak jako nechat se sám vyloučit z účasti na určitých nebo všech nabízených službách www.bet-at-home.com, a to zasláním e-mailu se žádostí na service.cz@bet-at-home.com. Vyloučení je účinné nejpozději do 24 hodin po obdržení e-mailu. Zpráva od zákazníka, která se vztahuje na zvýšení nebo odstranění limitu, resp. vyloučení ze hry, vstupuje v platnost až po sedmi dnech od jejího obdržení. Další informace jsou k dispozici pod označením "Zodpovědné hraní".

I. Účet

1. Aby mohl zákazník používat nabízené služby bet-at-home, musí disponovat platným sázkařským účtem s dostatečným množstvím finančních prostředků. V závislosti na jeho zůstatku na tomto účtu, může zákazník sázet, nebo se může zúčastnit her v kasinu či jiných her.

2. Jeden zákazník může otevřít pouze jeden účet. Otevření více účtů je nepřípustné. Pokud existuje důvodné podezření, že si zákazník otevřel více účtů u bet-at-home, za účelem překročení výše sázky, vkladu, anebo obcházení výherního limitu, vyhrazuje si bet-at-home právo dle vlastního uvážení takové účty zmrazit nebo okamžitě uzavřít. V takovém případě ztrácí zákazníci veškeré výhry. Zákazníci si musí též uvědomit, že jejich původní vklady nebudou navráceny.

3. Sázkařský účet u bet-at-home mohou otevřít pouze fyzické osoby. Právnické osoby nejsou akceptovány. Hráči se musí osobně zaregistrovat.

4. Kliknutím na tlačítko "Zaregistrujte se hned" na registrační stránce, bude zákazník přesměrován na registrační formulář, ve kterém jsou povinně k vyplnění údaje: jméno a příjmení, platná e-mailová adresa, datum narození, adresa, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Zákazník je rovněž povinen potvrdit, že dosáhl minimálního věku 18-ti let, a že si přečetl a akceptuje Všeobecné obchodní podmínky. Po vyplnění všech políček a kliknutím na tlačítko registrace, od nás zákazník obdrží e-mail na jím uvedenou adresu a bude požádán o potvrzení kliknutím na odkaz. Kliknutím na potvrzovací odkaz je zákazník automaticky přihlášen na svůj nový účet.

5. Zákazníci jsou při registraci na bet-at-home povinni:
 • registrovat se se svým plným a správným jménem a příjmením,
 • zaregistrovat se se správným bydlištěm,
 • zaregistrovat se s platnou e-mailovou adresou,
 • zaregistrovat se správným číslem pevné linky/mobilního telefonu.
Při registraci zákazník zaručuje, že aktuálně nemá žádný otevřený nebo zablokovaný účet na bet-at-home, tak jako žádný účet, který si nechal sám uzavřít.

6. Zákazník je povinen zajistit, aby byly jeho údaje úplné a aktuální. Zákazník se zavazuje, že uhradí tyto ztráty nebo škody, a že v žádném případě nebude požadovat náhradu škody od bet-at-home.

7. Při registraci účtu, jakož i v případě transakcí, bude proveden proces "Know Your Client". V rámci tohoto procesu mohou být od zákazníka vyžádány průkazy totožnosti, jakož i dodatečné informace a dokumenty, především doklad o bydlišti, informace o majetku a příjmech, stejně tak jako další informace. V případě, že by proces "Know Your Client" nemohl být úspěšně dokončen kvůli nedostatku zákazníkovy ochoty spolupracovat, nebo neposkytnutí veškerých potřebných informací či dokumentů, vyhrazuje si bet-at-home právo účet okamžitě zablokovat nebo uzavřít.

Navíc mohou být údaje zákazníků srovnávány s databázemi osobních údajů v souladu s našimi zásadami pro ochranu údajů.

8. Zákazníci mají právo uzavřít svůj účet bez udání důvodu. Pro uzavření je nutné, aby nás zákazník bet-at-home informoval e-mailem. Ihned po obdržení e-mailu uzavře bet-at-home zákazníkovi účet.

9. Zákazník, jako jediný a výhradní majitel sázkařského účtu, je zodpovědný za zajištění utajení detailů sázkařského účtu a musí zabránit třetím osobám v používání svého účtu. V případě, že zákazník povolí třetí straně používat jeho sázkařský účet, vyhrazuje si bet-at-home právo, dle vlastního uvážení, účet okamžitě zablokovat nebo uzavřít. Za používání sázkařských účtů třetí stranou bude považováno, pokud přijdou vklady od třetí strany přímo nebo nepřímo na sázkařský účet. bet-at-home si navíc v těchto případech vyhrazuje právo zadržet jakékoliv finanční prostředky, dokud nebude určena a ověřena totožnost skutečného majitele.

Účet nemůže být převeden, ani zastaven třetí straně. Hráčům není dovoleno převádět finanční zůstatek na sázkařské účty jiných hráčů.

10. Za používání sázkařského účtu třetí osobou, bez povolení zákazníka, je zodpovědný jen sám zákazník. bet-at-home neručí za jakékoli škody nebo ztráty v důsledku použití sázkařského účtu ze strany zákazníka, anebo třetí strany.

11. Předpokladem pro přenos dat v průběhu sázení přes internet je použití kódů, které získal zákazník (číslo sázkového účtu a hesla, přičemž si zákazník kdykoliv může své heslo změnit). S číslem sázkařského účtu a heslem je zapotřebí důvěrně uchovávat, protože veškeré pohyby na účtu při zadání sázkařského účtu a hesla jdou na účet zákazníka.

12. Pokud není na sázkařském účtu zcela pokryta chybějící částka v daném čase, budou přijaty sázky podle pořadí jejich vložení a budou platné jen tak dlouho, jak dlouho budou pokryty jejich vklady a zůstatek na účtu.

13. Podmínkou pro platnost internetové sázky je, že na účtu, ke kterému má zákazník přístup, musí být zůstatek v minimální hodnotě, který je totožný s výší sázky.

14. bet-at-home má právo, v případě zjevných chyb při tvorbě zůstatku na účtu, tyto správně opravit.

15. Stížnosti související s výpisy a zůstatky účtu mohou být podány do 45-ti dnů od konání příslušné sázkové události. Pokud nebude tato stížnost podána ve stanoveném termínu, pak jsou změny zůstatku účtu považovány ze strany zákazníka za přijaté.

16. bet-at-home přísně zakazuje používání robotů, mechanických, technických nebo jiných zařízení, která můžou zpracovat automatické rozhodování v nějaké hře, bez ohledu na to, zda takové zařízení používá nás zákazník, jiný host či třetí osoba.

17. bet-at-home si vyhrazuje právo uzavřít účet na základě vlastního uvážení, nebo jednostranně nastavit hrací nebo výherní limity. Stejně tak jako zákazníka zcela nebo částečně vyloučit z produktů nebo nabídek.

18. V případě zablokování, (sebe-)vyloučení, nebo uzavření účtu budou již sjednané smluvní závazky ze strany bet-at-home dodrženy. Zákazník musí informovat zákaznický servis bet-at-home e-mailem na service.cz@bet-at-home.com a požádat o vyplacení jeho aktivního zůstatku. Všechny náhrady budou provedeny náležitě v přiměřené lhůtě. bet-at-home je oprávněn zadržovat platby v případě podezření z trestné činnosti nebo porušení těchto podmínek ze strany zákazníka, až do doby konečného rozsudku soudu. Veškeré vrácení peněz podléhá také ustanovením o výběrech v odstavci M.

19. Za neaktivní účty se pokládají účty zákazníků, na kterých nebylo ve dvanácti po sobě jdoucích měsících zaznamenáno přihlášení ani odhlášení. Na neaktivních účtech si bet-at-home vyhrazuje právo vyúčtovat si měsíční poplatek ve výši 5,00 eur, resp. odpovídající částku v měně sázkařského účtu. Tím bude sázkařský účet zatížen tímto správním poplatkem.

První poplatek za neaktivitu bude odečten po uplynutí 12 měsíců neaktivity. Všechny další poplatky za neaktivitu budou odečteny měsíčně, dokud nebude na sázkařském účtu nulový zůstatek.

Všichni registrovaní hráči budou informováni nejpozději do 30 dnů před prvním odečtením poplatku. Majitel neaktivního účtu ho může okamžitě opět aktivovat tím, že se přihlásí, resp. odhlásí nebo si nechá vyplatit zůstatek v průběhu 30 dní, aniž by došlo k odečtu správních poplatků.

Hráči, kteří aktivují svůj účet do 3 měsíců po posledním odečtení poplatku, mají na vyžádání nárok na vrácení odečtených správních poplatků za maximálně 6 měsíců.

bet-at-home si vyhrazuje právo na zvýšení správních poplatků, v souladu s ustanoveními Malta Gaming Authority.

J. Ostatní

1. Dotazy a stížnosti zákazníků budou zpracovány emailem, telefonicky nebo přes zákaznický chat – detaily o kontaktech lze nalézt na internetové stránce. V případě sporných otázek mezi zákazníkem a bet-at-home, má zákazník právo podat stížnost u Malta Gaming Authority (MGA) na support.mga@mga.org.mt.

2. Vezměte prosím na vědomí, že hazardní hry mohou být návykové! Hráči, kteří již nehrají pro zábavu, ale mají problémy se závislostí na hraní, mohou najít kontakt na příslušné instituce, zabývající se závislostí na hraní na naší webové stránce, v sekci "Zodpovědné hraní", anebo se zeptat na kontakt naší zákaznické podpory.

3. V případě nesrovnalostí nebo rozdílů mezi anglickou verzí těchto Obchodních podmínek a jednotlivými přeloženými jazykovými verzemi těchto Obchodních podmínek, platí anglická verze. Stejně tak to platí pro všechny ostatní texty na stránce.

K. Vyloučení a omezení odpovědnosti

1. bet-at-home nezaručuje trvalou dostupnost a funkčnost všech produktů. bet-at-home nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty nebo ušlý zisk, které zákazníkovi vznikly z důvodu nedostupnosti produktů nabízených na bet-at-home.

2. bet-at-home nenese žádnou odpovědnost za vstupní chyby, chyby v přenosu a/nebo ve vyhodnocování.

3. Pokud by se vyskytla softwarová nebo hardwarová chyba, má bet-at-home právo, případně chybné zaúčtování vyplývající z této chyby, na účtu zákazníka korigovat.

4. bet-at-home za žádných okolností nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným, zpožděným, zmanipulovaným nebo zneužitým přenosem dat přes internet. bet-at-home nasadí všechny právní požadované a technologicky vhodné prostředky na ochranu zákaznických dat uložených na bet-at-home. I přes nasazení těchto opatření, nenese bet-at-home odpovědnost za kontrolu nebo zpracování informací o zákaznících třetími osobami nebo v důsledku toho vzniklé škody, ztráty čí jiné nevýhody.

5. Zákazník nese plnou odpovědnost za jakékoliv zaviněné škody a ztráty, které vzniknou bet-at-home v souvislosti s porušením Všeobecných obchodních podmínek nebo jiných podmínek vztahujících se k nabídce sázek a hazardních her. Zákazník také sám ručí za úhradu uplatňovaných nároků na bet-at-home třetí stranou, které nastali v důsledku rozhodnutí o nároku na odškodné.

6. bet-at-home nenese žádnou odpovědnost za škody a ztráty zákazníka, které vznikly v době, mimo normální a očekávané kontroly bet-at-home. Vyloučena je také jakákoliv odpovědnost za škody a ztráty vzniklé v důsledku nedbalosti. bet-at-home neodpovídá žádným způsobem za ušlý zisk.

L. Metody vkladu

1. Dostupné metody vkladu na účet:

Metoda vkladu Poplatky za zpracování
VISA 2 %
MasterCard 2 %
Diners Club 2 %
eps -
Skrill, OBT by Skrill, iDeal by Skrill, Skrill 1-Tap -
giropay -
SOFORT -
Bankovní převod -
paysafecard -
NETELLER -
paybox -
PayPal -
Trustly -

2. bet-at-home si vyhrazuje právo odmítnout případné vklady. Další informace ohledně dostupnosti platebních metod a odpovídajících limitů naleznete na naší webové stránce, pod odkazem Vklad.

3. Za změny v kurzech deviz a z nich vzešlých kurzových ztrát, nenese bet-at-home žádnou odpovědnost.

4. Zákazníci nemohou považovat bet-at-home za finanční instituci a nemohou také očekávat úroky ze svých vkladů. Zákazníci souhlasí s plným uhrazením všech pohledávek vůči bet-at-home nebo vůči jakýmkoliv třetím stranám. Zákazníci také souhlasí, že nebudou stornovat, zpětně vyžadovat nebo jiným způsobem zpětně odstupovat žádné platby. V takovém případě jsou zákazníci povinni, plně uhradit bet-at-home všechny otevřené pohledávky a dodatečně vzniklé náklady (např.: poplatky za zpracování atd.).

5. paysafecard kódy je možné uplatnit pouze tehdy, pokud byly získány v oficiálních prodejnách. Zákazník je v případě žádosti bet-at-home povinen předložit příslušné důkazy o zákonném nabytí.

M. Metody výběru

1. Dostupné metody pro výběr z účtu:

System Min. Max. Poplatky za zpracování
Bankovní převod - - 3 výběry v měsíci zdarma. Poplatek do 5,00 EUR (v závislosti na použité měně) za každý další výběr
Skrill 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK/15 CHF/100 CZK 6 000 EUR (popř. odpovídající částka v měně sázkařského účtu) 2 výběry v měsíci zdarma. Poplatek do 5,00 EUR (v závislosti na použité měně) za každý další výběr
Kreditní karty (VISA, MasterCard) 100 EUR/400 PLN/75 GBP/100 CHF/700 DKK/900 SEK 5 000 EUR (popř. odpovídající částka v měně sázkařského účtu) -
NETELLER 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK 10 000 EUR (popř. odpovídající částka v měně sázkařského účtu) -
PayPal 50 EUR 5 000 EUR -
Trustly 10 EUR/30 PLN/10 GBP/80 SEK - 3 výběry v měsíci zdarma. Poplatek do 5,00 EUR (v závislosti na použité měně) za každý další výběr

2. Další informace ohledně dostupnosti platebních metod a odpovídajících limitů naleznete na naší webové stránce, pod odkazem Výběr.

3. bet-at-home si vyhrazuje právo veškeré výběry vyplatit v EURECH.

4. Kurzové změny a z něho vzešlé rozdíly, nejsou na odpovědnosti bet-at-home.

5. Na požádání zákazníka mohou být výhry nebo jejich části, převedeny na osobní účet sázejícího. U výběru vyššího než 2 000 eur bude požadován doklad totožnosti zákazníka a zároveň doklad o trvalém pobytu a věku sázejícího. Nebude-li na sázkařském účtu zákazníka zaznamenána jakákoliv transakce po dobu 30-ti měsíců, bude zůstatek účtu vyplacen danému zákazníkovi. Pokud nebude možno zaslat zákazníkovi částku zpět, bude zaslána MGA. Je nezákonné provádět vklady z nelegálně nabytých finančních prostředků. Proto jsou veškeré transakce kontrolovány a podezřelé transakce budou zaznamenány a nahlášeny.

6. Hotovost zůstane na sázkařském účtu do té doby, dokud nebude daný výběr zpracován. Je na zodpovědnosti zákazníka, aby zůstal zůstatek na jeho sázkařském účtu v takové výši, která pokryje požadovaný výběr, a to až do doby, než bude daný výběr zpracován. V případě, že na sázkařském účtu nebude dostatečná částka pro pokrytí požadovaného výběru, bude požadavek na výběr stornován ze strany bet-at-home.

7. bet-at-home si vyhrazuje právo převést peníze pouze na stejný účet, ze kterého byl původně proveden vklad na sázkařský účet zákazníka. bet-at-home si vyhrazuje právo odchýlit se od tohoto pravidla na základě vlastního uvážení.

8. bet-at-home si vyhrazuje právo odmítnout výběr peněz, které nebyly použity pro sázení nebo hraní.

9. Na požádání je zákazník povinen zaslat kopii svých osobních dokladů (cestovní pas, řidičský průkaz, občanský průkaz) a kopii obou stran kreditní karty použité zákazníkem, než bude zpracován požadavek na výběr z účtu.

N. Cash Out

1. S funkcí Cash Out lze společnosti bet-at-home předčasně prodat podanou jednoduchou a kombi sázku ze sportovního sázení a live sázení, tedy ještě před vyhodnocením sázky. Na systémové a multi sázky se funkce Cash Out nevztahuje.

2. Funkce Cash Out není k dispozici, pokud byla sázka podána za vázaný zůstatek, bonusový zůstatek nebo zůstatek v poukázkách.

3. Výše Cash Out bude vypočtena podle aktuálních kurzů po odečtení poplatku za zpracování a není obchodovatelná. Sázky prodané pomocí funkce Cash Out budou považovány za vyhodnoceny. Skutečný konečný výsledek příslušné sázky nemá žádný vliv na výšku Cash Out.

4. bet-at-home usiluje nabídnout funkci Cash Out co možná nejčastěji, avšak její dostupnost nemůže být zaručena. bet-at-home neodpovídá za ztráty vyplývající z nedostupnosti funkce Cash Out. Pokud není funkce Cash Out k dispozici, budou sázky vyhodnoceny se zadanými kurzy.

5. bet-at-home může funkci Cash Out kdykoliv zrušit nebo ukončit bez předchozího upozornění. bet-at-home si navíc vyhrazuje právo, při podezření ze zneužívání, v případě zřejmých chyb v sázkových kurzech nebo při chybách ve vyhodnocení sázky, výběry s Cash Out stornovat a požadovat je zpět od zákazníka.

6. Funkce Cash Out může být v nastaveních sázkařského účtu kdykoli deaktivována.

O. Limit výhry

1. Limit výhry na jednu sázku je 20 000 eur. Podá-li zákazník více shodných sázek, bez ohledu na čas nebo posloupnost, a celková výhra z těchto sázek překročí maximální částku výběru, má bet-at-home právo snížit celkovou výhru, stejně tak jako celková částku k vyplacení za více stejných sázek na 20 000 eur. bet-at-home není odpovědný za vrácení přeplatku, která přesahuje maximální výhru.

2. Limit výhry pro jednoho zákazníka za jeden týden činí 100 000 eur.

P. Promoční nabídky

1. bet-at-home pravidelně nabízí bonusy, soutěže, promo akce, nebo poukázky (dále uvedené pod souhrnným názvem "promoční nabídky"). Přesné podmínky účasti na promočních nabídkách lze nalézt buď v přiloženém promočním materiálu, nebo budou zákazníkovi poskytnuty ze strany bet-at-home prostřednictvím e-mailu, či jinou dostupnou metodou; to je možné provést i způsobem, že zákazníkovi bude poskytnuta webová adresa (URL), kde najde úplně znění podmínek účasti.

Zákazník se zavazuje, že byl před uplatněním promoční nabídky podrobně informován o konkrétních podmínkách účasti.

Účastí na promoční nabídce zákazník potvrzuje, že četl a akceptuje podmínky účasti.

2. Všechny promoční nabídky se vztahují pouze na příslušného příjemce a mohou být zásadně nárokovatelné jen jednou. Jedna a tatáž promoční nabídka (např. několik poukázek ze stejné poukázkové kampaně) platí pouze pro jeden sázkařský účet na jednu osobu, rodinu, domácnost, IP adresu, sdílený počítač nebo jiné zařízení (např. smartphone, tablet). Promoční nabídky jsou nepřenosné a nemohou být předmětem prodeje.

3. bet-at-home si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky účasti pro promoční nabídky, nebo ukončit promoční nabídky. bet-at-home si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení vyžádat si od každého zákazníka dostačující dokumenty k ověření jeho totožnosti, předtím než dojde k připsání promoční nabídky na sázkařský účet zákazníka, nebo k uskutečnění výběru. bet-at-home si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení omezit zcela nebo částečně účast zákazníků na promočních nabídkách.

4. V následujících případech si bet-at-home vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení stornovat částku poskytnutou v rámci promoční nabídky, stejně tak i výhry z ní nabyté, nebo požadovat zpět částky získané neoprávněně:
 • pokud zákazník poruší podmínku promoční nabídky;
 • pokud existuje důvodné podezření, že zákazník sám, nebo ve spojení s jinými zákazníky, obchází podmínky účasti promoční nabídky, nebo se o to pokouší (např. přes vícenásobné přihlášení, zejména ve spojitosti s fiktivními účty, nebo herními komunitami, či přes "Balance Betting");
 • pokud zákazník nabyl promoční nabídku neoprávněně, nebo podvodem.
5. Vložená částka, pro kterou bude poskytnut bonus, jakož i z ní nabyté výhry, se zobrazují na sázkařském účtu jako "Vázaný zůstatek" až do splnění podmínek účasti, resp. do doby, do které je možné splnit tyto podmínky účasti (např. uplynutí lhůty pro protočení).

Každý zůstatek, který obdrží zákazník jako bonus za provedení vkladu, jakož i jím nabyté výhry, se zobrazují na sázkařském účtu jako "Bonusový zůstatek" až do splnění podmínek účasti, resp. do doby, do které je možné splnit tyto podmínky účasti (např. uplynutí lhůty pro protočení).

Každý zůstatek, který byl poskytnut využitím poukázky, jakož i z něho nabyté výhry, se zobrazují na sázkařském účtu jako "Zůstatek v poukázkách" až do splnění podmínek účasti, resp. do doby, do které je možné splnit tyto podmínky účasti (např. uplynutí lhůty pro protočení).

Částka poskytnutá v rámci promoční nabídky (poukázková částka, bonusová částka) může být vyplacena až po splnění podmínek účasti. Všechny výhry, které budou nabyté v rámci promoční nabídky, na ní zůstávají vázány až do úplného splnění podmínek účasti (např. podmínky protočení), do vypršení lhůty pro protočení promoční nabídky, nebo do úplného vyčerpání bonusového zůstatku, resp. zůstatku v poukázkách. Pokud nebudou podmínky účasti (např. podmínky protočení) na promoční akci splněny do ukončení promoční akce, vyhrazuje si bet-at-home právo stornovat částku poskytnutou v rámci promoční nabídky, jakož i výhry z ní nabyté.

6. Dostupné zůstatky budou při podání sázek použity v následujícím pořadí:
 • Vázaný zůstatek
 • Bonusový zůstatek
 • Zůstatek v poukázkách
 • Zůstatek
Toto pořadí bude dodržováno nezávisle na dalších podmínkách účasti (např. minimálních kurzech).

7. V případě nesrovnalostí mezi obecnými podmínkami účasti pro promoční nabídku ve Všeobecných obchodních podmínkách a specifickými podmínkami účasti pro konkrétní promoční nabídku, se postupuje podle specifických podmínek pro konkrétní promoční nabídku. V případě nesrovnalosti mezi anglickou verzí podmínek účasti pro promoční nabídku a jakoukoli jinou jazykovou verzí, bude v platnosti anglická verze.

Poslední změna dne: 27.06.2017 00:00
Verze: 3.17

NEUVĚŘITELNÉ VÝHRY ČEKAJÍ!
115318
ZATOČTE
PENĚŽNÍM
KOLEM! Hrajte hned!
NOVINKY!
OK