Tato webová stránka využívá cookies. Užíváním této webové stránky, jste s tím vyrozuměn. Další informace k tomu najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
OK

ÚSPĚCH SE ZÁRUKOU

Zaregistrujte se hned zdarma!

DOBA PLATNOSTI COOKIE 60 DNŮ

Maximalizovat hned zisk!

AFFILIATE PROMO AKCE

Extra provize za minulý rok:
100 000 EUR

Vydělat si nyní ještě víc!

INDIVIDUÁLNÍ MODELY PROVIZE

Zajistěte si hned dohodu!

Výhody pro Vás jako člena Affiliate programu bet-at-home.com:

 • Sportovní poukázky pro akvizici zákazníků
 • Volné spiny pro kasino
 • Budget pro sázkové události
 • Pokerové rake racesy & freerolly
 • Rozšířené kurzy
 • Co-brandované vstupní stránky
 • Hotové předlohy e-mailů
 • XML-feedy: live kurzy, výsledky
 • ACID-Tracker – přizpůsobené sledování klíčových slov
 • Jedinečné doba platnosti cookie 60 dnů
 • Affiliate promo akce
 • Affiliate blog

Objevte náš blog!

Marketing DOs and DON’Ts at bet-at-home.com Affiliates

Dear Affiliate, As we regularly receive questions concerning where advertisements for bet-at-home.com can be placed and what we would like to avoid, we have a newsletter for you today addressing these queries. The following passage from our General Terms and

Meet us in person at AAC at booth F1

Hi affiliates, are you interested in meeting our bet-at-home.com Affiliates team in person? Take the chance and visit us at the Amsterdam Affiliate Conference and stop by booth F1 now. We are always looking forward to getting to know our

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Kvalifikovaní pracovníci Vám rádi poradí.

Affiliate smlouva o partnerství

Uzavřená mezi
bet-at-home.com International Ltd. (dále jen "bet-at-home.com")
Portomaso Tower, Level 12
Portomaso PTM01
MALTA
a
....................... (dále jen jako "Affiliate partner")

1. Obecné podmínky smlouvy

1. bet-at-home.com International Ltd., Malta je součástí společnosti bet-at-home.com AG, Düsseldorf, a jedná se o on-line herní společnost, která nabízí uzavírání sázek a hraní na adrese www.bet-at-home.com. Mimo jiné poskytuje svým zákazníkům různé statistiky, chaty, soutěže nebo zpravodajství.

2. Affiliate partner provozuje jednu nebo více webových stránek (dále jsou uváděny pod souhrnným názvem "stránky"), u kterých může zaručit, že tyto jsou registrovány jeho jménem a má neomezený přístup k jejich obsahu.

3. Přijetím Affiliate smlouvy o partnerství (viz bod 3) souhlasí Affiliate partner se všemi body uvedenými v této smlouvě.

4. bet-at-home.com si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit, vymazat nebo přidat kterýkoliv bod uvedený v Affiliate smlouvě o partnerství, výhradně podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění Affiliate partnerů, kteří zde stanoveným pravidlům podléhají. Změny budou uvedeny na bet-at-home.com.

2. Účel smlouvy

1. Předmětem Affiliate smlouvy o partnerství je uvedení reklamních materiálů bet-at-home.com na stránkách Affiliate partnera, a k tomu budou tyto materiály poskytovány ze strany bet-at-home.com.

2. bet-at-home.com poskytne Affiliate partnerovi k dispozici výběr svých reklamních materiálů (např. bannery, texty, obrázky nebo loga). Po uvedení těchto materiálů získají uživatelé stránek možnost přímého vstupu na stránky bet-at-home.com pomocí kliknutí na příslušný symbol. bet-at-home.com si vyhrazuje právo kdykoliv materiály upravit nebo změnit, včetně uvedení nového obsahu.

3. Uzavření smlouvy

1. Affiliate parter musí nejprve vyplnit elektronickou přihlášku bet-at-home.com, kterou pro tyto účely poskytuje bet-at-home.com. Poté, co bet-at-home.com obdrží registraci Affiliate partnera, obdrží Affiliate Partner od bet-at-home.com potvrzovací e-mail. Tímto vstupuje Affiliate smlouva o partnerství v platnost. bet-at-home.com si vyhrazuje právo zamítnout bez udání důvodu jakoukoliv přihlášku. Na dohody o reklamách, které nevstoupily v platnost podáním elektronické přihlášky, se tato Affiliate smlouva o partnerství nevztahuje.

2. Po uzavření Affiliate smlouvy o partnerství bude Affiliate partnerovi uděleno partnerské ID. Pomocí tohoto identifikačního kódu budou registrováni všichni uživatelé, přivedeni pomocí odkazů na partnerských stránkách, jakož i jejich odevzdané sázky.

3. Přijetím Affiliate smlouvy o partnerství získává Affiliate partner nepřenosné a časově omezené právo používat nabízené odkazy nebo bannery tak, aby bylo vytvořeno patřičné propojení se stránkou bet-at-home.com. Pokud však bet-at-home.com předem nevyjádří písemně svůj souhlas, nezahrnujte toto právo možnost tyto odkazy měnit nebo upravovat. Právo používat odkazy nebo bannery bet-at-home.com zaniká ukončením Affiliate smlouvy o partnerství.

4. Autorská práva na podobu tímto programem poskytovaných odkazů, stejně jako na jakékoliv další informace dostupné na stránkách bet-at-home.com, si ponechává společnost bet-at-home.com.

5. Změna nebo úprava URL partnerské stránky musí být uložena v systému (profily sledování partnera) a nepředstavuje žádnou změnu práv nebo povinností podle Affiliate smlouvy o partnerství.

6. bet-at-home.com si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodů a bez předchozího oznámení uzavřít některý z trhů. Každý Affiliate partner je povinen se samostatně informovat o zavřených trzích a provést s tím související změny (viz bod 3.7). Aktuální seznam uzavřených trhů je k nalezení na https://www.bet-at-home.com/cs/terms#H.

7. bet-at-home.com výslovně poukazuje na to, že pouze osoby s bydlištěm nebo trvalým či dočasným pobytem v jedné ze zemí uvedených v zákaznických VOP (bod H.4 https://www.bet-at-home.com/cs/terms#H) si mohou otevřít sázkařský účet u bet-at-home.com. Pokud to není v rozporu s příslušnými zákonnými ustanoveními, může být otevřen partnerský účet také v jiné nejmenované zemi, a to pod podmínkou, že marketingové aktivity odkazují výhradně na země, které jsou uvedené pod výše zmíněným odkazem.

8. bet-at-home.com si vyhrazuje právo ukončit Affiliate smlouvu o partnerství v případě, že internetová stránka využívaná k jeho propagaci není vhodná. Posouzení tohoto je výhradně na bet-at-home.com. Nevhodné stránky jsou především takové, které jsou cílené na děti, jsou pornografické rázu nebo zahrnují jiný nelegální sexuální obsah, propagují násilí, diskriminaci a rasovou nesnášenlivost, či porušují práva, které se týkají pohlaví, náboženství, sexuální orientace, nebo věku, propagují nelegální aktivity nebo porušují duševní vlastnictví.

4. Povinnosti Affiliate partnera

1. Affiliate partner se tímto zaručuje, že dosáhl legálního věku, ve kterém smí ve své zemi nebo příslušné jurisdikci, uzavírat smlouvy. Zároveň se zaručuje, že je plně oprávněn a zplnomocněn ke vstupu do zavazujících smluv v souladu s jejich účelem.

2. Affiliate partner se tímto zaručuje, že bude na vlastní náklady a výlohy doporučovat potenciálním hráčům stránky bet-at-home.com. Affiliate partner je výhradně zodpovědný za způsob a metody jeho marketingových aktivit. Veškeré své marketingové aktivity musí být prováděny na profesionální úrovni, a to v rámci platných zákonů a předpisů a být v souladu s Affiliate smlouvou o partnerství.

3. Affiliate partner je povinen používat pouze odkazy, bannerové kódy a reklamní materiály, které má od bet-at-home.com k dispozici na affiliate platformě ‚Income Access‘. Tyto materiály lze využít pouze na webových stránkách resp. propagačních médiích, které jsou uloženy v affiliate programu. Affiliate partner je sám zodpovědný za správné technické použití odkazů a bannerových kódů. Adaptované, kombinované nebo jiné reklamní materiály, které jsou v souvislosti s bet-at-home.com, smí affiliate partner propagovat pouze pokud dříve obdržel písemný souhlas ze strany bet-at-home.com. Toto platí i pro jiné formy reklamy Affiliate partnera, jako např. e-mailový nebo SMS marketing. bet-at-home.com nenese žádnou odpovědnost za svévolně a bez předchozího souhlasu bet-at-home.com Affiliate partnerem změněné reklamní prostředky. Za využití neschválených propagačních materiálů a následným porušením autorských práv tak jako za nároky na uplatnění všech škod a odpovědnosti třetí osobě nese odpovědnost pouze sám affiliate partner, bet-at-home.com v takových případech není postižitelná. Affiliate partner se zavazuje k odškodnění bet-at-home.com za veškeré nevýhody, které společnosti bet-at-home.com vznikly v důsledku chybného jednání Affiliate partnera. Toto zahrnuje mimo jiné nevýhody zapříčiněné zapojením úřadů, jako např. pokuty nebo dobrovolné finanční vypořádání z důvodu hrozby licenčně-právního řízení.

4. Affiliate partner má zakázáno na webových stránkách či v jiných médiích zveřejňovat marketingové materiály, jejichž obsah porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany nebo tomuto porušování napomáhá. bet-at-home.com si vyhrazuje právo veškerá propojení deaktivovat a Affiliate smlouvu o partnerství bez předchozího oznámení s okamžitou platností ukončit. Dále se Affiliate partner zavazuje, v případě porušení práv duševního vlastnictví třetí strany plně uspokojit požadavky společnosti bet-at-home.com nebo dané třetí strany.

5. Affiliate partner je plně zodpovědný za rozvoj, provozování a údržbu své webové stránky, stejně tak jako za veškeré reklamní prvky, které se budou zobrazovat na jeho stránkách. Zejména musí zajistit, aby na jeho stránkách nebylo zobrazováno násilí a sexuální, diskriminační nebo jiná nezákonná sdělení či obsahy.

6. Affiliate partner se tímto zaručuje, že nebude prezentovat svou webovou stránku v jakémkoliv směru, který by mohl u návštěvníků této stránky vyvolávat jakékoliv riziko záměny se stránkami bet-at-home.com nebo vyjadřovat dojem, že je webová stránka smluvní strany částečně nebo plně vytvořena bet-at-home.com.

7. Kromě instalace nabízených marketingových materiálů, nesmí Affiliate partner na svých stránkách využívat "bet-at-home.com" nebo jiné termíny, ochranné známky či jiné duševní vlastnictví spojené se společností bet-at-home.com. Zejména nesmí používat loga bet-at-home.com nebo loga, která by s nimi byla zaměnitelná.

8. V případě, že se Affiliate partner snaží vylepšit umístění svých stránek na webových vyhledávačích, musí vždy dodržovat práva na ochranné známky a duševní vlastnictví bet-at-home.com. Affiliate partner se zároveň zavazuje, že nebude používat klíčová slova, která jsou podobná bet-at-home.com nebo dalším ochranným známkám, které vlastní společnost bet-at-home.com. Navíc Affiliate partner bere na vědomí, že šíření cookies (cookie-Spreading) je přísně zakázáno.

9. Affiliate partner bude dodržovat pravidla a principy, které jsou uvedeny v kodexu chování (Code of Conduct) asociace European Gaming and Betting Association (EGBA) (Evropská hráčská a sázkařská asociace). Tento kodex chování je dostupný na adrese: http://www.egba.eu/responsability/egba-standards/.

9. bet-at-home.com si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zadržet veškeré prostředky, na které má Affiliate partner jinak nárok, pokud:
 • Affiliate partner rozesílá spam nebo služeb bet-at-home.com využívá jiným nepovoleným způsobem.
 • Affiliate partner se pomocí odkazů na svých webových stránkách registruje jako hráč a/nebo prováděním vkladů na sázkařské účty přes tyto odkazy podvodně zneužívá Affiliate smlouvu o partnerství k osobnímu profitu nebo profitu třetí strany. Dále platí, že získávání osobně známých zákazníků (obzvláště rodinných členů, příbuzných a přátel) je povoleno pouze s předchozím výslovným souhlasem společnosti bet-at-home.com.
 • Affiliate partner komunikuje minimální kritéria potřebná pro spuštění CPA (incentiviced traffic) bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti bet-at-home.com.
11. Partner zaručuje používat na všech trzích příslušné reklamní materiály v souladu s příslušnými zákony. Jakékoliv podezření o porušení tohoto pravidla jde na úkor Affiliate partnera.

12. "Pop-up banners" nebo "Pop-under banners" (které se automaticky otevírají v novém okně prohlížeče při kliku na odkaz) mohou být affiliate partnerem použity pouze v případě dřívějšího písemného souhlasu bet-at-home.com. V případě využití uvedených reklamních prvků si. bet-at-home.com si vyhrazuje právo na snížení či odepření platby provize, případně pozastavení celé kampaně partnera.

13. Affiliate partneři bet-at-home.com jsou povinni pravidelně sledovat svůj partnerský účet, aby byli včas informování o důležitých novinkách, změnách a nových propagačních akcích.

14. U všech reklamních aktivit zaměřených na obyvatele Spojeného království musí affiliate partner dodržovat platné zákony o reklamě pro dané medium, obzvláště pak Advertising Codes vydané britským úřadem pro reklamu ASA (Advertising Standards Authority – https://www.asa.org.uk/). Pokud affiliate partner poruší tuto uvedenou část smlouvy, vstoupí v platnost odpovídající smluvní pokuta. Kromě toho má bet-at-home.com mimořádné právo na odstoupení od smlouvy. Affiliate partner zaručuje poskytovat bet-at-home.com všechny dostupné informace, které bet-at-home.com oprávněně vyžaduje pro podání hlášení a jiných zpráv, pro potřeby United Kingdom Gambling Commission.

15. Affiliate partner je zodpovědný za udržení jeho přístupových dat v tajnosti a zamezení přístupu neoprávněné třetí straně.

5. Práva Affiliate partnera

1. bet-at-home.com poskytne Affiliate partnerovi veškeré informace a marketingové nástroje potřebné pro správnou implementaci sledovatelného odkazu.

2. bet-at-home.com bude spravovat obrat Affiliate partnera generovaný prostřednictvím odkazů tohoto partnera, bude zároveň zaznamenávat čistý příjem a celkovou částku z provize, získanou prostřednictvím příslušných odkazů. bet-at-home.com bude smluvní straně poskytovat přístup do statistik provizí a bude také spravovat veškeré služby zákazníků v rámci své obchodní činnosti.

3. Rozbor sledování odkazů bet-at-home.com je nadřazený před prostředky určenými ke sledování odkazů smluvních partnerů.

6. Provize

1. bet-at-home.com souhlasí s placením provizí Affiliate partnerovi. Provize jsou vypočteny na základě čistého zisku vygenerovaného ze zákazníků přivedených ze stránek Affiliate partnera a/nebo ze stránek příslušných Sub-Affiliate partnerů. Čistý zisk je vypočten podle následujícího vzorce:

ohrubý zisk – vrácené sázky/částky – bonusy – daně – poplatky ze sázení = ČISTÝ ZISK

Provize představuje částku – procento z čistého zisku dosaženého prostřednictvím hráčù, kteří byli přímo přivedeni Affiliate partnerem (úroveň 1) a procento z čistého zisku dosaženého prostřednictvím hráčů, kteří byli přivedení Sub-Affiliate partnery Affiliate partnera, a to podle plánu provizí, uvedeného na webové stránce Affiliate programu.

Noví zákazníci jsou takoví zákazníci bet-at-home.com, kteří doposud neměli vlastní sázkařský účet a kteří vstoupili na webové stránky přes odkaz na stránkách bet-at-home.com a následně provedli úspěšnou registraci a uskutečnili vklad peněžní částky na svůj sázkařský účet.

Plán provizí:

Provize je částka představující podíl z čistého zisku. Provize pro jednotlivé úrovně jsou stanoveny následovně:
 • Úroveň 1: 30 % čistého zisku
 • Úroveň 2: 10 % provize partnera
 • Úroveň 3: 5 % provize partnera
Vysvětlení jednotlivých úrovní:
 • Úroveň 1: Zákazníci, které Affiliate partner získal přímo.
 • Úroveň 2: Zákazníci, kteří se zaregistrovali přes již získaného affiliate partnera.
 • Úroveň 3: Zákazníci, kteří se zaregistrovali přes již získaného Affiliate partnera, který byl také získán jiným již jiným získaným Affiliate partnerem.
2. Provize je vypočtena na konci každého měsíce a jednotlivé platby jsou provedeny 20. dne každého kalendářního měsíce za předpokladu, že dosáhla minimální částky € 50 ('Minimální hranice'), a že Affiliate partner zažádá o výběr. Pokud je zůstatek na účtu Affiliate partnera nižší než Minimální hranice, bude tento zůstatek převeden do následujícího měsíce a bude splatný v okamžiku překročení Minimální hranice.

3. Případný záporný zůstatek na účtu Affiliate partnera ke konci měsíce bude převeden do měsíce následujícího.

4. Vyplacení provizí bude probíhat v souladu se zvoleným způsobem platby, který si Affiliate partner zvolil při zadání žádosti o vyplacení. K výběru jsou k dispozici tři platební metody:
 • Bankovní převod
 • Skrill
 • Neteller
5. Pokud dojde k chybě při výpočtu provize, vyhrazuje si společnost bet-at-home.com právo kdykoliv tento výpočet opravit a případný nedoplatek ihned uhradit, resp. zpětně si od Affiliate partnera vyžádat přeplatek.

6. Pokud si Affiliate partner vybere Skrill nebo Neteller jako platební metodu, je třeba poznamenat následující omezení:
 • Affiliate partneři, kteří si zaregistrovali Skrill nebo Neteller účet v jedné z následujících zemí, nemohou příslušnou platební metodu použít pro výběr:

  Skrill
  • Afghánistán
  • Americké Panenské ostrovy
  • Čína (LR)
  • Eritrea
  • Guam
  • Hongkong
  • Írán
  • Irák
  • Izrael
  • Japonsko
  • Kuba
  • Kyrgyzstán
  • Libye
  • Macau
  • Portoriko
  • Samoa
  • Severní Mariany
  • Severní Korea
  • Singapur
  • Spojené arabské emiráty
  • Spojené státy americké
  • Súdán
  • Sýrie
  • Turecko
  • USA Menší odlehlé ostrovy

  Neteller
  • Belgie
  • Hongkong
  • Izrael
  • Kanada
  • Macau
  • Spojené státy americké
  • Turecko

 • Neteller platby mohou být zrealizovány výhradně na "member accounts". Platba na "merchant accounts" není možná.
7. Převzetí platby Affiliate partnerem je považováno za konečné vyrovnání zůstatku na účtu Affiliate partnera za příslušné uvedené období.

8. Pokud Affiliate partner nesouhlasí s výší zůstatku na svém účtu v takové podobě, v jaké je uveden, může zaslat v průběhu třiceti (30) dní e-mail bet-at-home.com na e-mailovou adresu affiliate.cz@bet-at-home.com a uvést do tohoto e-mailu důvod svého nesouhlasu. Pokud Affiliate partner neodešle příslušný e-mail do doby uvedeného časového období, bude zůstatek na účtu Affiliate partnera považován za plně schválený ze strany tohoto Affiliate partnera.

9. bet-at-home.com může pozdržet platbu jakéhokoliv zůstatku na účtu Affiliate partnera, a to až do sto osmdesáti (180) dní, v průběhu kterých může prošetřovat a ověřovat, zda-li příslušné transakce s těmito pravidly a podmínkami souhlasí.

10. Platba nebude provedena v případě zjištění, že návštěvy ze stránek daného Affiliate partnera byly přivedeny na stránky bet-at-home.com nezákonným způsobem nebo v nesouladu s jakýmkoliv bodem těchto pravidel a podmínek.

11. Affiliate partner souhlasí s vrácením všech provizí, které obdržel na základě podvodných nebo jakkoli zfalšovaných transakcí. Affiliate partner zároveň souhlasí s uhrazením jakýchkoliv výdajů za právní případy nebo akce, které se mohou vyskytnout proti Affiliate partnerovi za účelem dosažení plného práva.

12. bet-at-home.com si vyhrazuje právo nastavit limity pro minimální úroveň aktivity na Affiliate účtech. Takováto minimální úroveň aktivity bude průběžně vyhodnocována a bet-at-home.com si vyhrazuje právo ukončit jakoukoliv smlouvu při nedosažení stanoveného limitu. Takovýto limit nebude bezdůvodně vysoký a bude mít v zásadě za úkol vymezit a odstranit takové účty, u kterých nebudou zisky dosahovat našich interních nákladů na provoz Affiliate účtu a také procesů výběrů z účtu.

13. Sub-Affiliate partner: Affiliate partner může doporučit stránky bet-at-home.com jiným osobám (Sub-Affiliate partnerům), které se mohou přihlásit do Affiliate programu. Affiliate partner bude dostávat provize z aktivit daného Sub-Affiliate partnera, a to na základě platebního plánu. Verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněná na www.bet-at-home.com představuje platnou verzi, která je určující pro veškeré budoucí výpočty provizí. Affiliate partner bude dostávat provize pouze z aktivit takového Sub-Affiliate partnera, který bude dodržovat všechna pravidla a podmínky této smlouvy. Jakákoliv osoba zaregistrována jako Affiliate partner nemůže být později převedena na Sub-Affiliate partnera. Affiliate partner nesmí:
 • zaregistrovat sám sebe nebo jakoukoli jinou osobu kontrolovanou tímto Affiliate partnerem jako svého Sub-Affiliate partnera,
 • použít fiktivní jména nebo přezdívky pro registraci Sub-Affiliate partnera,
 • nabízet jakýkoli typ peněžní nebo jiné odměny potencionálním Sub-Affiliate partnerům, pokud není takovýto krok písemně povolen ze strany bet-at-home.com,
 • nesmí se zároveň pokusit předložit potencionálnímu Sub-Affiliate partnerovi jakkoliv změněná nebo upravená pravidla a podmínky Affiliate programu bet-at-home.com.
Jakékoli porušení těchto ustanovení vede k okamžitému uzavření účtu Affiliate partnera.

14. Affiliate partner může zažádat o změnu provizního plánu. Je pouze na uvážení bet-at-home.com, zda k této změně dojde či nikoli. Příklady alternativních zdrojů výdělků mohou zahrnovat Cost Per Acquisition (CPA) model. bet-at-home.com tímto jednoznačně vyjadřuje, že Affiliate partner může používat pouze jeden typ provizního plánu, a že proto nemůže mít jakýkoliv Affiliate partner současně dva různé typy provizních plánů. Jakmile Affiliate partner odsouhlasí nabídku bet-at-home.com na rozdílný provizní plán, než jakým je standardní provizní plán podrobně popsaný v této smlouvě, souhlasí tímto krokem s nahrazením starého provizního plánu novým, a to v celém svém rozsahu. Nehledě na výše uvedené zůstanou v platnosti jakékoliv závazky Affiliate partnera vůči této smlouvě, a to až do jejího ukončení.

15. Affiliate partner je plně zodpovědný za úhradu jakýchkoliv daní, poplatků nebo jiných částek, které je povinen uhradit nebo které jsou splatné místním a zahraničním (pokud existují) daňovým orgánům a jiným institucím, a to v důsledku výdělků získaných na základě Affiliate smlouvy o partnerství. bet-at-home.com nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv případně nezaplacené částky ze strany Affiliate partnera příslušným daňovým orgánům nebo jiným institucím. Affiliate partner tímto zbavuje v tomto ohledu bet-at-home.com jakékoliv odpovědnosti.

16. Affiliate partner je povinen nechat si vyplatit zůstatek ze svého účtu během 12-ti měsíců. V případě, že je doba poslední žádosti o vyplacení peněz delší než 12 měsíců, vyhrazuje si bet-at-home.com ponechat si část zůstatku.

7. Ukončení smlouvy

1. Tato Affiliate smlouva o partnerství může být ukončena, kteroukoli smluvní stranou bez udání důvodu a bez ohledu na výpovědní lhůtu, prostřednictvím písemného vyrozumění druhé straně, například prostřednictvím e-mailu.

2. V takovém případě je povinností Affiliate partnera odstranit všechny odkazy a bannery bet-at-home.com bez ohledu na to, zda se jedná o komerční či jiné využití. Affiliate partner nemá žádná retenční práva ani právo na anulaci.

3. S datem ukončení platnosti této smlouvy přestane partner využívat bannery, loga nebo jiné materiály bet-at-home.com.

4. V případě, že v době ukončení smlouvy je zůstatek na účtu nižší než minimální hodnota výběru (dle Affiliate smlouvy o partnerství – bod 6 číslo 2) si bet-at-home.com vyhrazuje právo tento zůstatek použít jako manipulační poplatek.

5. bet-at-home.com si vyhrazuje právo vypovědět Affiliate smlouvu o partnerství (dle této Affiliate smlouvy o partnerství – bod 7 číslo 1) nebo snížit provizi, pokud Affiliate patner z jakýchkoliv důvodů nezíská žádné nové zákazníky, anebo méně zákazníků ve srovnání s předchozím obdobím. bet-at-home.com v pravidelných intervalech vyhodnocuje výsledky. V okamžiku, kdy nebudou potřebná kritéria splňována, dává partnerovi toto vyhodnocení na vědomí.

6. Affiliate partner má nárok pouze na provize získané a nevyplacené k příslušnému datu ukončení smlouvy. bet-at-home.com může pozdržet konečnou platbu Affiliate partnerovi po přiměřenou dobu, aby bylo zajištěno, že bude danému partnerovi vyplacena správná částka. Affiliate partner nebude moci získat jakékoliv provize po tomto datu ukončení smlouvy.

7. Pokud je tato smlouva ukončena ze strany bet-at-home.com z důvodu porušení této smlouvy ze strany Affiliate partnera, je poté bet-at-home.com oprávněna pozdržet vydělané, ale nevyplacené provize a ponechat si tyto provize do zástavy z důvodu případného nároku vycházejícího z takovéhoto porušení smlouvy.

8. S datem ukončení této smlouvy zanikají Affiliate partnerovi povinnosti směrem k bet-at-home.com. Ukončení však nijak neosvobozuje od závazků, které vznikly ve spojitosti s porušením této smlouvy předtím, než k vlastnímu ukončení došlo.

8. Záruky a odpovědnost

1. Affiliate partner výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že použití internetu je na jeho vlastní riziko, a že Affiliate program je dostupný bez jakýchkoliv záruk nebo podmínek jakéhokoliv druhu, výslovných nebo odvozených. Ze strany bet-at-home.com není poskytována žádná záruka možnosti přístupu na webové stránky, v kterýkoliv specifický čas nebo ze kteréhokoliv specifického místa.

2. bet-at-home.com není za jakékoliv situace zodpovědná Affiliate partnerovi nebo někomu jinému za veškeré případné nepřesnosti, chyby, zanedbání nebo jakékoliv ztráty, zranění nebo škody způsobené zcela nebo zčásti kvůli poruše, selhání nebo přerušení provozu stránek bet-at-home.com nebo Affiliate programu.

3. Zodpovědnost zúčastněných pracovníků bet-at-home.com se omezuje na záměrné nebo zásadní zanedbání. Zodpovědnost bet-at-home.com – a už z jakéhokoliv důvodu – se omezuje na částku získanou za poslední tři měsíce.

9. Rozhodující právo a jurisdikce

1. Tato Affiliate smlouva o partnerství podléhá maltským zákonům. V případě sporů týkajících se této Affiliate smlouvy o partnerství je sídlem soudu domluvená Malta.

10. Ostatní

1. bet-at-home.com si vyhrazuje právo převést tuto Affiliate smlouvu o partnerství na třetí stranu i bez předchozího souhlasu ze strany Affiliate partnera.

2. Pokud lze některý z bodů této smlouvy z jakéhokoliv důvodu považovat za neplatný, nezákonný nebo nevynutitelný, bude tento bod nahrazen jiným, který nejblíže odpovídá účelu této smlouvy.

3. Informace, které jsou zasílány Affiliate partnerovi prostřednictvím e-mailu, telefonu, Skypu nebo jinou formou komunikace, jsou určeny výhradně affiliate partnerovi a nesmí být předány nikomu dalšímu. Při zveřejnění důvěryhodné informace nebo komunikace affiliate partnerem podnikne bet-at-home.com příslušné kroky. Pokud jsou takové informace odeslány omylem, případně špatnému adresátovi, je affiliate partner povinen vyžádat si po adresátovi smazání takových zpráv všech jejich kopií, tak jako informovat o dané situaci bet-at-home.com.

4. V případě významových odchylek v přeložených verzích této Affiliate smlouvy o partnerství je za směrodatné považováno znění německé verze.

Poslední změna dne: 13.02.2017 07:30
Verze: 2.4

Kontakt

Máte otázky nebo podněty? Zašlete nám jednoduše zprávu! Naši
spolupracovníci Vám rádi pomohou.

* Povinný údaj

Uživatelské jméno
Oslovení* Pan Paní
Jméno*
Příjmení*
E-mail*
Předmět*
Vaše zpráva*
OK