Tato webová stránka využívá cookies. Užíváním této webové stránky, jste s tím vyrozuměn. Další informace k tomu najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
OK
Úspěšně dokončeno

Rychlý nákup (Kasino žetony v USD)

max
Nyní připsat kasino bonus?
K převodu Vašeho finančního zůstatku obdržíte kasino bonus. K tomuto nákupu žetonů můžete obdržet bonus v částce {0} {1}. Přejete si pokračovat?
Nepřipsat bonus
Škola pokeru

Nejpoužívanější pokerové výrazy od A do Z

3 max rebuy
V průběhu turnaje mohou hráči nakoupit žetony maximálně třikrát.
Add-on
Poslední možný a nepovinný dokup žetonů v pokerovém turnaji.
All-in
Hráč vsadí všechny své žetony.
Ante
Povinná sázka hráčů, kterou musí vsadit před začátkem kola.
Avatar
Virtuální hrací figurka jedné osoby.
Bad beat
Bad beat popisuje hand, která je i přes svou jasnou sílu prohrána.
Bankroll
Finanční obnos, který má hráč k dispozici pro hru.
Bet (sázka)
1. Úvodní sázka hráče v sázkovém kole.
2. Standardní sázka ve hře Fixed limit.
Big blind
Velký minimální sázka, kterou musí hráč složit. Viz také: Blind.
Blind
Minimální sázka, kterou musí složit dva hráči. Viz také: Small blind a Big blind.
Bluff
Hráč se slabou hand se pokouší vyřadit jednoho nebo více hráčů z Potu, např. velice vysokým vkladem.

Viz také: Semi bluff.
Board
Zde dealer odkládá společné karty (community cards).
Bubble boy
Bubble boy je vždy každý účastník turnaje, který odstoupí jako poslední před rozdělováním prize money.

Výraz je odvozen od naděje, která splaskne jako bublina.
Bust
Prohraje-li hráč všechny své žetony, končí ve hře (busted).
Button
Button, nebo dealer button, je speciálně označený žeton, který udává, na kterého hráče daného kola připadlo (virtuální) rozdávání karet. Stejně tak je označována hráčova pozice button, pokud hráč rozdává v daném kole karty.

Říká se: "Hráč se nachází na buttonu."
Call
Je zaplacena stávající sázka. Říká se: "Hráč jde dál - pokračuje."
Cap
Maximální částka na zvýšení v sázkovém kole.
Cash game
Přímá hra o sázky – opačně než na turnaji, kde hodnota žetonu neodpovídá hodnotě peněz. Je kdykoliv možné do hry vstoupit nebo z ní vystoupit.
Check
nebo "posunout". Hráč posune hru na dalšího hráče, aniž by sám vsadil. Říká se: "Hráč checkuje."
Check raise
Pokerová taktika, při níž hráč nejprve posunuje (checkuje) a předstírá slabou handu (slabý list). Tím chce vyprovokovat své(ho) soupeře k sázce (betu). Jakmile přijde sázka, odpoví hráč zvýšením (raise).

Pozor: Profíci používají tento manévr jako blaf!
Chipleader
Hráč, který má aktuálně nejvíce žetonů.
Coin flip
Coin Flip (neboli "hodit si korunou") je označována herní situace, ve které hráč vsadí all-in a má šanci přibližně 50 na 50, aby vyhrál svůj all-in.

Tato situace může nastat například, když hráč dosáhne průměrným pocket párem na dvě overcards. Opravdovou klasikou coin flip je duel mezi párem dam a králem s esem.
Community card
Karty při variantách hold'em, které může použít každý.
Connector
Hráč má dvě po sobě jdoucí karty v počátečním listu. Např. jednu 6 a jednu 7. Nebo jednoho kluka a jednu dámu.

Tím se zvyšuje šance na straight.
Cracked
Je poražena dobrá výchozí hand, např. dvě esa.
Cut off
Jako cut off se označuje poslední pozice před značkou dealera. Po fázi pre-flop se zde jedná o druhou nejlepší pozici, kde je, na rozdíl od pozice dealera, právě velký informační náskok před ostatními soupeři.

Z této pozice je často prováděno navýšení (raise), aby se dosáhlo odstoupení hráče na pozici dealera. Podaří-li se tato akce, získá se tím v dalším průběhu hry nejlepší pozice a největší informační náskok pro vlastní rozhodování. Zde se hovoří také o "odstřihnutí dealera". Z toho je odvozen výraz "cut off".
Dealer
Rozdávající karet (virtuální).
Dealer button
Označuje, který hráč musí jako první vsadit blind. Hráč nalevo od značky dealera vsadí small blind, hráč po něm následující big blind. Značka dealera se mění po každém kole o jednoho hráče směrem doleva.
Deck
Balíček karet
Deep stack
U těchto turnajů je vyžadována vytrvalost – pomalá struktura blind, vysoké počáteční množství žetonů!
Double up
Pod double up se rozumí zdvojnásobení, popř. znásobení vlastních žetonů během jedné hry.

Aby hráč vyhrál showdown, musí v běžných případech provést all-in, tedy vsadit všechny své zbývající žetony.
Draw
Ke zkompletování listu schází hráči již jen jedna karta. V pravidlech se mluví o draw u šance o straight nebo flush.
Drawing dead
Hand, se kterou hráč již nemůže vyhrát, přestože dosud nejsou odkryty community cards.
Early position
Označuje dvě až tři pozice nalevo od obou pozic, na které je třeba zaplatit blinds.

Z této pozice by se měly hrát jen ty nejlepší počáteční hand, neboť v dřívější pozici není možné shromáždit dostatečné množství informací o síle soupeřů.
Final table
Poslední stůl turnaje. Zde jde o největší peníze a o prestiž turnajového vítězství.
Fish
Označení pro hráče, který hraje špatně, popř. dělá špatná rozhodnutí.
Flop
Označení pro první tři community cards u variant hold'em.
Flush
Pět karet stejné barvy.
Fold
Pasovat, popř. položit (zahodit) karty.
Four of a kind
Čtveřice, nazývána též jako poker nebo quads, tedy čtyři karty stejných hodnot. Například čtyři desítky.
Freeroll
Turnaj bez vstupního poplatku.
Freezeout
Standardní forma turnaje. Pokud hráč prohraje všechny své žetony, je vyloučen.
Full house
Skládá se z jedné trojice a jednoho páru. Tím leží hand v hodnotě mezi čtveřicí a flushem.

Má-li více hráčů full house, rozhoduje vyšší trojice. Pokud je i tato stejná, počítá se vyšší pár. Pokud i poté nepadlo žádné rozhodnutí, bude Pot rozdělen (split pot).

Full house je také nazýván "boat".
Full ring
Označení pro stůl, u kterého sedí více než šest hráčů.
GTD
Zkratka "Guaranteed". Znamená to, že se udaná peněžní výhra zaručeně nachází v prize poolu a bude i vyplacena.
Gutshot
Bývá označována také jako "inside straight draw" nebo "belly buster". Znamená to, že hráči chybí již jen jedna jediná "vnitřní" karta ke straightu (postupce).

Příklad: Hráč drží 2, 3, 5 a 6. Potřebuje již jen 4.
Hand
Pět nejlepších karet hráče.
Hand history
Zobrazení průběhu zahrané hand.
Headhunter
U tohoto turnaje obdržíte jako odměnu prémii za každého hráče, kterého jste eliminoval, popř. vyřadil z turnaje.
Heads-up
1. Pokerová hra mezi dvěma hráči.
2. Fáze v průběhu hracího kola nebo turnaje, ve které jsou aktivní již jen dva hráči.
High/Low
Varianta pokeru, ve které je Pot rozdělen mezi high hand a low hand (nejvyšší a nejnižší sestavu karet). Více informací naleznete ve vysvětlení hry Omaha Hi/Lo.
Kicker
Pod názvem kicker, nebo také doplňková karta, se rozumí nejvyšší karta, která nepatří k vlastnímu listu. Mají-li například dva hráči v showdown stejné hodnoty svých hand (např. dva páry), rozhoduje vyšší kicker.
Late position
Označuje pozici dealera a jednu nebo dvě pozice vpravo od něj. Hráči v této pozici mají oproti jiným velkou výhodu informačního náskoku, protože mají jednat až po tom, kdy už odehráli hráči na prvních nebo středních pozicích.

Z této pozice se nedá zahrát moc dobrých hand, neboť na jedné straně je sice velký informační náskok o ostatních hráčích a také už na řadu nepřijde mnoho dalších hráčů, na druhou stranu mohou ještě vložit nebo zvýšit sázku (raise).
Level
V pravidlech pokerových turnajů jsou podle předem definovaných časových odstupů navyšovány základní sázky (blinds nebo také ante).

Tyto jednotlivé kroky se označují jako level.
Limit
Maximální částka, která může být vsazena v jednotlivém kole.
Limp-in
Pokud hráč uskutečnil sázku big blinds ve fázi pre-flop (call), tedy nenavýšil (raise), mluvíme o limpu. Hráči tak činí obvykle proto, aby se mohlo pohlížet na flop "levněji".
Loose
Jako "loose" je označován styl hry, při kterém je jedním hráčem zahráno mnoho hand, tedy nejenom ty úplně nejlepší počáteční hand.

Naproti tomu je jako "tight" označován herní styl, při kterém je zahráno jen málo skutečně dobrých silných hand.
Micro GTD rebuy
Tyto turnaje se vyznačují skutečně velmi nízkými sázkami. Mimo to zůstává možnost dokoupit žetony.
Middle position
Jako middle position se označují dvě až tři pozice mezi early position a late position.

Z této pozice je o něco jednodušší zahrát střední hand, neboť by se daly získat některé informace o těch hráčích, kteří by chtěli sbírat early position a zároveň není již mnoho hráčů, kteří mají přijít na řadu (late position).
Monster
Velice silná hand, kterou prostě není možné porazit.
Muck
1. Jiné označení pro "zahodit", tedy vystoupit z aktuálního hracího kola.
2. Množství karet na pokerovém stolu, které již nejsou ve hře.
Říká se: "Karty byly vyhozeny do mucku."
Nuts
Nejlepší možná hand.
Offsuit
O offsuitu mluvíme tehdy, jestliže hráč obdržel pocket cards, které nemají stejnou barvu.

Viz také: suited.
Open-ended straight draw
Čtyři po sobě jdoucí karty, s nimiž je možné učinit straight jak shora dolů, tak zespoda nahoru.

Pokud například obdržíte 3, 4, 5 a 6, chybí Vám do straight už jen jedna 2 nebo jedna 7.
Outs
Počet karet, kterými by se mohla vylepšit hand.
Overcard
Na jedné straně se na boardu označuje karta jako overcard, když je tato karta vyšší, než vlastní pocket cards. Stejně tak se mluví o overcard, když jsou drženy jedna nebo více vyšších karet, jejichž hodnota je vyšší než nejvyšší karta na boardu.
Overpair
Jako overpair se označuje jeden pár hráčovy hand (pocket pair), který je vyšší než nejvyšší karty na boardu.
Pocket cards
Karty, které si každý hráč drží zakryté. Nazývají se též hole cards.
Pocket pair
Dvě vlastní zakryté karty tvořící jeden pár.
Pocket rockets
Běžný výraz pro nejlepší počáteční hand v pokeru Texas hold'em, jeden pár es.

Název je odvozen z výrazu pocket pair, takže tento pár "rocket" zdůrazní sílu zavřené hand.
Position
Pozice hráče u stolu.

Viz: early position, middle position a late position.
Pot
Do Potu, nebo hlavního banku, přijdou všechny žetony hráčů, které zaplatili (vložili) v průběhu hracího kola. Na konci kola je vyplacen na hráče s nejlepším listem.

Viz také: side Pot.
Pre flop
Jako pre flop, nebo také fáze pre flop, je označován herní úsek, ve kterém ještě na boardu neleží žádné společné karty (community cards), tedy flop ještě nebyl odkryt.

V této fázi zná každý hráč pouze své vlastní karty (pocket cards).
Quads
viz: Four of a kind.
Rainbow
O "rainbow" se mluví, pokud jsou první tři společné karty nebo community cards, tvořeny z několika barev.

Říká se například: "Eso-kluk-sedm-rainbow."
Raise
Zvýšení požadované sázky. Jako re raise je označováno následující další zvýšení.
Rake
Drobný poplatek, který je odebrán v cash game z Potu a je převeden do kasina. Výše poplatku je rozdílná – dle výše sázky. House rake na Pokeru bet-at-home.com naleznete v menu pod "House commission (Rakes)".
Rebuy
O "rebuy" se mluví, pokud hráč prohrál všechny své žetony nebo počet žetonů klesl pod určitou hranici a hráč přikoupí další žetony do hry.

V cash game mohou hráči kdykoliv přikupovat, za předpokladu, že nebude překročen limit stolu.
River
Pojmenování poslední společné karty, neboli community card, která je odhalena dealerem u Texas hold'em nebo pokeru Omaha.
Royal flush
Pět po sobě jdoucích karet stejné barvy s esem jako nejvyšší kartou.

Příklad: 10-J-Q-K-A v pikové barvě.
Satellit
Turnaj, díky kterému je možno se kvalifikovat na větší turnaj.
Semi bluff
Semi bluff je na začátku velmi podobný bluffu. Také zde se hráč pokouší svojí akcí, sázkou nebo zvýšením (riasem), vyprovokovat své protihráče, aby zahodili svoje handy (fold).

Rozdíl sestává z toho, že hráčova hand při semi bluffu není zcela beznadějná. Hráč má například draw; obvykle stačí draw na straight nebo flush. Má tak možnost jít dále s jedním z hráčů, obdržet ještě hand, která by byla dostatečně silná a následně vyhrát showdown.
Set
Set je trojice karet stejných hodnot, sestávající z pocket páru a jedné karty z boardu. Říká se: "Rozbil set."
Shorthanded
1. Stůl, u něhož může sedět maximálně 6 hráčů.
2. Hráč je "shorthanded", když už má pouze málo žetonů.
Showdown
Všechny karty, které zůstaly v Potu, jsou zbylým hráčem odkryty (vyloženy).
Side pot
Pokud hráč vsadil všechny své žetony (all-in), ostatní hráči jdou dál a v následujícím sázkovém kole vloží ještě více žetonů do Potu, vznikne "side pot".

Hráč, který je all-in, nemůže však tento Pot vyhrát, i když by na konci hry držel nejlepší list. Neboť: Hráč může vždy vyhrát pouze ten Pot, do jehož výše zvládne jít.

Vzhledem k rozdílným hodnotám žetonů, především pak v pozdních fázích turnaje, je přirozeně možné, že bude muset být v sázkovém kole vytvořeno hned vice side Pots.
Sit & go
Forma turnaje s flexibilním začátkem spuštění. Začíná se, pokud je dosaženo požadovaného počtu hráčů.
Small blind
Malá minimální sázka, kterou musí hráč vsadit. Viz také blind.
Split pot
Pokud nebude po odkrytí karet žádný jasný vítěz, bude pot rozdělen. Všichni hráči, kteří mají na konci stejný výherní hand, dostanou identickou část z potu.
Suited
O "suited" se mluví, pokud hráč obdržel pocket cards stejné barvy (suit). Například srdcové eso a srdcovou dámu.

Viz také: offsuit.
Suited connectors
Suited connectors jsou pocket cards se dvěma po sobě jdoucími kartami stejné barvy (suited). Například srdcový král a srdcová dáma.
Straight
Také "postupka", tedy pět po sobě jdoucích karet různých barev.
Straight flush
Pět po sobě jdoucích barev stejné barvy.
Three of a kind
Tři karty stejných hodnot, název též trojice nebo set.
Tight
Jako "tight" se označuje styl hry, při kterém hráč vyčkává a hraje opravdu, jen pokud má skutečně dobrou a silnou hand.

Oproti tomu je označení loose styl hry, při které se hrají hodně, i jen průměrné počáteční hand.

U hráčů tight, kteří hrají v pasivním postavení, se mluví také často jako o "rock" (skále).
Tilt
Agresivní a nekoncentrované hry v důsledku předchozích událostí. Často po bad beatu.
Tournament
Pokerový turnaj.
Turn
Název předposlední společné karty, nebo community card, která je odhalena dealerem u Texas hold'em nebo pokeru Omaha.
Two pairs
Dva páry.
Under the gun
Označuje první pozici po big blindu. Hráč na této pozici musí jako první provést akci po obdržení karet.
Walk
Walk se rozumí situace u pokeru, kdy po obdržení karet všichni hráči své karty zahodí (fold).

Hráč s big blindem tedy ubrání bez boje svou vynucenou sázku a kasíruje k tomu small blind, jakož i případně ante ostatních hráčů.
Wheel
Jako Wheel se označuje nejmenší možný straight, tedy A-2-3-4-5.

Názvy počátečních hand (kombinace)

AA
Pocket Rockets, Bullets, American Airlines, Andre Agassi
KK
Cowboys, King Kong
QQ
Ladies, Double Date, Canadian Aces, Siegfried and Roy, 4 Tits, Hilton Sisters
JJ
Fish-Hooks
TT
Audi
99
Wayne Gretzky, German Virgins
88
Snowmen
77
Sunset Strip
66
Route 66, Wembley
55
Speed-Limit
44
Magnum, Sailboats, Luke Skywalker (Kéž jsou "čtyřky" s Vámi!)
33
Crabs, Larry Bird
22
Ducks
AK
Big Slick, Anna Kurnikovová (vypadá dobře, ale nevyhrává často)
AQ
Big Chick
AJ
Black Jack, Jack-Ass, Air Jordan
A8
Dead man's hand
A4
Blind man's aces
A2
Baby-Ass
KQ
Royalty, Marriage
KJ
Kojak, Father and son
K9
Canine
QT
Quentin Tarantino
J5
Jackson Five
T2
Doyle Brunson
96
Big Lick
72
Beer Hand, WHIP (nejhorší hand v pokeru)

Nejčastější výrazy na chatu

nh
Nice hand (dobrý list)
vnh
Very nice hand (velice dobrý list)
gg
Good game (dobrá hra)
thx
Thanks
ty
Thank you
yw
You're welcome
lol
Laughing out loud (hlasitý smích)
wtf
What the f**k? (Co to k čertu je?)
str8
Straight (postupka)
wp
Well played (dobře zahráno)
SBÍREJTE MOTÝLY!
117680
ZLATÉ
VÝHRY V
KASINU! Hrajte hned!
NEUVĚŘITELNÉ VÝHRY ČEKAJÍ!
115318
ZATOČTE
PENĚŽNÍM
KOLEM! Hrajte hned!
NOVINKY!
OK