Tato webová stránka využívá cookies. Užíváním této webové stránky, jste s tím vyrozuměn. Další informace k tomu najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
OK
Úspěšně dokončeno

Rychlý nákup (Kasino žetony v USD)

max
Nyní připsat kasino bonus?
K převodu Vašeho finančního zůstatku obdržíte kasino bonus. K tomuto nákupu žetonů můžete obdržet bonus v částce {0} {1}. Přejete si pokračovat?
Nepřipsat bonus
Škola pokeru

Omaha High

Omaha Hold'em je podobná běžnější variantě Texas. Rozdíl: Hráči Texas hold'emu obdrží dvě zakryté karty, u Omahy hold'em jsou to hned čtyři, tyto karty nazýváme pocket cards.

A handy u Omahy musí být VŽDY složeny z právě dvou ze čtyř karet hráče a tří z pěti společných karet (community cards).

V této variantě pokeru je akce zaručená až do konce!

Před zahájením hry

Dealer (rozdávající)

Dealer rozdává hráčům karty ve směru hodinových ručiček. Typické pro tuto roli je tak zvaný "žeton dealera", který označuje, který z hráčů je dealer, a který se po každé hře posouvá o jedno místo doleva. Určuje také pořadí umístěných blindů (povinných sázek).

U on-line pokeru samozřejmě není určen žádný dealer, tuto úlohu přebírá automaticky pokerový software.

Blind (povinné sázky)

Před zahájením každé hry, musí hráč, který je nalevo od dealera (small blind), vsadit předepsaný vklad (blind), například 5 eur. Jeho soused, který sedí nalevo, musí vložit "big blind", tzn. dvojitou hodnotu small blindu, v našem případě 10 eur.

Tím bude zaručeno, že bude do Potu v každém kole hry uložena určitá částka. Pot, který může během hry narůst podáním dalších vkladu, bude ke konci každé hry vyplacen těm, kteří měli nejlepší handy, nebo kteří nejlépe blafovali.

Průběh hry

Pre-Flop

Před "flopem" obdrží každý hráč startovní hand, která obsahuje dvě zakryté karty (také nazývané "hole cards" nebo "pocket cards"). Hráč, který sedí nalevo od big blind, častější označení "under the gun", poté začne první kolo sázek. Nyní může:
  • dorovnat sázku (call), tedy zaplatit požadovaný minimální vklad (big blind)
  • navýšit vklad (raise)
  • odstoupit z kola (fold nebo pass)
Každý hráč se musí, jeden po druhém, rozhodnout pro jednu z těchto tří možností. Když přijde na řadu big blind a vklad není navýšen, může sázky posunout (check). Tím zůstává ve hře a flop bude odkryt.

Flop

Ve flopu rozdává dealer 3 společné karty (community cards), které budou hráči použity k vytvoření listu. Poté začne nové kolo sázek, při kterých si opět hráči zvolí jednu ze tří popsaných možností. Hru tentokrát začíná první hráč, který sedí nalevo od žetonu dealera a zůstal ještě ve hře.

Turn

Po ukončení kola sázek se odkryje čtvrtá společná karta (turn). Poté začíná další kolo sázek.

River

Pokud je dokončeno I toto kolo sázek, a ve hře zůstali hráči, odkryje se pátá a poslední společná karta (river). Následuje poslední kolo sázek.

Vyložení karet

Pokud je dokončeno i toto kolo sázek, a ve hře zůstali hráči, odkryje se pátá a poslední společná karta (river). Následuje poslední kolo sázek.

Upozornění: Jak už bylo uvedeno, pokerový list ve hře Omaha hold'em musí být utvořen výhradně dvěma ze čtyř pocket cards a třech z pěti společných karet. Nejlepší list vyhrává Pot.

Pokud má více hráčů list ve stejné hodnotě, dojde k rozdělení Potu (Split pot).

Datum zveřejnění: 2014-05-19 07:03:27 CET
NEUVĚŘITELNÉ VÝHRY ČEKAJÍ!
115318
ZATOČTE
PENĚŽNÍM
KOLEM! Hrajte hned!
NOVINKY!
OK