Tato webová stránka využívá cookies. Užíváním této webové stránky, jste s tím vyrozuměn. Další informace k tomu najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
OK
Úspěšně dokončeno

Rychlý nákup (Kasino žetony v USD)

max
Nyní připsat kasino bonus?
K převodu Vašeho finančního zůstatku obdržíte kasino bonus. K tomuto nákupu žetonů můžete obdržet bonus v částce {0} {1}. Přejete si pokračovat?
Nepřipsat bonus
Škola pokeru

Six Plus Hold'em

Nový typ hry si podmaňuje pokerové stoly: Six Plus Hold'em je napínavá a akcí nabitá varianta klasického Texas Hold'em. Rozdíly jsou malé a usnadňují hlavně nováčkům vstup do pokerové hry.

Zvláštnosti

  • Při Six Plus Hold'em budou shodné karty (deuce) do pěti odstraněny z balíčku karet. Tím bude balíček pozůstávat pouze z 36 namísto 52 karet.
  • Menší balíček karet změní pravděpodobnosti určitých handů. Z tohoto důvodu se změní také výherní kombinace pokerového listu: Při Six Plus Hold'em má "Three of a Kind" vyšší hodnotu než "Straight" a "Flush" vyšší hodnotu než "Full House".

Před zahájením hry

Dealer (rozdávající)

Dealer rozdává karty po směru hodinových ručiček. Typické pro tuto roli je tak zvaný "žeton dealera", který označuje, který z hráčů je dealer, a který se po každé hře posouvá o jedno místo doleva. Určuje také pořadí umístěných blindů (povinných sázek).

U on-line pokeru samozřejmě není určen žádný dealer, tuto úlohu přebírá pokerový software.

Blind (povinné sázky)

Před zahájením každé hry, musí hráč, který je nalevo od dealera (small blind), vsadit předepsaný vklad (blind), například 5 eur. Jeho soused, který sedí nalevo, musí vložit "big blind", tzn. dvojitou hodnotu small blindu, v našem případě 10 eur.

Tím bude zaručeno, že bude do Potu v každém kole hry uložena určitá částka. Pot, který může během hry narůst podáním dalších vkladu, bude ke konci každé hry vyplacen těm, kteří měli nejlepší handy, nebo kteří nejlépe blafovali.

Průběh hry

Pre-Flop

Před "flopem" obdrží každý hráč startovní hand, která obsahuje dvě zakryté karty (také nazývané "hole cards" nebo "pocket cards"). Hráč, který sedí nalevo od big blind, častější označení "under the gun", poté začne první kolo sázek. Nyní může:
  • dorovnat sázku (call), tedy zaplatit požadovaný minimální vklad (big blind)
  • navýšit vklad (raise)
  • odstoupit z kola (fold nebo pass)
Každý hráč se musí, jeden po druhém, rozhodnout pro jednu z těchto tří možností. Když přijde na řadu big blind a vklad není navýšen, může sázky posunout (check). Tím zůstává ve hře a flop bude odkryt.

Flop

Ve flopu rozdává dealer 3 společné karty (community cards), které budou hráči použity k vytvoření listu. Poté začne nové kolo sázek, ve kterém lze využít možnosti check (pouze za předpokladu, že nebyla uskutečněna sázka). Po ukončení kola si opět hráči zvolí jednu ze tří popsaných možností. Hru tentokrát začíná první hráč, který sedí nalevo od žetonu dealera a zůstal ještě ve hře.

Turn

Po ukončení kola sázek se odkryje čtvrtá společná karta (turn). Poté začíná další kolo sázek.

River

Pokud je dokončeno i toto kolo sázek, a ve hře zůstali hráči, odkryje se pátá a poslední společná karta (river). Následuje poslední kolo sázek.

Vyložení karet

Zůstane-li v posledním kole sázek ještě více než jeden hráč, dochází k vyložení karet. Přitom musí hráči se dvěma ze tří hole cards a tří community cards vytvořit určitý kartový list. Hráč s nejlepší hand vyhrává pot.

K rozdělení Potu dochází v případě, kdy mají hráči stejný list (split pot).

Datum zveřejnění: 2016-07-18 07:11:03 CET
NEUVĚŘITELNÉ VÝHRY ČEKAJÍ!
115318
ZATOČTE
PENĚŽNÍM
KOLEM! Hrajte hned!
NOVINKY!
OK